WIG-20 podąża śladami CNY/USD

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Od dłuższego czasu WIG-20 – podobnie jak inne indeksy rynków wschodzących – zależny jest od zachowania kursu chińskiego juana względem amerykańskiego dolara (który to kurs można traktować jako wskaźnik prawdopodobieństwa Chinageddonu czy też – łagodniej – wskaźnik bieżącego wyniku amerykańsko-chińskiej wojny handlowej). Od końca sierpnia krótkoterminowemu trendowi wzrostowemu WIG-u 20 odpowiada analogiczny trend spadkowy USD/CNY. Do dolnego ograniczenia tego kanału trendu dla WIG-u 20 i odpowiadającego mu górnego ograniczenia analogicznego kanału trendu dla USD/CNY jeszcze trochę brakuje.

W trakcie minionego tygodnia WIG-20 odbił się od spadającej średniej 200-sesyjnej i  przełamał dolne ograniczenie krótkoterminowego trendu wzrostowego, a standardowy MACD wygenerował sygnału sprzedaży. Proponowana analogia z sytuacją indeksu z grudnia ub. r. (cykl 40-tygodniowy) sugeruje osiągnięcie przez indeks dolnego ograniczenia kanału 3-miesięcznego trendu wzrostowego.

W USA ponownie wszystkie główne indeksy – średnia przemysłowa Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaq Composite – ustanowiły historyczne rekordy.

Po odbiciu się w 2018 roku od 10-letniego poziomu wsparcia i prawdopodobnym przełamaniu kolejnej linii 12-letniej formacji wachlarza nad rosnącą średnią 200-sesyjną w obrębie kilkunastomiesięcznego trendu wzrostowego zwyżkuje kurs akcji największej notowanej na GPW spółki informatycznej czyli Asseco Poland (C/Z 14,1, C/WK 0,84, stopa dywidendy 5,4 proc.).

Przy dolnym ograniczeniu kilkunastomiesięcznego trendu wzrostowego nad rosnącą średnią 200-sesyjną przebywa obecnie kurs akcji produkującej systemy oświetleniowe spółki Lena Lighting (C/Z 10,2, C/WK 0,85, stopa dywidendy 9,4 proc.).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć 2,4 proc. roczną dynamikę PKB w Tajlandii w III kw.:

… stabilizację stopy bezrobocia w Polsce na 29-letnim minimum w listopadzie (5,1 proc.):

… +2,8 proc. roczną dynamikę PKB w Chile w III kw.:

… kontynuację odbicia w górę rocznej dynamiki cen nieruchomości w Turcji we wrześniu (+6,3 proc.):

… +2,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Rosji w październiku:

… oraz lekki spadek NAHB-Wells Fargo Housing Market Index w USA w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).


Komentarze

 1. dociekliwy54

  @szyderca667
  Każda projekcja to statystyka, dlatego mogą być np dwie całkowicie sprzeczne i obie dobre.
  Bardzo dobry wpis ma dziś Gospodarz. Ta korelacja z parą USDCNR.
  Ja wczoraj nabazgrałem tak:
  http://www.bankfotek.pl/view/2144258
  http://www.bankfotek.pl/view/2144259
  i dla s-ki:
  http://www.bankfotek.pl/view/2144260
  Krótki opis.
  Wig20 wykonał Gartley’a. Powinno być 0,618 i 0,786. Było troszkę mniej.
  Dodatkowo fala 3(C) w porównaniu do 1(A) jest tylko trochę dłuższa (licząc od 29-08-2019).
  Nie gwarantuje to ani, że to korekta ani impuls.(Impuls byłby przy C/A >=1,618).
  Może więc słaby impuls jako klin początkowy? Tak narysowałem.
  sWIG80 jest w Bullish Bat. Ta formacja klasycznie znosi 0,886 całego O-A. Może więc zobaczymy 10600?
  Proszę, nie sugeruj się w grze moimi kreskami. Nie jest to w żadnym wypadku porada inwestycyjna a tylko moja obecna opinia, wbrew której mogę sam zagrać w każdej chwili wg. wskazania mojego sytemu.

  1

Dodaj komentarz