Trump ogłasza zakaz podróży z Europy do USA

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Kolejnym szokiem, który wstrząsnął rynkami finansowymi w czwartek rano z związku z epidemią koronawirusa była decyzja prezydenta USA o wprowadzeniu 30-dniowego zakazu wjazdu do USA podróżnych z 26 krajów strefy Schengen (w tym Polski; a tyle było z radości po zniesieniu wiz do USA). Zakaz nie obejmie Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale będzie dotyczył wszystkich osób, które przebywały w strefie Schengen w okresie 14 dni przed przybyciem do USA (czy z tego wynika, że teraz do USA będzie się podróżowało po spędzeniu 14-dniowej kwarantanny w Bułgarii, Rumunii lub Chorwacji, które nie należą do strefy Schengen?). Wcześniej rząd Włoch podjął decyzję o zamknięciu wszystkich sklepów poza spożywczymi i aptekami. W czwartek rano kontrakty na S&P 500 traciły 3,1 proc. Podobnie spadały również wszystkie indeksy giełd azjatyckich. Zniżki wynosiły od -1,1-1,3 proc. w przypadku indeksów giełd Chin kontynentalnych (które nadal trzymają się ponad dołkami ustanowionymi po otwarciu tych rynków po obchodach chińskiego nowego roku) do -8,4 proc. w przypadku indeksu giełdy w Tajlandii. Po początkowej konfuzji w tym zakresie Trump wyjaśnił, że zakaz dotyczy jedynie ludzi, a nie towarów, a więc handel pomiędzy USA i Europą zostanie utrzymany. Ceny większości surowców notowanych na rynkach towarowych spadały (ropa traciła ok. -5 proc.; podobnie silnie spadał też pallad). Na rynku walutowym nie nastąpiła jakaś silna reakcja. Generalnie dolar się umocnił względem większość walut, ale nie tych najważniejszych czyli japońskiego jena, euro, czy szwajcarskiego franka (również lekko potaniał względem złotego). Jeszcze wczoraj, czyli przed ogłoszeniem tych szokujących informacji rynek pieniężny oceniał szanse spadku stóp FED do czasu przyszłotygodniowego posiedzenia do historycznego minimum czyli przedziału 0-0,25 na 50 proc. Pozostałe 50 proc. dawano obniżce do przedziału 0,25-0,5.

Tygodniowa procentowa dynamika liczby potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w USA (m.in. Tom Hanks i jego żona) wynosi dziś +930 proc. Mniej więcej tyle wynosiła w Chinach 51 dni wcześnie (czyli 21 stycznia na dwa dni przed początkiem kwarantanny w Wuhan) oraz w Korei Południowej 19 dni wcześniej (czyli 22 lutego, czyli dzień przed podniesieniem przez władze Korei Południowej stopnia zagrożenia do najwyższego “czerwonego” poziomu). Podobna tygodniowa dynamika we Włoszech wydaje się wyprzedzać USA o 16 dni, czyli USA są tam, gdzie Włochy były 22-23 lutego, czyli na 2 tygodnie przed ogłoszeniem decyzji o poddaniu całego kraju kwarantannie).

Z tego porównania sytuacji w USA do tej w Chinach 51 dni wcześniej i Korei Południowej 19 dni wcześniej wynikałoby z tego, że szczyt tygodniowej procentowej dynamiki liczby potwierdzonych przypadków wypadnie w USA za około 3 dni czyli 15 marca, pod koniec miesiąca ta dynamika spadnie do 45-141 proc. (dane chińskie i koreańskie), a w okolicach 14 kwietnia spadnie poniżej 10 proc. (dane chińskie). Z porównania do Włoch szczyt dynamiki wychodzi 15 marca i jej spadek do 29 marca do ok. +305 proc. Oczywiście do tej analogii należy podchodzić ostrożnie, bo ze względu na różnice klimatyczne czy kulturowe oraz skalę podejmowanych przez rządy działań dynamika epidemii w różnych rejonach świata może być zupełnie różna.

