Była panika

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Zgodnie z tym czego się można było spodziewać rynki spanikowały wczoraj w reakcji na pojawianie się nowych silnych ognisk epidemii COVID-19 w Korei Południowej i Włoszech. Niemiecki DAX zaliczył 4 proc. spadek największy od 24 czerwca 2016 czyli od czasu referendum w Wielkiej Brytanii na temat Brexitu. Wtedy spadek został pogłębiony na kolejnej sesji, a później DAX już nigdy nie był niżej rosnąc od tamtej pory dwukrotnie. Indeks za jednym zamachem dotarł do wsparcia wyznaczanego przez dołki z grudnia i stycznia, a trwałość tego wsparcia zapewne zależeć będzie od tego, czy podobne do włoskich ogniska epidemii pojawią się w innych europejskich krajach.

Na razie nie wypłynęły raczej nowe informacje, które mogłyby jakoś zmieniać obraz sytuacji.

WIG-20 spadając o 4,2 proc., czyli podobnie jak DAX najbardziej od czasu brytyjskiego referendum zdecydowanie naruszył linię wsparcia przechodzącą przez minima z lat 2018-2019. Można uznać, że dołek z końca stycznia (2066 pkt.) stał się teraz najbliższym poziomem oporu, ale to czy będzie on testowany w najbliższym czasie zapewne zależeć będzie od tego, czy gdzieś na świecie nadal będą się pojawiały nowe ogniska epidemii.

Wall Street zareagowała na wydarzenia w Korei Południowej i Włoszech największych spadkiem indeksów od grudnia 2018. W okresie minionych 3 lat Nasdaq 5-krotnie notował równie duże spadki co w poniedziałek (-3,7 proc.) W 4 z tych 5 przypadków następna sesja przynosiła odbicie (później oczywiście bywało różnie). Indeks przełamał linię wsparcia 4-miesięcznego kanału trendu wzrostowego, która od tej pory powinna działać jako linia oporu. Nieodległe poziome wsparcie wyznaczane jest przez dołki z końca stycznia, ale oczywiście jego trwałość będzie zależała od dalszego rozwoju wydarzeń na świecie w związku z epidemią koronowirusa. Wtorek rano przyniósł pewne uspokojenie sytuacji na rynkach azjatyckich (wyjątkiem był nadrabiający zaległości z wczoraj, kiedy w Tokio nie handlowano, Nikkei): Kospi odbijał w górę o 1,2 proc., chociaż dla odmiany spadały indeksy giełd Chin kontynentalnych i 1,6 proc. tracił indeks giełdy w Australii (ale 2 proc. zyskiwał indeks rynku akcji w Nowej Zelandii, która być może liczyć na swe położenie „daleko od szosy”).

Kurs akcji spółki Skyline Investment (C/Z 1,2, C/WK 0,35, kapitalizacja 17 mln zł) specjalizującej się w doradztwie finansowym i zarządzaniu oraz działalności inwestycyjnej przebywając nad rosnącą średnią 200-sesyjną zmaga się obecnie górnym ograniczeniem kanału długoterminowego trendu spadkowego jak również z opadającą linią oporu poprowadzoną przez szczyty z 2017 i 2018 roku.

Kurs akcji spółki Tauron Polska Energia (C/Z 10,9, C/WK 0,12, kapitalizacja 2,25 mld zł) zajmującej się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła dotarł do dolnego ograniczenia długoterminowego trendu spadkowego, jak również do opadającej linii wsparcia przechodzącej przez dołki z ostatnich kilkunastu miesięcy.

Z ciekawszych statystyk makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć +1 proc. roczną dynamikę liczby przepracowanych w sektorze pozarolniczym USA godzin w IV kw. ub. r.:

… najniższą od 7 lat roczną dynamikę wartości publikowanego przez bank centralny Izraela State of the Economy Index:

… najniższą od ponad 5 lat wartość publikowanego przez urząd statystyczny Czech wskaźnika zaufania konsumentów w lutym:

… skok do najwyższego poziomu od prawie 3 lat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Tajwanie w styczniu (+10,5 proc.):

… dane IFO na temat koniunktury gospodarczej w Niemczech w lutym:

… nowy rekord wartości aktywów NBP w styczniu:

… najwyższą od 4,5 roku roczną dynamikę wartości kredytów hipotecznych w Polsce w styczniu +7,9 proc.:

… dane na temat rocznej dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w Polsce w styczniu:

… spadek wartości publikowanego przez bank centralny Korei wskaźnika zaufania konsumentów w lutym:

… oraz spadki wartości publikowanych przez Federation of Korean Industries wskaźników bieżącej oceny sytuacji oraz perspektyw na następny miesiąc w przemyśle Korei Południowej:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Zabilim byka, co to dla nas byk…
  Ostatni raz powtórzę bo może ktoś nie czytał: Na koń(short) a łupy(złoto) brać w troki, Panowie Szlachta.
  Okażemy się godni epoki.
  Gdy fortuna sprzyja a sakwa pęka w szwach

  4
 2. red.007

  @eWiggin

  „red.007
  5 grudnia 2019 o 21:31
  …Mam małą ciekawostkę,którą rozesłałem do stowarzyszenia umarłych poetów na priv.
  Projekcję W20 zrobiłem na szczycie listopadowym,póki co kurs jest na ścieżce:
  https://www.bankfotek.pl/view/2143906
  https://stooq.pl/q/?s=wig20&c=3y&t=c&a=ln&b=1
  wzorzec:
  https://www.bdm.com.pl/ispag/encat/trojkat_znizkujacy.html

  „eWiggin
  5 grudnia 2019 o 23:58
  @red007
  Śmiała teza z tym spadkiem W20 ale zupełnie ignorujesz cykle na rzecz jakichś układów TFE. \moim zdaniem to błąd, ponieważ układy TFE są bardzo subiektywne a cykle – choć zdarzyć się może poślizg, do tej pory jeszcze nigdy nie zawiodły – zwłaszcza cykl Kitchina. A zgodnie z tym cyklem lada dzień wchodzimy w rynek byka, co sugeruje przynajmniej brak spadków przez najbliższe 1,5 – 2 lata.”

  „red.007
  6 grudnia 2019 o 00:12
  No to poczekajmy na ten lada dzień,czemu nie.
  Dla mnie jedynym rynkiem byka,będzie po przyszłotygodniowym FED,rozpoczęcie wzrostu USD/PLN i wyjście w pierwszym etapie powyżej września.”

  „eWiggin
  6 grudnia 2019 o 10:35
  @Red007 jak typowy leszcz na samym dnie bessy wieszczy trwające miesiącami spadki do 1300 na WIG20. To wspaniałe antywskaźniki, takie eksperty od Elliotta.”

  „red.007
  6 grudnia 2019 o 10:49
  Daruj sobie te określenia mądralo,wyznawco Kitchina,
  A przede wszystkim nie kłam.
  Wieszczę zejście poniżej 2016 roku.
  Określiłem zakres,między rokiem 2916 a rokiem 2009.
  Gdzie pisałem o zejściu na 1300,kłamco.
  Napisałem,że okolice 1350 są możliwe do osiągnięcia,nie pisałem że tam dojdziemy.
  Dojdziemy do 1680,czyli do poziomów z 2016 zgodnie z projekcją.
  Jak tam nie dojdziemy,to dopiero wówczas,będziesz mógł używać wyszukanych epitetów.
  A będziesz mógł to zrobić już po wybiciu szczytu z listopada.
  Widzisz jaki jestem ludzki pan.
  Póki listopada nie wybijemy jest bessa i Twoje zaklinanie niczego nie zmienia.”

  „red.007
  26 grudnia 2019 o 19:39
  Moje propozycje na kolejne dni.
  W20
  Wykańczamy korekcyjny wzrost w okolice 2171,nie przekraczamy 2200.
  Potem spadek poniżej grudnia.”

  https://stooq.pl/q/?s=wig20&c=1y&t=c&a=ln&b=1

  Co lepiej zdiagnozowało przyszłość,Kitchin,czy krytykowane przez Ciebie TFE?
  Choć akurat mój trójkąt,to nie sensu stricto TFE ale zwykła formacja kontynuacji trendu.
  Polega to na tym,że trójkąt rozpoczynamy spadkiem i kończymy go spadkiem a nie tere-fere o Kitchinie.
  Zobacz co rynek zrobił z Twoimi dyrdymałami :
  „…A zgodnie z tym cyklem lada dzień wchodzimy w rynek byka, co sugeruje przynajmniej brak spadków przez najbliższe 1,5 – 2 lata.”
  Jak widać,grudzień okazał się lokalnym dołkiem w bessie a nie dnem bessy,co wieszczyłeś nazywając mnie leszczem.
  W świetle faktu zejścia poniżej grudnia,zrewanżuję się tym samym,jesteś kitchinowym leszczem z cyklu lada dzień.
  Leszcz tak ma,myśli,że dołek już był(przez najbliższe 1,5 – 2 lata),korektę uważa za odwrócenie,odwrócenie za korektę.
  Z cykli to znam jeden niezawodny,Sylwester.
  Występuje regularnie co roku,choć pewnie tylko do czasu,ostatecznego.

