MACD daje sygnały

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Rynek obligacji skarbowych na świecie znajdował się w cyklicznej hossie od jesieni 2018 do sierpnia ub. r., po czym hossa zgodnie z logiką cyklu koniunkturalnego przeniosła się na rynki akcji natomiast ceny obligacji rozpoczęły spadek. W jego efekcie już w październiku ub. r. na poniższym wykresie ceny kontraktu na amerykańskie 30-latki doszło do przełamania linii wsparcia średnioterminowego kanału trendu wzrostowego. Ta tendencja na razie kulminowała w grudniu, kiedy to rozpoczął się krótkoterminowy wzrost cen obligacji (spadek ich rentowności), który na razie zakończył się na początku lutego w apogeum obaw przed deflacyjnymi dla światowej gospodarki skutkami epidemii wywołującego zapalenie płuc wirusa z Wuhan. Od tamtej pory ceny obligacji skarbowych ustabilizowały się/rosły (a chińskie i nie tylko indeksy rynków akcji odrabiały straty) w efekcie czego wczoraj standardowe MACD dla ceny kontraktów na amerykańskie 30-letnie obligacje skarbowe dało sygnał sprzedaży. Trzy poprzednie tego typu sygnały poprawnie identyfikowały krótkoterminowe trendu spadkowe tego kontraktu oznaczające spadek globalnego popytu na bezpieczeństwo czyli wzrost apetytu na ryzyko. Można to wiązać z nadziejami na normalizację sytuacji w Chinach związaną z podjętą próbą powrotu do normalnej działalności gospodarczej. Oczywiście ta próba może się nie powieść, bo wywoła powstanie wtórnych ognisk epidemii, ale można przyjąć, że dopóki ten środowy sygnał na MACD nie zostanie zanegowany, można będzie zakładać, że krótkoterminowy trend wzrostu apetytu na ryzyko będzie kontynuowany.

Co ciekawe podobny sygnał takie samo MACD wygenerowało wczoraj na WIG-20. Przyczyniły się do tego m.in. silne wzrostu kursów akcji PKO BP (+3,8 proc.) czy KGHM (+2,8 proc.), które sugerowały uaktualnienie się po stronie popytowej zagranicznego kapitału, chociaż na razie zachowanie dolara nie potwierdzało tego ruchu (m.in. EUR/USD spadł do najniższego poziomu od 2017 roku). W efekcie wczorajszego wzrostu o 0,9 proc. WIG-20 znalazł się ponownie powyżej najbliższego krótkoterminowe oporu wyznaczanego przez zamknięcie z 8 stycznia (2116 pkt.), a sytuacja techniczna indeksu nadal najbardziej przypominała tą z połowy października ub. r. (a więc sprzed 3 miesięcy), kiedy to MACD dla WIG-u 20 wygenerowało swój przedostatni sygnał kupna. Jego efektem był wtedy dalszy kilkunastosesyjny wzrost indeksu do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego przebywa od stycznia 2018.

W USA wtorkowa sesja była dosyć typowa dla ostatnich miesięcy – trzy główne indeksy (S&P 500, DJIA i Nasdaq) wzrosły do nowych historycznych rekordów. Wbrew temu w czwartek rano azjatyckie rynki akcji spadały, co tłumaczono silnym wzrostem nowych przypadków zachorowań na wirusa, który otrzymał od WHO nazwę COVID-19, o prawie 15000. Tak naprawdę wynikało to ze zmiany metodologii liczenia chorych – zaczęto uwzględniać osoby, które wykazują kliniczne objawy choroby, ale nie zostały jeszcze przetestowane na obecność wirusa, ale inwestorzy najwyraźniej nie do końca kupili to wyjaśnienie.

Kurs akcji spółki Synektik (C/Z 15,3, C/WK 1,99, kapitalizacja 140 mln zł) będącej dostawcą produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w latach 2014-2018 znajdował się w trendzie spadkowym, który jak się wydaje przełamał wiosną 2019. W późniejszych miesiąca kurs korygował ten impuls wzrostowy, ale w tym roku przełamał tren kilkumiesięczny trend spadkowy. Na drodze do ewentualnych dalszych wzrostów stać będzie pozioma strefa oporu wyznaczana przez szczyty z lat 2016-2019.