Giełda warszawska była wczoraj najsłabszym rynkiem akcji w Europie. Główne indeksy GPW straciły od 4,3 do 5,3 proc. (NC Index nawet 10,2 proc.). Wśród indeksów sektorowych najmniej traciły WIG-TELKOM (-2 proc.) i WIG-INFOR (-2,6 proc.), a najbardziej bo prawie 9 proc. WIG-LEKI, WIG-ODZIEZ i WIG-PALIWA. WIG-20 znalazł się na najniższym poziomie od 11 lat czyli praktycznie od dołka wielkiej bessy z lat 2007-2009, a WIG najniżej od dołka poprzedniej cyklicznej bessy ze stycznia 2016.

Kurs akcji spółki Makarony Polskie (C/Z 11,2, C/WK 0,85, stopa dywidendy 3,3 proc., kapitalizacja 69,4 mln zł) będącej producentem makarony wybił się górą z kilkunastoletniej formacji trójkąta.

Kurs akcji spółki Pamapol (C/WK 0,5, kapitalizacja 48,7 mln zł) działającej w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego i wytwarzającej produkty w kategorii dań gotowych, a także konserw mięsnych, pasztetów, zup gotowych oraz warzyw konserwowych odbił się w grudniu z poziomu zbliżonego do historycznych minimów i obecnie zaatakował linię oporu przechodzącą przez lokalne szczyty z ostatnich 4 lat.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć  najniższą od 7 lat roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii (-2,9 proc.):

… +2,3 proc. roczną dynamikę CPI w USA w lutym (dynamika wskaźnika inflacji bazowej +2,4 proc.):

… +1 proc. roczną dynamikę realnej stawki godzinowej za pracę w USA w lutym:

… oraz wzrost do najwyższego poziomu od 2016 roku publikowanego przez RICS wskaźnika oceny salda zmian cen na rynku nieruchomości w Anglii i Walii w lutym:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. odier

   Coś się zmieniło w datach bitwy pod Grunwaldem? Moim skromnym zdaniem dzisiaj można już zamknąć otwarte pozycje krótkie od 24 lutego na Snp…przynajmniej 1/2…reszta stop i powolna akumulacja energetyki…i akcje lub fundusze hinduskie…Jutro 13 marca w piątek…być może jeszcze w USA powieje paniką…zarabianie na krótkich jest bardzo szybkie i duże ale niezbyt komfortowe…jako kontrarianin mówię dość:)

   23
   1. sumadartson

    Zarabianie na szortkoniach jest proszę Waszmości bardzo trudne ale za to rzeczywiście szybkie i przyjemne.
    Dyscyplina to podstawowy składnik sukcesu.
    Gdy jednak do Szlachty dołącza stado włościaństwa najbezpieczniej odwrócić shortrumaka na longkonia.

    1
 1. nevaks

  Patrząc na wykres DAX i strukturę od 2015 roku to trzeba mieć bycze jaja za miast mózgu żeby kupować teraz cokolwiek na GPW.
  Teraz tylko myślę o tych zarządzających, którzy od dwóch tygodni mówili swoim klientom – “Spokojnie, to tylko korekta, bez nerwowych ruchów”.
  Pytanie kiedy na dobre rozpocznie sprzedaż aktywów na GPW?

  4
  1. sumadartson

   Bessa supercyklu Elliotta powinna trwać DŁUŻEJ niż miesiąc, co najmniej do jesieni, a w tym tempie do już na Wielkanoc bylibyśmy poddanymi faraona Ramzesa. Hołd Pruski nam się należy JAK PSU BUDA

   1
 2. macarek

  //- Dopiero zakończenie drugiego uderzenia bessy wyznacza dołki krachu. Na razie to, co widzimy, to są wciąż spadające noże – mówi Wojciech Białek, wieloletni analityk rynków kapitałowych i guru warszawskiej giełdy, w wywiadzie dla Business Insider Polska. – Rynek jeszcze przez jakiś czas będzie szedł w dół ale już z mniejszą prędkością. Jak w fizyce, zanim spadający przedmiot wykona zwrot ruchu musi najpierw spowolnić – dodaje.//

  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/koronawirus-sars-cov-2-a-sytuacja-na-gpw/wh7msts

  1. sumadartson

   Zwykle drugie uderzenie wyznacza dołki krachu, jednak w tym przypadku fali C bessy hipercyklu Elliotta powinna być to zniżkująca “piątka”, więc DOPIERO ZAKOŃCZENIE TRZECIEGO uderzenia bessy wyznacza dołki nie krachu lecz bessy hipercyklu, jako że “krach” czyli panika to zwykle pierwszy fragment całego ruchu.
   Reasumując: panika (POD GRUNWALDEM) się kończy, czas odebrać HOŁD PRUSKI

   2
 3. Guy Fawkes

  @WB

  Nie zgadzam się z Panem w tym, co Pan powiedział w B. Insider.

