WIG-20 blisko krótkoterminowych poziomów wsparcia

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Z punktu widzenia krótkoterminowej spekulacji najciekawsza jest oczywiście odpowiedź na pytanie o to, czy WIG-20 odbije się od osiągniętego w czwartek nagromadzenia poziomów wsparcia (zaznaczonych na poniższym obrazku zielonym kolorem) i podejmie kolejna próbę ataku na silną strefę oporu (czerwone linie na poniższym obrazku).

Lansowana w tym miejscy przez ostatnie 3 tygodnie analogia z sytuacją z pierwszej połowy grudnia ub.r. sprawdziła się bardzo dobrze. Sugeruje ona teraz kolejny – ostatecznie nieudany – atak na okolice listopadowego szczytu WIG-u 20. Ma ona jednak jedną podstawową wadę: wtedy WIG-20 spadł do poziomu średniej 200-sesyjnej, które zadziałała jako wsparcie, obecnie oczywiście nie mamy do czynienia z podobną sytuacją. Gdyby szukać epizodów z ostatniej historii WIG-u 20, w których – tak jak obecnie – indeks odbijał się od opadającej średniej 200-sesyjnej, to należałoby wskazać dwa: sierpień-wrzesień 2018 oraz sierpień 2016. W obu przypadkach również tak jak w analogii z grudniem ub.r. WIG-20 podejmował – nieudaną ostatecznie – próbę pokonania średniej 200-sesyjnej, ale później płacić za tę porażkę jeszcze jedną falą spadkową (do 26 października 2018 i 30 września 2016).

W wyniku utrzymującej się niepewności co do losów amerykańsko-chińskiego wstępnego porozumienia handlowego główne indeksy rynku akcji w USA zanotowały w czwartek drugi dzień lekkich spadków z rzędu.

Po odbiciu się w styczniu br. od dolnego ograniczenia długoterminowego trendu wzrostowego kurs akcji budowlanej spółki Unibep (C/Z 11,9, C/WK 0,9, stopa dywidendy 3,1) wybył się ostatnio z półrocznej formacji trójkąta, która wygląda jak korekta pierwszego impulsu wzrostowego.

Ponowny atak na opadającą linię oporu poprowadzoną przez szczyty z 2007 i 2016 roku podjął kurs akcji spółki TIM (C/Z 12,3, C/WK 1,32, stopa dywidendy 10,2 proc.) zajmującej się dystrybucją wyrobów elektrotechnicznych w Polsce.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć dane na temat bilansu budżetu niemieckiego rządu w październiku (-3,8 mld euro):

… +3,1 proc. roczną dynamikę wysokości długu publicznego Polski we wrześniu:

… kolejny historyczny rekord indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Holandii:

… wzrost rocznej dynamiki PKB Rosji w październiku do +2,2 proc.:

… 8,2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Szwajcarii w III kw.:

… najniższą od 2002 roku wysokość stopy bezrobocia w Szwajcarii (2,3 proc.):

… dane na temat rocznej dynamiki CPI w październiku w Japonii (+0,2 proc.) i Hongkongu (+3,1 proc.):

… spadek rocznej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w październiku do +5,9 proc.:

… spadek wskaźnika GUS zaufania konsumentów w Polsce w listopadzie:

… informację o średniej cenie metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w III kw. w Polsce (4376 zł):

… lekki wzrost wskaźnika DG ECFIN zaufania konsumentów w strefie euro w listopadzie:

… stabilizację na najniższym poziomie od 10 lat rocznej dynamika indeksu Conference Board wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej w USA:

… dane na temat sytuacji na rynku istniejących nieruchomości w USA w październiku:

… oraz informacje o dalszej akceleracji rocznej dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w USA:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. tinley

