2019 rok za nami

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ulegając zapewne presji ze strony zagranicznych rynków akcji, na których w poniedziałek koniunktura uległa pogorszeniu WIG-20 lekko wczoraj spadł (do najwyższego poziomu od kwietnia wzrósł natomiast sWIG-80. Warto zwrócić uwagę na zakręcenie w górę górnego ograniczenia wstęgi Bollingera dla WIG-u 20.

Na poniższym obrazku takie zmiany kierunku ruchu górnego ograniczenia wstęgi Bollingera następujące po spadku dolnego ograniczenia tej wstęgi o przynajmniej 5 proc. w ciągu 2 miesięcy naniesiono na wykres WIG-u 20. W 4 ostatnich przypadkach (20 lipca 2018, 5 listopada 2018, 5 czerwca 2019 oraz 9 września 2018) takie sygnały pojawiały się podczas krótkoterminowych trendów wzrostowych, ale przypadek sygnału z 6 marca 2018 sugeruje, że jedna sesja wzrostu górnego ograniczenia wstęgi Bollingera może generować fałszywe sygnały.

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły w poniedziałek drugi raz z rzędu – tym razem nieco mocniej, ale na ostatniej sesji roku odrobiły część strat. Nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się korekta indeksów do poziomów dołków z początku grudnia.

Kurs akcji Grupy Kapitałowej IMS (C/Z 14,3, C/WK 6,7, stopa dywidendy 4,7 proc.) zajmująca się świadczeniem wyspecjalizowanych usług z zakresu Marketingu Sensorycznego w Polsce wykorzystując techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta z ostatnich ponad 5 lat można umieścić w obrębie kanału trendu wzrostowego. Obecnie kurs akcji spółki próbuje odbić się od dolnego ograniczenia tego kanału równocześnie zmagając się z opadającą linia tegorocznego trendu spadkowego.

Kurs akcji spółki Plast-box (C/Z 11,9, C/WK 1,09) zajmującej się wytwarzaniem opakowań z tworzyw sztucznych od 10 lat znajduje się w obrębie wachlarzopodobnej konsolidacji o obecnie walczy z poziomem oporu wyznaczanym przez tegoroczny szczyt.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane na świecie w okresie minionych 24 godzin można wspomnieć o danych na temat zachowania indeksów cen nieruchomości mieszkalnych w Indiach (III kw.), Tajlandii (listopada) i Hiszpanii (listopad):

… wzroście wartości KOF Economic Barometer dla Szwajcarii w grudniu:

… dane na temat wysokości bilansu obrotów bieżących Polski w październiku:

… dane na temat wysokości długu zagranicznego Polski (0,312 biliona euro) i Niemiec (5,16 biliona euro) w III kw.:

… dane na temat wielkości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski i Niemiec w III kw.:

… stabilizację w grudniu chińskiego PMI dla przemysłu publikowanego przez China Federation of Logistics&Purchasing:

… oraz poprawę nastrojów chińskich konsumentów w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne


Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. mac-erson

   Nobodys perfect. Zamknałem pozycje zarówno kontraktowe jak i akcyjne.
   Na JSW źle a na Sp500 i DJIA (S-ki) bardzo dobrze wyniakało to z mojej strategii zamknięcia starego roku.
   PS> Nie pamiętam poprzedniej takiej sytuacji z JSW bo miałem go tylko raz w tym roku 🙂

 1. dociekliwy54

  Wg. mnie ermanometria daje słabe sygnały.
  Po pierwsze nigdy nie wiadomo, czy wyznaczone ekstremum jest dołkiem czy górką.
  Po drugie jest w znacznym stopniu uznaniowa. Które ekstrema bierzemy pod uwagę?
  By zobiektywizować metodę, można zastosować np. zmodyfikowany ZigZag łączący H-szczyty z L-dołkami o rozpiętości ceny >= od X% ceny.
  Napotykamy kolejny problem. Czy brać tylko 3,2,1 ekstremum jako O, A ,B, czy może uznać, że 1 ekstremum jest “nieważne” i robić to z 4,3,2 ekstremum? A może i to i to?
  Kolejna sprawa-potrzebne są dodatkowe kryteria zajęcia pozycji, bo nie wiemy czy mamy kupować, czy sprzedawać.
  Musimy wprowadzić np warunek wybicia w dół lub górę(kanał Donchiana?). Do tego wprowadzić warunki zamknięcia pozycji zarówno dla strat jak i zysków. System robi się bardziej złożony i ermanometria występuje bardziej w nazwie niż na prawdę. Teraz jeszcze trzeba zoptymalizować parametry.Czy ekstrema mają mieć >1% czy np.>8%? Jak daleki jest stop, z ilu barów ma być wybicie potwierdzające. Na koniec otrzymujemy testową linię kapitału, która nie za bardzo chce rosnąć. Neidek pokazuje te swoje zasięgi ex post i to ładnie wygląda. Zwykle jednak jest wiele nietrafionych sygnałów, a te trafione trudno rozegrać.

