S&P 500 wzrośnie w kwietniu najsilniej od 1974 roku?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Jeśli S&P 500 zamknie się dziś – na ostatniej sesji kwietnia – na wczorajszym poziomie, to miesięczna zmiana tego indeksu wyniesie +13,7 proc. Gdyby tak się stało, to byłby to najsilniejszy miesięczny wzrost tego indeksu od października 1974 roku (+16,3 proc.). Po drodze był tylko jeden porównywalny miesiąc – styczeń 1987 roku (+13,2 proc.). Wcześniej miesiące z równie silnym wzrostem zdarzały się w latach 1931-1939 (ostatnim w tej sekwencji był wrzesień 1939 ze zwyżką +14,4 proc.).

Jeśli ograniczymy się do tak silnych wzrostów pojawiających się miesiąc po tym, jak S&P 500 zaliczył przynajmniej roczny dołek, to liczba sygnałów w okresie minionych ponad 90 lat spadnie do 4-ech (nie licząc obecnego). Trzy z nich – lipiec 1932, kwiecień 1938 i październik 1974 – generalnie sygnalizowały wyjście z ważnego dołka.

Jeśli ktoś nie ma amerykańskich akcji nie powinien jednak być może wpadać w panikę. Po sygnale z końca lipca 1932 kończącym prawie 90 proc. bessę związaną z Wielką Depresją w gospodarce Stanów Zjednoczonych S&P 500 był później przez chwilę niżej w lutym-kwietniu 1933, po sygnale z końca kwietnia 1938 S&P 500 był przez chwilę niżej w maju i czerwcu 1938, zaś po sygnale z końca października 1974 S&P 500 był przez chwilę niżej w okresie listopad 1974-styczeń 1975 (nie mówiąc o tym, że w ujęciu realnym – po uwzględnieniu tempa inflacji – dołek wypadł dopiero w 1982 roku). No i pozostaje 4-ty sygnał z czerwca 1931, który pojawił się w środku Wielkiej Depresji.

WIG-20 nie wytrzymał presji rosnących cen akcji na rynkach zagranicznych i zanotował wczoraj najsilniejszy od 6 kwietnia wzrost o 3,6 proc. Warto zauważyć, że NC Index rynku New Connest odrobił całość koronawirusowych strat i zamknął się w środę na najwyższym poziomie od końca czerwca 2017. Nowe maksima notowały również WIG-GAMES i WIG-INFO. Ten ostatni zamknął się na najwyższym poziomie od marca 2000, a więc od szczytu „internetowej” hossy. Po okresie ostatniej słabości odbił się silnie WIG-BANKI rosnąc w środę o 6,8 proc. (więcej bo aż o 12,7 proc. wzrósł WIG-ODZIEZ).

Kontrakty na S&P 500 nadal brnęły w kierunku kluczowej strefy oporu, w której niebawem powinny ugrzęznąć, ale w czwartkowy poranek indeksy wszystkich – poza nowozelandzką – giełd azjatyckich silnie zwyżkowały.

Spółka Mercator Medical (C/WK 4,01, kapitalizacja 534 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 19 marca. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 15,60 zł. Wczoraj jednak akcja kosztowała 50,40 zł. Kurs akcji dotarł ponownie do górnego ograniczenia krótkoterminowego kanału trendu wzrostowego i można uznać, że przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na tę spółkę 19 marca przestały być aktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć kwietniowy spadek wartości publikowanego przez Statistics Netherlands wskaźnika zaufania producentów do najniższego poziomu od przynajmniej 1985 roku:

… marcowy spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Hiszpanii do najniższego poziomu od przynajmniej 2001 roku:

… kwietniowy spadek publikowanych przez DG ECFIN wskaźników zaufania konsumentów, przedsiębiorców i ekonomicznego do najniższego poziomu od 2009 roku w strefie euro:

… kwietniowy spadek wskaźnika zaufania konsumentów w Hiszpanii do najniższego poziomu od 2013 roku:

… najsilniejszy od IV kw. 2008 spadek realnej wartości PKB w USA w I kw. w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,2 proc. (+0,3 proc. r/r):

… 4,7 proc. spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Japonii w marcu:

