Polskie banki najsłabsze względem reszty rynku od 22 lat

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Sektorem, który najbardziej ucierpiał na trwającym koronawirusowym kryzysie, był sektor bankowy. Względna siła WIG-Banki wobec WIG-u spadła od lutego o ponad jedną czwartą trafiając na poziome poprzednio obserwowany w 1998 roku, a więc w okresie, w którym kryzys azjatycki rykoszetem uderzył w Rosję powodując jej formalne bankructwo w sierpniu 1998. Wykres tej względnej siły poruszał się w latach 2001-2019 w obrębie trendu bocznego, z którego wybił się zdecydowanie w dół w marcu br. r. Konwencjonalnie po takim wybiciu można oczekiwać ruchu o rozmiarach wcześniejszej strefy konsolidacji, co sugeruje zejście tego wykresu do poziomów z samego początku jego historii czyli z początku 1998 roku.

Sam wykres WIG-Banki wybił się w marcu w dół z ponad 10-letniej formacji konsolidacji, a jej rozmiaru sugerują, że celem obecnego trwającego ruchu spadkowego – WIG-Banki pomimo odbicia cen akcji w górę nadal ustanawia nowe ponad 10-letnie minima, co świadczy o jego słabości – powinny być okolice poziomów z I kwartału 2009 roku. Warto zauważyć przy okazji, że obecne koronawirusowy kryzys rozegrał się w lutym-marcu na WIG-Banki na tym samym nominalnym poziomie, co kryzys “lehmanowy” z okresu lipiec-października 2008.

WIG-20 po przełamaniu w dół linii wsparcia kanału krótkoterminowego trendu wzrostowego nie był zdecydowany, czy kontynuować spadek do linii wsparcia w okolicach poziomu 1500 pkt., czy też wznowić ruch powrotny do przełamanej linii trendu wzrostowego.

Wzrostowy kierunek na GPW – przynajmniej dzisiaj – sugerowało poranne zachowanie cen kontraktów na S&P 500, które po piątkowym wzroście kontynuowały zwyżkę (+0,9 proc.). Ten wzrost był potwierdzany przez azjatyckiego giełdy, na których w poniedziałek rano przeważały wzrosty (ponad 2 proc. zyskiwały główne indeksy giełd w Japonii, na Tajwanie i w Indiach).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Singapurze w marcu do najwyższego poziomu od 2,5 roku (+16,2 proc.):

… spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w marcu do najniższego poziomu do przynajmniej 1997 roku (-5,9 proc.):

… załamanie się wartości publikowanych przez IFO wskaźników koniunktury w gospodarce Niemiec:

… spadek do najniższego poziomu od przynajmniej 2005 roku publikowanego przez GUS wskaźnika ogólnej koniunktury gospodarczej w polskim przemyśle w kwietniu:

… spadek w II kw. br. publikowanego przez Census&Statistics Departament Hongkongu wskaźnika koniunktury wśród tamtejszych przedsiębiorców do najniższego poziomu od 2009 roku:

… rekordową wartość nadwyżki handlowej Polski w lutym (+4 mld euro):

… spadek do najniższego od 2009 roku poziomu rocznej dynamiki publikowanego przez CPB World Trade Monitor wskaźnika wolumenu światowego handlu (-2,6 proc.) w lutym:

… silny spadek wartości publikowanych przez uniwersytet Michigan wskaźników zaufania konsumentów w USA w kwietniu:

… oraz spadek rocznej dynamiki zysków chińskich przedsiębiorstw do -34,9 proc. w marcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. karol33

  Ostatnio wspominałem, że u mnie w pracy zaczęły się rozmowy o giełdzie. W sobotę na jednej grupie dyskusyjnej o giełdzie pojawił się… mój mechanik samochodowy! Przekonywał o nadchodzącym odbiciu Elektrobudowy!
  Ludzie, co się na tym bananie dzieje???

  2
 2. papatrader

  Witam w nowym tygodniu,
  liczyłem, że na otwarciu zamkną moje L na FW20. Słabiutki ten nasz indeks.
  Z drugiej strony być może dają okazję do L dla spóźnialskich 🙂
  Pszenica zmierza do mojego TP, złoto też jakby wytraciło animusz wzrostowy.
  Dobrego tygodnia dla wszystkich.