Kurs akcji spółki PGS Software (C/Z 14,6, C/WK 7,84, stopa dywidendy 1,1 proc., kapitalizacja 364 mln zł) będącej firmą informatyczną świadczącą usługi programistyczne oraz outsourcingowe wybił się w ostatnich dniach na swoje 2-letnie maksimum potwierdzając trwanie rozpoczętego w listopadzie 2018 średnioterminowego trendu wzrostowego. W przypadku ewentualnych wzrostów główną strefą oporu będzie ta wyznaczana przez maksima kursu z lat 2016-2018.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć nadal ujemną roczną dynamikę produkcji produkcji przemysłowej w Rumunii w grudniu ub. r.:

… spadek do ujemnych wartości rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Węgrzech:

… wzrost do najwyższego poziomu od 3 lat rocznej dynamiki PKB na Tajwanie:

… publikowaną przez EIU prognozę rocznej dynamiki PKB dla świata (PPP):

… spadek do poziomu 10-letniego minimum z grudnia 2018 rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w strefie euro w grudniu:

… spadek rocznej dynamiki CPI na Ukrainie do najniższego poziomu od 2014 roku:

… dane na temat salda obrotów bieżących Niemiec w grudniu ub. r.:

… oraz wzrost publikowanego przez RICS salda zmian cen nieruchomości mieszkalnych w Anglii i Walii w styczniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Panpozwoli

   Tak sobie czytam ten wpis kolejny raz i dochodzę do wniosku, że to jest naszość. Najlepszy przykład na naszość. Tak podejść i przyłożyć komuś z otwartej. Nie po to aby odnieść jakąkolwiek korzyść, pobić go, okraść itd. Tylko po to aby sobie ulżyć. W codziennym wydaniu tak lejemy na odlew EU, Putina, Merkelową, ciapatego. Żyd już jest powyżej.

   3
 1. wider_swider

  „Luto 13 lutego 2020 o 08:50Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  Dziś 13 lutego 2020. Według ślepej kury dziś na wig20 miało być 1680. Tyle warte jego prognozy. Szkoda czytac”

  Nie znasz przysłowia ?
  Im głośniej kura pieje, tym mniej jajek znosi.

  4
  1. sumadartson

   Ależ nasz Mistrz określił w 2015 bodaj roku dokładnie datę szczytu na styczeń 2018r. Dobrze że Waszmość resztę wykropkował.
   Szkoda że dzisiaj Mistrz oprócz obligacji nie ukazał technicznej nędzy ostatnich wzrostów indeksów NYSE.
   Dobrze natomiast że pojawiło się wreszcie słowo klucz „deflacja”.
   Kondratiew wiecznie żywy. Keynes przewraca się w grobie pod ciężarem ilości „zrzucanych z helikoptera” banknotów bez pokrycia.
   Tylko konie(short) i złoto mają wartość, jakiem szlachcic z prapradziada. Na koń(short) Panowie Szlachta a łupy(złoto) brać w troki. Okażemy się godni epoki

    1. sumadartson

     „…/apogeum obaw przed DEFLACYJNYMI (…) skutkami epidemii…” to słowa Mistrza. Oczywiście apogeum obaw pojawi się dopiero po ujawnieniu się deflacji, a dokładniej na dnie PRZYSZŁEJ deflacji, gdy global wykona pierwsze ruchy w kierunku hiperinflacji. Ale to dopiero po/podczas kolejnej, cyklicznej wielkiej wojny.

  1. tinley

   To nie strząsanie. To polska giełda. Właśnie oglądamy to o czym wczoraj pisałem – sentyment z mwig i swig właśnie się ulatnia. Wyszły wyniki banków, energetyka kopie dni pod dnem, wirus który wczoraj miał się zwijać a dziś przybyło nagle 15tys zachorowań, spowolnienie gosp które przyspieszy przez wirusa… Hossa w rozkwicie. Doprawdy.
   O W20 nie piszę bo to już w ogóle przypadek szczególny.
   Jako że MISIE to przede wszystkim fundusze to zaraz będzie odpływ. To nie rocket science. Samo PPK nie pociagnie energetyki i banków.

   1
 2. slepakura

  Optymalny stop dla s&p 500 w terminach pierscienia Zsqrt3 na moim blogu od 1929 . Pamietajmy , martyngal zasadniczo odnosi sie do czasu lub ogolniej zbioru liniowo uporzadkowanego . W takim ukladzie potencjalny zwrot 13 lutego 2020 w usa bylby tylko bledem interpretacji a nie ujecia struktury.

 3. mac-erson

  @skaven

  „skaven 10 lutego 2020 o 12:30
  TOP 7 spekulacyjnie na ten tydzień
  CCC, GTN, JSW, PDZ, RFK, BRA, CLN”

  Poniedziałek na otwarciu:
  JSW 19zł
  RFK 0.785zł
  BRA 0.42zł

  „skaven 10 lutego 2020 o 16:26
  SPEKULACYJNIE NA TEN TYDZIEŃ
  PND – teraz.”

  Było wówczas PDZ 0.585

  Kolega zakupił powyższe walory i się pyta czy już cashować, czekać do końca tygodnia czy może przedłużyć tą spekulację na kolejny tydzień ???

