Zagraniczne akcje w górę, obligacje i dolar w dół

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Rozpoczętej w styczniu 2018 roku cyklicznej bessie na światowych rynkach akcji od początku towarzyszył umacniający się dolar a od jesieni 2018 również drożejące obligacje skarbowe (spadające rentowności). Można więc sobie wyobrażać, że nowej cyklicznej hossie na rynkach akcji powinno towarzyszyć słabnięcie dolara i (być może z czasem) spadek cen obligacji skarbowych (wzrost ich rentowności). Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na czwartkowej sesji – akcje drożały, obligacje i dolar taniały.

Trudno ocenić, czy przyczyną tych ruchów rynku były nadzieje na pozytywny rezultat trwającej w Waszyngtonie kolejnej rundy amerykańsko-chińskich rozmów handlowych, których stawką jest odroczenie nowych ceł na chińskie towary, które mają być wprowadzone 15 października (Trump ma podobno w piątek spotkać się z przewodniczącym chińskiej delegacji), czy też czwartkowe zachowanie rynku to opóźniona reakcja na wtorkową zapowiedź szefa FED Jerome Powella rychłego ogłoszenia nowego planu ekspansji sumy bilansowej FED. Rezerwa Federalna de facto już od 5 tygodni powiększa swą sumę bilansową zasilając banki nowymi pożyczkami (do tej pory na sumę 170 mld USD). Z taką sytuacją – wzrostem sumy bilansowej FED połączonym z obniżkami stóp – mamy do czynienia po raz pierwszy od okresu wrzesień-grudzień 2008. Warto obserwować zachowanie kursu dolara i cen obligacji skarbowych na świecie, bo ich ewentualne spadki będą silnym sygnałem zapowiadającym nadejście cyklicznego wzrostu cen akcji (i oczywiście ich wzrosty będą świadczyć o czymś przeciwnym).

Polski rynek akcji spadając (WIG-20 -0,5 proc.) przeciwstawił się w czwartek temu globalnemu trendowi, ale jednoznacznie zielony kolor azjatyckich notowań w piątek sugeruje, że ostatni dzień tygodnia na GPW powinien zacząć się od wzrostów.

Na GPW z oporem wyznaczonym przez szczyt poprzedniej cyklicznej hossy walczy kurs akcji austriackiego zajmującego się nieruchomościami Warimpexu (C/Z 3,6, C/WK 0,66, stopa dywidendy 4 proc.):

W obrębie różnych kanałów trendów wzrostowych przebywa kurs akcji Wirtualnej Polski (C/Z 27,3, C/WK 4,23, stopa dywidendy 1,5 proc.), który we wrześniu wybił się na nowe historyczne szczyty:

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin warto wspomnieć o
nowym historycznym rekordzie stawki godzinowej pracy w USA (9,47 USD; zmiana roczna +1,9 proc.):

… lekkim spadku rocznej dynamiki CPI (1,7 proc.) i bazowego CPI (2,4 proc.) w USA we wrześniu:

… najwyższej od października 2008 dynamice obliczanego przez odział FED w Cleveland wskaźnika Current Median CPI, którego formuła pomija ekstrema cenowe):

… oraz akceleracji rocznej dynamiki agregatów monetarnych w USA – M1 (gotówka plus depozyty na żądanie):

… i M2 (M1 plus depozyty długoterminowe):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. mac-erson

  Wizja moja jest taka:
  – zagranica robi szczyt w połowie przyszłego tygodnia i rozpoczyna nurkowanie.
  – ponieważ Polska jak zawsze powinna wyprzedzić załamanie i ustanowić dołek tydzień-dwa przed zagranicą to polska giełda powinna szybciej wystartować z falą spadkową tak aby ją zakończyć odpowiednio wcześniej.
  Może poniedziałek powyborczy ?

 2. Dante

  Wzrost bilansu banku centralnego danego kraju prowadzi do osłabienia krajowej waluty i wzrostu krajowych indeksów giełdowych:
  http://avondaleam.com/wp-content/uploads/2013/10/Fed-vs.-ECB-Balance-Sheet2.png
  https://www.globalmacroresearch.org/wp-content/uploads/2015/08/2015-jun-japan-us-monetary-base-ratio-and-usd-jpy.png
  https://pbs.twimg.com/media/EAEOlCFW4AAfvU4.jpg
  http://www.newsmaster.be/flow/dw/ing/2013/mai13/uk/7g.jpg
  https://www.bullionvault.com/gold-news/sites/default/files/ecb-vs-snb-currency-war.jpg

  Wpływ QE na rynki finansowe
  https://realvisiontv.wetransfer.com/downloads/110c9f9e8170a56c15ca80b04ca4f42220191010142402/05136e

  2
 3. Dante

  @WB

  „3 tygodnie temu okazało się, że – z nie do końca jasnych przyczyn – amerykański bank centralny na chwilę stracił kontrolę nad swoją główną stopą procentową – popyt na pożyczki na rynku repo okazał się tak duży.”

  Komentarzy pod jednym z filmików Real Vision Finance:

  I am a repo trader for an investment bank, and I made roughly $12MM for my book lending cash (reverse repo) on an O/N basis and cleared between 8% – 10%. The feeling was AMAZING!!

  What went wrong was:
  1) Sept 16-17 is corporate tax day and 17th is the deadline, so corporate companies who lend cash were SHORT.
  2) Due to recession fears, dealers and money managers are sitting SUPER long on treasuries and other fixed income that require financing. Financing is done through repo (they lend me their treasuries, MBS, corporate bonds, etc) as collateral.
  – These are funded on a O/N basis, and suddenly, due to a number of managers sitting long and require financing on those dates and the lack of USD due to corporate tax, suddenly caused the market to panic on an intraday basis, shooting the rates as HIGH AS 10%. 5% WAS HIGHEST ON SEPT 16, 10% ON SEPT 17.

  2
 4. slow2006

  jak niektorzy sa konsekwentni w traceniu na eskach w USA jest az znamienne.

  i co 3 dni przewiduja nowe dolki, ale indexy flirtuja ze szczytami w USA

  dax zrobil taka dodatnia swiece, ze w celu wyglada na 13500 a nie na spadki.

  u nas tylko padaczka, ale jak trzyma sie u nas es to sie zarabia.

  4

Dodaj komentarz