FED obniża stopy do zera

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W niedzielę Rezerwa Federalna obniżyła stop procentowe w USA o cały punkt procentowy do przedziału 0-0,25 proc. Jeszcze na 3 marca stopy FED wynosiły 1,5-1,75 proc. Ostatni raz FED obniżył stopy o przynajmniej 1,5 pkt. proc. w przeciągu mniej niż 2 tygodni ponad pokolenie temu. Jeśli rozszerzyć okres do 8 tygodni, to tak gwałtowne obniżki miały miejsce w okresie wrzesień-listopad 2001 oraz grudzień-styczeń 2008.

W obu przypadkach miało to związek z gospodarczą recesję w USA (szare pionowe paski na poniższym obrazku) i stabilizowało to sytuację na amerykańskim rynku akcji na 3,5-4,5 miesiąca, po czym nadchodziła kolejna fala bessy.

Podobnie jak to było w przypadku wcześniejszej ratunkowej obniżki stóp FED rynek akcji się jej przestraszył. Dziś rano kontrakty terminowe na S&P 500 spadały o 4,8 proc. po piątkowym skoku o 9,2 proc. w górę (najsilniejszym od podobnych ruchów z 13 i 28 października 2008 oraz 21 października 1987.

Tak wyglądało zachowanie S&P 500 po sygnale z października 1987:

… a tak po sygnałach z października 2008:

Po sygnałach z października 2008 dołek był 5 miesięcy później, zaś po sygnale z października 1987 było już po dołku, ale możliwość odkupienia S&P 500 poniżej odpowiednika piątkowego poziomu pojawiała się w grudniu 1987, styczniu 1988, maju 1988 oraz sierpniu 1988. Na krótką metę po pierwszym z tych sygnałów z 2008 S&P spadał 2 sesje, a po sygnale z 1987 roku 3 sesje.

Jak na panujące w piątek warunki europejskie WIG-20 odbił się w miarę przyzwoicie (+4,6 proc.; więcej rosły tylko Ryga, Mediolan i Budapeszt). W piątek rano cała Azja była na czerwono. Najsilniej spadała Australia (-9,5 proc.) i Filipiny (-7,9 proc.). Najmniej – -1,9-2,8 proc. indeksy rynków wschodnioazjatyckich: chińskiego, japońskiego i koreańskiego (co sugeruje, że rynek najbardziej wierzy w stosowane w tych krajach strategie walki z epidemią).

Kurs akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka (C/Z 2,2 C/WK 0,17, stopa dywidendy 4,8 proc., kapitalizacja 531 mln zł) sprzedającej węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu dotarł do dolnego ograniczenia kanału 7-letniego trendu spadkowego, a także zbliżył się do hipotetycznego celu spadku wyznaczanego przez rozmiar wcześniejszej opuszczonej dołem konsolidacji.

Kurs akcji spółki Jastrzębska Spółka Węglowa (C/Z 1,2, C/WL 0,14, stopa dywidendy 17,1, kapitalizacja 1,17 mld zł) producenta węgla koksowego typu 35 (hard) wykorzystywanego głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali dotarł w pobliże swoich historycznych minimów.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć ponad 8-letnie maksimum rocznej dynamiki CPI w Polsce w lutym (+4,7 proc.):

… lekki wzrost wysokości 12-miesięcznego deficytu budżetowego Polski w styczniu do -16,8 mln zł:

… wartą 21,7 mld euro nadwyżkę w obrotach bieżących Niemiec w styczniu:

… spadek wartości publikowanych przez uniwersytet Michigan wskaźników sentymentu amerykańskich konsumentów w marcu:

… publikowane przez NBS informacje na temat zachowania indeksów cen nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym w Chinach w lutym:

… spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Chinach do -13,5 proc. w lutym:

… oraz spadek do najniższego poziomu od 1997 roku wartości publikowanego przez NBS National Real Estate Cimate Index w Chinach w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. tinley

