Miesiąc: Grudzień 2019

Co można wywnioskować z ostatniego spadku INI SII?

Z zaciekawieniem czekałem na wyniki czwartkowego sondażu INI SII zakładając, ze ostatni spadek cen akcji na GPW powinien spowodować wyraźne schłodzenie nastrojów krajowych inwestorów indywidualnych. Tak się rzeczywiście stało i od razu można sprawdzić, kiedy w przeszłości dochodziło – tak jak obecnie – do spadku salda INI SII o ponad 40 pkt. proc. w ciągu …

Sentyment krajowych inwestorów indywidualnych najniżej od 14 tygodni

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Czy Donald Trump uratuje Chiny przed Chinageddonem?

W 2012 reagując kontrariańsko na popularną wtedy koncepcję Eurogeddonu zasugerowałem, że to czym się naprawdę powinniśmy interesować to nie Eurogeddon a Chinageddon czyli pęknięcie inwestycyjnej bańki w Chinach. Małpując Andrieja Amalrika, który w 1969 roku napisał książkę zatytułowaną „Czy Związek Radziecki przetrwa do 1984 roku?” jako datę końca ChRL podawałem lata 2018-2019, które wyznaczałem – …

Siódma z rzędu czarna spadkowa dzienna świeca na WIG-u 20

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

sWIG-80 najsilniejszy wobec WIG-u 20 od 15 miesięcy

Na razie teza postawiona w poprzednim miesiącu – „Teraz pora na MiŚ-e” – zdaje się potwierdzać. Dziś rano sygnalizowałem, że względna siła sWIG-u do WIG-u 20 wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od 15 miesięcy i że taki sygnał pojawiał w każdym z 7 ostatnich cykli Kitchina za każdym razem poprzedzając dalsze wielomiesięczne umocnienie indeksu akcji …

WIG-20 w pobliżu 34-miesięcznych minimów

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Dynamika PKB jako wskaźnik wyprzedzający tempa inflacji

We wczorajszym komenetarzu pokazałem („Dynamika wskaźników inflacji jako wskaźnik wyprzedzający koniunktury gospodarczej„) negatywny – w perspektywie następnych 3-6 kwartałów – wpływ wzrostu cen w gospodarce na tempo wzrostu gospodarcze (i analogicznie pozytywny wpływ dezinflacji na tempo wzrostu gospodarczego). Dziś pora na ilustrację komplementarnego zjawiska: opóźnionego pozytywnego wpływu zachowania tempa wzrostu gospodarczego na tempo inflacji. Podobnie …

Straszenie powtórką z grudnia ub.r.

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …

Dynamika wskaźników inflacji jako wskaźnik wyprzedzający koniunktury gospodarczej

Zmiana roczna różnej maści wskaźników cen w polskiej gospodarce wyprzedzała – przy ujemnej korelacji – w okresie minionych 17 lat roczną dynamikę PKB o średnio 9 do 18 miesięcy w zależności od wyboru wskaźnika inflacji. Ilustruje to poniższy obrazek, na którym widać współczynniki korelacji pomiędzy obiema seriami (dynamiką wskaźnika inflacji i dynamiką PKB już z …

WIG-Nieruchomości rośnie wraz z ich cenami

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu …