Aramco idzie na giełdę

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Saudyjski państwowy gigant branży naftowej ogłosił w niedzielę decyzję o wejściu na lokalną giełdę w Rijadzie. Spółka chce sprzedać jedynie 1-2 proc. swoich akcji, która to oferta ma być warta ok. 20 mld dolarów (cała spółka jest wyceniana na ok. 1,5 biliona dolarów). Cena emisyjna ma zostać ogłoszona 17 listopada, zapisy na akcje mają wystartować grudnia, a giełdowe notowania rozpocząć się 11 grudnia.

Globalny sektor „energy” był w okresie minionych ponad 11 lat najsłabszym sektorem giełdowym na świecie i obecnie względna siła
MSCI World Energy Index w stosunku do MSCI Wolrd Index znajduje się na poziomie, które poprzednio był obserwowany w latach 1999-2000.

Sam indeks dryfuje w ostatnich latach pomiędzy kluczowym wsparciem wyznaczonym przez dołki z lat 2009 i 2016, a kluczowym oporem na poziomie szczytów z 2008 i 2014 roku.

Na GPW na ostatniej sesji przed Wszystkim Świętym ceny akcji silnie spadały, ale WIG-20 utrzymał się w obrębie rozpoczętego miesiąc wcześniej krótkoterminowego trendu wzrostowego.

W piątek pozytywnie reagując na najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy tamtejsze główne indeksy giełdowego ustanawiały nowe historyczne rekordy:

W czwartek cofnął się po poprzednim wybiciu do nowego historycznego rekordu kurs akcji notowanej od ponad roku spółki ML System (C/Z 26,6, C/WK 2,22, stopa dywidendy 0,7 proc.), która przygotowuje się do uruchomienia w listopadzie nowej linii produkcyjnej niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych w nowej fabryce Quantum Glass, która ma umożliwić w rozpoczęcie I kw. 2020 sprzedaży transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych.

Po wybiciu się we wrześniu w górę z prawie 4-letniej konsolidacji poniżej poziomu 40 zł w okolicach swego historycznego szczytu przebywa kurs akcji spółki DataWalk (C/WK 22,6) aspirującej do miana „polskiego Palantira”, która na bazie własnej technologii rozwija platformę analityczną pozwalającą łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od czwartku warto wspomnieć o spadku rocznej dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI we Francji w październiku do najniższych poziomów od ponad 2 lat (+0,7 proc. i +0,9 proc. odpowiednio):

… stabilizacji rocznej dynamiki tych wskaźników we Włoszech w październiku (odpowiednio +0,3 proc. i +0,2 proc.):

… spadku – według wstępnego odczytu – rocznej dynamiki CPI w Polsce w październiku do poziomu +2,5 proc.:

… załamaniu się rocznej dynamiki PKB w Hongkongu w III kw. br. do najniższego poziomu od dekady (-2,9 proc.):

… lekkim spadku rocznej dynamiki PKB w strefie euro z +1,2 proc. w II kw. do najniższego od prawie 6 lat poziomu +1,1 proc. w III kw.:

… październikowym wzroście stopy bezrobocia w USA do poziomu 3,6 proc. z 50-letniego minimum 3,5 proc. we wrześniu, przyroście o 128 tys. liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA oraz +3 proc. dynamice średniej stawki za godzinę pracy:

… lekkim wzroście wartości ISM Manufacturing w USA w październiku (48,3 pkt.) z najniższego od dekady poziomu we wrześniu oraz spadku wartości ISM Manufacturing Prices:

… oraz nowy szczycie cen nieruchomości w 100 największych miastach w Chinach w październiku przy równoczesnym spadku rocznej dynamiki do najniższego poziomu od prawie 4 lat (+3,2 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

    1. Dante

     W średnim terminie (co najmniej kilku miesięcy) trend jest byczy i granie na spadki ma sens przy łapaniu lokalnych korekt. Obecnie FED, a także EBC, SNB i BoJ drukują jak szalone to krachu nie będzie, ale za to eksozycja shortów na VIX jest rekordowa, a złoto i dolar ostatnio na dniach wyhamowały spadki, a sentyment inwestorów jest skrajnie byczy (ponad 80%). A to wróży szybką korektę na dniach – optymalna strategia to long na akcje EM/surowcowe na kilka miesięcy, i long na VIX na na krótki czas.

     1
     1. leotdipl

      @Dante,
      na jakiej podstawie uważasz, że SNB drukuje na potęgę!? Akurat w tym przypadku mylisz się! Faktem jest, że SNB ma napompowany do granic „bólu” CHF-gospodarki bilans – > 110% PKB Szwajcarii. Ale SNB już nie drukuje w takim stopniu jak EBC, BoJ czy FED. Akurat tym tematem (CHF) się interesuję. pozdrawiam.

Dodaj komentarz