WIG-Nieruchomości rośnie wraz z ich cenami

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W rezultacie listopadowego spadku WIG-20 dotarł do dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego znajduje się od końca sierpnia. Zwiększa to szanse zmiany krótkoterminowego trendu na wzrostowy, ale nie można wykluczyć “postraszenia” przełamaniem dolnego ograniczeniem tego kanału wzrostowego, które pozwoliłoby na schłodzenie wysokiego ostatnio sentymentu na GPW. O ile wsparcie na obecnym poziomie nie jest zbyt silne, o tyle bardzo solidnie wygląda poziom wsparcia wyznaczony przez dołki WIG-u 20 z ostatnich 14-miesięcy: 2083 pkt. z października 2018, 2051 pkt. z sierpnia br. i 2098 pkt. z października br., chociaż oczywiście tu również nie ma pewności, czy zajdzie potrzeba jego testowania, bo to zależeć będzie w dużej mierze od rozwoju wydarzeń na świecie.

Na ostatniej sesji listopada głównie indeksy rynku akcji w USA spadały w wyczekiwaniu na zbliżający się termin (15 grudnia) wprowadzenia przez rząd USA kolejnej rynku podwyżek ceł na chińskie towary. Gdyby do tego czasu nie doszło do zapowiadanego wcześniej “częściowego” porozumienia, to można sobie wyobrazić ruch powrotny Nasdaq Composite do poziomów szczytów z ostatnich 15 miesięcy i poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Po szybkim ponad dwukrotnym wzroście w latach 2005-2007 i późniejszej 6,5-letniej bessie ceny nieruchomości w Polsce rosną – według danych Eurostatu – od I kw. 2014 w tym roku ustanawiając historyczny rekordy. Wcześniej bo już w 2012 roku długoterminową zwyżkę rozpoczął WIG-Nieruchomosci i od tamtej pory znajduje się w obrębie kanału trendu wzrostowego, a w tym roku przebił się do 8-letniego maksimum.

Po przełamaniu 6-letniego trendu spadkowego i wejściu od od 2017 roku w trend boczny z jego górnym ograniczeniem walczy obecnie przebywający nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną kurs akcji dewolopera ED Invest (C/Z 10,3, C/WK 0,61, stopa dywidendy 2 proc.).

W okresie minionych 5 lat kurs akcji dewelopera Capital Park
(C/Z 6, C/WK 0,66) znajdował się w obrębie kanału trendu wzrostowego. Obecnie kurs znajdujący się nad rosnącą średnią 200-sesyjną walczy ze swoim 3,6-letnim poziomem oporu.


Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć wzrosty wskaźników zaufania konsumentów w Chinach i Japonii w listopadzie:

… spadek rocznej dynamiki zatrudnienia w Niemczech do najniższego poziomu od początku 2015 roku (+0,7 proc.):

… listopadowy spadek wartości wskaźnika koniunktury gospodarczej w Szwajcarii publikowanego przez KOF do najniższego poziomu od 4,5 lat:

… wzrost rocznej dynamiki CPI w Polsce (+2,6 proc.) i strefie euro (+1 proc.) w listopadzie:

… spadek wysokości stopy bezrobocia w strefie euro do poziomu tegorocznych dołków a zarazem 11-letnich minimów (7,5 proc.) w październiku:

… spadek rocznej dynamiki PKB w Indiach w III kw. do najniższego poziomu od 6,5 lat (+4,6 proc.):

… załamanie się do najniższego poziomu od przynajmniej 15 lat publikowanego przez ICARE Business Confidence Index w Chile w listopadzie:

… wzrost do najwyższego poziomu od ponad 16 lat relacji długu publicznego do PKB w Brazylii w październiku (55,9 proc.):

… oraz wzrost do najwyższego poziomu od marca publikowanego przez China Federation od Logistics&Purchasing wskaźnika PMI dla chińskiego przemysły w listopadzie:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).


Komentarze

 1. Igor71

  Takie małe ciekawostki z cyklu teorii spiskowych na GPW.
  Szef LMR, które jakiś czas temu ustawiło krótką pozycję na PEO i Krupiński doskonale znają się z poprzedniej roboty w Merill Lynch.
  Te 50 mln EUR dało już zarobić LMR ponad 5 mln EUR .
  Doradcami Commerzbank przy sprzedaży Mbank są JP Morgan i Goldman, firmy dosyć aktywne na GPW, które już wiedzą komu Mbank zostanie sprzedany.

  1
   1. Igor71

    A pozostali dwaj Członkowie Zarządu?
    Ja obstawiam, że panowie we trójkę przechodzą do banku, który kupuje Mbank. Jest to o tyle dobra inwestycja dla jak mniemam Erste, że przy tym składzie nie będzie żadnych problemów z uzyskaniem odpowiednich zgód na przejęcie w Polsce.

 2. Igor71

  Teorii dlaczego spada jest pewnie wiele.
  Jak wszyscy wiemy jedna z bardziej znanych zakłada, że rynek porusza się w przeciwną stronę niż chciałaby większość. Ludziska patrzą, że absolutnie wszędzie rośnie i kupują za te swoje grosze długą albo akcje a przy tak ograniczonym dopływie kapitału na GPW silniejsza strona gra przeciw.

  Póki co potwierdzamy dołek i bronimy zniesienia 61,8 %
  Trzeba przyznać, że pokaz siły misiów na WIG20 jest dzisiaj imponujący. Nawet za bardzo imponujący:) Tak jakby druga strona rynku w ogóle nie istniała.

 3. allo allo

  a swig 80 po opuszczeniu polrocznego klina spadkowego
  wybil w zeszlym tygodniu formacje orgr

  piekna postawa malych spolek
  choc obroty na nich zadne poza kilkoma wyjatkami
  ale dobre i to
  najmniejsze spolki juz dawno nie byly tak silne

  1. Panpozwoli

   The prezes już jednego German a oszwabił. Ten mu inwestycję przygotował, a krótki go darmo odprawił.
   Nie oczekujesz chyba,że prezes będzie każdego zza Odry w bambuko robił. Toż to nie po boszemu :-)))

 4. Neptun

  @WB
  Prosba o wstawinie statystki : stosunek sesji + do- r\r , dekada do dekady.
  Spadamy bo dealu nke będzie apple zwolnione z ceł, wzzyscy wiedzą ze bedzie spadać , ameryka jedzie na oparach.
  Kto nie ma shorta ten przegrał życie 😉

Dodaj komentarz