TSUE z wozu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Oczekiwane z dużymi emocjami orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskich kredytów frankowych już za nami. W trakcie sesji ruchy cen akcji banków były duże, ostatecznie WIG-Banki skończył sesję na na -1,1 proc., co zapewne odzwierciedla raczej negatywną dla sektora bankowego wymowę tego orzeczenia, które zwiększa prawdopodobieństwo, że polskie sądy będą częściej decydować o rozwiązaniu umów zawierających wadliwe klauzule prawne. Dopiero jednak praktyka sądowa pokaże, w jaki sposób będą dokonywane ostateczne rozliczenia pomiędzy bankami a klientami. Być może z czasem prawnicy wypracują model jakiegoś kompromisowego rozwiązania pozwalający skrócić okres sądowych walk za cenę rozsądnego podziału kosztów operacji pomiędzy obie strony.

Ostatnie zachowanie WIG-u 20, który po wygenerowaniu sygnału sprzedaży przez MACD i przełamaniu ważnego lokalnego wsparcia uderzył od góry w jeszcze do niedawna rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera, jest dosyć podobne do tego z lutego br. W tej analogii teraz pora na kilkusesyjny ruch powrotny do przełamanego wsparcia.

O ile WIG-20 utrzymał się powyżej swoich sierpniowych minimów, o tyle ofiarą ostatnich wydarzeń padł mWIG-40, któremu ta sztuka się nie udała. Poniżej proponuję moją „bardzo elegancką” interpretację sytuacji na tym indeksie, w ramach której trwająca elliottowska fala C bessy zakończyć się powinna klasycznie w okolicach „maksymalnego zasięgu fali 4-tej niższego rzędu”, czyli na poziomie bardzo solidnego wsparcia w okolicach 3300 pkt.

Ceny akcji w USA odbiły się wczoraj w górę, ale trudno ocenić, czy to jednorazowy ząbek, czy ta – jak zakładam korekta ostatniej fali spadkowej – przeciągnie się na kilka sesji. Piątkowe notowania na giełdach azjatyckich mają mieszany charakter nie wskazując jakiejś jednoznacznej tendencji
(in minus wyróżnia się Kuala Lumpur, gdzie notowane są 4-letnie dołki).

Ponieważ kredyty frankowe są gorącym tematem, to w tym roku do życia po spadku z prawie 20 zł na niecałe 4 próbują wrócić akcje kancelarii Votum specjalizującej się w tej tematyce.

Zachowanie kursu KGHM jest trudne do interpretacji. Z jednej strony spadł poniżej rosnącego dolnego ograniczenia 20-letniego kanału trendu wzrostowego, co przypomina sytuacje z lat 2001-2003, 2008 i 2016, kiedy akcje ten spółki należało kupować. Z drugiej strony ostatnie wybicie w dół z czegoś co wygląda jak masywna 3-letnie formacja podwójnego szczytu o rozmiarach sugerujący spadek do dołka poprzedniej bessy (tak jak to KGHM zrobił w 2001 roku) nie zachęca do chojrakowania.

Prawie wszystko będzie zapewne zależeć od zachowania ceny miedzi na światowych rynkach. Poniżej przedstawiam swoją – optymistyczną w kilkuletnim terminie, ale raczej pesymistyczną w krótkim – interpretację wykresu ceny miedzi w ramach cyklu Kuznetsa.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane na świecie w okresie minionych 24 godzin warto wspomnieć o powrocie rocznej dynamiki głównego wskaźnika inflacji w Turcji do jednocyfrowych wartości:

… deflacji na poziomie PPI w strefie euro:

… przyspieszającej rocznej dynamice agregatu pieniężnego M2 (to depozyty bankowe) w USA:

… oraz utrzymującej się recesji w przemyśle Filipin:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne


Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. noob

  Mac-erson @
  cel był podany,było 283.7? .iles sygnalow podałem juz,ostatnie 2 to masz 170pk i obecny juz po tym odbiciu mialbym 110 powiedzmy .Wtedy bys nie pisał ze cos rosnie ,zasuwaja itd itp.Pisał slow rosna,jak im porosne tak moze juz moze 1pk moze 50 taka karma trzeba czekac,mozna probowac sie skraca bo duzym spadku czesc,odebrac wyzej itd .a magnes wezwie,piszcie wskanziki,formacje ,torpedy ,orgr,co sie zywnie podoba.Slow poki sa zyski z L;-) i na esce mozna zarobic,cel znany;-)) oczywisicie pozycja z rozsadkiem nie zlewarowany ze głupie 2% sp robi z człowieka bankruta.

 2. datik

  Panie Wojtku,
  wspomniał Pan wczoraj o opcjach walutowych…
  Być może moja wiedza jest zbyt powierzchowna ale trudno mi się dopatrzeć ewidentnie złej woli banków w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych. Znajomi niejednokrotnie przed 2008 brali takie kredyty, nie hipoteczne oczywiście, i spłacali mniejsze kwoty niż pożyczyli. Natomiast wystawcom wspomnianych opcji walutowych z 2007/2008 przyświecały ewidentnie szemrane intencje…
  Nigdy nie spotkałem się z jakimś zestawieniem wystawców owych opcji oraz który bank obecny w Polsce sprzedał ich najwięcej.

  1. Guy Fawkes

   Źle robisz, Twój upór jest po prostu … dziecinny. Już wiem po kim Twój syn ma taki dziecinny upór:)))
   Dorosły człowiek powinien się umieć przyznać do błędu. Zabrnąłeś w ślepą uliczkę i nie potrafisz się wycofać bo ambicja nie pozwala.
   Wszyscy widzą, że to jest słabe. Będziesz się tego wstydził.

    1. Panpozwoli

     „A Bóg, który wszystko widzi, odda Tobie.:))”

     :-))))), :-))))) !

     Dobre :-)))). Miejscowy Mzimu nic nigdy nie oddaje. No chyba ,że mały dill po okazyjnej cenie z potencjalnie wpływowymi. On akumuluje, akumuluje, przyjmuje , wyłudza, wymusza, łaskawie przymuje,darowizny, spadki, wota, dary, dopłaty, wkłady w dzieła itd.
     Ale na Mzimu! Nigdy nic nie oddaje.

     3
    1. Guy Fawkes

     Ta przypuszczałem, że tak to będzie ewoluowało:)))
     Najwyższy czas na zmianę pokoleniową.

     //
     Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz»
     //

     Idź za swoim synem, taka kolej rzeczy. Nie upieraj się dziecinnie.:)))

     1
   1. wojm

    Na daily S&P500 od dołka z 12.2018 miś 4 razy próbował przebić się przez EMA200 i nic. Wczoraj kolejny raz podjął próbę i póki co byk się obronił, mimo słabych danych. Teraz miś może liczyć na strefę oporu 2944 – 2961. Póki co na daily każdy spadek to korekta i okazja do L ze stopem oczywiście.

Dodaj komentarz