Po Hubei przyszła pora na Koreę Południową i Włochy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Niewątpliwie dzisiejsza sesja, a być może i kolejne stać będą na rynkach finansowych pod znakiem analizowania wpływu jaki na ceny aktywów będzie miało pojawienie się silnych ognisk epidemii wirusa SARS-CoV-2 chorobę COVID-19 objawiającą się atypowym zapalenie płuc (według danych WHO 82 proc. przypadków na łagodny przebieg, 15 proc. jest na tyle ciężkich, że wymaga hospitalizacji a 3 proc. kończy się śmiercią chorego) w Korei Południowej i północnych Włoszech. W najgorszym przypadku i Korea Południowa (51,7 mln mieszkańców) i Włochy (60,4 mln) podążą śladami chińskiej prowincji Wuhan (58,5 mln), gdzie znajduje się epicentrum nowej epidemii. Dla Korei Południowej liczba potwierdzonych przypadków zarażenia zdaje się na razie podążać ścieżką Wuhan z ok. miesięcznym opóźnieniem, z Włochami o dodatkowe kilka dni z tyłu. Ale wydaje się, że chińskie doświadczenia pomogą innym krajom w szybszym uporaniu się z epidemią, chociaż nie jest oczywiste, czy w innych krajach będzie można zastosować drakońskie środki, którymi posłużyły się władze ChRL.

Gdyby zsynchronizować styczniowy szczyt Shanghai Composite Index z lutowymi szczytami indeksów Kospi i FTSE MIB, to na podstawie chińskich doświadczeń można dojść do wniosku, że spadek cen rynkach akcji w Korei i Włoszech powinien kulminować w okolicach okresu 6-11 marca, ale to oczywiście bardzo mało wiarygodna metoda. Ale wydaje się, że chińskie doświadczenia pomogą innym krajom w szybszym uporaniu się z epidemią, chociaż nie jest oczywiste, czy w innych państwach będzie można zastosować drakońskie środki, którymi posłużyły się władze ChRL.

MACD na WIG-u 20 już w piątek był na krawędzi wygenerowania sygnału sprzedaży i biorąc pod uwagę zachowanie rynków zagranicznych w poniedziałek rano prawdopodobieństwo wygenerowania takie sygnału na dzisiejszej sesji jest raczej duże. Grupa potencjalnych wsparć znajduje się w okolicach poziomu grudniowego dołka indeksu czyli 2047 pkt.

Ceny akcji na Wall Street spadły w piątek drugi dzień z rzędu, a zachowanie kontraktów na zachodnie indeksy w poniedziałek rano (FTSE 100 -1,2 proc., DAX Future -1,9 proc., DJ Euro STOXX50 -2 proc., S&P 500 -1,4 proc., Nasdaq -1,8 proc.) sugeruje, że w poniedziałek będziemy mieli do czynienia z trzecim z rzędu spadkiem. Również cała Azja jest dziś rano na czerwony z największym spadkiem notowanym przez Kospi (-3,7 proc.) i przynajmniej rocznymi minimami indeksów giełd w Tajlandii i Malezji. Spadki są potwierdzane przez zejście rentowności amerykańskich obligacji skarbowych do poziomów dołków z sierpnia ub. r., spadki cen surowców energetycznych wzrost ceny złota do najwyższego poziomu od 7 lat oraz umacnianie się dolara.

Spółka North Coast została w tym miejscu wspomniana poprzednio 17 października, kiedy to kurs jej akcji zamknął się na poziomie 8,24 zł. W piątek cena akcji wynosiła 16,30 zł. Wykres nie zrealizował jeszcze w pełni październikowych założeń technicznych, ale ryzyko, że wydarzenia we Włoszech mogą wpłynąć na działalność spółki specjalizującej się w imporcie żywności z tego kraju, powoduje, że te założenia można uznać za nieaktualne.

Kurs akcji spółki Airway Medix (C/WK 0,93, kapitalizacja 31 mln zł) koncentrującej się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologlogicznych, można umieścić w obrębie 5-letnie formacji klina, od górnego ograniczenia której odbił się pod koniec stycznia.

