WIG, mWIG-40 czy sWIG-80?

Na wykresie względnej siły mWIG-u 40 do WIG-u można narysować kanał lekko wzrostowego długoterminowego trendu, którego dolne i górne ograniczenia w okresie minionych 20 lat wyznaczyły 6 puntów zwrotnych, które pozwoliłyby dokonać 3 par decyzji „kupno akcji średnich spółek/sprzedaż akcji dużych spółek” (w 2000, 2005 i 2008 roku) a następnie „kupno akcji dużych spółek/sprzedaż akcji średnich spółek” (w 2001, 2006 i 2016 roku).

Powered by macrobond.com

W ubiegłym roku ten wykres znowu osiągnął dolne ograniczenie tego kanału trendu wzrostowego, więc – jeśli zakładać jego trwałość – należało wtedy ponownie przenieść się na rynek akcji średnich spółek.

Również wykres względnej siły sWIG-u 80 do WIG-u można ubrać w długoterminowy kanał trendu wzrostowego. Tutaj w akcje małych spółek należało wchodzić w latach 1996 i 2002 a wychodzić z nich na rzecz dużych spółek w latach 1997 i 2007.

Równocześnie ponad rok temu ten wykres względnej siły znalazł się pod dolnym ograniczeniem kanału rozpoczętego w 2007 roku trendu spadkowego. W obrębie tego kanału również można było 3-krotnie wykonać operację wejścia w akcje małych spółek (2008, 2011, 2014) i wyjścia z nich na rzecz akcji spółek dużych (2009, 2013/2014, 2015).

Powered by macrobond.com

Na przełomie 2018 i 2019 roku ten wykres względnej siły znalazł się pod dolnymi ograniczeniami obu kanałów i od tamtej pory rośnie.

Zakładając, że te kanały trendów okażą się trwałe, otrzymujemy sugestię, że MiŚ-ie powinny okazać się najbliższych latach silniejsze niż akcje spółek dużych mających decydujący wpływ na WIG.

Pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie o to, czy należy preferować spółki średnie czy małe? Zróbmy więc sobie wykres względnej siły sWIG-u 80 do mWIG-u 40.

Powered by macrobond.com

Mamy tu bardzo ciekawą sytuację. Z jednej strony wydaje się, że wykres tej względnej siły przebył od 2009 rok całą drogę w dół w obrębie hipotetycznego kanału długoterminowego trendu wzrostowego i się od jego dolnego ograniczenia odbił, a to oznacza, że jesteśmy w podobnej sytuacji jak w 2003 roku. Czyli sWIG miałby być mocniejszy od mWIG-u przez następne 6 lat.

Z drugiej strony to odbicie w górę wykresu względnej siły sWIG/mWIG wyniosło go do górnego ograniczenia rozpoczętego w 2009 roku trendu spadkowego. Czyli mamy taką sytuację jak w 2009, 2013/14 oraz 2016 roku, a zatem preferować należy akcje spółek średniej wielkość.

Proponuję kompromis: w średnioterminowej (liczonej w miesiącach) perspektywie najmocniejszy powinien być mWIG-40, ale w horyzoncie długoterminowym (liczonym w latach) najsilniejszy powinien być sWIG-80.

Podsumowanie: pobieżna analiza wykresów względnej siły mWIG-u 40 do WIG-u, sWIG-u 80 do WIG-u, sWIG-u 80 do mWIG-u 40 sugeruje w średnioterminowych horyzoncie (liczonym w miesiącach) formułę mWIG-40>sWIG-80>WIG a horyzoncie długoterminowym (liczonym w latach) formułę sWIG-80>mWIG40>WIG.

Komentarze

  1. tinley

    Bum – Trump zostawia cła aż do wyborów 🙂 Zostawia sobie straszaka w kieszeni i pozbywa się groźby chińskiego szantażu do yborów. Dla rynku też dobra wiadomość bo dalej jest pod co grać – po korekcie rzecz jasna. Tyle że dalej w USA a nie na emergingach niestety.

    2

Dodaj komentarz