Krajowi inwestorzy indywidualni nie tracą optymizmu

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Prawdopodobnie to dobra koniunktura panująca od jakiegoś czasu w będącym domeną krajowych inwestorów indywidualnych segmencie akcji małych spółek odpowiada za utrzymujące się dobre nastroje tej grupy uczestników krajowego rynku akcji, o których świadczą wyniki sondażu INI SII. Pomimo spadku WIG-u 20 saldo optymistów i pesymistów w czwartkowym badaniu wzrosło do poziomu +30,5 pkt. proc. W okresie minionych ponad 4 lat taki poziom sentymentu zawsze – za wyjątkiem przypadku z okresu grudzień 2016-marzec 2017 – zapowiadał silniejszą lub słabszą korektę WIG-0 20.

Dzięki wzrostowi kursów akcji banków (WIG-Banki +1 proc.) WIG-20 zdołał utrzymać w czwartek są wartość z poprzedniej sesji. Pomimo tego MACD ponownie spadł spędzając drugą sesję poniżej linii sygnału. Odległość pomiędzy górnym a dolnym ograniczeniem wstęgi Bollingera zawęziła się do najmniejszej wartości od lipca i kwietnia, co wtedy poprzedziło spadki indeksu.

W USA ceny akcji początkowo próbowały spadać – zapewne reagują na zniżki na giełdach azjatyckich wywołane niepewnością co do skali zagrożenia powodowanego przez pojawienie się w Chinach nowego typu wirusa, ale ostatecznie czwartkowa sesja zakończyła się tak jak poprzednie niewielkimi zmianami wartości głównych indeksów. W piątek chińskie rynki były nieczynne, a na innych azjatyckich giełdach brak było symptomów pogłębienia się paniki. W Chinach władze podejmowały kolejne działania mające na celu zahamowanie potencjalnej epidemii – kolejne miast były poddawana kwarantannie, jako doniosły media zamknięto również 70 tysięcy kin.

Kurs akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna (C/Z 6,9, C/WK 0,28, kapitalizacja 13,8 mld zł) będącej producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce dotarł do dolnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego. W okresie minionych 10 lat ta linia była osiągana wcześniej 6-krotnie, co zawsze poprzedzało odbicie, które docierało albo do poziomu opadającej średniej 200-sesyjnej (2011 i 2019 rok), albo do górnego ograniczenia tego kanału trendu spadkowego (pozostałe przypadki).

Kurs akcji spółki Verbicom (C/Z 2,5, C/WK 0,99, stopa dywidendy 1 proc., kapitalizacja 16,2 mln zł) będącej integratorem budującym wielofunkcyjne sieci dla biznesu, które wykorzystują nową generację telefonii internetowej VoIP od grudnia 2017 znajdował się w obrębie łagodnego trendu wzrostowego, który w październiku ub.r. uległ – jak się wydaje przyspieszeniu – co doprowadziło w listopadzie ub. r. do wybicia się kursu z 2,5-letniej konsolidacji w górę.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć dane GUS na temat realnej rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Polsce w grudniu (+5,7 proc.):

… lekki spadek wartości publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w styczniu w Polsce:

… stabilizację na najniższym od prawie 3 lat poziomie wartości publikowanego przez DG ECFIN wskaźnika zaufania konsumentów w strefie euro w styczniu:

… kolejne 10-letnie minimum rocznej zmiany publikowanego przez Conference Board indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej w USA w grudniu:

… oraz dane na temat rocznej dynamiki CPI w Japonii w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. swb1

  To jest niesamowite W PiS-PRL można legalnie zakładać drukarki do akcji typu Braster i okradać ludzi na dziesiątki milionów złotych, KNF jest przy tym głucha i ślepa a nie można legalnie w pokera zagrać.
  A różnica jest taka, że do pokera siadają ludzie świadomi tego co robią, a drukarki do akcji strzygą naiwnych baranów, którzy wierzą, ze są chronieni przez jakieś państwo, jakieś prawo, jakiś KNF.

  https://nczas.com/2020/01/24/polska-xxi-wiek-zatrzymani-za-gre-w-pokera-17-osobom-groza-wysokie-grzywny/

  4
  1. swb1

   Panie Wojciechu. Jak wysłałem powyższy wpis to się zreflektowałem, czy on znowu nie jest aby jakąś agitacją? Jestem już nieco zdezorientowany, jak te sprawy wyglądają z perspektywy pańskiego hermetycznego świata danych statystycznych przepuszczonych przez pryzmat rządowej propagandy.
   Może przy okazji pan jakoś zdefiniuje, czym wedle pana jest agitacja, a także komu i za czym ewentualnie wolno u pana agitować a komu nie. Nie chciałbym przecież uchybić obowiązującym u pana zasadom.

