Sesja na zero

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Europejskie rynki akcji kontynuowały we wtorek odrabianie wcześniejszych strat rosnąc drugą sesję z rzędu, ale na GPW ten pozytywny trend nie przełożył się na większe zmiany indeksów: główne indeksy warszawskiego parkietu zamknęły się prawie idealnie na zero w stosunku do sesji poniedziałkowej (WIG-20 +0,03 proc., WIG +0,01 proc., mWIG-40 -0,06 proc., sWIG-80 +0,01 proc.). Mniejsze niż 0,1 proc. zmiany tych 4 indeksów w ciągu ostatniego roku zdarzyły się wcześniej jedynie dwukrotnie – 11 marca i 24 stycznia br. W ciągu minionych 14 lat taka sesja zdarza się po raz 8-my. Na WIG-u 20 lokalna sytuacja po sygnale sprzedaży na MACD, spadku poniżej istotnego wsparcia i uderzeniu w jeszcze do niedawna rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera nadal zdawała się przypominać najbardziej tą z drugiej połowy lutego, kiedy to indeks próbował – ostatecznie bez powodzenia – szturmować świeżo utworzony opór (obecnie to strefa 2144-2147 pkt.).

W USA trwało wyczekiwanie na czwartkowe dane na temat CPI we wrześniu i jakieś wiadomości na temat wyników rozmów handlowych z Chinami, więc zmiany wartości indeksów też nie były duże, ale tam dla odmiany przeważały spadki. To lekkie osłabienie nie było kontynuowane we wtorek na rynkach azjatyckich, które – za wyjątkiem najsłabszej ostatnio Malezji – zwyżkowały, co zapowiada raczej wzrostowy przebieg wtorkowej sesji na GPW.

Kontynuując przegląd spółek wchodzących w skład najmocniejszego ostatnio indeksu sektorowego na GPW czyli WIG-Nieruchomości można zwrócić uwagę na akcje Archicomu. Sam wykres nie jest jakiś szczególnie interesujący – kurs akcji po raz drugi w tym roku próbuje zmierzyć się z silnym oporem wyznaczonym przez strefę konsolidacji z lat 2016-2018, ale zwraca uwagę niska wartość wskaźnika Cena/Zysk na poziomie 3,8, przy również niezbyt wysokim poziomie wskaźnika Cena/Wartość księgowa równym 0,78. W pierwszym półroczu 2019 spółka miała niecałe 60 mln zysku przy obecnej kapitalizacji na poziomie 386 mln zł.

Cenami nieruchomości na świecie (a wiec również Polsce) rządzi cykl Kuznetsa, którego dwa ostatnie przebiegi – jeśli mierzyć odległość szczytów cen nieruchomości na świecie z lat 1974, 1990 i 2007 – trwały 16-17 lat. Oczywiście obecny cykl może mieć inny przebieg (po do w dużej mierze zależy od ścieżki stóp procentowych na świecie w najbliższych latach), ale ta „statystyka” pozwala orientacyjnie oczekiwać następnego szczytu cen nieruchomości gdzieś w okolicach przełomu 2023 i 2024 roku, czyli za ok. 4 lat. Przy takim założeniu obecną sytuacją można jakoś próbować porównywać do tej z 2003 roku (4 lat przed szczytem poprzedniego boomu na rynku nieruchomości z 2007 roku).

Kurs akcji Prochemu (C/Z 8,4, C/WK 0,58) konsoliduje się od dekady w szerokiej strefie ok. 10-ok. 30 zł, czekając na nadejście lepszych czasów dla całego rynku akcji.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin warto wspomnieć o trzecim z rzędu spadku nadwyżki obrotów bieżących w Rosji w II kw. br. (do 17,6 mld USD):

… kontynuacji wzrostu cen nieruchomości w Unii Europejskiej w II kw. br. (+4,2 proc. r/r):

… nowym rekordzie wartości oficjalnych rezerw walutowych Polski we wrześniu (110,5 mld euro):

… czy spadku publikowanego przez National Australia Bank wskaźnika koniunktury gospodarczej do najniższego poziomu od 6 lat:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Ignacio1

  Dług usa 45 bln? Trampek musi tylko zaanektować środki z funduszy emerytalnych, tak około 25 bln, następnie podnieść im wiek emerytalny do 75 lat, przez parę lat znowu będą odkładać na fundusz i nie pobierać świadczeń emerytalnych i reszta długu się zbilansuje. Potem Trampka wybiorą prezydentem świata za ocalenie usa przed bankructwem. Musi wziąć tylko przykład z naszego prekursoraTuska, iść jego śladem!

  2
 2. dociekliwy54

  @Guyfawkes13
  Ameryka zadłużyła się na własne życzenie, ale uważam, że zbilansowanie handlu i budżetu jest tam jak najbardziej możliwe i nie jest za późno.
  Po pierwsze US TOTAL DEBT wynosi ok. 76bln i jest wyraźnie niższy od US TOTAL ASSETS ok147bln.
  Stanowi dziś ok. 51%.
  https://www.usdebtclock.org/index.html
  w roku 2023 US TOTAL DEBT wynosić ma ok. 82 bln a US TOTAL ASSETS ok. 201 bln. Ma więc stanowić tylko ok. 41% aktywów.
  https://www.usdebtclock.org/current-rates.html
  Jak widać, ten dług maleje w stosunku do aktywów. Inaczej. Wydrukowana kasa zasila w końcu realną gospodarkę i następuje inflacja wartości biznesów małych, dużych i nieruchomości.
  Ponadto ten dług, to w większości zdyskontowane na dziś wartości przyszłych emerytalnych zobowiązań państwa.
  Tu jest spore pole „manewru”. Ponadto demografia US wraz ze strukturą wieku nie stwarza takiego zagrożenia w przyszłości jak w CHRL
  https://www.populationpyramid.net/pl/stany-zjednoczone/2100/
  https://www.populationpyramid.net/pl/chi%C5%84ska-republika-ludowa/2100/
  Tak więc gospodarka tego kraju jest na tyle zdrowa, że przy odrobinie dobrej woli poradzą sobie.
  To nadal kraj ogromnych i często niewykorzystanych potencjałów.
  Warunkiem jest zrównoważenie handlu z CHRL, ale IMO nie musi dojść do ASB. Od tego są cła i kontrola oceanów.

   1. dociekliwy54

    Na razie ten wykres nie jest dla mnie wystarczająco jednoznaczny.
    Jednak w długim okresie czasu, właśnie od 2009 do 2018 widzę impuls 5-falowy.
    Przypuszczam jednak, że jesteśmy w fali 6. Potem będzie pewnie 7,8,9…no może wystarczy;).
    Nie wierzę w hossę w PL( w która wierzę) razem z bessą w Stanach.

    1
 3. digesting slowly

  Potrzebuję możliwie najbardziej reprezentatywny wykres węgla, jest coś takiego? Jeśli jest tam możliwe jakieś odbicie, to wraz z cenami kontraktów na C02, wytworzys się ciekawa sytuacja dla branży energetycznej, ale i ogólnie EM.

  1

Dodaj komentarz