  4
 4. kolimator

  Większość tu pewnie nie wie o czym piszesz. Podałbyś jakieś pozycje do poznania tematu, wtedy kto by zechciał się w to wgłębić. to by mógł. Kojarzy mi się to z liczbami zespolonymi (ciała liczbowe, pierścienie) i raczej nie wydaje mi się, żeby był ktoś tym zachwycony i co ważniejsze: czy jest to poprawna droga do ujęcia i rozumienia rynku. Zwłaszcza, że ostatecznie liczy się wynik i giełda jest tu bezlitosna, a armie quant’ów walczą na rynkach od dawna i ich kości (raczej portfele ich klientów) bieleją na polach bitew (tzn. świecą pustkami). Oczywiście będą tacy którzy potrafią pobić rynek, no i jeśli się do nich zaliczasz to….szacun. Jednak, jak zostało zauważone przez wider_wider, dziś Wig20 miał wynosić 1680pkt , co raczej nie okazało się zbyt trafne. Gdybyś mógł podać swój pogląd na to, co się stanie z S&P500 oraz Wig20 i USDPLN na najbliższe 3 miesiące, tzn od połowy lutego do połowy maja, to byłby to jakiś konkret pozwalający się odnieść do tego co robisz (jeśli Twoja metodologia na to pozwala). Tak przy okazji, mam na wsi dwie kury i nie są one takie głupie, jak by się komuś mogło wydawać.

  1. podczaszy1

   Nie prowokuj pana Krzywickiego, bo rzeczywiście znowu zacznie podawać swoje prognozy na najbliższe 3 miesiące, a to jak zauważyłem jest powodem do kpin ze strony niektórych uczestników blogu. Zaznaczam z góry,że ja przeciwko żadnym prognozom-jakos uzasadnionym- nie mam nic przeciwko.

   1
 5. Guy Fawkes

  @WB

  Chyba uległ Pan magii[sic!] statystycznej propagandy towarzyszy chińskich. Ja wiem, że towarzysze mogą odwracać biegi rzek, ale panować nad zarazą to chyba nie, come on!
  Wczoraj liczba confirmed skoczyła o 1/3.
  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Zatrzymać zarazę to zbyt wiele, nawet jak na towarzyszy chińskich, coś o tym wiem, jako recovered.

  Podobno szczepionka ma być dopiero po połowie 2021. Jakże by inaczej…

   1. Guy Fawkes

    //Chiny poinformowały o zmianie metodologii identyfikowania pacjentów w prowincji Hubei i nagle okazało się, że przypadków zachorowań jest o 15 tysięcy więcej i – co jest szczególnie uderzające, liczba nowych przypadków śmiertelnych również znacząco wzrosło. Zmiana ta zdaje się potwierdzać podejrzenia, że Chiny nie mówią światu całej prawdy, a to może oznaczać, że zagraniczny biznes będzie bardziej niechętny, aby wracać do normalnej pracy w chińskich zakładach. Powstaje jednak pytanie, dlaczego na zmianę zdecydowano się teraz? Czy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli i władze uznały, że nie da się dłużej fabrykować statystyk? //
    https://wgospodarce.pl/analizy/75346-wirus-powrocil

    1
    1. tinley

     Prawdopodobnie dlatego że przyrost zakażeń został opanowany i w końcu urealnili dane. Być może od dziś zaczna się spadki, ale nie liczyłbym że to już koniec całej awantury, zwłaszcza ze efekty gospodarcze to wyłazic bedą za 2 tygodnie dopiero a rynek najwyraźniej nie zdyskontował jeszcze wszystkich negatywnych scenariuszy – zwłaszcza rynki niedorozwinięte jak polski 🙂

     1. noob

      Tinley@
      W kazdym jednym Pana wpisie sa modlitwy o spadek naszego rynku,czemu?.Nie lepiej aby poszło w gore?Teraz bee,spadnie 500 tez bedzie i czekanie ,pisanie jak ten smieszny człowieczek slepa kur….Kazdy jeden wpis to bluzgi i powody do spadku.Tymczasem napływa kapitał na banana.Zakładałem jeszcze jeden szczyt $,moze go nie bedzie(0by) i ponizej 2pln w 2025roku.zapraszam.

   1. allo allo

    Europoseł PiS Tomasz Poręba skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie praktyk niektórych państw członkowskich, które wprowadzają przepisy, zakazujące eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej już w 2020 r.

    W styczniu ub.r. państwa członkowskie (na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei) przyjęły propozycję przepisów, dotyczących obowiązkowego wyposażania wagonów towarowych w technologie, dzięki którym podczas jazdy będą powodować mniejszy hałas. Nowelizacja przepisów zakłada też, że od grudnia 2024 r. w UE zaczną funkcjonować tzw. „ciche linie”, po których wagony towarowe nie będą mogły się poruszać.

