Amerykanie się przestraszyli, ale INI SII nadal wysoko

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Inwestorzy indywidualni w USA trochę przestraszyli się epidemii wirusa z Wuhan – saldo “byków” i “niedźwiedzi” spadło w tym tygodniu o ponad 25 pkt. proc. (czyli najsilniej od początku sierpnia ub. r.) do lekko ujemnych wartości najniższych od pierwszej połowy października, ale polskim inwestorom indywidualnym chińskie wirusy okazały się niestraszne – saldo INI SII co prawda spadło w czwartek (z +30,9 pkt. proc. do +23,3 pkt. proc.), ale nie w skali, która pozwalałby kontrariańsko kreślić wzrostowe scenariusze już teraz. Ostatnie dołki WIG-u z sierpnia i grudnia ub. r. formowane były przy ujemnym saldzie optymistów i pesymistów w tym badaniu sentymentu. Również w USA 4 najważniejsze minima cen akcji z okresu minionych kilkunastu miesięcy (grudzień 2018, czerwiec 2019, sierpień 2019 i październik 2019) formowały się po zejściu salda sondażu AAII poniżej poziomu -20 pkt. proc. Po ostatnim spadku wynosi ono jedynie -4,9 pkt. proc. Rynki mogą się oczywiście zachować w dowolny sposób, ale na podstawie danych na temat sentymentu inwestorów indywidualnych z Polski i USA nie można na razie twierdzić, że zostały osiągnięte poziomu pesymizmy typowe dla lokalnych dołków cen akcji w ostatnim okresie.

Paradoksalnie – a może właśnie nie – to w naszym kraju, w którym inwestorzy indywidualni są optymistami, w czwartek nastąpił spadek cen akcji (traciły wszystkie główne indeksy), zaś w USA, gdzie przewagę wśród inwestorów indywidualnych zdobyli pesymiści, główne indeksy rynku akcji rosły drugą sesję z rzędu. W piątek rano sytuacja na azjatyckich rynkach czekających na poniedziałkowego otwarcie giełd w Szanghaju i Shenzhen była niejednoznaczna: Nikkei zyskiwał 1 proc., ale n. Kospi tracił 1,4 proc., a indeks giełdy na Filipinach po spadku o 2 proc. ustanowił nowe ponad roczne minimum.

Kurs akcji spółki Feerum (C/Z 7,7, C/WK 0,97, kapitalizacja 124 mln zł) będącej producentem obiektów suszarniczo- magazynowych, przeznaczonych dla różnego rodzaju produktów rolnych, takich jak: zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza, a także pasze od listopada 2018 roku znajduje się w obrębie średnioterminowego trendu wzrostowego, który najprawdopodobniej pod koniec ub. r. doprowadził do przełamania wcześniejszego długoterminowego trendu spadkowego. Obecnie kurs zmaga się z poziomym oporem wyznaczanym przez minima z lat 2014-2017.

Kurs akcji ukraińskiej spółki rolniczej (głównie słonecznik i pszenica) Agroton (C/Z 5, C/WK 0,29, kapitalizacja 96,6 mln zł) prowadzącej swą działalność we wschodniej Ukrainie najprawdopodobniej przełamał wcześniejszy prawie 3-letni trend spadkowy, chociaż na drodze ewentualnych wzrostów stoją obecnie w postaci lokalnych szczytów z 2018 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć spadek rocznej dynamiki zatrudnienia w Niemczech do najniższego poziomu od 2010 roku w grudniu (+0,6 proc.):

… drugi z rzędu wyraźny wzrost wartości publikowanego w Szwajcarii przez KOF wskaźnika koniunktury gospodarczej w styczniu:

… wzrost poziomu rezerw walutowych Ukrainy do najwyższego poziomu od 7 lat w grudniu:

… dane DG ECFIN na temat grudniowych wartości wskaźników koniunktury gospodarczej (Economic Sentiment Index, ESI), klimatu dla biznesu (Business Climate Index, BCI) oraz zaufania konsumentów (Consumer Confidence Index) w strefie euro w styczniu:

… spadek stopy bezrobocia w strefie euro do nowego ponad 11-letniego minimum w grudniu ub. r. (7,4 proc.):

… wzrost rocznej dynamiki PKB w USA w IV kw. ub. r. do +2,3 proc.:

… oraz informację China Federation of Logistics&Purchasing na temat wartości wskaźnika PMI dla chińskiego przemysłu w styczniu (50 pkt.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @lis:
  “Już prawie 10.000 przypadków KORONY, zaczyna się robić nieciekawie

  https://www.youtube.com/watch?v=kd0efGDrlpo

  przypada za dużo śmiertelnych ofiar (tutaj skok jest ogromny)”

  Ale tempo wzrostu nowych potwierdzonych przypadków spadało już 3-ci dzień z rzędu (do ok. 20 proc.), co sugeruje, że kwarantanny w Hubei działają. Teraz ważniejsza chyba jest obserwacja zachowania liczby przypadków w chińskich megalopolis – szczególnie nadmorskich – nie objętych kwarantanną.