 3. Idmmaximus

  Ok ale w takim razie nie ma co wytykać innym samemu sie mylac tez uważam że powinno spaść min na 1500 u nas dalej sie zobaczy stany dla mnie nowe dołki ale czekam czekam i doczekać się nie mogę 🙂 czy rynek naprawde czeka na odczyt recesji aby spaść musi mieć to na kartce ? 🙂

 4. bartek

  A propos
  “Polskie banki najsłabsze względem reszty rynku od 22 lat”

  Za kilka miesięcy należałoby się spodziewać decyzji o podwyżce stóp proc. – Kropiwnicki, RPP

  27.04.2020, Warszawa (PAP) – Za kilka miesięcy należałoby ­spodziewać się decyzji o podniesieniu stóp procentowych oraz rezerw obowiąz­ko­wych – napisał w poniedziałek na osobistym blogu członek RPP Jerzy Kropiwnicki.
  “Zadaniem NBP będzie dostarczenie środków na sfinansowanie deficytu – przy użyciu środ­ków +zwykłych+ i +niekonwencjonalnych+. Do RPP będzie też należała walka z inflacją. Na­le­żałoby spodziewać się decyzji o podniesieniu stóp procentowych oraz rezerw obowiąz­ko­wych – co najmniej do daw­nych-nie­dawnych poziomów. Może nie zaraz – ale też bez zbędnej zwłoki, za kilka miesięcy” – napisał Kropiwnicki. (PAP Biznes)

  Wiec mamy dolek na bankach, jezeli st% beda podnoszone (wplyw na wynik odsetkowy) i gosp bedzie w dobrym stanie (mniej rezerw, odpisow) to banki moga byc obecnie dobra inwestycja w horyzoncie 24 mcy

  1. DrQuality

   1/Z drugiej strony Jagiełlo prezes PKOBP-“wynik netto wszystkich bankow bedzie na koniec 2020 0,00 zł”
   2/Te łone tam w RPP majom Łona/nomen omen/-“mam nadziejem ze nie bedziemy musieli obniżać stóp procentowych”
   3/w którymś z kwartałów niektóre banki będą miały straty-typuje ALIOR-to łone to kupiły do PZU
   4/”gospodarka bedzie w dobrym stanie???!!!Panie Bartku fajny film widziałem braci Wachowskich/kto nie z Mieciem tego zmieciem/” Matrix”

   3
 5. DrQuality

  Czy Państwo mają jakieś osobiste doświadczenia związane z tarczą,doświadczenia Waszych przyjacioł,znajomych
  Mój kolega złożył 1/04/2020 wniosek o dofinansowanie pensji/firma 10-49 osób-do dzisiaj brak odpowiedzi,na maile brak odpowiedzi,telefony nieodbierane-to tak a propos panie Bartku gospodarki na jesień

  1
  1. bartek

   cytat:

   “Wiec mamy dolek na bankach, jezeli st% beda podnoszone (wplyw na wynik odsetkowy) i gosp bedzie w dobrym stanie (mniej rezerw, odpisow) to banki moga byc obecnie dobra inwestycja w horyzoncie 24 mcy”

   inwestuje sie jak jest zle i sprzedaje jak jest dobrze

   gdyby bylo dobrze nie byloby tanio :))))

   i prosze czytac ze zrozumieniem:
   “banki moga byc obecnie dobra inwestycja w horyzoncie 24 mcy”

       1. Altivar

        A bo stoisz rycerzu przy swoim i bronisz swojego piersią do przodu. Mimo że słońce świeci Ty stawiasz wiadra na deszcz. Nie dajesz się oszukać przez pozory. Jak śpiewał szwedzki Sabaton “Burzowe Chmury, ogień i stal”

          1. sumadartson

           Powiedziałbym raczej “honor kroczy..”ale nie przed upadkiem tylko jak na razie, chwalić Pana, przed sakwą coraz pełniejszą.

           2

Dodaj komentarz