    W interpelacji Poręba podkreślił jednak, że niektóre państwa członkowskie wprowadzają przepisy zakazujące eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej już w 2020 r. Zakaz ten wprowadzają w odniesieniu do całej swojej sieci kolejowej, a nie tylko tej jej części, która została sklasyfikowana jako kategoria tzw. „cichych linii”.

    Oczywiscie chodzi o Niemcy

    chyba juz znalazlem

 6. slepakura

  Nasza koncepcja pracy z Big Data nie polega na wykonywaniu 1000 operacji w ciagu dnia . Odwrotnie Quasicrystals sa relacjami dlugoterminowymi . Przykladowo wejscie na usd pln 6 stycznia 2020 i czas wyjscia zostaly obliczone i podane na moim blogu na samym poczatku roku. Konsekwetnie patrz spadek 2 stycznia 2020 na wigu 20 . Opowiadanie glopot pozostawiamy budowniczym swawojek.

  1
 7. Guy Fawkes

  @Albo Albo

  //podbnie zalatwili pese wielkie zmowienie
  a potem blokowanie w urzedach i wielkie kary umowne.//

  No właśnie, stocznie, PESA, Condor, Cargo….

  A mamy czas pokoju i przyjaźni oraz wspólnej Ojropy i wolności gospodarczej. Niemcy pod butem to szczęście w nieszczęściu.:))

  Ktoś się ostatnio cieszył, że Filipińczycy wyrzucają wojska amerykańskie. Jak wojsk amerykańskich braknie w Rzeszy, to przecież Filipińczycy nas na pewno obronią:)))

  1. Guy Fawkes

   A tak w ogóle, to warto zwracać uwagę na terminy, skoro wypowiedzenie umowy filipińsko-amerykańskiej potrwa pół roku, to chyba intencją jest, żeby w roku 2021 towarzysze amerykańsy nie mogli korzystać z z kluczowego dla ersibatl tertorium.

   Myślę, że termin zostanie jednak przedłużony w wyniku negocjacji, choćby o rok.:))

 8. tinley

  No i brawo. bracia węgrzy mają kłopoty ze spowolnieniem, produkcją przemysłową a teraz dochodzi inflacja pod 5%. Prawdopodobnie bank centralny zostanie zmuszony do podniesienia stóp. jeśłi komunikacja banku okaże się wiarygodna to to zrobią, jeśli nie to forint wkrótce podzieli w relatywnie mniejszej skali los tureckiej liry. Węgry są bardzo zadłużonym krajem w twardej walucie. Podobnie jak Polska. kto następny w kolejce?
  Ile jutro dajecie? 4%? 4,5%? I co zrobi Glapiński? Bo na pewno glupia minę i sypnie stekiem kłamstw jak zawsze.

 9. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  Panpozwoli:
  „Pojawiła się niepowtarzalna szansa. Mati Krzywousty, Kain i Budyń chcą lecieć na Smoleńsk.
  Chciałbym przypomnieć, że dysponujemy jeszcze jedną TUtką. Proponuję aby organizacją zajął się niejaki Sasin 🙂”

  Blokuję pana Panpozwoli.

  13
  1. Guy Fawkes

   Nie wiem, skąd oni sobie przybrali do głowy swoją ”elitarność”, czy ”inteligenckość”.

   //Głębia ziewa na powierzchni, a powierzchnia okazuje się dnem głębi//

   Z góry na dół jeden poziom i sznyt. A już inteligencja i klasa kandydatki na prezydenta zwala z nóg za każdym razem, jak tylko otworzy usta.

   4
 10. konsultant121

  Zastanawiam sie tylko nad typem Dante. Został zablokowany na forum , a był idealnym antywskaźnikiem dolara. Wklejał wykresy i linki do artykułów że teraz to już tylko hossa na EM. Wszystkie te linki to z Bloomberga i podobne. Czyli wiedza dla ślepych kur;)) Agent Tradera jakiś czy coś?:)

 11. noob

  Tinley@
  W kazdym jednym Pana wpisie sa modlitwy o spadek naszego rynku,czemu?.Nie lepiej aby poszło w gore?Teraz bee,spadnie 500 tez bedzie i czekanie ,pisanie jak ten smieszny człowieczek slepa kur….Kazdy jeden wpis to bluzgi i powody do spadku.Tymczasem napływa kapitał na banana.Zakładałem jeszcze jeden szczyt $,moze go nie bedzie(0by) i ponizej 2pln w 2025roku.zapraszam.

  4

Dodaj komentarz