Juan najsilniejszy do dolara od końca lipca

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

WIG-20 podobnie jak 2 stycznia uderzył w poniedziałek w górne ograniczenie wstęgi Bollingera. Wtedy to zdarzenie skończyło się 3-sesyjnym spadkiem indeksu, który potwierdził siłę strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 2200 pkt., która to strega oporu musiałaby zostać przełamana, by można było mówić o trwalszej hossie na rynku akcji największych spółek na GPW. O tym, że ten kluczowy opór zostanie ostatecznie przełamany, mogą świadczyć ustanawiane obecnie kolejne historyczne rekordy MSCI Emerging Markets Index (w lokalnych walutach). Ostatnie 3 sesje na WIG-u 20 stanowią również ruch powrotny do przełamanej tydzień temu linii krótkoterminowego trendu wzrostowego, która powinna teraz zadziałać jak opór.

W ciągu kilkunastu miesięcy WIG-20 charakteryzował się silną korelacją z kursem dolara względem chińskiego juana (w okresie od sierpnia 2018 współczynnik korelacji -0,82). Kurs USD/CNY znalazł się we wtorkowy poranek najniżej od końca lipca, kiedy to WIG-20 miał wartość 2277 pkt. To umacnianie się chińskiej waluty zdejmujące presję deflacyjną z reszty świata, to jedna z przyczyn ostatnich wzrostów na GPW.

Na Wall Street kontynuowana była seria historyczny rekordów głównych indeksów. Nasdaq Composite dotarł do górnego ograniczenia rozpoczętego na początku października krótkoterminowego trendu wzrostowego. W Azji we wtorek rano również przeważały wzrosty wynikające z oczekiwania na pozytywne skutki amerykański-chińskiego porozumienia, które ma zostać podpisane jutro.

Wykres kurs akcji spółki Seko (C/Z 7,5, C/WK 0,86, stopa dywidendy 7,1 proc.) będącej przedsiębiorstwem przetwórstwa rybnego jak przełamał w listopadzie 2018 rosnącą linię wsparcia, od której się wcześniej odbijał w górę w 2012, 2016 i 2017 roku, która w przyszłości powinna działać jako opór. Równocześnie jednak kurs obronił poziome wsparcie wyznaczone przez lokalne szczyty z 2016 roku, które zostały pokonane pod koniec 2017 roku. Kurs obecnie zmaga się z opadającą linią oporu poprowadzoną przez maksima z ostatnich 2 lat. Związana z cyklem Kitchina cykliczność (dołki z marca 2009, sierpnia 2012 oraz lutego 2016) sugeruje, że być może i ostatni październikowy dołek kursu ma podobny charakter (nawet jeśli przyszłości rosnące linie oporu mogą okazać się przeszkodą dla wzrostów).

Spółka Mabion (wartość księgowa -6,29 mld zł), która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych, została wspomniana w tym miejscu 18 listopada ub. r., którego to dnia jej kurs zamknął się na poziomie 96,60 zł. Zachowanie jej wykresu zostało wtedy zinterpretowane jako odbicie od dolnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu wzrostowego oraz wybicie w górę z poziomej konsolidacji. Jak się wydaje była to błędna interpretacja sytuacji technicznej wykresu kursu akcji spółki. W grudniu wybicie w górę z poziomej konsolidacji zostało zdecydowanie zanegowane, a kurs spadając do najniższego poziomu od ponad 3 lat – jak się wydaje – przełamał również linię wsparcia długoterminowego trendu wzrostowego, która w takim przypadku powinna stać się linią oporu. Od 13 grudniu kurs odrobił część strat (w poniedziałek 13 stycznia akcje Mabionu kosztowały 83,5 zł. Podobnie jak listopadowego wybicie w górę, tak i grudniowe wybicie w dół może być pułapką, ale obecnie przedstawione 18 listopada założenia na temat sytuacji technicznej kurs akcji spółki są nieaktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć najwyższą od 1,5 roku (choć nadal minimalnie ujemną) roczną dynamikę sprzedaży samochodów w Chinach w grudniu:

… najwyższą od października 2012 roczną dynamikę CPI w Czechach w grudniu (+3,2 proc.):

… nowy historyczny rekord publikowanego przez First National Bank
indeksu nieruchomości mieszkalnych w RPA w grudniu (+3,5 proc. r/r):

… będący zapewne dalszym ciągiem konsekwencji zamieszana związanego z Brexitem listopadowy rekord nadwyżki obrotów bieżących Wielkiej Brytanii wynikający głównie ze spadku rocznej dynamiki importu do-6,8 proc.:

… nowy historyczny rekord publikowanego przez Wuest&Partner indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Szwajcarii w IV kw. (+1,4 proc. r/r):

… najwyższą od ponad 5 lat roczną dynamikę CPI w Indiach w grudniu:

… relatywnie wysoką nadwyżkę obrotów bieżących Polski w listopadzie:

… najniższą od 3 lat roczną dynamikę CPI w Wielkiej Brytanii w grudniu:

… oraz wartą 46,8 mld USD nadwyżkę obrotów bieżących Chin w w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. tinley

