WIG-20 zbliżył się do kluczowej strefy oporu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W pierwszej połowie piątkowej sesji WIG-20 zbliżył się na niewielką odległość od dolnego ograniczanie kluczowej strefy oporu zaznaczonej na poniższym obrazku czerwonymi liniami, lecz później nieco się przestraszył swojej śmiałości. Rynek akcji znajduje się obecnie w optymalnym okresie z sezonowego punktu widzenia (“rajd św. Mikołaja” czyli zwyżka od Bożego Narodzenia do Trzech Króli+efekt stycznia), ale można zakładać, że ten atak na kluczowy opór nie powiedzie się przy pierwszej próbie (chociaż ostatecznie się w I kw. 2020 roku uda).

Warto zwrócić uwagę na ciekawe zachowanie wykresu indeksu WIG-Budownictwo, który 2 miesiące temu odbił się od linii wsparcia poprowadzonej przez kluczowe dołki z 2003 i 2012 roku, a w grudniu wybił się z ponad rocznej formacji podwójnego dna. Takie wyjście z wieloletniego dołka na roczne maksimum zdarzyło się wcześniej jedynie 2 razy: w lipcu 2003 i czerwcu 2013. Tym co psuje bardzo optymistyczne wnioski wynikające z tych analogii jest cykl dekadowy (“decennial pattern”) – patrz zachowanie indeksu w latach 2000-2003 i 2010-2012. Oczywiście nie do końca można wierzyć w rzeczywistość tego fenomenu, ale nawet gdyby przyjmować jego faktyczne istnienie, to szczyty indeksu z kwietnia 2000 i kwietnia 2010 sugerują, że i tak WIG-Budownictwo ma przed sobą jeszcze 3-4 miesiące wzrostów.

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji lekko cofnęły się w piątek, ale nadal nie było jasne, czy odbiją się od oporu wyznaczanego przez rozmiar konsolidacji z okresu lipiec-październik i wykonają ruch powrotny do górnego ograniczenia przełamanej w listopadzie strefy oporu.

Kurs akcji spółki Alta (C/Z 3,6, C/WK 0,15) będącej jednostkę inwestycyjną, inwestorem pierwszego zrównoważonego miasta w Polsce – Siewierz Jeziorna dotarł w okolice swych historycznych minimów, które powstrzymywały dalsze spadki w 2013 roku, latach 2014-2015 oraz w 2018 roku.

Kurs akcji spółki Gobarto (C/Z 21,8, C/WK 0,41) zajmującej się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa czerwonego – wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny dotarł w okolice dolnego ograniczenia kanału ponad 6-letniego trendu wzrostowego równocześnie będąc blisko górnego ograniczenia 3-letniego trendu spadkowego i opadającej średniej 200-sesyjnej. Obecna sytuacja techniczna kursu spółki zdaje się przypominać tą z początku 2016 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Japonii w listopadzie:

… wynoszącą +49,2 mld USD nadwyżkę obrotów bieżących Chin w III kw.:

… informację o wysokości zagranicznego długu Chin w III kw.:

… wzrost wysokości 12-miesięcznego deficytu budżetowego polskiego rządu z -20,1 mld zł do -23,3 mld zł w listopadzie:

… informację na temat zachowania publikowanego przez Kookmin Bank indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Korei Południowej w grudniu:

… oraz spadek rocznej dynamiki rejestracji nowych samochodów w Hongkongu w listopadzie do najniższego poziomu od 2010 roku:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. mac-erson

  @Wider
  NIkt z nas nie mówi o rozpoczęciu bessie w US. Co jakiś czas występują korekty. Też stawiam, że będziemy w przyszłym roku powyżej 3500 na SP. Ale nie jednym ruchem. Nie ma co się napinać. Każdy z nas szuka odpowiednich momentów wejścia czy wyjścia z rynku.

  5
  1. wider_swider

   Skoro nikt, to ja już niebawem (w 2020) powiem.
   Określenie szczyt hossy w domyśle mówiąc o nadchodzącej jedynie korekcie jest komiczne.
   To tak jakby po szczycie Mount Everest był 500 metrowy spad, a następnie kolejne 2000 w górę.

   2
   1. mac-erson

    A gdzie ktoś używa formy szczyt hossy. Z Sir Guyem szukamy potencjalnych oporów / zakończenia obecnego impulsu wzrostowego. Nic ponadto.
    To tak jakoś podobnie niektórzy szukają szczytu hossy na CDR 😉

    1. wider_swider

     mac-erson 30 grudnia 2019 o 00:51Odpowiedz
     “@Sir Guy
     Moje zdanie po analizie US i PL:
     Usiaki powinny zakończyć obecną hossę i rozpocząć większą korektę w ciągu nabliższego tygodnia.”

