Dokąd może spaść DAX?

Chciałbym dziś jeszcze raz wrócić do DAX-a, którego męczyłem ostatnio dwukrotnie (“Zaplanujmy przyszłość DAX-a“, “Cykl 20-tygodniowy na DAX-ie“). Proponuję trzy malowanki, których celem jest ustalenie maksymalnego możliwego zasięgu spadku w trakcie obecnej cyklicznej bessy. 

Zacznijmy od najdłuższego horyzontu.

 

201811081DAX

 

Wcisnąłem trochę na siłę wykres DAX-a w kanał długoterminowego trendu wzrostowego. Osiąganie przez wykres indeksu dolnego ograniczenia tego kanału na początku lat 80-tych, w 2003 roku oraz w 2009 roku było dobrą okazją do zakupów niemieckich akcji. Obecnie ta potencjalna linia wsparcia znajduje się w okolicach poziomu 8000 pkt., a więc nieco ponad 30 proc. poniżej obecnych poziomów (11635 pkt.).

Na wykresie umieściłem również 15-letnią średnią indeksu, która obecnie rośnie i ma wartość ok. 7700 pkt. Zakupy czynione, gdy indeks spadał poniżej poziomu tej średniej (ostatnio w latach 2002, 2008 i 2011) okazywały się w przeszłości prędzej czy później zyskowne. 

Z punktu widzenia cyklu pokoleniowego obecna sytuacja techniczna niemieckiego indeksy przypomina tą z lat 80-tych po wyłamaniu w górę powyżej linii oporu pokoleniowej bessy. 

Skróćmy nieco okres obserwacji. 

 

201811082DAX

 

Poziomymi zielonymi liniami zaznaczyłem potężną strefę wsparcia wyznaczoną przez szczyty DAX-a z 2000 roku (8065 pkt.) oraz z 2007 roku (8106 pkt.) od dołki indeksu z 2014 roku (8572 pkt.) oraz 2016 roku (8753 pkt.). 

W tej strefie przebywa obecnie rosnąca linia wsparcia wyznaczona przez dołki z 2003 i 2009 roku. 

Chciałbym również zauważyć, że DAX wybił się powyżej oporu wyznaczonego przez szczyt z 2007 roku w roku 2013-tym. Z mojego punktu widzenia – w momencie wybicia w górę z 2013 roku na wykresie indeksy wytworzyła się symetria środkowa – oznacza to, że ruchu powrotnego do wsparcia należy oczekiwać w ok. 6 lat (2013-2007) po momencie wybiciu, czyli gdzieś w okolicach 2019 roku. Z punktu widzenia tej domniemanej symetrii środkowej obecny ruch w dół jest strukturalnym odpowiednikiem bessy z lat 2007-2009. 

Na koniec moja interpretacja sytuacji technicznej DAX-a w najkrótszym horyzoncie, którym się chcę dziś zajmować. 

 

201811083DAX

 

Mamy tu ładny kanał trendu wzrostowego z lat 2009-2018 i elegancki elliottowski 5-falowy impuls hossy z wybiciem do nowych szczytów – tak jak to powinno być – w trakcie 3-ciej w 3-ciej.

Z punktu widzenia “teorii Elliotta” orientacyjny maksymalny cel spadku korekty tej hossy to zasięg fali 4-tej niższego rzędy czyli korekty z lat 2015-2016, a zatem poziom dołka z lutego 2016 na poziomie 8753 pkt. 

Latem br. wykres DAX-a opuścił dołem kanał  9-letniego trendu wzrostowego (2009-2018). Zgodnie ze znanymi mi regułami gry po ewentualnym – i moim zdaniem prawdopodobnym – ruchu powrotnym do poziomu opadającej już średniej 200-sesyjnej indeks powinien przebyć w dół dystans równy szerokości kanału trendu wzrostowego opuszczonego dołem kilka miesięcy temu. Zaznaczyłem to potencjalne wsparcie zieloną rosnącą linią, która w pierwszym kwartale przyszłego roku znajdzie się mniej więcej na poziomie dołka poprzedniej cyklicznej bessy z lutego 2016. 

Podsumowanie: strefa 8000-8800 pkt. stanowi wykresie indeksu DAX-30 potężne wsparcie i wydaje się mało prawdopodobne, by mogła zostać trwale przełamana w najbliższych latach. Przyjęcie takiego założenia prowadzi do wniosku, że ewentualny spadek indeksu do tej strefy – możliwy w momencie ustanawiania w 2019 roku oczekiwanego dołka obecnej cyklicznej bessy – byłby dobrą okazją do zakupów. 

 

 

Dodaj komentarz