Spowolnienie gospodarcze w strefie euro potrwa przynajmniej do II kw. 2019

Pół roku temu we wpisie zatytułowanym „Minęliśmy cykliczny szczyt pozytywnego wpływu zagranicy na polską koniunkturę gospodarczą” postawiłem jednoznaczną tezę:

 

(…) w marcu minęliśmy szczyt pozytywnego wpływu koniunktury w UE na polską gospodarkę a stopniowe osłabienie będzie narastać przynajmniej do września.

 

Oparta była ona na zachowaniu skonstruowanego przeze mnie wskaźnika „szerokości” koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej bazującego na publikowanych przez Komisję Europejską dla wszystkich krajów członkowskich UE wskaźnikach typu Economic Sentiment Indicator (ESI).

Obecnie dostaliśmy potwierdzenie słuszności ówczesnego wniosku: w II kw. roczna dynamika wzrostu gospodarczego w strefie euro spadła do najniższego poziomu od 4 lat (+1,66 proc.)

Przyjrzyjmy się jak mój wskaźnik „szerokości” wzrostu gospodarczego w strefie euro zachowuje się obecnie. 

 

201810311_eurozonePKBszerokoESIwUE

 

Jego wartość spadła w sierpniu do najniższego poziomu od prawie 6 lat (po czym odbiła się we wrześniu i ponownie lekko spadła w październiku). Ponieważ w przeszłości wskaźnik ten wyprzedzał roczną dynamikę PKB w strefie euro o średnio 8 miesięcy, to otrzymujemy w ten sposób sugestię kontynuacji cyklicznego spowolnienia gospodarczego w strefie euro do przynajmniej okolic kwietnia przyszłego roku. 

Równie niskie co w sierpniu wartości mego wskaźnika „szerokości” koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej poprzednio obserwowane były w sierpniu-październiku 2011 oraz październiku 2012. Uwzględniając 8-miesięczne wyprzedzenie ze strony wskaźnika w stosunku do dynamiki wzrostu gospodarczego można te ówczesne niskie odczyty wiązać z recesją w gospodarce strefy euro, która rozegrała się w okresie I kw. 2012-II kw. 2013 i w apogeum której dynamika PKB w tym rejonie świata spadła do -1,27 proc. w I kw. 2013. 

To na razie zbyt słaba przesłanka by wieścić recesję (spadek rocznej dynamiki PKB do wartości ujemnych) w strefie euro od II kw. 2019, ale niewątpliwie wystarczająca by zakładać, że do II kw. przyszłego roku gospodarka strefy euro nie wejdzie w fazę wzrostową kolejnego cyklicznego ożywienia. 

Podsumowanie: zachowanie wskaźnika „szerokości” koniunktury gospodarczej w UE opartego na publikowanych przez KE wskaźnikach ESI sugeruje, że rozpoczęte w III kw. 2017 cykliczne spowolnienie gospodarcze w strefie euro będzie kontynuowane przynajmniej do okolic kwietnia 2019. 

 

Dodaj komentarz