  //…ten czarny łabędź powoduje trwałe uszkodzenie struktury technicznej długoterminowych megatrendów.//

  Jakich mega trendów come on?!
  Chyba urojonych projekcji, bo rzeczywisty mega trend jest właśnie taki, jak widać. To nie projekcje analityków decydują jaki jest trend, tylko RYNEK.

  Do znudzenia klepałem na tym blogu zakończenie hossy hegemonicznej w roku 2021. Zrobiłem tylko taki błąd, że usiłowałem połączyć obraz rybku ze swoimi preferencjami (geo)politycznymi. Rynek zaczął krach rok wcześniej, czyli około 1% wcześniej.

  Szaleństwem jest robić ciągle tak samo i oczekiwać innych rezultatów. Takim robieniem ”ciągle tak samo” jest maniera analityczna, żeby pokazać jakieś wydarzenie (Black Swann), jako przyczynę, która tłumaczy w gruncie rzeczy bezsilność.

  Nie wiemy, jakie jest przełożenie konkretnych wydarzeń-pretekstów na notowania. W pewnych warunkach może to być dajmy na to, 5%, a w innych 85%. Hiszpanka, która zabiła 50 mln ludzi nie spowodowała spadków, a trochę silniejsza grypa obecnie kończy wielką hossę hegemoniczną.

  Nie wiemy, czy krach ropy to amerykańska intryga antyrosyjska, czy chińska intryga antyamerykańska. Nie znamy tego, co jest pod spodem propagandy zwanej informacją. Nie potrafimy ocenić, czy jakieś zdarzenie wywoła mały spadek, wielki spadek, czy wzrost na zasadzie ”sprzedaży faktów”.

  Jeśli jakieś narzędzie (idea cyklu) okazało się w decydującym momencie bezużyteczne, to nie znaczy, że ”tym gorzej dla rzeczywistości” i struktura nam się uszkodziła. Nic się nie uszkodziło, taki właśnie jest rynek. Żarło, żarło i zdechło. Zasada hazardmaksa.

  Dopiero dziś widzę oznaki paniki. Mądrym i roztropnym grubym lontermom, którzy zapomnieli o dystrybucji, zrobiło się ciepło.

  4
  1. Guy Fawkes

   Hiszpanka zabiła ponad 10 000 razy więcej ludzi niż Covid-19, przy populacji ze 4 razy mniejszej. Proporcjonalnie hiszpanka zabiła 40 000 razy więcej ludzi.

   Nie ma porównania. Covid-19 jest pretekstem czegoś zupełnie innego.

   1
    1. Guy Fawkes

     @Billy

     Rozczarowujące kryptowaluty.
     No ale czy lemingrad nie zaopatrzył się w cyfrowe złoto?
     Towarzysz Trader zabunkrował ETH na ledgerze – jasna sprawa.:))
     http://fxpro.ctrader.com/c/Pyfxn

     Jest parę anomalii, np. złoto nie idzie. Doszło tylko do 1700, co dokładnie prognozowałem.
     http://fxpro.ctrader.com/c/Nyfxn

     Jeżeli wszyscy mądrzy i roztropni mają złoto, łącznie z towarzyszem Traderem, to jestem sceptyczny, choć nie mam jeszcze ostatecznego zdania.