  13
 3. Neptun

  Panie @WB może według statystyk i wcześjiejszych doswiadczeń można powiedzieć że panika już była, natomiast obecny obraz rynku wskazuje że to dopiero początek i paniją dopiero będzie.
  Koledzy forumowicze nie szalejcie tak z Lkami i zakupami bo może się okazać że końca nie widać 😉
  Kto nie ma shorta ten przegrał życie 😉

  1
 4. tinley

  Zgodnie z tym co stać się musiało jedziemy na 1700. Tam uklepywanie dołka przez rok i do góry. Alternatywną wersją jest to o czym pisałem bodaj we wrześniu. Szczyt – szczyt USD/PLN w ramach cyklu Kitchina dotychczas to był ok 43mc Pan Wojciech kiedyś podczas dyskusji był zdania że szczyt z grudnia 2016 był wtórny a prawdziwy był w styczniu 2016 i mieliśmy być już w hossie. Niemniej jednak szczyt to szczyt. Licząc od grudnia 43 mc wychodzi nam koniec cyklu na dolarze w okolicach pocz wakacji co raczej nie zbiegnie się z hossą ze wzgl na wakacje i być moze zacznie się ona dopiero w październiku.
  Niewykluczone że na tym bieda indeksie zjedziemy poniżej 1700. Wystarczy dalsze wirus story, wygrana Sandersa, koklusz i nalot szarańczy. Po tym g.. można się wszystkiego spodziewać. Dziś nowa projekcja CPI z PKOBP. =3.8 na cały rok. Super. Niech się Glapinski bawi w piromana to to wszystko na dolarze ładnie się poskłada. TYlko ludzi którzy uwierzyli w hosse na misiach szkoda bo co do W20 nikt nie miał złudzeń. Ja inwestuję przez fundusze i siłą rzeczy zostało mi kilka tys w jednym stabilniaku a ze nie sprzedaję na stratach to musze to przełknąć i przeczekać.
  Jakie macie długoterminowe (rok, dwa ) spojrzenie na złoto?

  3
  1. red.007

   Ja już przestałem pisać o kolejnych dobraniach.
   Zaskoczeniem dla mnie jest natomiast dzisiejszy zakup przez Kolegę @artysta_malarz123.
   Ostatnio opinie były takie:

   „red.007
   16 stycznia 2020 o 16:50
   BRA powoli kończy sekwencję spadkową i rozpocznie szybki odwrót powyżej grudnia.
   Optymalny dołek okolice 0,46 a ściana to 0,445.”

   „artysta_malarz12316 stycznia 2020 o 18:59
   przepraszam, ze sie wtrace w dyskusje, ale to naprawde niezly dowcip, z tym wyjsciem powyzej grudnia”

   Na razie jedno jest pewne,moja ściana okazała się jednym wielkim dowcipem,czyli wyszła gumowa i ją rozciągnęło.
   Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń na tej spółce.

   2
   1. artysta_malarz123

    oczywiście, ze uznałem za niezły dowcip projekcję wyjścia powyżej grudnia – ca 0,63gr, w sytuacji, kiedy po szarpnięciu w październiku cena była już powyżej 1,20.

    ja natomiast się dziwię, wyszukiwaniu i gromadzeniu wpisów, czasami wręcz wielostronicowego cytowania – mnie by się nie chciało

    3
 5. cebeerxx

  Tak w ogóle to bardzo ciekawe jest obserwować Gospodarza, jak wybiera coraz bardziej egzotyczne indeksy, żeby udowodnić, że miał rację ze swoimi cyklami. A taki np mwig40 dosłownie w 2 sesje oddaje ponad połowę uciułanego przez prawie 5 miesięcy zysku

  2

Dodaj komentarz