Opór i wsparcie dla FANG

Na wykresie indeksu akcji spółek FANG (FANG+) utworzyła się wyraźna strefa oporu. 

 

201810121FANG

 

Jest ona wyznaczona przez opadającą linię trendu poprowadzoną przez lokalne szczyty z ostatnich kilku miesięcy, poziomy lokalnych szczytów z marca i maja oraz poziomy lokalnych dołków z lipca, sierpnia i września, a także przez średnią 200-sesyjną, która niebawem zakręci w dół mniej więcej w okolicach wyznaczonych przez wspomniane wcześniej linie oporu. Wydaje się rozsądne założenie, że w najbliższych miesiącach nie należy się spodziewać pokonania tej strefy oporu. Sądzę, że wymagałoby to pozytywnej dla rynku zmiany w zakresie przynajmniej dwu ciążących na nim obecnie aspektach polityki gospodarczej USA: polityki pieniężnej FED i wojny handlowej USA z Chinami. Na razie się na to nie zanosi. 

Można natomiast sobie wyobrazić szybki korekcyjny krótkoterminowy ruch w górę indeksu FANG, który dotrze do owej strefy oporu i się od niej odbije formując coś co mogłoby się z czasem okazać “prawym ramieniem” formacji “głowy z ramionami”. Sądzę, że rozpoczęcie takiego hipotetycznego korekcyjnego wzrostu wymagać będzie pojawienia się na wykresie odpowiednio sporej przestrzeni uzasadniającej w obecnej sytuacji podjęcie krótkoterminowego ryzyka zakupów akcji tej kategorii. Wydaje się, że strefa, w której takie ryzyko byłoby racjonalne jest wyznaczana przez minima z lutego (2374,9), początku kwietnia (2368,1) i końca kwietnia (2445,5). Ewentualne osiągnięcie przez indeks tej strefy w ciągu najbliższych kilku tygodni dawałoby kilkunastoprocentową przestrzeń dla ewentualnego – trwającego np. ok. 3 tygodnie – krótkoterminowego odbicia. 

Podsumowanie: na wykresie indeksu FANG+ wytworzyła się wyglądająca na solidną strefa oporu powyżej poziomu 2725 pkt. Można spekulować, że ewentualne krótkoterminowe odbicie w kierunku tego oporu rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygodni, gdy FANG+ spadając do strefy wsparcia w przedziale 2368-2445 stworzy uzasadniającą podjęcie ryzyka zakupów akcji kilkunastoprocentową przestrzeń do korekcyjnych wzrostu. 

 

 

 

Dodaj komentarz