  Czy tylko ja mam wrażenie że banki centralne wcielając w życie program QE i zerowych stóp nie przewidziały sytuacji w której w systemie gospodarczym wypadek szczególny wyjmuje bezpiecznik i wyłącza obieg w systemie? Pas transmisyjny tych działań będzie żaden w zamkniętych i zadłużonych gospodarkach. Te wszystkie działania, odroczenia i tak powodują przyrost przyszłych zobowiązań. FED-owi wydawało się ze wszystko jest w stanie poluzować, upłynnić i rozruszać. Nie w sytuacji gdy pół kraju siedzi zamkniete w domach. Bernanke tego nie przewidział a skutki będa widoczne juz niedługo. Świat siedzial w błogim przeświadczeniu że gospodarkę moze wywrocić tylko wojna. No i zdarzył sie przypadek szczególny który cały misterny plan wywrócił do góry nogami. Wszystko byłoby jeszcze niegroźne gdyby nie skala zadłużenia w jaką banki centralne wpędziły całe społeczeństwa. Ten kryzys dokłada jeszcze przyszłych zobowiazań bo przeciez one sa jedynie odłożone w czasie.
  Jesteśmy w ciemnej d..pie

  8
  1. tinley

   Na dowód tego dzisiejsza propozycja ZBP – zawieszenie rat kapitałowych. Odsetki tez zawieszą? nie sądzę. Wiec mamy powiekszenie ilosci rat odsetkowych przy niezmienionej ilości rat kapitałowych = powiększenie obciążeń, ale po bankach to niczego innego nei można się spodziewać ;-). w kolejce dos trzyżenia posiadacze oszczędnosci. G..niane wycieczki, bilety do kin beda obnizać CPI, ale udział tych kategorii w koszyku uaktualni sie dopiero w przyszłym roku więc mamy zaklamany w rzeczywistosci koszyk CPI przez rok bo nikt teraz z wycieczek nie korzysta, ceny spadają = CPI spada. Tymczasem koszyk się zmienił a ceny art pierwszej potrzeby zaczną rosnąć.
   Juz pisałem – obserwujmy rynek nieruchomosci . moga się dziac sceny dantejskie w jedną i druga stronę. Krótkoterminowy najem już płacze, ale jak wygonią ludzi z banków to będzie się działo.

   3
   1. NadaNullZero

    Stopa oszczędności istotnie wzrośnie. Jeden z niewielu plusów obecnej sytuacji (poza możliwym wzrostem urodzeń w Europie za 9 miesięcy).
    @tinley
    W jakim scenariuszu zakłąda Pan wzrost na rynku nieruchomości? Moja wyobraźnia nie sięga tak daleko…

    1. tinley

     na razie nie ma co dywagować w którą stronę pójdzie rynek nieruchomosci. w krótkim terminie najpewniej stagnacja. jeśli sytuacja z tym wirem wymknie się spod kontroli i Glapiński dalej bedzie się wygłupiał a Morawiecki sypał kasa jak z rękawa to ponad 200mld PLN na rachunkach bezie szukało drogi ucieczki przed zniszczeniem. Polacy jako potomkowie chłopów pańszczyźnianych mają wpojone w krew że tylko ziemia i stodoła mają jakąś wartość. Poniekąd mają rację, ale ten run na dziury w ziemi i przekonanie że ‘na mieszkaniu nie można stracić’ moga wywołać jeszcze wiekszą bańkę. Dla mnie to scenariusz bardziej prawdopodobny niż scenariusz krachu systemu finansowego w którym nie spłaca się rat, banki nie dostają płyności i zaczyzna się seria niewypłacalnosci zakredytowanych. To jest wg mnie mało prawdopodobne i bardziej prawdopodobny jest scenariusz stagnacji a później runu na wszystko co jest do kupienia pod wynajem. krach przyjdzie później. Problem na pewno już jest z nieruchomosciami komercyjnymi i na najem krótkoterminowy.
     mam wrażenie że nieruchomosci są obecnie substytutem złota, które jest kupowane przez jakieś promile wykształciuchów. Prosty lud sypie pieniądzem w mury i hektary. Skoro 2008 tego trendu trwale nie zmienił o zmienić moze tylko demografia i trwałe problemy na rynku wynajmu.
     Zresztą dziś trudno cokolwiek wywnioskować – czekają nas zapewne fale wtórne epidemii o nieznanej sile i wpływie. Jesteśmy tak naprawdę na terra incognita wziąwszy pod uwage skalę tego outbreaku i szkodliwosć w takim Iranie czy we Włoszech gdzie dziwnym trafem ludzie padaja jak muchy.

