Miesiąc: kwiecień 2019

“Bańka” na niemieckim rynku nieruchomości?

Ponieważ wczoraj pojawił się tu temat cen na rynku nieruchomości (“Najsilniejszy od przynajmniej lat 70-tych spadek cen nieruchomości w Australii“), to postanowiłem się przyjrzeć bliżej tej kwestii. Jako punkt obserwacyjny przyjąłem UBS Global Real Estate Bubble Index, którego wartości mają pomagać identyfikować segmentu rynku nieruchomości na świecie, na których formuje się – skazana prędzej czy …

Warunki finansowe w USA nadal bardzo sprzyjające wzrostowi gospodarczemu

Trwające do grudnia ub. r. podwyżki stóp FED, ciągle jeszcze prowadzona operacja “quantitative tightening” oraz pojawienie się “inwersji” krzywej rentowności wywoływały w ostatnim czasie poważne obawy przed nadejściem pierwszej od dekady recesji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Istnieje jednak wskaźnik, który sugeruje, że o obecnych warunkach finansowych panujących w USA można powiedzieć wszystko tylko nie to, …

Opóźnienie zakupów zredukowało cykliczne ryzyko na WIG-u?

W październiku opisałem tu “magiczną” – opartą o mechanicznie potraktowaną kitchinową cykliczność – średnioterminową strategię spekulacyjną na WIG-u, która – gdyby ją konsekwentnie stosować od czerwca 1992 roku, podniosłaby wartość portfela 800-krotnie w porównaniu do zaledwie 11-krotnego zysku przy stosowaniu strategii “kup i trzymaj”. Gdy – zgodnie z tym przepisem – 25 lutego przyszedł czas …

Czy zachowanie stopy bezrobocia w USA może ostrzec przed recesją?

W piątek poznaliśmy wysokość stopy bezrobocia w USA w marcu. Pozostała na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej (3,8 proc.). Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że marzec był już 4-tym kolejnym miesiącem, w którym wysokość stopy bezrobocia w USA pozostawała powyżej poziomu rocznego minimum (3,7 proc. w września i listopada ub. …

Dalszy spadek nowych zamówień w niemieckim przemyśle

Wczoraj marudziłem, że w obecnym cyklu wydarzenia na rynkach rozgrywają się szybciej niż to sugerowałaby historyczna norma. Tego samego z Niemiec nadeszła informacja o kolejnym spadku wartości nowych zamówień w tamtejszym przemyśle. Ich wartość – w cenach stałych – spadła w lutym do najniższego poziomu od stycznia 2017. W okresie minionych 30 lat takie 25-miesięczne …

WIG najwyżej od roku

Na zamknięciu środowej sesji WIG znalazł się na najwyższym poziomie od roku. Z punktu widzenia historycznych zależności, które śledzę, taki dowód siły rynku akcji pojawia się o kilka miesięcy za wcześnie, ale cóż poradzić… Można skonstruować prosty sygnał – “WIG wychodzi z ‘istotnego dołka’ na 8-miesięczny szczyt” – który pojawiał się we wszystkich poza jednym …

Trzeci najsilniejszy okres WIG-u po początku cyklicznej bessy

W październiku porównywałem rozpoczętą w styczniu 2018 cykliczną bessę na WIG-u do jej 8 poprzedniczek (“Obecna bessa na WIG-u na tle 8-iu wcześniejszych“, “Typowa ścieżka WIG po szczycie cyklicznej hossy“). Prawie pół roku później można ocenić, że ścieżka WIG-u odchyla się wyraźnie in plus od projekcji uzyskanych przez uśrednienie trajektorii wszystkich 8 historycznych faz spadkowych …

Kształt polskiej krzywej rentowności a koniunktura gospodarcza

W ostatnich dniach wiele się dyskutowało na świecie na temat kształtu krzywej rentowności w Stanach Zjednoczonych i potencjalnych konsekwencji jej “inwersji”, do której doszło już na niektórych segmentach krzywej. Ktoś mógłby zadać pytania o to, jak ta zależność wygląda w Polsce. Otóż rzeczywiście można się jej dopatrzyć, ale ma ona nieco innych charakter niż w …

Najsilniejszy od 9 lat spadek ceny palladu

W połowie stycznia zwracałem w tym miejscu uwagę na ciekawą sytuacją, która wytworzyła się na rynku metali szlachetnych (“Pallad najdroższy względem platyny od początku 2001 roku“): “pallad był relatywnie droższy niż obecnie wobec platyny jedynie w styczniu-lutym 2001. Wtedy w ciągu następnych 2 lat potaniał ponad 6-krotnie, a wobec platyny tracił relatywnie przez następne 8 …