Powódź gorącego pieniądza w Australii

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zakończyły tydzień kolejną zwyżką. Nasdaq Composite osiągnął po 7 tygodniach wspinaczki okolice poziomu wynikającego z rozmiarów wcześniejszej trwającej od końca lipca do początku listopada konsolidacji, można więc sobie tu wyobrazić początek kontrolowanego spadku do poziomu zasięgu ostatniej korekty z przełomu listopada i grudnia.

Standardowy MACD dla WIG-20 czwartą sesję przebywał ponad linią sygnału, co – uwzględniając niski poziom, do którego wartość tego wskaźnika wcześniej spadła – czynił piątkową sesję podobną do tych z 7 listopada 2018, 29 maja br. oraz 29 sierpnia br. W pierwszym przypadku zaraz później nadeszła wzrostu, w dwu pozostałych dynamiczna część zwyżki miała się zaraz zacząć. WIG-20 jest obecnie uwięziony pomiędzy dobrze określonymi poziomami wsparcia i oporu i ewentualne przełamanie któregoś nich powinno poprzedzić duży ruch o skali proporcjonalnej do odległości tych poziomów od siebie.

WIG znajduje się obecnie nieco poniżej starej projekcji swej wartości uzyskanej przez uśrednienie zachowania indeksu po 6 poprzednich szczytach hossy w ramach cyklu Kitchina i zaczepionej w szczycie ostatnich hossy z 23 stycznia 2018.

Kurs akcji spółki Labo Print (C/Z 18,8, C/WK 2,15, stopa dywidendy 1,7 proc.) będącej poznańską drukarnią cyfrowa specjalizującą się w druku wielkoformatowym przełamał linię rocznego trendu spadkowego, odbił się od poziomu wsparcia wyznaczanego przez dołki z okresu minionych 2 lat i wyszedł nad opadającą średnią 200-sesyjną.

Kurs akcji spółki Fasing (C/Z 2,8, C/WK 0,33, stopa dywidendy 5,4 proc.) przebywa pod opadającą średnią 200-sesyjną w pobliżu poziomu wsparcia, który w okresie minionych 10 lat powstrzymywał dalsze spadki.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć dane na temat zachowania indeksu CBS cen nieruchomości mieszkalnych w Holandii w listopadzie (+5,8 proc. r/r):

… najwyższą od okresu III-IV kw. 2008 nadwyżkę obrotów bieżących Hongkongu w III kw.:

… +5,2 proc. dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w listopadzie:

… historyczny rekord nadwyżki obrotów bieżących Włoch w październiku:

… silny spadek w III kw. wysokości deficytu obrotów bieżących Wielkiej Brytanii do najniższego poziomu od 2012 roku:

… utrzymującą się stabilizację cen nieruchomości w Kanadzie:

… spadek wysokości długu publicznego Polski w listopadzie:

… spadek wartości publikowanego przez DG ECFIN wskaźnika nastroju konsumentów w strefie euro w grudniu:

… wzrost rocznej dynamiki dochodów i wydatków osobistych w USA w listopadzie (zmiana roczna indeksu cenowego PCE +1,5 proc.):

… spadek wartości publikowanego przez CBI wskaźnika wskaźnika koniunktury gospodarczej w brytyjskim przemyśle w okresie poprzednich 3 miesięcy do najniższego poziomu od dekady przy równoczesnych wzroście wartości wskaźnika oczekiwań na następne 3 miesiące:

… oraz wzrost rocznej dynamiki wartości agregatu pieniężnego M1 (gotówka + depozyty na żądanie w bankach) do najwyższego poziomu od lat 2002-2003:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @konsultant121:
  “Mam dla Pana małe zadanie świąteczne. Kiedyś wspomniał Pan iż w przyszłościowym kryzysie owe „rozdawnictwo pieniądza” odbędzie się poza systemem długu publicznego. Kto by tam z władzy naczelnej bawił się w politykę fiskalną i deficyty budżetowe;)) Przecież to zabawka dla władzy teoretycznej.
  Czy mógłby Pan przedstawić swoje wizje jak miałoby to wyglądać? Czyżby taki kredcik -chwilówka z RRSO 0,1% w PKO BP ?:)))”

  Dziękuję, ale z tego co pamiętam, to na święta Bożego Narodzenia się daje prezenty, nie zadania.

  17
 2. podczaszy1

  Jedno -jak na razie- nie ulega wątpliwości, Indeks cenowy jest bardzo słaby. Od dołka w pażdzierniku 2019 roku urósł niecałe 4 % i już oddał połowę z tego. Ustanawiając dołek w 2018 roku ten indeks urósł około 13 %, a w 2017 roku około 6 %.. W 2016 roku urósł około 14 %.
  Zdaje się,że jestem odkrywcą nowego prawa, że indeks cenowy odreagowuje mało w latach nieparzystych, a więcej w parzystych. :)))

  1. allo allo

   Macie racje, bez wzrostow na indeksie cenowym plws (tylko gpw) lub pl (gpw plus newconnect) nie mozna mowic o jakiejkolwiek hossie na gpw,
   historycznie zawsze kiedy byla hossa lub wieksze odreagowanie indeks cenowy rosl obecnie jest przyklejony do minimow.
   Plus taki ze baza na 2020 jest niska oraz silnie pozytywne dywergencje np macd i cenowego

 3. swb1

  @WB
  “Ja generalnie preferuję sprawdzanie DNA. To nie pozwala oczywiście odsiać zdrajców, ale jeśli rozumieć politykę jako działania na rzecz dobra tubylców, to nie ma innego kryterium tego dobra niż to, że ci tubylcy przeżyją, znajdą sobie parę, spłodzą dzieci i te dzieci też przeżyją itd.