  1
  1. lis

   Panie Wojciechu,

   ja obawiam się jednego, nierzetelności danych przekazywanych z Chin do opinii publicznej i zakładam w swojej głowie, że te dane są obarczone istotnym błędem poznawczym. Ale to tylko moje odczucie.

   3
 2. sumadartson

  A niech że to. Czekam na bolkową górkę żeby otworzyć z powrotem shortkonie, które mi się na otworze wypłoszyły a tu lordowie z Londynu twierdzą że bolkowa górka już była. Chińczycy wracają. Chodu.
  ps
  @podczaszy
  w niedzielę spełnię obietnicę albo niech mnie konie poniosą

 3. slepakura

  Jakakolwiek powazna analiza na rynku polskim powinna rozpoczynac sie od pryncypialnych spraw typu kurs usd pln a nie od magazynu stonki ziemniaczanej Ferrum. Folklor ludowy w pelni +zero podbudowy merytotycznej.

  7
 4. slepakura

  Powinno sie grac tylko na rynkach ,ktore sie rozumie. Poniewaz pan Wojciech zadnego rynku nie rozumie dlatego na gieldzie nie gra . Przy braku podstaw merytorycznych nie zarobilby na miske ryzu. Ja bujam sie na hamaku , pan Wojciech buja ludzi ,ale ostatecznie to oszukuje sam siebie.

  7
 5. animetal_slave

  Takich “wybitnych” matematyków jak Ty jest w Hedge Fundach na pęczki. Żaden zarządzający ich nie słucha, bo mówią bełkotem. Tak, jak Ty.

  Pokaż model, pokaż założenia, pokaż techniki quantowe, pokaż zmienne do modelu, pokaż test PCA albo inny, który usuwa współliniowość, zrób back-test, pokaż Adj.R2 dla out of sample, a potem podaj prognozę wszystkim na forum i pozwól żeby rynek, zweryfikował Twoje Almighty.

  Jedyne co ja pamiętam z Twojego bełkotu, to że SPX zaliczy szczyt w maju 2019, a jak wiemy, wtedy był dołek licząc od lutego 2019 do teraz.

  A co do Pana Wojciecha, to po prostu się odpier***.

  29
 6. podczaszy1

  Wig energia właśnie ustanawia nowy historyczny dołek. Nie wiem co tu będzie dalej/ pewnie spadki/, bo mało mnie to interesuje, ale skojarzyłem sobie,że od momentu kiedy pojawiłem się na tym blogu/ 4 lata temu/ co jakis czas czytałem,że ten sektor da zarobić- już idzie do góry, zaraz pójdzie do góry, za jakiś czas na pewno pójdzie do góry itd.
  Nie poszedł. Jak ktos cos przewidzi- raczej trafi, bo tu wiekszosć po prostu zgaduje- to się chwali, ale w przeciwnym przypadku to oczywiście cicho sza. To może warto posypać głowę popiołem. No Mości Panowie wykażcie trochę odwagi cywilnej i wytłumaczcie się co to Wam poszło nie tak jak trza.

  9
  1. dociekliwy54

   Przyznaję, że popełniłem błąd sugerując możliwość zatrzymanie spadków na Braster na 0,45.Ale szanse miałem niewielkie;).
   Znów można szukać jakiejś formacji końcowej, co oczywiście nic nie gwarantuje.(Chyba, że przerobią te swoje urządzenia na zdalne rozpoznawacze temperatury przy grypie.)

   1
   1. podczaszy1

    Wychodzi na to,że jest Pan tutaj jedynym “sprawiedliwym”. Żeby nie czuł się Pan zbyt samotnie to i ja przyznam,że wydawało mi się,że wiem,że CDR zacznie spadać, a wraz z nim wig-games. Było to jakoś na początku pażdziernika 2019 roku przy cenie około 240 PLN. Nic z tego nie wyszło.

    Pozdrawiam.

  2. animetal_slave

   W perspektywie kolejnych 4 lat, wydaje się, że energetyka przy obecnych wycenach powinna być już akumulowana. Pomiędzy PGE a kontraktami na cenę emisji CO2, za ostatnie 3 lata była dość silna, odwrotna korelacja (słusznie). Od 3 miesięcy, korelacja jest dodatnia, tzn. ceny CO2 spadają, tak, jak energetyka.

   Dołek pewnie przed nami, tak jak przed nami szczyt dolara czy dołek W20, ale jak przyjdzie pełnia czasu ( 🙂 ), energetyka obok KGHM może być ciekawą inwestycją. Pewnie druga część roku?

   1
  3. eWiggin

   Ja tam o energii nic nie pisałem, bo gram tylko na fut, ale wyjaśnienie energetyki jest w miarę proste. Cztery lata temu pisiory przywaliły elektrownie nierentownymi kopalniami, a sami sprowadzają miliony ton węgla od ruskich. Dobra zmiana 😀
   Właśnie dzisiaj górnicy jakieś pociągi ze wschodu blokują.

