Najsilniejszy wzrost WIG-u 20 od 33 miesięcy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ośmielony ostatnimi rekordami cen akcji na Wall Street:

… WIG-20 śmiało zaatakował strefę oporów rozciągającą się wokół poziomu opadającej średniej 200-sesyjnej (2259 pkt.). Poniedziałkowy wzrost indeksu o 3,1885 proc. był minimalnie silniejszy od skoku z 30 sierpnia (+3,1856 proc.), który nastąpił w 2 sesje po spadku WIG-u 20 do ponad 2,5-letniego minimum i najwyższy od 25 stycznia 2017. Oba te precedensy ponad 3-proc. jednosesyjnych wzrostów tego indeksu sugerują dalsze zwyżki, ale zgodnie z lansowaną w tym miejscu ostatnio analogią z sytuacją z przełomu listopada i grudnia ub. r. WIG-20 powinien teraz zaliczyć korektą ostatnich wzrostów. Niezależnie od tego, czy tak się stanie czy też nie, opadającą średnia 200-sesyjna powinna być traktowana jako istotny opór (patrz sierpień 2018, wrzesień/październik 2018 i listopad 2018), który powinien wyhamować dalsze wzrosty na jakiś czas.

Po przełamaniu 5-letniej linii trendu spadkowego i wykonaniu ruchu powrotnego w obrębie nowego trendu wzrostowego próbuje utrzymać się znajdujący się obecnie w okolicach swojej rosnącej średniej 200-sesyjnej kurs akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości (C/Z 13, C/WK 0,27, stopa dywidendy 3,5 proc.).

W pobliżu górnego ograniczenia ponad 4-letniego trendu spadkowego w okolicach spadającej średniej 200-sesyjnej przebywa kurs akcji specjalizującej się w Private Equity spółki MCI Capital (C/Z 3,5, C/WK 0,38):

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wymienić spadek w IV kw. publikowanego przez SECO wskaźnika zaufania konsumentów w Szwajcarii do najniższego poziomu od 4 lat:

… październikowy spadek rocznej dynamiki CPI w Turcji do najniższego poziomu od prawie 3 lat (+8,55 proc.):

… wrześniowy wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Filipinach do najwyższego poziomu od 10 miesięcy (-3 proc.):

… wzrost poziomu zatrudnienia w Polsce do nowego rekordowego poziomu (9,185 mln osób) w II kw. br.:

… oraz październikowe odczyty publikowanych przez firmę Markit wskaźników PMI dla przemysłu (dla Polski spadek do najniższego poziomu od połowy 2009 roku, dla Chin wzrost do najwyższego poziomu od prawie 3 lat):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Dante

   @Neptun
   Nie ma w tym nic dziwne – to wynik przepływów kapitału od drogich obligacji (często nic nie płacących lub nawet ujemnie oprocentowanych) i drogiego dolara do aktywów oferujących kilka procent w skali roku (vide akcje EM, w tym polskie). Dodatkowo, banki centralne zrzucaja „nuklearny” stymulus na gospodarke.

   1. Neptun

    @Dante Rozumiem to podejście, w skali makro i w długim okresie wszystko się zgadadza, ale na giełdzie negatywne info powinno skutkować spadkiem. Zwyczajowo tak jest, tutaj jest inaczej w dniu negatywnych informacji mega wzrost dlatego to mi się nie klei.

    2
 1. toya

  @wojciech.bialek

  Bardzo ciekawe te dzisiejsze dane w Pana wpisie. Np. Te Filipiny. Na logike myslalbym, ze sa beneficjentem sankcji na produkty Chinskie, a tutaj zaskoczenie.

  Albo zatrudnienie w Polsce. Mamy rekordowy poziom, a I tak jest to marne 9 mln ludzi. 9! Raptem 9 mln ludzi pcha ten wozek dzien po dniu. Daje do myslenia.

  1

Dodaj komentarz