Ciekawe zjawisko na amerykańskim rynku akcji

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

„Index builder” w Macrobondzie

Przedwczoraj przyglądałem się wykresom 10 spółek wchodzących w skład indeksu FANG+ (patrz „Składowe FANG+ cd.” i „Nowe rekordy FANG„). Niestety indeks FANG ma krótką sięgającą zaledwie końca 2017 roku historię, więc postanowiłem ją sobie wydłużyć wykorzystując do tego narzędzie Macrobonda o nazwie „Index builder”. Macrobond oferuje kilka metod konstrukcji indeksów: Ponieważ wszystkie 10 składników indeksu …

TAIEX najwyżej od 30 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

W USA prawdopodobieństwo deflacji w USA spadło, podobnie jak suma bilansowa FED

Jeden z czytelników bloga zwrócił mi uwagę na obliczany przez oddział FED w Saint Louis wskaźnik mierzący prawdopodobieństwo wystąpienia w przeciągu następnych 12 miesięcy deflacji w USA. „This series measures the probability that the personal consumption expenditures price index (PCEPI) inflation rate (12-month changes) over the next 12 months will fall below zero.” Chodzi o …

NCIndex jak sWIG-80 w marcu 2004 i kwietniu 2006

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Składowe FANG+ cd.

Ponieważ dziś rano zacząłem przyglądać się wykresom akcji wchodzących w skład indeksu FANG+ (były Amazon, Tesla i Netflix), to pomyślałem, że pokażę jak wyglądają wykresy pozostałych 7 spółek tworzących ten indeks. Zacznę do Facebooka: Tu miejsca do górnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu wzrostowego jest dużo, ale oczywiście nie wiadomo, czy kurs tam się w ogóle …

Nowe rekordy FANG+

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Polska drugą Japonią i drugimi Czechami

Jakkolwiek skłaniam się ku opinii, że koronawirusowy kryzys i globalna recesja nim wywołana będzie miał w dłuższej perspektywie negatywne skutki dla polskiego rynku pracy (patrz np. „WIG a stopa bezrobocia w Polsce” czy „Sygnał stopą bezrobocia„), ale na podstawie danych Eurostatu na temat zharmonizowanej wysokości stopy bezrobocia w maju można ocenić, że nasz kraj na …

Shanghai Composite Index najwyżej od ponad 2 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Lato 2020

Swego czasu książka George’a Friedmana, szefa amerykańskiej prywatnej agencji wywiadowczej Stratfor, zatytułowana „Następne 100 lat – prognoza na XXI wiek” wzbudziła w Polsce sporą sensację, bo nasz kraj w tej prognozie odgrywał poczesną rolę stając się w trakcie tego stulecia jednym z głównych globalnych mocarstw. Wystarczy zacytować za WIKIPEDIĄ końcowe etapy tej opowiedzianej przez Friedmana …