   KItchin zadziałał doskonale na wszystkich giełdach. Nawet ciut wcześniej niż powinien. Zadziałał wszędzie tylko nie na tej padlinie jaką jest GPW. Znalazłby jeszcze może ze dwie podobnie słabe choć generalnie na europie środkowej giełdy słabują, ale nie aż w taki sposób jak nasza.
   Zachód rosnie aż miło.Przynajmniej jak dotąd. Niemczech coś koło 30% od dołka. Pewnie bedzie teraz odbicie od szczytu i większa korekta co w Polsce pewnie będzie wyglądało jak mały Armageddon. My na WiG20 powtarzamy schemat z lat 2014-16 a generalnie to chyba od dołka na przełomie 2008/2009 powtarzamy dokłanie ten sam pattern. Wig tym razem idealnie poziomo i dostosował się do W20. Dokąd zajdziemy pokazał rok 2015. I dopiero będzie można kupowac papiery. W tym cyklu moim zdaniem nic już z tego nie będzie.
   PPK nic tu nie zdziała bo przypływy miesięczne rzędu 400mln to za mało żeby ta giełde ruszyć. I to za 3 lata dopiero będą takie przypływy. Dotąd jak politycy będą traktować państwowe spółki jako dojne krowy i zarzynać jak spółki energetyczne dotad żaden kapitał z zewnątrz tu nie przypłynie a to on będzie decydował o hossie a nie PPK i fundusze. Partycypacja na poziomie poniżej 40% w PPK (a taka pewnie bedzie) niczego większego na giełdzie nie zmieni. Za czasów OFE na giełde plynęło coś ponad miliard miesiecznie . Dobrze by było żeby choć te 400mln wpadało w miesiącu
   amen

   1
 1. billy_the_kangoor

  @szyderca
  Pan WB we wczorajszym temacie „Przypomnijmy sobie o cyklu 160-miesięcznym” poprowadził bardzo ładną przerywaną czerwoną kreskę WIG w poczwórnym cyklu Kitchina z terminem Listopad 2020 w okienku oraz strzałką pokazującą zasięg.
  Czy źle odczytałem wykres? 😉

    1. digesting slowly

     „Obecna sytuacja znacznie bardziej przypomina tą sprzed 39 miesięcy czyli z sierpnia 2016, kiedy to po wzroście z dołka wyznaczonego przez szczyt paniki wywołanej wynikami referendum w Wielkiej Brytanii WIG-20 odbił się jeszcze raz od opadającej średniej 200-sesyjnej i na następne 3 miesiące wszedł w ostatnią już fazę akumulacji,”

     15.11.19

     1
  1. Dante

   @dociekliwy54
   Wypatrywać przełamania wsparć i oporów – plus analiza czy podobna sytuacja występuje na surowcach (przeważnie w pegu z akcjami), parach walutowych (surowcowe vs safe haven – vide AUD/JPY, CADCHF, NZDUSD, etc) i podobnych indeksach (vide Nikkei, DAX, etc), analiza ruchów VIX-owatych (VIX, VDAX, VSTOXX).

  1. Dante

   Demokracja prowadzi do coraz dalej idącej nacjonalizacji i upolityczniania kolejnych segmentów gospodarki (w powyższym przypadku wywozu śmieci), a taki upaństwowiony sektor przestaje podlegać mechanizmom rynkowym na rzecz mechanizmów politycznych, a przez to wzrast zagregowana nieefektywność gospodarki, a przez to koszty życia. W efekcie tego rozrastające się państwo coraz mocniej zaczyna żerować na resztkach sektora prywatnego, gdy opodatkowanie wzrośnie do krytycznego poziomu nastąpi załamanie sektora prywatnego , a przez to państwa – a wtedy sytuacja jak z Grecji po 2011r. gotowa.

 2. PokonajRynek

  Zgadzam się, że osiągnęliśmy potencjalny poziom wsparcia na WIG20. Widać jednak, że u nas byki radzą sobie bardzo słabo. Może uda się po raz drugi zaatakować górną linię trendu spadkowego i dopiero wtedy pokażemy więcej siły. Spółki z WIG20 również spróbowały wzrostu i niestety zostały po nim tylko naruszenia. Jedynie KGHM może się wykazać większą zdobyczą. A w piątek atak na szczyt nie udał się nawet CD Projektowi. Akurat w przypadku tej spółki zdarzało się to bardzo rzadko.
  https://pokonajrynek.pl/proba-wybicia-na-akcjach-cd-projektu/
  Nic jeszcze nie jest przesądzone, ale możliwe że również tutaj rozpocznie się większa korekta.

Dodaj komentarz