Czy analogia z listopadem 1998 zadziała?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

WIG-20 na razie zatrzymał swoje spadki w strefie wsparcia wyznanej przez minima z 25-tego-31-ego października odbijając się od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Dolne ograniczenie kanału 3-miesięcznego trendu wzrostowego znajduje się niedaleko i można sobie wyobrazić, że w grudniu indeks odbije się od tej linii i podejmie kolejną próbę na silną strefę oporu, która powstrzymała w listopadzie dalszego wzrosty.

Dosyć dobrze się sprawdzająca analogia zachowania WIG-u w okresie minionych 4 lat do ruchów indeksu z lat 1994-1998 sugeruje obecnie zakończenie korekty w najbliższych dniach i powrót trendu wzrostowego.

W ubiegłym roku nietypową z sezonowego punktu widzenia grudniową słabością (największy grudniowy spadek S&P 500 od czasów Wielkiej Depresji) zaskoczył począwszy od 3 grudnia amerykański rynek akcji.
Obecnie sytuacja techniczna głównych indeksów akcji w USA wydaje się znacznie mocniejsza niż rok temu, ale można sobie wyobrazić na początku grudnia “postraszenie” powtórką takiego scenariusza, które sprowadziłoby Nasdaq Composite do znajdujących się nieco niżej poziomów wsparć (w tym rosnącej średniej 200-sesyjnej).

Z kilkunastomiesięcznej formacji konsolidacji wybił się kurs akcji spółki AB (C/Z 6,4, C/WK 0,47) zajmującej się sprzedażą hurtową. Równocześnie jednak kurs akcji uderzył w górne ograniczenie kanału ponad 4-letniego trendu spadkowego i zbliżył się do silnej strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 25 zł.

W sposób bardzo przypominający początek 2010 roku zachowuje się kurs akcji ZPUE (C/Z 8,3, C/WK 0,54) będącej producentem aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. Od września kurs spada zbliżając się do dolnego ograniczenia kanału krótkoterminowego trendu wzrostowego i rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć lekki spadek GUS-owskiego ogólnego syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej w listopadzie:

… październikowy historyczny rekord liczby rozpoczynanych budów mieszkań w Polsce (+20,7 proc. r/r przy +1,1 procentowej dynamice liczby ukończonych budów):

… +3,5 proc. dynamikę produkcji przemysłowej w Polsce w październiku:

… pojawienie się deflacyjnego odczyty na polskim PPI (-0,1 proc. r/r w październiku):

… spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Ukrainie do najniższego poziomu od 5 lat (-5 proc.):

… dane uniwersytetu w Michigan na temat nastrojów amerykańskich konsumentów w listopadzie:

… oraz najniższą od 6 lat dynamikę indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Korei Południowej publikowanego przez Kookmin Bank w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

   1. allo allo

    .Projekt Uchwały nr 5z dnia 20 grudnia2019 r.,w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokaliprzez Spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki1)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez Spółkę lub Spółki Zależne lokali, zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych lub użytkowych („Lokal”), na rzecz członków Zarządu Spółki oraz Kadry Kierowniczej Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale:a.Cena netto za Lokal nie może być niższa niż obliczona jako całkowity koszt wytworzenia Lokalu netto powiększony o 5% marży;b.zgoda udzielona w niniejszej uchwale, przy zachowaniu jej warunków obejmuje także osoby (fizyczne oraz prawne), a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powiązane osobowo lub kapitałowo z członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Kadry Kierowniczej Spółki;

    1
     1. allo allo

      chcialbys zeby fundusze inwestujace np srodki emerytalne twoich dzieci albo twoje
      zostaly potraktowane taka uchwala ?
      zainwestowalbys w taka firme ? gdzie zarzad i spolki powiazane z zarzadem moga handlowac produktami firmy praktycznzie bez ryzyka
      a spolka gieldowa bierze ryzyko robi za woła roboczego ?
      to juz jest cwaniactwo level hard

      1
      1. allo allo

       w uchwale nie ma ograniczen ilosciowych w dodatku moga to robic spolki powiazane z zarzadem
       a to juz mi pachnie…….
       czasami rynek w wycenie firmy sie jednak nie myli
       co ciekawe uchwala nie dotyczy tylko mieszkan ale i magazynow

     1. Panpozwoli

      I co wtym dziwnego. Przecież mieszkaniówki się nie stawia w rok. Jak podzielisz te procenty na lata to nie jest to, aż taki cymes.
      Choć mają jedną inwestycję gdzie za koszty budowy plus5% to sam bym niepogardził.

       1. Panpozwoli

        Taki procent to się zbieta za całość. Ale od dawna nie ma jednej ceny m2. Reasumując, czasami drożej to za tanio, a czasami że ktoś w ogóle wziął to sukces.

        Nie widomo po co im ten papier. I tylko to jest ciekawe.

 1. Mariusz

  Żaden ze mnie krezus ani członek zarządu ale w latach 90tych będąc robolem na budowie i znając prezesa jako baaardzo daleką rodzinę sam kupiłem mieszkanie po cenie “produkcji” + malutka marża do kieszeni prezesa, i żadna uchwała nie była potrzebna … rzekłbym że się rynek cywilizuje skoro do takich oczywistości uchwały się uchwala xD

  1. allo allo

   masz racje problem jest taki ze tresc uchwaly wprowadza niepewnosc
   bo nic nie ma kwotach ilosciowych tych mieszkan ani ze to program motywacyjny czy lojalnosciowy dla menedzerow

   ja tez nic nie mam to takich uchwal pod warunkiem ze sa jasne czytelne i jednoznaczne
   a prawo Murphy’ego chyba znasz
   a ksiazek ma wolne jakies 100 mln gotowki
   a to juz rodzi podejrzenia
   parkiecie jest wzmianka – ale zarzad nie odpowiada o co tak na serio chodzi wiec kolejne zlewanie na drobnych inwestorow i fundusze

   teraz sobie wyobraz jak taka informacja wplywa na postrzeganie spolki i jej wycene zaufanie do glownego akcjonariusza
   bo widze niewielu z forum to kuma

 2. toya

  “teraz sobie wyobraz jak taka informacja wplywa na postrzeganie spolki i jej wycene zaufanie do glownego akcjonariusza”

  Wplywa tak, ze nabywcy moga miec czyms uzasadniona nadzieje, ze inwestycje zostana ukonczone i oddane. Ja tam lubie jadac w restauracjach gdzie wlasciciel rowniez sie stoluje.

  1

Dodaj komentarz