Najbardziej dynamiczny początek stycznia w historii NC Index

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Warto zwrócić uwagę na wyjście NC Index (indeksu cen akcji rynku New Connect) na najwyższy poziom od końca marca marca 2018 roku. Takie 21-miesięczne maksima tego indeksu zdarzyły się wcześniej 2-krotnie: w listopadzie 2010 taki sygnał poprzedził szczyt wzrostu o 10 dni, zaś w styczniu 2017 o 2,5 miesiąca. Obecny cykliczny trend wzrostowy na NC Index trwa już 14 miesięcy (rozpoczął się w listopadzie 2018). Można to porównać do 20 miesięcy z okresu marzec 2009-listopad 2010, 7 miesięcy z okresu lipiec 2013-luty 2014 oraz 13 miesięcy z okresu luty 2016-marzec 2017. Należy jednak zauważyć, że styczniowy wzrost NC Index wyróżnia się na tle tych z lat 2008-2018 najwyższą dynamiką (+14,2 proc. od końca grudnia), co sugeruje, że na tym rynku może się zaczynać dziać coś odbiegającego od dotychczasowego schematu.

Po uderzeniu w poniedziałek w górne ograniczenie wstęgi Bollingera WIG-20 cofnął się we wtorek spod silnej strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 2200 pkt. i stracił ok. 0,5 proc. Po ok. 0,5 proc. rosły natomiast mWIG-40 i sWIG-u 80. Ponownie wysoki sentyment krajowych inwestorów indywidualnych sugeruje, że jeszcze tym razem atak na kluczowy opór nie powinien się powieść (o ile zostanie już teraz podjęty). W przypadku wznowienia spadków solidnym wsparciem (a la początek października ub.r.) wydaje się rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera.

W USA S&P 500 i Nasdaq lekko spadły we wtorek z rekordowych poziomów. To osłabienie można próbować tłumaczyć danymi o najwyższej od 14 miesięcy rocznej dynamice indeksu cen detalicznych w USA, która przełożyła się na spadek rocznej dynamiki realnej wartości stawki godzinowej za pracę w tym kraju do najniższego poziomu od 17 miesięcy (patrz niżej). Wydaje się, że zaskoczeniem byłoby, gdyby po dzisiejszym podpisaniu umowy co do pierwszej fazy porozumienia handlowego USA i Chin, nie doszło na Wall Street do początku fazy realizacji zysków z ostatnich ponad 3 miesięcy.

Po raz pierwszy spółka TS Games (Ten Square Games; C/Z 32,6, C/WK 31,61, stopa dywidendy 1,5 proc.) będąca producentem gier została w tym miejscu wspomniana 10 października ub. r. Tego dnia zamknęła się na poziomie 148,4 zł po wcześniejszym wybiciu do poziomu nowego historycznego szczytu. Wczoraj kurs akcji spółki dotarł do poziomu 249 zł czyli 67,8 proc. wyżej niż 10 października. W okolicach tego poziomu można umieścić górne ograniczenia kanałów dwu trendów wzrostowych: średnioterminowego obejmującego całą 20-miesięczną historię notowań akcji spółki oraz krótkoterminowego rozpoczętego 5 miesięcy temu. Oczywiście krótka historia notowań akcji TS Games utrudnia ocenę znaczenia górnego ograniczenia tego hipotetycznego kanału trendu wzrostowego, a historycznie rekordowa odległość kursu od średniej 200-sesyjnej sugeruje dużą siłę tych akcji, ale można uznać, że techniczne przesłanki, które pozwalały zwrócić uwagę na TS Games w październiku już się zdezaktualizowały.

Kurs kursu akcji zarejestrowanej na wyspie Guernsey deweloperskiej spółki Atlas Estates Limited (C/Z 6,2, C/WK 0,19) silnie spadał w latach 2008-2016, w 2017 roku przełamał linię trendu spadkowego a pod koniec 2018 roku obronił poziom historycznego minimum z 2016 roku. Po późniejszym wzroście kurs akcji konsoliduje się od marca ub. r. w obrębie formacji trójkąta tuż na rosnącą do niedawna średnia 200-sesyjną i niedaleko strefy oporu wyznaczanej przez lokalne szczyty ceny z lat 2012-2019 (1,72-2,30 zł).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć najwyższą od grudnia 2012 roku roczną dynamikę CPI na Węgrzech w grudniu:

… najwyższą od grudnia 2012 roczną dynamikę wskaźnika inflacji bazowej na Słowacji w grudniu:

… wysoką nadwyżkę w polskim handlu zagranicznym w listopadzie przy ujemnych rocznych dynamikach zarówno eksportu jak i importu:

… najwyższą od 14 miesięcy roczną dynamikę CPI w USA w grudniu (+2,3 proc.):

… oraz najniższą od 17 miesięcy roczną dynamikę realnej stawki płacy godzinowej w USA w grudniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).


