Gospodarcza niepewność na świecie a tempo wzrostu PKB w Polsce

Trzy dni temu omawiałem rodzinę wskaźników o nazwie “Economic Policy Uncertainty” Index i możliwość zastosowania ich do prognozowania tempa wzrostu gospodarczego w USA. Niestety nikt nie oblicza podobnego wskaźnika dla Polski (może ktoś by się tym zajął?), ale postanowiłem sprawdzić, czy zachowanie “Global Economic Uncertainty Index” jakoś koreluje z dynamiką PKB w naszym kraju. 

Wartość współczynnika korelacji rocznej zmiany wartości tego wskaźnika z roczną zmianą PKB w naszym kraju w okresie minionych 20 lat okazała się niska (0,33) przy wyprzedzeniu wynoszącym średnio 7 miesięcy (na poniższym obrazku dynamika wskaźnika w odwróconej skali). 

201902151

Styczniowa wartość rocznej zmiany globalnego wskaźnika ekonomicznej niepewności była porównywalnie niska co w listopadzie 2016 (wybory prezydenckie w USA), październiku 2008 (miesiąc po upadku Lehman Brothers) i wrześniu 2001 (atak terrorystyczny na USA). W pierwszym i trzecim przypadku natychmiast należało wykorzystać ten skok niepewności do zakupów akcji na GPW. W drugim przypadku należało wstrzymać się jeszcze 4 miesięce (w obecnych realiach to odpowiednik maja b.r.). 

Podobnie jak robiłem to w poprzednim komentarzu na podobny temat można próbować zwiększać korelację za cenę redukcji wyprzedzenia uśredniając wartość wskaźnika. Na poniższych obrazkach widać tą zależność dla kolejno 3-, 6- i 9-miesięcznej średniej wartości wskaźnika. 

201902152
201902153
201902154

Jak widać ostatni wzrost niepewności co do kierunku polityki gospodarczej na świecie powinien negatywnie wpływać na tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju do przynajmniej okolic sierpnia. Wpływ ten nie jest jednak zbyt silny, więc być może inne czynniki przeważą. Na razie skala spowolnienia obserwowana w IV kw. (spadek dynamiki PKB do +4,9 proc.) nie jest zbyt poważna, ale oczywiście wiele wskazuje na to, że ulegnie ona pogłębieniu w najbliższych miesiącach. 

Podsumowanie: skala rocznego wzrostu globalnego wskaźnika niepewności gospodarczej w styczniu była porównywalna do tej z listopada 2016 (wybory prezydenckie w USA), października 2008 (miesiąc po upadku Lehman Brothers) i września 2001 (atak terrorystyczny na USA). W pierwszym i trzecim przypadku natychmiast należało wykorzystać ten skok niepewności do zakupów akcji na GPW. W drugim przypadku należało wstrzymać się jeszcze 4 miesiące (w obecnych realiach to odpowiednik maja b.r.). Wpływ zachowania niepewności co do polityki gospodarczej na świecie na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce nie jest silny, ale można oczekiwać, że ostatni wzrost niepewności będzie negatywnie wpływał na tempo wzrostu PKB w naszym kraju przynajmniej do okolic sierpnia br. 

Dodaj komentarz