   Hosy? Nie tym razem. Hossa to może już jest, ale na wybranych spółkach. Całościowo W20 to kabaret obecnie. Cyfrowy Polsat to już też właściwie firma zarządzana przez Sasina. Zaraz kupią Mbank i kolejny bank będzie sponsorował władzę. Więc w co ma inwestować tu zachodni kapitał? W firmy które są na bakier w kwestii inwestycji proekologicznych? W kopaczy wungla? banki dojone przez polityków? A to są najbardziej płynne spółki na giełdzie gdzie można łatwo wejść i łatwo wyjść. Dla mnie W20 jest nieinwestowany długoterminowo i ten indeks nic sobie nie robi z tego że juan drożeje. Po prostu tu nikt nie chce inwestować i tyle. Można zarabiać na miś i to wszystko.
   Ostatnio słuchałem eksperta który wróżył hossę i bicie rekordów na W20. Powiedział że spodziewa się rekordu na tym indeksie… Pobicie 2600 za 4-5 lat 🙂 Nie wiem czy żartował. Chyba lubił Muppety i dziadków w loży szyderców. Prawdopodobnie w lutym lecimy w okolice 2000
   Oczywiscie wszystko co piszę trzeba brać z perspektywy kogoś kto inwestuje na giełdzie przez fundusze bo krótkoterminowy gracz jak najbardziej sam sobie zrobi hossę.

   1. swb1

    Tak tylko mimochodem zauważę, że duzi światowi spekulanci nie kupują akcji z W20 dla dywidendy. Ten argument, że państwo mąci w spółkach z W20 i dlatego duży kapitał omija je szerokim łukiem jest tak na prawdę pozbawiony podstaw.
    Istotne natomiast są perspektywy całej gospodarki, czyli to jak dużo miodu, który będzie można w odpowiednim czasie wybrać, pracowite pszczółki wyprodukują, I z tym jest kłopot, bo Minc- Morawiecki idzie w ślady swojego poprzednika z czasów Bieruta i dożyna drobna polską przedsiębiorczość i najwyraźniej chce zmusić kolejny milion najaktywniejszych Polaków do emigracji.

    1
    1. tinley

     Czynnik polityczny ma bardzo dużą wagę w W20. zarządzający funduszami już nie raz słyszeli od przyjaciół z zachodu że sa bardzo negatywnie nastawieni do W20 i państwowych spółek.
     Morawiecki zatrudnił własnego Minca, który jako minister finansów przeprowadzi reformę ‚walutową’ i zlikwiduje gotówkę. spekulanci przetrzymujący oszczędności w poduszce w momencie upłynnienia jej w bankowym systemie zostaną zapewne odpowiednio skasowani. Było raz – będzie i drugi. Pewnego dnia obudzimy się ze stertą papieru w portfelu bo do tego wszystko zmierza.

 1. red.007

  Otrzymałem pilną depeszę od Dolara:

  „Panie red.007,spieszę poinformować,że zamiast impulsu w spadku od listopadowego szczytu,wykonuję TUK w C.
  Spadnę poniżej stycznia do przedziału 3,77-3,75.
  Zrekompensuję Panu zejście poniżej stycznia,późniejszym szybkim wzrostem powyżej listopada i oczywiście dalszym,jak Pan sobie życzył,wzrostem powyżej września.
  Pozdrawiam,niech moc Elliotta będzie z Panem.
  Dolar”

  6
  1. red.007

   Leszczem będziesz Ty zgodnie z tym:

   „red.007
   2 sierpnia 2019 o 09:24
   …Ściana dla kursu,to 0,46 zł…”

   „red.007
   2 sierpnia 2019 o 09:29
   Ja nawet nie wiem co Ursus robi i czy w ogóle coś robi,to mnie zupełnie nie interesuje.
   Interesuje mnie wykres,tylko i wyłącznie.
   Wykres mówi;wzrosty powyżej 3 zł.
   Będzie bankructwo,to będzie,jaki problem?”

   Minimum nie zostało osiągnięte.
   Piję zielona herbata czekając na 3 zł.

  1. mac-erson

   Dla mnie w tym tygodniu jest rozprowadzania szczytów. Dobrze, że rynki się rozwarstwiają NSQ i DJIA zaczynają chodzić inaczej. Europa też już słabiej. JPN jak zauważyłeś od spodu zaatakował przebitą linię trendu. Oil doszedł do mojej strefy wsparcia 57.5 – 58 i powinien zawócić na północ w przeciwfazie. Copper jest w górnej części dużej czarnej świecy z 1.05.2019r.. i w obrębie szczytu 26,12.19
   Nasz W20 ma nieco powyżej 2200 SK200 dzienną czy ją przebiją gdzieś intra tego nie wiadomo.
   Sp500 zgodnie z projekcją horyzontalno- prezydencką miał ustanowić szczyt 3260-3300 zobaczymy…

 2. dociekliwy54

  @ mac-erson
  „@dociekliwy54
  Własnie miałem Ciebie poprosić o rozpisanie fal w US 😉
  A alternatywny bardziej byczy scenariusz ? Ta piątka, która u Ciebie jest C to pierwsza fala trójki… ?”
  Ta piątka kończy falę „B-zielona”. Zobacz, że rynek nie może pójść wyżej przy tym oznaczeniu fal bo „3” nie może być najkrótsza.
  Po fali „B” nastąpi pewnie 5 falowa fala „C”, która powinna tworzyć proporcje z falą „A”. Może 1/1 lub 1/1,27. 1/1,618 raczej już nie bo B wyszło za wysoko(lekko ponad 1,38 zniesienia zewnętrznego fali”A”).
  @red.007
  Tak na dziś ten dular wygląda. A wydawało się, że już mamy cały impulsik;)

Dodaj komentarz