Giełda w Manili jest słabsza niż GPW

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W ciągu minionego tygodnia swe kluczowe znaczenie potwierdziła strefa oporu rozciągająca się na wykresie WIG-u 20 powyżej poziomu 2200 pkt. Po wczorajszym spadku o 0,9 proc. WIG-20 znalazł się na granicy wygenerowania sygnału sprzedaży przez MACD. Ostatnie zachowanie indeksu najbardziej przypomina to z 30 września. Wtedy kluczowym wsparciem okazało się rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera, które na wczorajszej sesji znajdowało się na poziomie 2122,5 pkt. Swój nowy 1,5 roczny rekord zanotował we wtorek sWIG-80.

Po długim łikendzie główne indeksy w USA traciły we wtorek od 0,2 do 0,5 proc. Nasdaq Composite przebywa w pobliżu górnego ograniczenie trwającego od początku października krótkoterminowego trendu wzrostowego. To już 16-ty tydzień zwyżki, więc niebawem – w ramach cyklu 20-tygodniowego – oczekiwać należy początku jej korekty, która w obecnej sytuacji w najgorszym scenariuszu może zejść do poziomów z przełomu i listopada, gdzie znajduje się bardzo silna strefa wsparcia.

Pewnym pocieszeniem dla posiadaczy polskich akcji może być to, że są na świecie rynki akcji jeszcze słabsze od naszego. W ostatnim okresie roczne minima ustanawiał indeks giełdy na Filipanach, gdzie tamtejszy prezydent Duarte toczy wojną z firmami posiadającymi koncesje na dostawy wody w Manili grożąc ich przejęciem przez rząd w przypadku braku akceptacji nowych warunków kontraktów.

W trakcie bessy z lat 2007-2008 kurs akcji PGNiG (C/Z 13,6, C/WK 0,62, stopa dywidendy 2,7 proc., kapitalizacja 23,6 mld zł) zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych spadł w trakcie 236 sesji o 51,1 proc. Wtorkowa sesja była 236-tą od historycznego szczytu kursu z 5 lutego ub. r., jednak akcja spółki była wczoraj tańsza niż wtedy o 46,7 proc. Po tym spadku kurs znalazł się w pobliżu dolnego ograniczenia domniemanego długoterminowego kanału trendu wzrostowego wyznaczonego przez szczyty kursu z lat 2007-2019 i dołki z lat 2006-2010. Kurs znajduje się pod górnym ograniczeniem prawie rocznego trendu spadkowego i pod spadającą dynamicznie średnią 200-sesyjną, która w przypadku ewentualnego odbicia kursu w górę powinna zadziałać jako krótkoterminowy opór. Średnioterminowy poziom oporu można wyznaczyć na poziomie podstawy 2-letniej formacji podwójnego szczytu, z której kurs wybił się dołem w sierpniu ub. r. Rozmiary tej formacji sugerują spadek kursu w okolice poziomu 3,69 zł.

Kurs akcji spółki Suntech (C/Z 8,4, C/WK 2,77, kapitalizacja 6,69 mln zł) rozwijającej i wdrażającej systemy informatyczne dla firm z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego, energetycznego oraz transportowego wybił się w listopadzie ub. r. w górę z 2,5-letniej konsolidacji i obecnie rośnie nad zwyżkującą średnią 200-sesyjną w obrębie rozpoczętego w maju ub. r. średnioterminowego trendu wzrostowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie można wspomnieć informację o wysokości długu publicznego Polski w listopadzie ub. r. (+0,8 proc. r/r):

… +6,5 proc. roczną dynamikę nie nieruchomości mieszkalnych w Holandii w grudniu:

… +6,2 proc. roczną dynamikę płac oraz +2,6 proc. wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w grudniu:

… najwyższą od grudnia 2008 liczbę oddanych do użytku mieszkań w Polsce w grudniu ub.r.:

… historyczny rekord wartości oficjalnych aktywów rezerwowych Polski (115 mld euro) w grudniu:

… styczniowy wzrost publikowanego przez ZEW wskaźnika oczekiwań gospodarczych w Niemczech do najwyższego poziomu od 4,5 lat:

… oraz +2,3 proc. roczną dynamikę PKB w Korei Południowej w IV kw. ub. r.:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. tinley

  Słabszy (12m) od GPW jest również Bangladesz.Słabsze są też Ghana i Botswana, ale żebyśmy się za dobrze nie czuli to przegrywamy z Kenią, Rwandą, Ugandą, Zimbabwe i kilkoma innymi krajami. Naprawdę. Znaleźć słabszy indeks niż w20 to duża sztuka

  2
   1. tinley

    list żelazny.. dałbym żelazną pałą po d,,e. To jest po prostu niepojęte. Wybucha afera a panowie udają sie na egzotyczne wywczasy. Jak dla mnie to prokuratura prokuraturze po ustaleniu miejsca pobytu wręcza kwity, za fraki do smolotu i po wylądowaniu na Białołękę.