 2. Ignacio1

  Pamiętajmy o tym, że przepływ informacji, oraz płatności jest prawie natychmiastowy. Cała akcja ma na celu sciągnąć nadmiar gotówki ze wszystkich rynków, a zwłaszcza amerykańskiego. Albowiem siłą sprawczą bytu, jest praca, bo to ona tworzy dobrobyt. Cały świat zubożeje i zgodnie z instynktem chciwości, weźmie się do pracy i gromadzenia bogactwa na nowo. To jest odwieczny mechanizm, zgodny z tym, że im jest gorzej, tym jest lepiej. Światu są odbierane realne pieniądzie, czyli ekwiwalent dóbr które wytworzył, a nie fikcyjne. Do tego właśnie służy, m.in mechanizm giełdowy, zresztą genialny.

 3. Zuberek

  Straciłem 70% ale sprzedając poczułem ulgę !!!!!!!!!!

  Jak dobrze to rozegram te 30% odrobi stratę.

  Kiedyś może ja będę się tu napinać jaki GENIALNY RU|CH popełniłem.

  Gratulacje DLA TYCH KTÓRZY MAJA kupę GOTÓWK – jak świat się nie ZAWALI, będziecie BOGACI.

  2
  1. mac-erson

   Tak prosto to nie będzie 🙂
   Chyba w tym tygodniu jakiś kluczowy dołek. Nie wiadomo z jakiego poziomu.
   Ja skupiam się obecnie na analizie popytu na poszczególnych spółkach w poszukiwaniu tych gdzie widzę kupno odbierające podaż.
   Na razie znalazłem 3 takie spółki.

  2. mrRobertson

   Kolego nie pisz tu bo biorą Cie za antywskaza …traktują Cie jako kogos by zagrywac przeciw Twoim ruchom, Ty sprzedales oni beda kupowac.
   Ty kupisz oni sprzedadzą, tacy to mali ludzie mający sie za wielkich.
   Szacunek ze miales odwage napisac ze tyle straciles.

   1
 4. noob

  pisałem w piatek,ze powinni 1275 isc….kolejna cyferka 1214
  Zuberek,ciekawe jak rozpiszesz te straty przez 5 lat odlczajac.dla mnie-leszcz jestes ze dopiero teraz energetyke oddałęs
  jsw lepsze od pge,choc te obok taurona i aliora najszybciej powinny w gore.$ pisałem nie wykoncyzł ruchu a energetyke kupowac bedziemy jako ostatnia….

 5. Tradzio

  Kupilo sie Hennes & Mauritz AB (gielda sztokholmska), 122,32 SEK, 3% kapitalu, na wsparciu wieloletnim… Inwestycja dlugoterminowa, mozliwe wyjscie przy wzroscie o ok 15-20% w najblizszym czasie (TP 140 SEK do piatku)…

 6. digesting slowly

  @WB

  Widzę że zastanawiał się Pan nad wykresami polskich kopalń węgla.
  Może warto przy okazji zastanowić się nad globalną ceną węgla? Bo inaczej to tak trochę jakby patrzeć na notowania offline.

 7. noob

  macarek@
  nie masz pojecia o giełdzie a twoje zachwanie typowo stadne.Nie wiem ile co,mam pakiet elek na f jsw m20 ,bankrut do 0 strace 5-7k odbije 100+ zabiore 100k z niego,ot i tyle,czaje sie na alior serie M,jeszcze troszke ,pekao 20% jeszcze w doł powinni

 8. Ignacio1

  A Jankesów będą stopować w nieskończoność, aż im wybiją z głowy spadki. To się nazywa super sterowanie ręczne. Nie mogą zubożeć, bo wybory za pasem, które wygra oczywiście, marchewkowy Donald, w wdzięczności za ocalenie. Czyli, z depresji, do euforii, przez łzy. Tak się gawiedzią manipuluje!

  2
 9. Rafo

  A może to jest prostsze niż nam się wydaje? W piątek wygasają kontrakty. Grubasy zbierały S-ki na szczytach, powiedzmy że w przypadku WIG-u20 w okolicach 2100. Dlaczego teraz mają wcześniej odbijać skoro do piątku mogą ściągnąć rynek jeszcze w dół korzystając z fali paniki? I będą zarobieni. Może więc dopiero od przyszłego tygodnia jakieś odbicie?

  1
 10. tinley

  Jutro obniżki stóp, inflacja w najbliższych mc zapewne w górę. w RPP siedzą wariaci. Idioci narobili tyle błędów przez 4 lata że teraz postanowili zrobić jeszcze wiecej. Stachanowcy.
  Każdy ma swojego kata. Kredytowi balcerowicza, oszczędzający Glapińskiego.

