Wzrostowa faza cyklu Kitchina na dolarze potwierdzona

Narastający włoski kryzys polityczny, który pod koniec maja zaczął generować paniczne ruchy na rynkach finansowych, przełożył się na silny spadek kursu EUR/USD w okresie minionego 1,5 miesiąca. 29 maja kurs EUR/USD, który jeszcze pod koniec stycznia był najwyżej od ponad 3 lat, spadł do najniższego poziomu od lipca 2017. W okresie minionego pokolenia zdarzyło się 10 tego typu sygnałów zwykle stanowiących potwierdzenie wejścia dolara we wzrostową fazę średnio 40-miesięcznego cyklu Kitchina (spadkową fazę EUR/USD).

 

1eurousdkitch

 

Daty 5 ostatnich sygnałów na EUR/USD (19 sierpnia 2014, 25 listopada 2011, 24 marca 2010, 5 września 2008 oraz 13 czerwca 2005) można porównać z podobnymi sygnałami na USD/PLN, o których pisałem pod koniec kwietnia (“Sygnał potwierdzający początek fazy osłabienia złotego“). 

Po każdym z tych sygnałów EUR/USD spada w perspektywie następnych kilku-kilkunastu miesięcy niżej niż w momencie generowania sygnału (obecnie wystąpił on przy kursu z 29 maja czyli 1,1565). W dołkach tych ruchów osiągane były następujące poziomy (posortowane od najwyższego do najniższego; po przeliczeniu na dzisiejsze realia): 1,1202, 1,0698, 1,0686, 1,0532, 1,0386, 1,0354, 1,0084, 0,9667, 0,9137 oraz 0,8928. Średnia tych wartości to 1,0167 oraz zaś mediana (wartość środkowa) to 1,037. Są to wartości niższe niż kurs EUR/USD z 29 maja o 10-12 proc.

Projekcja wartości EUR/USD uzyskana przez uśrednienie zachowania tej pary walutowej wokół wspomnianych 10 historycznych sygnałów z okresu minionego pokolenia nie osiąga jednak tak niskich poziomów testując kilkukrotnie w perspektywie następnych kilkunastu miesięcy strefę 1,108-1,114, która jednak również jest niższa od wtorkowego poziomu kursu euro o 3,7-4,2 proc.

 

2eurousdproj

 

Można uznać, że w ramach cykli Kitchina szczytu dolara względem euro należy poszukiwać w okolicach lutego 2019, zaś kolejnego szczytu wartości euro tej klasy, co ten ze stycznia oczekiwać można w okolicach grudnia 2020.

W każdym z 10 historycznych epizodów podobnego do ostatniego zachowania kursu EUR/USD był on (przeliczając na dzisiejsze poziomy) poniżej poziomu 1,161 na 33 sesji po takim jak omawiany sygnale (padł on 29 maja). To sugeruje, że w perspektywie najbliższego 1,5 miesiąca szansa (oszacowana na podstawie historii) na silne i trwałe odbicie kurs EUR/USD znacząco powyżej obecnych poziomów (1,1565) nie jest duża, zaś prawdopodobieństwo dalszego spadku kursu euro całkiem spore.

 

3eurousdcieki

 

Oczywiście należy pamiętać, że jedna wypowiedź np. przedstawiciela ECB na temat Włoch i ich sytuacji finansowej może w każdej chwili gwałtownie zmienić trend na rynku europejskiej waluty, więc przedstawione wyżej szacunku należy jedynie traktować jako informację o występujących w przeszłości generalnych tendencjach.

Podsumowując: wtorkowy sygnał na EUR/USD potwierdza wejście tej pary w spadkową fazę związaną z cyklem Kitchina. Na podstawie 10 historycznych precedensów podobnego zachowania z okresy minionego pokolenia można uznać, że dalszy potencjał spadkowy EUR/USD w obecnym cyklu Kitchina wynosi mniej więcej 10-12 proc. i powinien zostać zrealizowany do okolic lutego 2019. Oczywiście należy pamiętać, że ten szacunek wynika z uśrednienia (lub wzięcia mediany) z 10 różniących się od siebie czasami znacznie historycznych epizodów, a zachowanie kursu EUR/USD w obecnym cyklu może być odmienne. 

Dodaj komentarz