Trum(p)=Trum(an)

Niecałe 2 tygodnie temu postawiłem w tym miejscu tezę o zbliżaniu się globalnego cyklu do początku jego sprzyjającej obligacjom skarbowym “ćwiartki” (“Zbliża się czas obligacji skarbowych“). Koncepcję tę zilustrować można w następujący sposób:

 

201811291trumprtuman

 

Na razie na rynku obligacji nic się specjalnego nie dzieje, więc jest czas by spojrzeć nań z lotu ptaka.

Oto moja propozycja interpretacji długoterminowych perspektyw rynku obligacji skarbowych w USA:

 

201811292trumprtuman

 

W tym ujęciu pojedynczy cykl Kondtratiewa składa się z dwu kolejnych cykli pokoleniowych – jednego bardziej inflacyjnego, drugiego bardziej deflacyjnego. Odnosząc do do realiów minionego stulecia tempo inflacji w ramach takiego podwójnego cyklu pokoleniowego (cyklu Kondratiewa) kulminowało na początku lat 20-tych i na początku lat 80-tych wynosząc rentowności amerykańskich obligacji skarbowych do wielodekadowych maksimów. Analogicznie procesy deflacyjne kulminowały na początku lat 40-tych oraz na początku obecnej dekady co skutkowało ustanawianiem przez rentowności obligacji skarbowych w USA rekordowo niskich poziomów w latach 1941 oraz 2012. 

Cofając się od szczytu tempa inflacji w USA z 1920 roku (po I wojnie światowej) trafiamy oczywiście w ramach takiego dwupokoleniowego cyklu na poprzedni szczyt tempa inflacji z okresu Wojny Secesyjnej z lat 1861-65, a wykonując kolejny taki krok wstecz na szczyt tempa inflacji z okresu wojen napoleońskich. Ale to temat na inną okazję. 

Obecnie mamy rok 2018 a więc jesteśmy w 6 lat po tym apogeum trendów deflacyjnych (które o mało wtedy nie doprowadziły do Eurogeddonu) czyli w sytuacji analogicznej zgodnie z tą koncepcją do tej z 1947 roku (wtedy było już po dokonanym Eurogeddonie).  

Od 2 lat prezydentem USA jest niejaki Donald Trump, którego nazwisko ładnie się kojarzy z nazwiskiem Harry’ego Trumana, który prezydentem USA był latach 1945-1953 (okresy tych prezydentur zaznaczyłem na powyższym obrazku pionowymi szarymi paskami). Tak więc, jakkolwiek w ramach cyklu pokoleniowego Donald – “Make America Great Again” – Trump kojarzy się z Ronaldem “Let’s Make America Great Again” – Reaganem (w obu przypadkach to wynajęci do odegrania roli prezydenta celebryci), to znacznie silniejszy historyczny rym zachodzi pomiędzy Trum(pem) i Trum(anem). 

Zastosowanie ten koncepcji do rynku obligacji w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rentowności obligacji skarbowych w USA spadną (ceny wzrosną), ale będzie to już tylko korekta inflacyjnego trendu, który w ciągu nadchodzących ponad 30 lat będzie stopniowo pchał rentowności w gorę aż do kulminacji na początku lat 50-tych obecnego stulecia. 

Podsumowując: niezależnie od – jak się wydaje – relatywnie bardziej optymistycznych średnioterminowych (w ramach obecnego cyklu Kitchina) perspektyw rynku obligacji skarbowych, obecna pozycja tego rynku w Stanach Zjednoczonych w ramach cyklu dwupokoleniowego (cyklu Kondratiewa) sugeruje, że spadek rentowności (wzrost cen) oczekiwany w 2019 roku okaże się jedynie korektą długoterminowego trendu wzrostowego, który w ciągu najbliższych ponad 30 lat będzie systematycznie pchał rentowności obligacji skarbowych w USA w górę. 

 

 

 

Dodaj komentarz