     Usiaki mają chyba dziś uchwalić pakiet pomocowy dla gospodarki.
     Jeszcze jest chyba szansa, że (do połowy 2021) nie wypadniemy z odwróconego klina S&P…:))

 4. konsultant121

  Jeszcze lekko urosną waluty ale indeksy raczej… nie spadną do Mieszka I.
  No cóż, trzeba pozbyć się JPY i CHF bo jestem zadowolony, USD też ładnie urósł przez ponad 2 lata, ale chyba zacznie wzrosty wraz z hossą akcyjną…

  1. leotdipl

   @konsultant,

   chcesz sprzedać CHF? Lekko urosną? Przecież PLN jeszcze nie dostał kopa. A dostanie. Poszerzam zakres pary CHF/PLN do 4.20-4.40 … gdyż okres Gru.2016-Kwie.2018 był korektą. Ten zakres zostanie zniesiony Max. przez popularne Fibo 127.2% = czyli 4.40, – zł (88.5%-ZW dziś przebiliśmy). SNB po dzisiejszej decyzji EBC zapewne nie zmieni stóp. Będzie dalej skupywał obce waluty. Z drugiej strony jest na liście USA manipulatora. I trudno mu będzie odeprzeć wzrost franka. To raz. Dwa nie ma na parze EUR/CHF wyraźnego Wsparcia i spekulanci na pewno dno jeszcze przetestują. I trzy, USD/CHF jest w korekcie, po czym CHF wybije szczyt (1.10-12). Następny tydzień jest ciekawy (FED w czw. i SNB w piątek) … chyba że FED ponownie zaskoczy 🙂 To co piszę jest średnim terminem (3 m-ce).

  1. mac-erson

   Chciałbyś :))))))
   Napisałem kiedy wychodzi mi dzień kupna. Poniedziałek lub wtorek next week.
   A póki co jedziemy na desce z górki na pazurki. Regeneracja ciała i umysłu cd.
   Udanego dnia chlopaki i uważajcie na siebie.

   1
   1. sumadartson

    OK. Sprzedam Waszmości next week wtorek. Tyle że to duuużo drożej będzie.
    Sprawdzam warunki dzierżawy działki przy Książęcej pod obelisk na Waszmości Cześć.
    Obiecałem że POD Grunwaldem stanie.

    1
 5. Mariusz

  Panie Red czy przy takiej dynamice spadków KGHM dojedzie do 20 zł i co na to Eliot?
  Ogólnie to zmienia się paradygmat powoli że diesel jest zły, a elektryki dobre i coraz to ciekawsze infa się pojawiają na temat tanich baterii.
  Myślę że KGHM w następnej dekadzie jako producent miedzi i srebra może być beneficjentem zmiany tzn. odejścia od ropy i dolara przy okazji.

  1. red.007

   Nie wiem co na to Elliott.
   Tuk w C od 2017 kończy swoje wypełnienie i zapowiada wzrost.
   https://stooq.pl/q/a2/?s=kgh&i=w&t=c&a=ln&z=362&ft=20130505&l=125&d=1&ch=1&f=1&lt=57&r=0&o=1
   Dzisiaj wypadłem z rynku,ponowię zakupy na wzroście.
   A Ursusa Pan jeszcze ma?
   Ja wiernie trzy perły trzymam.
   Od maja 2017 wyrysował już modelowego klina zniżkującego.
   https://stooq.pl/q/a2/?s=urs&i=d&t=c&a=ln&z=773&ft=20170203&l=125&d=1&ch=1&f=1&lt=57&r=0&o=1
   https://www.bdm.com.pl/ispag/encat/klin_znizkujacy.html

   2
   1. Mariusz

    Właśnie wystawiłem zlecenie kupna żeby dokupić URS, ale to groszowa sprawa przy tym co mam na PZU KGHM, tylko mam dylemat nad strefami akumulacji bo cała ta panika jest mocno dęta, co nie znaczy że lawina się nie napędzi sama do dalszego spadku, jeśli ludzie uwierzą totalny upadek cywilizacji 🙂

    1
     1. Mariusz

      nono dlatego w opozycji do akcji trzymam niemal równorzędną pozycje na złocie(niedawno dukupiłem fizyka), w chałupie mam broń i zapas jedzenia na pół roku, pod chałupą głęboka piwnica, na dachu panele, 3 fazowy falownik i akumulatory, a dookoła chałupy pola uprawne, stareńki Ursus i 2 beczki ropy xD
      Nie czekam na Armagedon ale jak przyjdzie to jestem przygotowany, a w międzyczasie zasysam akcje w promocji, jak będzie koniec cywilizacji to nic nie stracę a mogę wiele zyskać.