   1
    1. roman.knys

     Nawet szczujnia kurskiego w serialach pokazuje ,że przed wolną niedzielą jest wyrzucana żywnośc w kontenerach za marketami , takiego bezdomnego grał i pokazywał w serialu na dwójce bardzo młody dobrze zapowiadający się piosenkarz z czasów mojego dzieciństwa.

     Spokojnie się da , robisz tzw. likwidacje ,

  1. roman.knys

   U nas podobnie jak w USA rośnie przed wynikami więc do wyników i podczas nich nie spada a jest czekanie w bok, mamy chyba 4 tydzień w bok na jednym poziomie więc czekamy co pokaze DUŻY -który kierunek -dla trendowca NUDA a obrót mówi że warszawka jedzie teraz na dwutygodniowe na ferie i na takim rynku przestawiają klocki jak chcą , rano otwarcie i jedna swieczka i 25 pkt w górę

 2. red.007

  @dociekliwy54
  Wreszcie coś sensownego w spojrzeniu na strukturę,czyli ABC.
  Wariant ABC wiesz co zapowiada.
  Gdy nastanie pełnia czasu,opis struktury podeślę.
  ABC widzę,opis mam inny.
  Na razie powiem tylko,że B mam inaczej oznaczone.
  Nie może być wystrzał(impuls)korektą.
  http://docplayer.pl/772416-Rodzina-struktur-impulsy-struktura-wewnetrzna.html
  Na dziennym.
  B jest korektą płaską podwójnie załamaną i jej koniec jest 28/29 marca 2017.
  Po takiej korekcie musi być wydłużenie i jest, F 3w C ma a ponad 200% F1 w C.
  Twoja 1 jest u mnie jako 3 w C,ze względu na stromość zbocza i właśnie to wydłużenie.
  Od szczytu 16 stycznia 2018 wyrysował się TUK w F5 w C.
  Ale o tym podyskutujemy w swoim czasie.

  1
  1. dociekliwy54

   Uznaję Twój argument. Wystrzał nie może być B czyli korektą.
   Twoja wersja może być właściwa, choć ten długi TUK jakiś taki zagięty. (W TUK przynajmniej teoretycznie obowiązuje 10% tolerancji na dociągnięcie / niedociągnięcie.). A co byś powiedział na pozostawienie końca B jak u mnie, a przeniesienie jego początku na 21XI 2016?
   Mielibyśmy B jako rozszerzoną płaską? Wiem, że trochę trudno zachować struktury wewnątrz tak rozumianego A, ale chyba da się.
   Bawię się w programowanie TUK w AMI. Nawet już coś wyszło, ale pętle spowalniają pracę komputera.
   Chyba sobie kupię kwantowy;).

   1. red.007

    Ja Ci przede wszystkim dziękuję za dyskusję i pochylenie się nad tematem.
    Tu rządzą emocje i dziwne wpisy.
    Dystans spojrzenia jest właściwą postawą.
    Jak wyjdziemy nad grudzień,o czym ostatnio pisałem,to podeślę znajomym opis i projekcję.
    Wtedy będziemy rozkminiać.
    Póki co należy jeszcze zejść poniżej 21 stycznia.

    1
 3. macarek

  czyli daje dobre sygnały bo kto się nim kierował i sprzedał w20 w marcu to nigdy w 2019 potem nie miał czystego sygnału kupna (zależy od definicji i wrażliwości), i nie wmanewrował sie w jego fałszywe ruchy….
  to przynajmniej dobry wskaźnik dla akcyjnych

Dodaj komentarz