W III kw. dynamika PKB spadła

Wrzesień nie był również łaskawy dla handlu detalicznego. Sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej jedynie o 3,6 proc., co było najsłabszym wynikiem od 2,5 roku (chociaż zakłócający wpływ trzech niedziel z zakazem handlu we wrześniu być może utrudnia interpretację tych danych). 

 

201810191SD

Wrzucenie tej wartości do prostego modelu rocznej dynamiki PKB razem z wrześniowymi dynamikami produkcji w przemyśle i budownictwie daje dla minionego miesiąca szacunek rocznego wzrostu PKB na poziomie 3,86 proc. To najniższa wartość od grudnia ub. r. 

 

201810192modelPKB

 

Uśredniając wskazania tego modelu dla lipca, sierpnia i września otrzymujemy szacunek rocznej dynamiki PKB w III kw. na poziomie +4,64 proc. Gdyby się to potwierdziło, to byłby to wynik niższy niż +5,1 proc. w II kw. a zarazem najsłabsze tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju od II kw. 2017. 

Poniżej wskazania tego modelu rocznej dynamiki PKB na tle projekcji uzyskanej przez uśrednienie zachowania tego modelu w 5-ciu ostatnich cyklach gospodarczych (po uwzględnieniu tego, że w obecnym cyklu faktyczne wyniki były o 0,37 pkt. proc. gorsze od średniej dla poprzednich cykli). 

 

201810195 

Jak widać projekcja ta sugeruje, że do lipca przyszłego roku tempo wzrostu gospodarczego powinno się kolebać w okolicach przyzwoitego tempa +4,5 proc. i dopiero później spowolnienie powinno przyspieszyć kulminując w okresie listopad 2019-maj 2020. Ale oczywiście tej projekcji nie należy traktować przesadnie dosłownie, jak każdy cykl również obecny będzie miał swoją specyfikę zależną głównie od rozwoju koniunktury w światowej gospodarce, która może spowodować odchylenie – in plus lub in minus – od tego wzorca z lat 1999-2016. 

Podsumowując: najsłabsze od 2,5 roku dane na temat rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej generalnie potwierdzają hipotezę znajdowania się polskiej gospodarki w fazie spowolnienia. Model dynamiki PKB oparty na miesięcznych danych GUS o produkcji w przemyśle i budownictwie oraz sprzedaży detalicznej sugeruje, że w III kw. tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju spadło do najniższego od 5 kwartałów poziomu +4,6 proc. 

 

Dodaj komentarz