      5
 6. cebeerxx

  Chyba nikt nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać bardzo ciekawy artykuł, który wrzuciłem. Nieujawnionych przypadków koronawirusa są już prawdopodobnie dziesiątki jeśli nie setki tysięcy. Jeśli szacunki autora są prawidłowe, to przykładowo we Francji jest to między 24 tys a 140 tys a pandemia w warunkach europejskich jest nie do wygaszenia. Stąd te liczby 60-70% czy 70-120 mln, które wyciekły od Merkelowej czy naczelnego lekarza kongresu USA, a to nie są bynajmniej ludzie którzy rzucają coś ot tak sobie.
  W tych warunkach to co robi gospodarz, antycypując przebieg epidemii w Europie na podstawie wykresów z Chin czy Korei to taki sam dramat jak z jego projekcjami giełdowymi. Po prostu opadają ręce, jak samozaorał się nasz specjalista od cykli.

  12
  1. Guy Fawkes

   I co z tego?
   80% zarażonych w ogóle o tym nie wie, bo ma co najwyżej katar.
   Poniżej 10 % to ciężkie przypadki. Chodzi o takie spowolnienie epidemii, żeby te 10% nie przyszło na raz do lekarza.

   We Włoszech brakuje już respiratorów, bo podeszli do tego zbyt lajtowo, ale w Rzeszy nie zabraknie.

   10
   1. Mariusz

    Mam takie samo zdanie, ale widzę że politycy podgrzewają atmosferę żeby opiec kilka pieczeni na jednym ogniu.
    Idealny powód do dodruku i konsolidacji korpory pod skrzydełkiem banków centralnych …

    2
 7. Alfred83

  Dziś złożyłem zlecenie na zmianę w PPE wszystko na krakowiaka po jutrzejszym kursie. Chodźmy jeszcze z 50 % miało staniec rozpoczynam a kumulację. Myślę że w długim terminie da zarobic. Jak nie wczasy pod grubszą ?

 8. nevaks

  @Od maja 2017 wyrysował już modelowego klina zniżkującego.

  A ty już na tych modelowych klinach masz manko kilkaset tysięcy jakoś tak będzie?
  Powiększanie ilości spadających noży na bankrutach to chyba strategia na Muppeta z Wall Street?
  Ale ty jesteś guru więc masz swoje zasady 🙂

  1
  1. red.007

   Mi w kasie niczego nie brakuje,o jakim manku mówisz,kasa przeznaczona w maluchy jest w papierze.
   Prosiłem abyś moimi finansami się nie zajmował,nie ma takiej potrzeby.
   Masz rację,swoje zasady mam,nie jestem z cyklu mam-nie mam,mam-nie mam.

   2
    1. red.007

     Twierdzić sobie możesz co chcesz,każde twierdzenie należy udowodnić.
     Przedstaw dowód,ze mam manko w kasie.
     Jeśli dla Ciebie strata papierowa jest mankiem,to kiepska teoria.
     Porozmawiamy o zysku/stracie jak sprzedam.
     Jeszcze jakieś pytania?

     1
 9. cebeerxx

  “Jeśli dla Ciebie strata papierowa jest mankiem,to kiepska teoria.
  Porozmawiamy o zysku/stracie jak sprzedam.”

  Po prostu dramat, co za towarzystwo się zebrało. Pocieszyć się, że rynek już dokonał naturalnej selekcji

  4
 10. Tradzio

  Od kilku dni hustawka w gore i w dol (USD, EUR, Au, Ag, S&P), a ropa WTI jakos wyjatkowo spokojna – czyzby juz nizej sie jej nie dalo sprowadzic?… Kupilo sie wiec wlasnie po 31,10 za 3% kapitalu, lewar x2,15, SL 17,58 (wbudowany w MINILONG WTI BNP70)… Cel krotkoterminowy – +10%… Dlugoterminowo sie zobaczy (usrednianie kusi jednak)…

  1

Dodaj komentarz