  8
 11. cebeerxx

  Co mnie się rzuca na oczy to potworne spadki producentów dóbr konsumpcyjnych, przedstawicieli realnej gospodarki a do niedawna gwiazd GPW. Takie CCC, Forte, Amica, Wielton, od dobrych 3 lat równia pochyła, no prawie drugie JSW. I to w dobie pińcet plus, wszelkiego typu rozdawnictwa, bardzo niskiego bezrobocia itp. Czy to już od tak długiego czasu antycypuje prawdziwe kłopoty polskiej gospodarki?

 12. red.007

  “red.007 26 grudnia 2019 o 19:39
  Moje propozycje na kolejne dni.
  Miedź
  Powoli kończymy korekcyjny wzrost miedzi,nie przekraczamy 292,6.
  Potem spadek poniżej września.”

  “red.007 7 marca 2020 o 10:56
  Coś dalej o miedzi.
  Spadek od styczniowego szczytu powinien zejść poniżej 236.”

  Następna propozycja.
  Spadek od marca powinien zejść poniżej 225.

  1
   1. red.007

    Nie wiem,jeszcze końcem roku mało kto wierzył w 50 zł,no może oprócz ostatniej kury.
    Mówił o ekstremum 20 zł.
    Ciekawostka wykresowa jest taka,że KGH jest już poniżej roku 2016.
    Wykres miedzi stoi dość wysoko i wstępnie oceniam,że nie powinien zejść poniżej 2016r.
    Wniosek jest dość prosty,my w Polsce spadamy szybciej niż surowiec światowy,jesteśmy słabi,no ale mało kto w to wierzył,bo Kitchin i takie inne
    https://www.bankfotek.pl/view/2143906
    https://stooq.pl/q/?s=wig20&c=5y&t=c&a=ln&b=1

    „red.007
    6 grudnia 2019 o 10:49
    Wieszczę zejście poniżej 2016 roku.
    Określiłem zakres,między rokiem 2916 a rokiem 2009.”

 13. papatrader

  Tnij małe starty, pozwól zyskom rosnąć. Realizacja 8 kolejnych stratnych zagrań wygenerowała stratę portfelu na poziomie 7,5%.
  Niestety świadomość polskich inwestorów i rozbujane oczekiwania, nie pozwalają na realne podejście do tego zajęcia.
  Robota jest to ciężka i żmudna.
  Moje 7,5% strat być może uda się odrobić z nawiązką jedną transakcją. Odrobienie 70% strat wymaga niemal potrojenia pozostałego kapitału.
  Bankrutowałem 2 razy od początku mojej 14 letniej przygody z giełdą, po ostatnim bankructwie w 2013 roku zmieniłem całkowicie styl inwestycji i od 5 lat regularnie zarabiam. Małymi łyżeczkami ale regularnie.
  Niestety mój styl nie sprzedaje 100000 ebooków i 50000 szkoleń online, ponieważ rodzimi spekulanci chcą zarabiać 20% tygodniowo, a nie 20-30% rocznie.
  Może ten krach da komuś do myślenia.
  W moim portfelu pozycja S na miedzi, która właściwie na ten moment pokrywa wszystkie dotychczasowe straty i pozwala wyjść na plus.
  Pozwalam zyskom rosnąć. Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia w wyłapywaniu przecenionych pereł.
  Zapraszam do śledzenia mojej walki w moim dzienniku spekulanta na http://www.papatraderdiary.pl

  2
 14. bartek

  Mamy zaczątki pod gigantyczna hosse:
  – swiat sie nie skonczy, choc mniej odpornym puszczaja zwieracze -> 80% nie odczuje nawet tego zdrowotnie, pozostałe 90% z reszty (20tu %) przejdzie to in Mild Condition vide: https://www.worldometers.info/coronavirus/ )
  – gigantyczna nadpłynność w systemie
  – czekamy na giga stymulacje fiskalną

  wiec strach sie bac, za rok o tej porze bedą ciakwe posdumowania nt zachowania ludzi w tym rynków finansowych

  6
 15. sumadartson

  Co tu pisać skoro wszystko widać.
  Nie wypada drugi miesiąc powtarzać że w fali C hiperbessy Elliotta nie ma gdzie
  głowy schronić oprócz krótkich pozycji.
  Jankes ciągle wysoko i do dna daleko, a ząbki na wykresie dla naiwnych

  3

Dodaj komentarz