Okolice dołka cyklu 20-tygodniowego

Pod koniec października przedstawiłem w tym miejscu moją interpretację układu cyklu 20-tygodniowego na DAX-ie. Ówczesny wniosek brzmiał następująco:

 

(…) następny dołek cyklu 20-tygodniowego na DAX-ie powinien wypaść w okolicach 19 listopada. Późniejsza korekcyjna zwyżka powinna dotrzeć do poziomu średniej 200-sesyjnej indeksu.

 

Po ponad trzech tygodniach przedstawiony wtedy wykres wygląda tak:

 

201811211DAXcykl20tyh

 

Można więc uznać, że pierwsza część cytowanego powyżej wniosku ma nadal szanse się zrealizować, ale oczywiście dwie kwestie, to znaczy, czy wczorajszy (20 listopada) dołek DAX-a ma rzeczywiście szanse okazać się z czasem minimum cyklu 20-tygodniowego i czy ewentualne późniejsze odbicie okaże się silnym korekcyjnym ruchem do relatywnie wysokiego poziomu podobnym do ruchu sprzed 38 miesięcy (wrzesień-listopada 2015?) pozostają nadal otwarte. 

Z pewnością w domniemanych okolicach dołka cyklu 20-tygodniowego należy szukać okazji do zajęcia spekulacyjnej długiej pozycji lub skrócenia pozycji krótkiej, ale należy pamiętać o projekcji dla DAX-a przedstawionej w październiku (“Zaplanujmy przyszłość DAX-a“), która obecnie wygląda tak:

 

201811212DAX20182000

Tu też otrzymujemy sugestię możliwości jakiegoś odbicia w górę, ale już znacznie mniej dynamicznego niż w analogii z wrześniem 2015. Przy próbach gry na odbicia należy więc zachowywać dużą ostrożność dopuszczając możliwość np. zachowania DAX-a w sposób zbliżony do tego z okresu luty-marzec br., gdy pomimo minięcia w lutym oczekiwanego terminu dołka cyklu 20-tygodniowego indeks jeszcze dwukrotnie w marcu “straszył” nowymi minimami. 

 

Podsumowanie: osiągnięcie oczekiwanego wcześniej terminu minimum cyklu 20-tygodniowego na DAX-ie sugeruje możliwość jakiegoś bardziej dynamicznego korekcyjnego odbicia, ale z racji trwania spadkowej fazy cyklu Kitchina na rynkach akcji przy ewentualnych próbach wykorzystania takiego hipotetycznego ruchu w górę należy zachować dużą ostrożność. 

 

Dodaj komentarz