     Jak dla mnie po zakończeniu obecnej hossy rozpoczyna się bessa czyli wieksza korekta, ale jestem na rynku dopiero 15 lat, więc mogę się jeszcze niezgrabnie poruszać po fachowym nazewnictwie. Nie przyszło mi do głowy, że po 10 letniej hossie, która ma sie skonczyć w tym tygodniu, a wczesniej konczyła się jakiś miesiąc temu, kolejny raz chodzi o złapanie 1% spadku.
     Mój błąd.

     Co do CDR jeśli do mnie pijesz, to końca hossy nie będzie conajmniej do 16 kwietnia czyli premiery CP. W ekstremalnie złej sytuacji zakończy się miesiąc wcześniej. Ja wyszukuje lokalnych ekstremów, a nie “zakończenia obecnej hossy”. To spora różnica.

     1
  2. billy_the_kangoor

   @Mac-erson.
   nie należę do sfery “NIKT” – są tutaj max. 3-4 osoby, które myślą podobnie.
   A to tylko milionowy ułamek wszystkich aktywnych graczy na świecie. Jesteśmy NIKIM!
   Możemy podłączyć się pod trend albo zniknąć stąd. Takie ryzyko!
   Przez dłuuugi czas szczytów na SPY nie ujrzymy. 3.275, 3.300, być może? A później?
   Coś na wzór Japonii NIKKEI, gdzie powrót na szczyt trwał 10 lat, ATH już nie ujrzymy w naszym życiu.
   Wyznaczyłem 3.025, po duuużej korekcie (a propos: nie wiem, jak slow wytrzymał AUGSEPOCT2019, jego zapytaj) podziękowałem na 3.059.
   OK, pokonali mnie jak to bywa na “hossie głupców”, co nie znaczy, że na 3.059 przekręciłem.
   Rynek jest mocny, jak podkreślałem. Podobnie BOVESPA, RTS.
   Jestem na zupełnie innych S-kach, ale tutaj także w USA zobaczysz mnie w Nowym Roku!
   Moim zdaniem jesteśmy w USA w roku 2007. Odważne, co?
   Take Care, Billy_the_Bear

   3
   1. mac-erson

    @Billy wiem o czym mówisz. Jasne możemy być w 2007r. pewnie rozegranie będzie inne ale tak czy owak przed załamaniem rynków będą robić jakies formacje szczytowe a to potrwa miesiące albo nawet 1-2 lata. Po drodze będziemy jeszcze poprawiali poprzednie szczyty dywergencyjnie.
    Dodatkowo nasz rynek (czyli III-IV liga) rusza w samym ogonie hossy globalnej tak więc przed bessą w US powinno być nasze 5 minut.
    Póki co tak jak pisałem wychodzi mi jeszcze n nas min. 3 miesiące konsolidacji do okolic marca.
    Dlaczego marzec 2020r? Istotny dołek był w lipcu 2018r., maju 2019r. – kolejne 10 miesięcy (40tyg.) wypada gdzieś w marcu…

    1. billy_the_kangoor

     nie mamy czasu na 1-2 lata, ewentualnie 2-3-4 tygodnie.
     albo rozegra się to teraz w styczniu – do końca miesiąca, albo NIE rozegra się wcale.
     Pisałem, że wszyscy muszą uwierzyć w Hossę.
     MWIG40 SWIG80 przebiły moje kreski. HOSSA!
     O to mi właśnie chodziło 🙂
     W takim układzie BOVESPA jazda na 150.000 pkt.
     Mexyk z uwagi na umocnienie waluty nie musi.
     Rząd Brazylii Argentyny powie za chwilę PASSE!
     B.

     b_t_b

     4
     1. animetal_slave

      Macerson- jedną mega zmianą, którą poczyniłem w swoich modelach jest dodanie zależności nieliniowych. Gann mnie zawiódł w październiku, kitchin Ciebie zawiódł. Dlatego, że to modele liniowe i bardzo, bardzo proste.
      Każdy widzi obecnie rok 2013 i 2017 i przewiduje kolejną nogę hossy. Bo tak to wygląda patrząc na wykresy.
      Patrząc na nieliniowe modele indykatorów, ja widzę 2002, 2007, 2011, 2015. Tu nie ma miejsca na formowanie długiego szczytu, raczej będą strzały -10%, zejście na niższą półkę, i tak kilka razy, aż do wyborów. Po drodze recesja.
      Wig20 moim zdaniem dopiero wystartuje pod koniec 2020.

      1
 2. konsultant121

  Zapomnieć o cyklu 40-miesięcznym! Wszystkie projekcje tutaj lub ich większość bazuje na tej cykliczności. A wiemy że dołki bessy występują gdy wskazuje się tutaj na niedźwiedzie scenariusze:) Obecnie scenariusze są raczej bycze.

  1

Dodaj komentarz