   5
 7. skaven

  Przecież spec od fal wszystko wyliczył parę miesięcy temu
  i już postawił pakiety na S 500% wyżej a teraz to będzie jakieś 1000% wyżej.

  Ja skomlę jak kundel od pół roku żeby zdradził gdzie sprzedać i skasować zyski ale
  to jest tajemnica dla wybranych, jak widać ty do nich również nie należysz 🙂

  2
 8. slepakura

  Animetal slave . To ,ze zaczyna pan on slowa quantum nie znaczy ,ze pan te slowo rozumie. Mac Fadden wprowadzil dyskretne wartosci w ekonomii/ nobel 2000/ . Oczywiscie uzywajac funkcji expx wyglada to dosc blado . Czyste kwantowe wartosci wprowadzilem Ja. Trudno jednak oczekiwac od slepej kury jakiejkolwiek wiedzy czy rzetelnosci . Najwiekszy spadek w usa byl w 2019 od 2 maja i dolek 3 czerwca. Na wszystkich gieldach spadek rozpoczal sie od konca kwietnia i trwal sierpnia . Na polskiej ciagle spada. Na tym blogu wszyscy kupili na wzrost wigu 20 2 lata temu . Ja odkupie to wszystko ,gdy wpadniecie w prawdziwa panike a wasz guru oglosi besse na wigu 20 i hosse na usd pln. 2 lata grac na wigu 20 do go gory, i 2 lata do dolu na gieldach w usa . Przepraszam na poczatku grudnia 2018 wszyscy na tym blogu zagrali do gory na efekt mikolaja w Usa i ogromna wtopa. Oczywiscie wtopa wirtualna , gdyz dawno jestescie bankrutami ,z wyjatkiem guru ,ktory jeszcze nigdy nic nie postawil na swoje analizy. On jest ojcem chrzesnym waszych wtop.

  7
  1. sumadartson

   Jacy “wszyscy”? Nie przypisuj mi mospanku rzeczy których nie popełniłem. W mojej stajni bywały oraz są wyłącznie shortkonie. Ale mospanku masz liche pojęcie o kontraktach skoro uważasz że tylko ich trzymanie jest słuszne. Konie lubią ruch i codziennie należy je puszczać wolno lub dosiadać. Prosiłem cię mospanku o więcej szacunku dla bliźnich a właszcza dla Waszmości WB, który jest krynicą wiedzy nieprzebranej. Porzuć swe prostactwo. Żegnam

   4
 9. slepakura

  Wasz guru jest specjalista od gry wirtualnej. Oczywiscie po 2 latach trzymania na wigu 20 stratnych akcji kazdy normalny czlowiek je w koncu sprzeda. Wirtualna gra odnosi sie rowniez do bulionerow grajacych na kontraktach ciagle na wzrost na wigu 20 nigdy ze spadkowym trendem. Onie ciagle zarabiaja na odbitkach , a idioci grajacy z trendem na wigu 20 ciagle traca . HAAAAAA.

  7
 10. slepakura

  Taleb jasno wyrazil sie o analitykach , ktorzy na swoje genialne analizy nigdy nie postawili swoich pieniedzy. To jest istota jego ksiazki Na wlasne ryzyko. Oczywiscie jesli ktos realnie gra na spadek usd pln do 3,30 do wiosny …. . NON COMENT.

  1
 11. nordnorge

  Czy zwróciliście uwagę na jedną rzecz w kwestii koronawirusa: Afryka?
  Na tym kontynencie chińskie firmy prowadzą mnóstwo projektów. Ilość chińskich pracowników liczy się pewnie w dziesiątkach tysiecy. Oczywiście brak doniesień o zachorowaniach tam, ale to wynika z takiego a nie innego poziomu systemów ochrony zdrowia. Wieści o tym przebiją się pewnie do świata gdy chorych bedą dziesiątki a może setki tysięcy

  Kto chciałby zostać z długą pozycją na weekend “w czasach zarazy” 😉 Mowa oczywiście o rynkach akcji.

  5
 12. Guy Fawkes

  @WB

  Nie wiem, jak WHO podaje te dane, wcześniej robili to chyba częściej, ale jak feralna liczba wisi od rana, to chyba zawiera dane z nocy? Różnica czasu 7h.

  Nie chcę być posłańem złych nowiny, ale cały czas w ciągu 7 dni mamy ponad 10 krotny wzrost przypadków choroby.

  Pod mapką jest wykres kropkowany. Jak się najedzie kursorem na kropkę, to pojawia się liczba. Wszystko jedno na jakie kropki najedziemy, to na siódmej kropce kolejnej , czyli po tygodniu liczba jest ponad 10 razy większa.
  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 13. podczaszy1

  23 lipca 2019 o 11:09

  ” Dla mnie wszystko co się dzieje na wig-u 20 od 2009 roku to tylko trend boczny przed załamaniem rynku”.

  Cały czas się tego trzymam, a jak będzie obaczymy.
  Jak na razie od tamtego czasu spada.

Dodaj komentarz