Z ciekawszych statystyk makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć styczniowy spadek do najniższego poziomu od ponad 4 lat liczby sprzedanych samochodów na Filipinach:

… nowy rekord indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Holandii w styczniu:

… +3,4 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w styczniu:

… dane GUS na temat liczy pozwoleń na budowę i liczby rozpoczętych budów w Polsce w styczniu:

… najwyższy od ponad 9 lat kosztu budowy metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce w IV kw. ub. r.:

… roczne dynamiki zharmonizowanych CPI dla strefy euro (+1,4 proc.) i Polski (+3,8 proc.):

… najwyższy od 5 lat deficyt obrotów bieżących w Brazylii w styczniu (-11,9 mld USD):

… dane na temat liczby transakcji i skali podaży w stosunku do sprzedaży na wtórnym rynku nieruchomości w USA w styczniu:

… oraz dane na temat cen nieruchomości mieszkalnych w USA w styczniu (+5,1 proc. r/r):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. odier

   Cześć Wojtek, jak zwykle pojawiam się u Ciebie w ważnych momentach. Punkt przełomowy jak zwykle około 8 marca. Zobaczymy czy to będzie maks paniki czy jednak początek czegoś większego…Pozdrawiam,

   5
 1. sumadartson

  Na shortkonie a łupy(złoto) brać w troki, bo tylko one mają wartość jakiem szlachcic z prapradziada, i hajda pod Grunwald na wig20.
  Kto nie ma koni(short) i au przegra życie.
  ps
  a nie zapomnijmy podskoczyć w 1863

  1
    1. mac-erson

     Ja mam odmienne zdanie tworzy się kluczowy dołek.
     Zamknałęm dzisiaj do końca S-ki na zagranicy i w PL łącznie z nieszczęśnym mocarzem CDR, któy zachował się lepiej niż NSQ (zadziwił mnie siłą).
     2028 pierwsza partia L (1-4 pozycji docelowej na hossę).
     kolejne pozycje rozkłądam aż do mojego ostatecznego punktu wsparciowego na 1970 (ale nie ma pewności czy tam dojedziemy).

     1. sumadartson

      A zaopatrzeniowcy komponentów chińskich w Apple i tysiącu innych spłóczynek mówią smutne chłe-chłe-chłe na takie dictum. Po 2028 L to nielicho żeś Waść oberwał po kieszeni. A parę godzin temu pisałem: nie walcz z rynkiem

      2
  1. sumadartson

   Wszystko szczera prawda, jak zawsze u Mistrza. Aktualnie jednak oprócz AT warto rzucić okiem na fundamenty.
   Jak ułożą się zyski? spłóczynek (nie tylko Apple ale i tych naszych), gdy łańcuch dostaw półproduktów nie tylko z Chin ale być może również z Korei zaniknie i 3a będzie ograniczyć produkcję i handel, że o zatrzymaniu nawet nie wspomnę. Globalgeddon

   1
 2. bartek

  „Zresztą umiera raptem małe kilka procent zarażonych – głównie starszych i z już istniejącymi problemami zdrowotnymi – więc nawet w najgorszym przypadku reszta się będzie musiała męczyć dalej.”

  https://bithub.pl/analizy/czyste-spekulacje-wojciecha-bialka-2-tygodniowy-przeglad-rynkow-to-raczej-jeszcze-nie-eotwawki/

  a propos „więc nawet w najgorszym przypadku reszta się będzie musiała męczyć dalej.”
  – skąd takie minorowe nastroje :))

  1. macarek

   Firmy wstrzymuja wszelkie podroze sluzbowe, Lot na znów się zapakowal w Condora gdy branza turystyczna przezyje w najblizszym czasie totalne zalamanie. Dobrze, że i ten potentat nie jest na Gpw.
   W zasadzie nalezy antycypowac wystąpienie kilku kolejnych ognisk wirusa w Europie w ciągu tygodnia. Należy też uwglednic mniejsza elastyczność dzialania władz i starzejace sie spoleczenstwa naszego kontynentu. Hossy z tego nie będzie…

   2
  1. mac-erson

   mój plan jest taki, że rozpocząłem wejście na tych poziomach w L i zamknałęm wszelkie S_ki.
   Jeśli jednym ruchem będziemy spadać dalej to będę dobierał kolejne partie. Jeśli pójdzie kontra wzrostowa to najniższą partię zakupioną będę zamykał w okolicach 2050.
   Ponieważ, moja wizja to ostatni spadek bessy dlatego też uważam to co się dzieje za okazje średnioterminową.
   Na razie nie kupuję akcji ale czekam na Energetykę z założonym poziomem docelowym WIG-Energa ok 1500-1530
   Dodatkowo czekam na JSW (tutaj nie wiem jeszcze kiedy i po ile), PKN (okolice 68-69), CCC (okolice oprzedniego dołka) i jeszcze jakieś inne rodzynki może banki (muszę na bieżąco poanalizować).
   Dlaczego takie akcje. Myślę, że wystarczy spółkom Gamingowym i Nowych Technologii i ruszą spółki bezpieczne i klasyczne.

   1. sumadartson

    Jako żem życzliwy ludziom szlachcic z prapradziada podpowiem Waszmości słowami poety:
    Zwalcz Waść te chuć.
    Inny cel nam historia wytycza
    Musimy knuć
    Jak pokonać Hodona(nowicza)*

    *Margrabia Hodon pokonany POD Cedynią w 976.