  1
  1. wider_swider

   Wiele osób mocno wierzących w hossę, podczas ostatniego spadku się pogubiły i zamiast korzystać z niskich cen zaczęły licytację w wyznaczanie jeszcze niższych. To przemawia za Twoim scenariuszem.
   Jednak ja pozostanę konsekwentny od prawie 2 lat mówiąc, że dopóki nie zobaczymy conajmniej 19xx to hossy nie będzie.

 2. podczaszy1

  Gabriel Maciejewski na swoim blogu zamieścił swoje przemyślenia pod tytułem : Czy Jacek Bartosiak musi tak strasznie pierniczyć?
  Polecam go zwłaszcza wszystkim tym, którzy Bartosiaka lansują tutaj jako wielkiego znawcę geopolityki i co jakiś czas linkuja nagrania z jego wykładami. Taki człowiek z gminu jak Maciejewski rozgryzł Bartosiaka w pięć minut, a Wam nie udało się tego “rozebrać” w kilka lat.
  Och wy duraki :)))

  2
 3. Guy Fawkes

  @Podczaszy

  Właśnie myślałem wczoraj z wieczora o Bartosiaku, w związku z Dantem i tym, że małe wojny robi się w ramach dużych.

  Niech się Waszmość tak Snopkowymi kpinkami nie przejumje, bo jeszcze się Waszmość zatkniesz:))

  Żeby załatwić problem ambicjonalny[sic!] Snopka w jednym zdaniu, powiem, że Snopek zwalcza konkurencję na swoim ryneczku treści. Poza tym, że Jackie Bartosiak eksponuje inny element decydujący niż Snopek (przestrzeń vs. kapitał), to jeszcze naraża się w tym wywiadzie opowieściami o swoich częstych wojażach do Izraela w latach 90-tych i w ogóle traktowaniem Rosji jako wroga, a nawet sympatią do Piłsudskiego. Snopek nie lubi żydów, lubi Rosję a jego nienawiść do Piłsudskiego posunięta jest do groteski.

  Problem leży w czym innym i ja to wcześniej podsumowałem w tytulaturze. JACKIE Bartosiak, nie czujesz Waszmość ironii?:))

  Jackie zajmuje się jednym aspektem na najniższym poziomie, który oczywiście absolutyzuje, czyli materią pierwszą. Gdzie tam do formy substancjalnej (tu lepszy jest Snopek), nie mówiąc już o przyczynach sprawczych i celowych.

  W tym miejscu trzeba skonstatować nędzę metodologiczną i w ogóle żałosny poziom wykształcenia w szkołach z 4 setki rankingu. Moja szkoła w ogóle nie była klasyfikowalna w tych śmieciowych rankingach. Współczesnych uczelni nie sposób nie skojarzyć z rynkiem junk bonds (i PIS/Gowin dalej je niszczy).

  Jak to się w ogóle stało, że Jackie był zatrudniony przy najgrubszych transakcjach jako prawnik, przecież jego sposób mówienia/myślenia nie zdradza jakiejś szzególnej klasy prawniczej/logikalnej.

  Snopek myli się podobnie jak Jackie, bo geopolityka istnieje, zasoby, szlaki i przestrzeń istnieją i Jackie robi dobrą robotę, popularyzując wiedzę o tym. Ale to jest dopiero najniższy poziom rzezywistości politycznej – materia pierwsza, potencjał.

  Jak patrzę na Jacki’ego, to ogarnia mnie ciekawość. Zapytałbym się, ”Jackie, skoro poruszasz ostateczne zagadnienia, to powiedz no mi, masz ty żonę i dzieci skoro jesteś w latach sprawnych? Czy ty wiesz coś o życiu?”

  Bo jak oglądam te filmy S&F z Jackie’m i tym Albertem, to nachodzi mnie takie natręctwo, że to jest jakaś ekskluzywna anglosaska siatka gejowska.
  No nie wiem, skąd mi się to bierze, ale takie mam skojarzenia.

  Nie można kierować się samą geopolityką, ale musi się ją brać pod uwagę.

Dodaj komentarz