Umocnienie wbrew światu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Nasz rynek akcji próbował we wtorek przeciwstawić się globalnemu trendowi. Wszystkie główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły (od 0,4 do 0,7 proc.). WIG-20 po odbiciu się od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera kontynuował próbę powrotu do najbliższego poziomu oporu znajdującego się w strefie 2144-2147 pkt. i nadal najlepszą analogią do obecnej sytuacji z okresu ostatniego roku wydawała się sytuacja z drugiej połowy lutego.

Dla odmiany spadki indeksów dominowały na giełdach europejskich i w USA. Powodem było zaostrzenie stanowiska strony amerykańskiej w przededniu zaplanowanej na 10-11 października rundy negocjacji z przedstawicielami rządu Chin. USA wprowadziły zakaz wjazdu do tego kraju dla szeregu przedstawicieli chińskiej administracji uznanych za winnych naruszeń praw człowieka chińskich muzułmanów. Rząd Stanów Zjednoczonych zagroził również wprowadzeniem ograniczeń w eksporcie kapitału do Chin – w szczególności miałoby do dotyczyć funduszy emerytalnych. Wcześniej w poniedziałek grupa chińskich firm została wpisana na „czarną listę” przedsiębiorstw, z którymi przedsiębiorstwa z USA nie mogą współpracować. Już natomiast w zeszłym miesiącu pojawiła się – zdementowana – pogłoska jakoby Amerykanie rozważali usunięcie z giełd w USA notowanych tam obecnie chińskich spółek. Takie otwarcie negocjacji z Chińczykami pogorszyło nastroje inwestorów i efektem był spadek głównych indeksów w USA o 1,2-1,7 proc.

Przy okazji warto zauważyć, że na wczorajszej sesji wykres względnej siły MSCI Emerging Markets Index do S&P 500 wyszedł na najwyższy poziom od 2 miesięcy. Coś takiego poprzednio zdarzało się w listopadzie-grudniu ub. r., kiedy to jak pamiętamy S&P 500 zanotował najsłabszy grudzień od czasu Wielkiej Depresji, a rynki wschodzące – w tym i GPW – okazały się generalnie w zaskakujący sposób odporne na tą amerykańską słabość. Być może szykujemy się na powtórkę tego scenariusza z jesieni 2018.

We wtorek swój najniższy poziom od stycznia 2016 zanotował zdominowany przez niezwykle nisko wyceniane ukraińskie spółki rolnicze indeks WIG-Spożywczy. Fakt, że dzieje się trzecim z rzędu odbiciu się od poziomu historycznego szczytu i po przełamaniu w tym roku 18-letniej linii wsparcia poprowadzonej przez 3 poprzednie dołki bessy (2001, 2009 i 2015) raczej nie zachęca do interesowania się tym sektorem w krótkoterminowej perspektywie.

Ponad 50 proc. udział w tym indeksie ma Kernel (cena/zysk 4,6, cena/wartość księgowa 0,64, stopa dywidendy 2,3 proc.) będący jedną z największą spółek branży rolniczej na Ukrainie i to spadek kursu akcji tej spółki do najniższego poziomu od początku 2016 roku (przypominający rozgrywające się na tym samum poziomie wybicie w dół z jesieni 2016) zadecydował w dużej mierze o zachowaniu indeksu WIG-Spożywczy.

Na drugim biegunie siły, jeśli chodzi o spółki tego sektora, można postawić zajmujący się przetwórstwem ziemniaków polski Pepees (C/Z 4,9, C/WK 0,91, stopa dywidendy 7,4 proc.), którego kurs po wyjściu na najwyższy poziom od 12 lat właśnie koryguje się wracając do poziomu rosnącej średnie 200-sesyjnej i poziomu szczytu z początku 2018 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin warto wspomnieć o utrzymującej się w sierpniu najgłębszej od dekady recesji w niemieckim przemyśle (-4 proc.):

… 4-tym z rządu spadku rocznej dynamiki CPI na Węgrzech we wrześniu (+2,8 proc.) przy utrzymaniu się na wysokim poziomie zmiany rocznej wskaźnika inflacji bazowej (+3,9 proc.):

… kolejnym spadku wartości OECD-owskiego indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej dla Polski w sierpniu:

… spadku rocznej dynamiki PPI w USA do najniższego poziomu od prawie 3 lat (+1,4 proc.):

… spadku publikowanego przez Melbourne Institute wskaźnika nastrojów konsumentów w Australii do najniższego poziomu od prawie 4 lat:

… oraz drugim z rzędu wzroście wartości World PMI firmy Markit dla sektora przetwórczego we wrześniu przy równoczesnym drugim z rzędu osłabieniu analogicznego wskaźnika dla sektora usług:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. toya

    To maja byc partnerzy dla Gospodarza? Pamietam jak wlasnie tutaj u Pana Wojciecha, w poczatkach bloga, Rokicki vel longterm naganial na swoj blog czy inny newsletter… Wszyscy darlismy z niego lacha. I co? Przetrwal, a teraz chodzi po studiach, debatach, jutubach jako „gadajaca glowa”i swoisty…hmm… autorytet. O tempora o mores…

    1
   1. mac-erson

    Też mam taką samą koncepcję. Jeszcze jakiś czas boczniak z testem strefy oporu 2970 aby w końcu zrobić szybkie załamanie i w listopadzie i zamknąć całą korektę przed okresem wyborczym.
    W PL w końcu byłby ten upragniony dołek w okolicach 1970-2020, Wig 52-53 i moglibyśmy na dobre zmienić trend długoterminowy.

    1

Dodaj komentarz