MiŚ-e wbrew WIG-20

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Po odbiciu się od swojej opadającej średniej 200-sesyjnej i górnego ograniczenia rozpoczętego pod koniec sierpnia trendu wzrostowego oraz po wygenerowaniu przez standardowy MACD sygnału sprzedaży i po przełamaniu dolnego ograniczenia rozpoczętego na początku października trendu wzrostowego WIG-20 zmierza w stronę strefy wsparcia wyznaczonej przez dolne ograniczenie 3-miesięcznego kanału trendu wzrostowego, minima z 25 października (2175,3 pkt.) i 31 października (2235,7 pkt.) i rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera (we wtorek 2175 pkt.). We wtorek spadek indeksy wyniósł 0,87 proc. Po ewentualnym osiągnięciu tej strefy wsparcia indeks może wykonać jeszcze jedną próbę ataku na silną strefę oporu, która 2 tygodnie temu zatrzymała wzrosty.

Warto zauważyć, że zarówno sWIG-80 jak i mWIG-40 próbują przeciwstawić się temu negatywnemu trendowi i we wtorek ustanawiały swe nowe ok. 2-miesięczne maksima.

W USA – już tradycyjnie – wszystkie główne indeksy – średnia przemysłowa Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaq Composite – ustanowiły we wtorek historyczne rekordy.

Po wybiciu w górę w ubiegłym roku z wieloletniej konsolidacji w strefie 10-20 zł w obrębie trendów wzrostowych – długoterminowego rozpoczętego w styczniu 2015 oraz krótkoterminowego rozpoczętego w styczniu 2019 – nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną przebywa kurs akcji spółki Voxel (C/Z 13, C/WK 2,34, stopa dywidendy 3,1) działającej na rynku diagnostyki obrazowej w Polsce i oferującej usługi i produkty związane z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.

Po silnym spadku swą skalą i czasem trwania przypominającym ten z lat 2007-2009 do poziomu wsparcia wyznaczonego przez dołki z lat 2014-2016 (103,45-109 zł) zbliżył się przebywający pod swoją opadającą średnią 200-sesyjną (obecnie 161 zł) kurs akcji spółki CCC (C/WK 5,32, stopa dywidendy 0,4 proc.) będącej największym w Europie producentem obuwia.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć  wrześniowy wzrost do najwyższego poziomu w tym roku wartości chińskiego National Real Estate Climate Index:

… lekki spadek wartości wskaźnika oczekiwań konsumentów w Norwegii:

… +10,3 proc. roczną dynamikę liczby nowych samochodów osobowych rejestrowanych w strefie euro w październiku:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego Szwajcarii w październiku (eksport +1,7 proc., import +2,3 proc., saldo +3,5 mld CHF):

… spadek do najniższego poziomu od 5 lat liczby rozpoczynanych budów nowych mieszkań w Szwecji w III kw.:

… lekki wzrost nadwyżki w obrotach bieżących UE we wrześniu:

… październikowe odbicie z najniższego poziomu od 2010 roku wskaźnika nowych zamówień w sondażu CBI w Wielkiej Brytanii:

… 12-letnie maksimum liczby pozwoleń na rozpoczęciu budowy nowych domów w USA w październiku (liczba faktycznie rozpoczętych budów również lekko wzrosła):

… dane o handlu zagranicznym Japonii w październiku (eksport -9,8 proc. r/r, import -14,2 proc. r/r:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. konsultant121

    Czekam na czasy kiedy Gospodarz napisze że generalnie jest Armageddon i perspektywny drugiej Grecji są przed nami, Dante rzuci papierem i napisze że zabiera sie za pracę a nie za inwestowanie na L-kach:), dociekliwy powie że nie rozumie Elliotta bo wyszło dołem, a macerson powie ze wział S-kę.

    8

Dodaj komentarz