PMI dla przemysłu w Polsce najwyżej od 20 miesięcy, kurs EUR/PLN wybił się z dużej formacji “głowy z ramionami”

Wskaźnik PMI dla przemysłu Polski wzrósł w listopadzie br. do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 roku (48,7 pkt. wobec 44,5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 45,3 pkt). Wzrósł również w listopadzie indeks PMI dla strefy euro, ale tu zwyżka była bardziej cherlawa (44,2 pkt. wobec 43,1 miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 43,8 …

I po wyborach

Za nami wyborcze emocje i można spróbować podsumować reakcje krajowego rynku finansowego na to wydarzenie. Na rynku walutowym doszło po wyborach do silnego umocnienia się polskiego złotego. We wrześniu RPP wywołała swą niespodziewanie silną obniżką stóp procentowych znaczne osłabienie polskiej waluty, ale straty sprzed miesiąca zostały prawie w całości skasowane. Minimum kursu EUR/PLN z lipca …

“Kakao z cukrem” pół roku później

Pod koniec marca br. zamieściłem w tym miejscu krótki tekst zatytułowany “Kakao z cukrem“, w którym znalazły się dwa poniższe wykresy: Teraz pół roku później można je uaktualnić: W przypadku ceny kontraktów na kakao notowanych na ICE, można uznać, że zwyżka która się rozegrała do 15 września br. (+28,3 proc. od 31 czerwca br.) zrealizowała …

Noli turbare linearum meos RPP!

Przedwyborcza szarża alla Turca, której dokonała w środę Rada Polityki Pieniężnej zupełnie niespodziewanie obniżając – po raz pierwszy od maja 2020 – wysokość referencyjnej stopy procentowej nie o 0,25 pkt. proc., jak tego oczekiwała większość ekonomistów, ale o 0,75 pkt. proc. (z 6,75 proc. do 6 proc.) spowodowała, że w ciągu zaledwie 2 dni wykres …

Chinageddon to nie jest, ale…

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej tekstów sceptycznie odnoszących się do perspektyw gospodarki Chin. Przyczyniło się do tego zapewne lekkie rozczarowanie niezbyt imponującą siłą po-covidowego odbicia koniunktury gospodarczej w górę, z którym wiązano poprzednio skore nadzieje. Wspomina się również fatalne perspektywy demograficzne Chin (w 2022 ich populacja spadła po raz pierwszy od …

Cykl 20-letni na amerykańskim rynku akcji działa?

W tym tygodniu zwracałam uwagę na to, że obecny “cykl prezydencki” jest na razie – do końca jego dobrej dla rynku akcji fazy zostało jeszcze ponad 4 miesiąca – najsilniejszy od tego sprzed 20 lat. Natychmiast skojarzyło mi się to z faktem, że 4-letni “cykl prezydencki” synchronizuje się co 20 lat z innym rynkowym cyklem …

Soja stanieje?

W ofercie OANDA TMS Brokers są notowane na CBOT kontrakty terminowe na soję. O prymat w produkcji tej rośliny uprawnej z grupy tzw. roślin strączkowych rywalizują w kolejnych latach Brazylia i USA. Według prognoz w tym roku zdecydowany liderem ma być Brazylia (ok. 39 proc. światowej produkcji) wyprzedzając USA (ok. 30 proc.) i Argentynę (ok. …

13 kolejnych wzrostów DJIA i “objęcie bessy”

Pomiędzy 7 a 26 lipca br. średnia przemysłowa Dow Jonesa rosła przez kolejnych 13 sesji wychodząc na najwyższy poziom od lutego ub.r. Po raz ostatni tak długa sekwencja wzrostowa miała miejsce w 1987 roku. Gdyby DJIA wzrosła po raz 14-ty z rzędu w czwartek, to mielibyśmy do czynienia z najdłuższą tego typu serią od … …

USD kaput?

W ostatnim okresie kurs amerykańskiego dolara osiągał znaczące minima względem szeregu walut. Kurs USD/CHF spadł do najniższego poziomu od stycznia 2015. Kurs brytyjskiego funta względem amerykańskiego dolara w kwietniu br. wyłamał się w górę z 10-miesięcznej formacji “głowy z ramionami” i po wykonaniu do końca maja “ruchu powrotnego” do poziomu “linii szyi” wznowił zwyżkę. Kurs …

Korekta trwa

Pierwsza fala obecnej cyklicznej hossy trwała na WIG-u 20 3 miesiące od października ub.r. do stycznia br. Po korekcie, która później nastąpiła, następna zwyżka rozpoczęła się w marcu br. i trwała również ok. 3 miesiące do czerwca br. Można więc spekulować, że rozpoczęty w połowie czerwca br. spadek WIG-u 20 jest podobnej klasy co 2,5-miesięczna …