    5
  1. mac-erson

   Wysuwam wnioski na podstawie analogii W20 z początku 2003 i maja 2012r.
   Uważam, że najbliższy 2-4 tygodnie będzie ugruntowaniem dołków.
   Stany powinny zrobić jakąś strukturę ABC na to stawiam więc czas od jutra na odbicie i potem dokończenie sprawy.Bardzo długo kombinowałem nad poziomami docelowymi na naszych akcjach i te się zbliżają PKN, PGNIG, Energetyka, PKO itp.Jednocześnie długoterminowe linie wsparcia na W20 1970 WIG ok 54.000 też są blisko.
   Zakładam też , że maluchy są już w hossie a więc tam tylko korekta, SWIG 12000-12500 MWIG 3850-3900.
   Czy to się spełni zobaczymy.

 3. billy_the_kangoor

  Wiele dostaw z Chin już jest zablokowanych, a przecież europejskich i amerykańskich firm jest uzależniona od ich komponentów… przemysł elektroniczny, odzieżowy, ciężki, metalurgiczny….
  Kontenery stoją w portach, kiedy ruszą?
  Wirus pośrednio „rozlewa” się na cały świat, a jego skala znana jest tylko wtajemniczonym, którzy go zainicjowali.
  To jednak nie korona – wirus jest wszystkiemu winien, a …wykresy, osiągając w styczniu 2020 punkty zwrotne / masę krytyczną.

  3
 4. sumadartson

  No i dobrze jest. Nie będę (chwilowo) Waszmościom „dokuczał”. Lecę do biura zapisać się na „liść sałaty” czyli papióry nowej emisji Efekt S.A. po 1 zeta. Latem ze 61,8% zysku murowane bo chyba poniżej 1,60 nie zejdą.

  1
 5. wider_swider

  Rozpoczęcie hossy powinno wyglądać w taki sposób ze z takiej sesji jak dzisiaj wychodzimy na zielono.
  Nie mówi, że tak będzie dzisiaj bo mnie nie stać na sterowanie rynkiem, natomiast chodzi mi o samo zjawisko, które prędzej czy później nastąpi. Nie wiadomo z jakiego poziomu, ale to bedzie dla mnie sygnał.
  Za końcówka bessy na W20 juz teraz przemawiają nastroje, za kontynuacją wykresy.
  Ciekaw co wygra ?

 6. tinley

  Pisałem. Trump, Fed i wszyscy święci tego świata nie mają wpływu na wirusa. DFurnie nie chcieli w Europie zamykać połączeń lotniczych to teraz będą zamykać gospodarki. Co gorsza ten wirus nic nie robi sobie z temperatur. W Iranie ludzie zarażają się i giną chyba jeszcze szybiej niz w Chinach. lawina w Italii tez niczego dobrego nie wróży.
  Tymczasem na Okęciu lądują samoloty z Mediolanu. Brawo. Chiny obok USA to jedyny kraj który ma wystarczajacy potencjał infrastrukturalny i logistyczny do przeprowadzenia tak dużej kwarantanny. Takie Włochy, Francja czy Polska… Sorry… Nie widzę tego. Granice pootwierane, hula wiatr, żadnych obostrzeń.. Nic. Oby się tylko na Lombardii skończyło bo zabawnie to bedzie jak np Bawarię obejmie pandemia i tak po kolei aż dojdzie do Bremy i Lubeki. Jak w średniowieczu.
  W Mediolanie piewsze przypadki dżumy w XIVw. skończyły zamurowane we własnych 4 ścianach a miasto zamknięto. Efekt? Mediolan był strefą wolną od zarazy.

  3
  1. mac-erson

   Dzisiaj pograłem na FW20, zamknałęm wszystko po 2025 i odnowiłem po 2005 i zostałem z 40% docelowej pozycji na L.
   Zamknięcie czekałem jeszcze 1996 ale nie weszło może jutro 😉
   Dzisiaj też pierwsze zakupy:
   – FPKN po 96.62
   – FPGE – na zamknięciu zabrałem pajdę po 5.44 (ktoś wystawił 70 kontraktów na S).
   – FJSW – 14.85

   Ło matko tyle ciekawych cen się pojawiło, że nie wiem co brać jutro (liczę na jakąś panikę w trakcie jutrzejszej sesji co zakończy ten spadek).
   Na celowniku oprócz powyższego: AZOTY, TPE, CCC, Cigames, KGHM, PGNIG no i może pobuszuję po różnych Brasterkach, Rafakach, Trakcjach, Polimkach itp. na okrasę 🙂
   W końcu maluchy najmocniejsze to coś tam trzeba by wybrać…

Dodaj komentarz