Komentarze

   1. aklucik

    Dlaczego ma zabraknąć towaru z CHRL? Chiny wprowadzą cła wywozowe? Yuan pójdzie w górę i chińskie towary staną się dla nas zbyt drogie? UE i USA wprowadzą embargo na import z Chin? Chinskie fabryki zostaną zbombardowane?
    Intuicja fajna rzecz, ale bardziej interesująco byłoby poznać logiczny tok rozumowania prowadzący do kóregoś z w/w scenariuszy…

    1
 1. dociekliwy54

  @Guyfawkes13,mac-erson
  A alternatywny bardziej byczy scenariusz ? Ta piątka, która u Ciebie jest C to pierwsza fala trójki… ?
  Mi się wydaje, że nawych projekcyjach Panów jest ten sam syndrom, zaprzeczanie rynkowi, który robi ”co innego”.

  Tak gdzieś po głowie mi chodziło, co tu jest grane.
  I już wiem. Kontekst.
  Jest oczywiste, że gdy trend idzie jak po sznurku to szanse na odwrócenie w 2/3 dni są na poziomie może 10%.
  Jeżeli widzi się układ który te szanse zwiększa do powiedzmy 30%, to warto go zauważyć, ale trend jest trendem.
  Tak więc macie rację, to nic jeszcze nie znaczy. Bardziej byczego scenariusza za bardzo jeszcze nie widać, ale może się wytworzyć i również dałbym mu wtedy ze 30%.

  1. mac-erson

   @Dociekliwy54
   Twoja projekcja, którą pokazałeś wydaje mi się bardzo mało prawdopodobna. W kontekście projekcji Gospodarza roku wyborczego Republikanina ten rok w US powinien być płaski (SP 3100-3400). Dlatego też jako specjalista od Elliota liczę, że w międzyczasie coś wykombinujesz co złoży się na sensowną całość 😉

 2. tinley

  Najbardziej to mnie zastanawia ten optymizm naszych krajowych inwestorów. na czym oni opierają ten optymizm to nie mam pojęcia. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Może srednie spółki to może, ale nie w tym momencie. Dla mnie to wszystko jest niezrozumiałe. Przecież nad rynkami wisi duza korekta. Może polski skalę ma ograniczoną choć po tym g. można się wszystkiego spodziewać. Ja zmniejszyłem dzis zaangażowanie w akcje o 1/3. Nie wiem czy źle czy dobrze, ale rozum mi mówi że obecna sytuacja to idealny pas startowy do jakichś 15% przeceny w USA a grudzień/ styczeń i rajdy Mikołajów już nie raz zostawiły masy ludu robotniczego miast i wsi z ręką w nocniku.

  5
 3. mac-erson

  Moje projekcje US (Sp500) pokazują dwa warianty:
  – wariant lipiec 2019r. wówczas od jutra powinny nastapić spadki (jesteśmy 30.07).
  – wariant kwiecień 2019r. wówczas jest możliwość kolejnego dywergencyjnego szczytu (jesteśmy 25.04 lub 30.04)
  Istotnym rozpoczęciem fali spadkowej będzie trwałe przebicie SK45 na H4 (tak było w obydwu przypadkach). Na razie jesteśmy nad…

    1. Panpozwoli

     Jak się tak zastanowić to nasza niemiłościwie panująca wadza ma ciekawy zestaw osoboczłonków. Wszyscy całe życie na państwowych posadkach, stowarzyszeniach, bibliotekach, zarządach wod-kan itp. Ani jednej firmy, która by się rozkręciła.
     A jednocześnie cały czas wypływają na powierzchnię.

     2

Dodaj komentarz