    3
 2. roman.knys

  Czyli według pana Wojtka czekamy na panike i duży obrót na dołku na PGNiG , pewnie pieniądze z PGNiG wchodziły w cdred i może być zamiana po debiucie gry albo wcześniej bo GRUBY musi się wcześniej ewakuować dopóki jest dużo chętnych .

   1. Panpozwoli

    Konsultant, jak czytam Twoje posty to mam dysonas poznawczy. Kasę chcesz ciągnąć od banków to i pewnie od kułaków, wyzyskiwaczy, tych co nie sieją i nie orzą, tych co zawłaszczyli środki produkcji, obszarników itp.
    A na koniec wyzywasz od komunistów.

    3
    1. konsultant121

     Pieniądz ma służyć rozwojowi . Jak rozwoju nie ma to się drukuje, psuje , na siłę tuczy indyka przed Świętem Dziękczynienia. A czy to sobie nazwiecie 500+ czy helicopter money,czy płace minimalne, czy emerytury plus czy inne 300+ to kłóćcie się i spierajcie:)))

     1
     1. toya

      Tez, ale czynsz to jednak wciaz wiekszy wydatek. Szczegolnie w handlu gdzie potrzeba wiekszej powierzchni,
      W „czystych” uslugach (czyli tam gdzie liczy sie czlowiek, a powierzchnia moze byc zminimalizowana) widze akurat rozruch. W mojej okolicy powstaja jeden po drugim zaklady fryzjerskie czy jakies punkty gastronomiczne. Tylko, ze teraz – by zwiekszyc marże – zwane sa Barber Shopami oraz Bistro. A nie mieszkam w rejonie stricte tyrystycznym Krakowa. Raczej srodmiescie.

 3. digesting slowly

  „Giełda w Manili jest słabsza niż GPW”

  No to już wszystko wiadomo:

  „Struktura religijna kraju w 2010 roku według Pew Research Center[18][19]:
  Katolicyzm – 81,4% (75 940 000),
  Osobny artykuł: Podział administracyjny Kościoła katolickiego na Filipinach.
  Protestantyzm – 10,8% (10 030 000),
  Islam – 5,5% (5 150 000),
  Tradycyjne religie plemienne – 1,5% (1 430 000),
  brak religii – 0,1% (90 000),
  Buddyzm – 0,09% (80 000),
  inne religie – 0,6% (540 000)”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Filipiny

 4. roman.knys

  W grudniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła jedynie o 3,8% r/r, istotnie poniżej przewidywań (ok. 6% r/r). Nasza prognoza (jedna z najniższych na rynku), zakładająca wzrost produkcji o 4,9% r/r okazała się i tak zbyt optymistyczna. Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych tąpnięcie produkcji jest jeszcze bardziej imponujące – zanotowano bowiem spadek o 2,9% m/m. Momentum produkcji tym samym, po dwóch miesiącach pozytywnych zaskoczeń, wylądowało w zerze i taki wynik jest zdecydowanie bardziej zgodny i ze wskazaniami indeksów koniunktury.

 5. swb1

  Panie Wojciechu obawiam się, że pański blog zaczyna być dominowany przez tych, w których pan zwykł pokładać nadzieje dla Polski – tych z lepszymi niż w innych krajach wynikami z testów gimnazjalnych. Niestety skutkuje to zauważalnym spadkiem poziomu dyskusji na pańskim blogu. Te dyskusje o religii na poziomie zindoktrynowanego przez lewicę i zagubionego gimnazjalisty, któremu nie dane było doświadczyć rzetelnej edukacji skłoniły mnie do refleksji, że płonne były nadzieje pokładane rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”, w upowszechnieniu internetu. Niestety bez prawdziwej klasycznej edukacji internet pogłębia jedynie chaos w biednych umysłach i zamiast je uwalniać jeszcze pogłębia ich zniewolenie.

  5

Dodaj komentarz