Najwyższa od ponad 7 lat roczna dynamika CPI w Chinach

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Podczas przedłużonego o Święto Niepodległości łikendu nie doszło na światowych rynkach do jakichś większych przetasowań – główne indeksy amerykańskiego rynku akcji utrzymywały się przy niewielkich zmianach w pobliżu swoich ostatnich historyczny rekordów. W ciągu minionych 2 lat na rynku akcji w USA dosyć regularny był cykl 40-tygodniowy (ostatnie minima luty 2018, czerwiec 2018, grudzień 2018 i czerwiec 2019). Kolejnego dołka tej klasy należałoby więc oczekiwać mniej więcej teraz, ale oczywiście obecna sytuację raczej trudno opisywać jako coś co przypomina typowe minimum cyklu. Na razie chyba należy się wstrzymać z jakąś ostateczną oceną tej „anomalii”.

W piątek WIG-20 stracił 0,74 proc. i był słabszy od mWIG-u 40 (+0,04 proc.) i sWIG-u (+0,3 proc.). Można spekulować, że ostatni napływ zagranicznego kapitały na GPW, o którym świadczyła siła WIG-u 20 i umocnienie złotego zasilił krajowych inwestorów w gotówkę, którą teraz być może wykorzystają do zakupów akcji mniejszych spółek, które pozostawały ostatnio wyraźnie w tyle.

We wrześniu kurs akcji spółki Arteria (C/Z 9,2, C/WK 0,52) zajmująca się usługami outsourcingowymi (centra telefoniczne) przełamał linię oporu kilkuletniego trendu spadkowego i przebywa obecnie nad rosnącą średnią 200-sesyjną:

8-letnią opadającą linię oporu próbuje przełamać na ostatnich sesjach kurs akcji ukraińskiego holdingu rolniczego KSG Agro (C/Z 0,9), który dotarł w minionym tygodniu w okolice wiosennego szczytu przebywając nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną:

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wymienić wrześniowe dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej we Francji (+0,15 proc.), Włoszech (-2,1 proc.) i Meksyku (-2 proc.):

… dane uniwersytetu Michigan na temat nastrojów amerykańskich konsumentów w listopadzie:

… wzrost rocznej dynamiki CPI w Chinach do najwyższego poziomu od lat 2010-2012 w październiku (+3,8 proc.):

… spadek w IV kw. wartości publikowanego przez IFO wskaźnika World Economic Climate do najniższego poziomu od okresu III kw. 2008-II kw. 2009:

… utrzymanie się ujemnej rocznej dynamiki sprzedaży samochodów w Chinach w październiku (-4 proc.):

… spadek w III kw. rocznej dynamiki PKB w Wielkiej Brytanii do najniższego poziomu od okresu III kw. 2008-I kw. 2010 (+1 proc.):

… oraz spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Indiach do najniższego poziomu od przynajmniej ponad 6 lat (-4,3 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Panpozwoli

  Czy jest tu ktoś, kto korzysta z BM Santander i byłby mnie w stanie pocieszyć, że z ich serwisem da się żyć. 🙂
  Mam nadzieję, że obrzydzenie jakie mnie dopadło po pobieznym zapoznaniu się z ich serwisem wynika tylko z przyzwyczajenia do poprzedniego.

  2
     1. Panpozwoli

      Szczerze mówiąc to poziom prowizji to najmniejsze zmartwienie.
      Wchodzisz w zakładkę „portfel”, a tam tabela „sponsor ” 🙂
      Co ja, galerianka jestem?

      Praktycznie nigdzie nie da się cofnąć. Trzeba przeklikiwać wszystkie opcje od początku. Oj przeginasz Santander, przeginasz 🙁

Dodaj komentarz