  Nie neguję możliwości zdobycia przez metojków albo sąsiednie ludy prawa do zostania częścią naszej wspólnoty, ale każdy taki przypadek wymaga osobnego rozpatrzenia potwierdzonego wielopokoleniowym doświadczeniem.”

  To by panu, panie Wojciechu ładne kwiatki wyszły z tego sprowadzania DNA. Rdzenni etnicznie “Polacy” z Wielkopolski to dziś ci, którzy, sądząc z wyborów politycznych najchętniej zrzekają się polskiej tożsamości na rzecz “europejskiej” czyli faktycznie podporządkowują się niemieckim wpływom.
  Natomiast, ci którzy dziś są ostoją polskiej tożsamości to mieszkańcy Podkarpacia, gdzie sporą część stanowią spolszczeni Niemcy.

  Panie Wojciechu w praktyce DNA bez etosu, zakorzenionego w tradycji i w religii nie znaczy nic.

  1
  1. Guy Fawkes

   Pan Wojtek sobie zadrwił, w takich badaniach rasowych najlepsi są Niemcy come on.
   Na zachodnim Wołyniu w 1943 roku większość to byli zrutenizowani Lędzianie.

   Ja pochodzę z Lędzian, którzy przez 1000 lat najpierw zachowali lechickość, a później polskość. Nawet jak się mnie pokroi na kawałki, to nic się nie wskóra. Nawet gdybym sam chciał się tego pozbyć, to nie dam rady.

   Ale te pneumatyczne bajki Wincentego Lutosławskiego, że tylko wartości, na które się powołuje Chodakiewicz, to są, że tak powiem, idealistyczne i masońskie. Czynnik etniczny jest konstytutywny dla narodu.
   Lutosławski był platonikiem, a więc nie-realistą.

   //Podczas studiów nad filozofią Platona w Anglii zetknął się z Zakonem Dobrych Templariuszy i Armią Zbawienia, propagującymi ideę abstynencji, i stał się jej krzewicielem.

   Na początku 1902 założył Eleuterię – towarzystwo do walki z alkoholizmem. Kilka miesięcy później w Krakowie i Lwowie powstała z niego organizacja Eleusis – stawiająca sobie za cel odrodzenie narodowe, wypracowanie nowego typu Polaka, m.in. poprzez pogłębione praktyki religijne i poczwórną wstrzemięźliwość (od alkoholu, hazardu, tytoniu, rozpusty). W dniu 40. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 22 stycznia 1903 w Krakowie dwanaście osób złożyło na ręce Lutosławskiego uroczystą przysięgę dożywotniego zachowania poczwórnej wstrzemięźliwości. Za publiczne złożenie ślubów władze austriackie pociągnęły Lutosławskiego do odpowiedzialności, co poruszyło opinię społeczną i przyczyniło się do dalszego napływu nowych członków.//

   I jak się ktoś powołuje na Lutosławskiego bez żadnych komentarzy, czy zastrzeżeń, to nie wiem czy ma dobre intencje.

 4. wider_swider

  Kolejna moja obserwacja – zadziwiają mnie byki, które od dawna czekają na hossę na naszym parkiecie, jednocześnie nie korzystając z tej spektakularnej, która aktualnie się na nim odbywa (CDR). Gdzie tu sens, gdzie logika ?

  1
 5. Guy Fawkes

  @Podczaszy

  Kurcze blade, no ja się już zaczynam bać swojej intuicji..:)))

  Lutosławski zakładał te swoje hiper moralne eleusie (m.in. skauting) jako masońskie przedszkola, to jest czytelne jak alfabet Braille’a.
  Przecież to oczywiste, że jak w ruchu narodowym mają być jacyś … legaci poważniejszych organizacji, nie za bardzo etniczni, to muszą mieć filozoficzną podbudowę, że wyłącznie wartości i duchactwo.:))

  Sam Lutosławski już taki święty nie był of course. Ożenił się dwukrotnie, mimo że z pierwszą żoną miał cztery córki ( jedna zmarła w dzieciństwie).

  Pierwsza żona to Sofia Casanova.

  // hiszpańska poetka, autorka prozy, dziennikarka, eseistka i działaczka feministyczna.//

  //…w latach 30. wymieniana jako kandydatka do Nagrody Nobla.//

  Czyli coś w rodzaju Olgi Tokarczuk.

  //Pochowana na cmentarzu św. Jana Vianneya w Poznaniu.//

  Jakże by inaczej, szkoda że nie w katakumbach pod bazyliką św. Piotra.

  O drugiej żonie nic nie ma, ale na temat córki stoi:

  //córka polskiego filozofa i spirytualisty Wincentego Lutosławskiego//

  Spirytualista Lutosławski był pionierem jogi w Bolanda.

  No to teraz można sobie poszukać kto był koleżką Lutosławskiego w tzw. ruszku narodowym:)))

Dodaj komentarz