… 6,8 proc. spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Japonii w marcu:

… lekki spadek publikowanego przez China Federation of Logistics&Purchasing wskaźnika PMI w kwietniu:

… oraz kwietniowy spadek wartości rządowego wskaźnika zaufania konsumentów w Japonii do najniższego poziomu od przynajmniej 1982 roku:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

     1. wojciech.bialek (Autor
      Wpisu
      )

      W sumie racja, bo ja pracuję w oparciu o model, w którym wojskowe służby raczej preferują generowanie agentur „prawicowych/nacjonalistycznych” (wojsko jest z natury dosyć konserwatywne obyczajowo i z oczywistych względów powinno być nacjonalistyczne):

      https://www.tysol.pl/a18126-Monika-Jaruzelska-to-klopot-lewicy-Ma-prawicowe-poglady-

      …, więc Owsiak tu by nie pasował, ale w tym przypadku kariera Owsiaka w latach 80-tych, kiedy to po odsunięciu od władzy i zepchnięciu do opozycji partyjniaków i ich sługi (SB) rządziło wojsko, sugeruje – co zresztą Pański odnośnik potwierdza – wojskowe korzenie. Poza tym na przełomie lat 80-tych i 90-tych wojsko (znaczy WSI) zostało przewerbowane z Rosji na róbtacochcetycznych Amerykanów, wiec tu się zaczyna już zgadzać („Przystanek Woodstock” itd.). Ale oczywiście to jest bardziej skomplikowane, więc jestem otwarty na reinterpretacje.

         1. wojciech.bialek (Autor
          Wpisu
          )

          Zwalanie wszystkiego na biednych Żydów to też jest stara esbecka sztuczka („to nie my, to Żydzi!”). Prawda jest taka, że państwa – w tym USA – to są tylko miejsca, w których rywalizują siły wyższego rzędu.

 1. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @konsultant121:
  „ostatnio z blogowiczów, tak od jakiś 6 tygodni…”

  Panie konsultant, chciałem skasować Pana konto, ale zauważyłem, że są trzy konsultant 121, konsultant 122 (marlod) i konsultant 123. Czy wszystkie do Pana należą, bo nie chcę kogoś skasować przez przypadek?

  6
 2. Wiater

  Zwątpiłem w spadki na DJI oraz S&P, stawiam na wzrosty od dzisiaj, idę na L, jeśli spadnie poniżej 2900.
  Rynek jest chory i zachowuje się odwrotnie do fundamentalnych danych, a ja mam na shortach niezłe straty w kwietniu. Skoro wyciągnęli ten poziom to dołożą jeszcze z 10% w maju, tzn. DJI na 27000. Kompletnie się pomyliłem co do obecnej korekty, zakładałem ze będzie względnie krotka z pogłębieniem dołka w USA, a jest odwrotnie. Ewentualny ruch na dol od 27000 tez pewnie będzie płytki (na 25000 etc.).
  Mieszkam w Niemczech, wczoraj podawali cały dzień ze gospodarczo jest totalna katastrofa, ze stan sprzed kryzysu najwcześniej w 2022 się odbuduje, a tymczasem DAX od wczoraj +4% a ostatni tydzień +8%. Jest owczy pęd na akcje przez ulice i nic tego nie zatrzyma aktualnie…

  2
    1. Rafo

     Im właśnie o to chodzi żeby dawać po łapach tym co otwierają S-ki i oduczyć tego. Ja też tak miałem w 2009. Aż pewnego dnia zieleń zamieni się na czerwień a euforia w panikę. Myślę że przełom niedaleko

     2
 3. Largo Winch

  @Wiater
  Radzę Panu stanąć z boku na kilka tygodni, bo w przeciwnym razie i w maju zaliczy Pan poważną stratę.
  W przyszłym tygodniu może już przyjść wyczekiwana korekta ostatnich wzrostów. Pan przesiada się na L. Źle to wróży.

  4
 4. mac-erson

  @WB
  Panie Wojtku

  Obserwuję Pana ostatnie wypowiedzi i zaczynam odczuwać ostatnio jakiś dziwny rodzaj cenzury. Proszę może na wzór YT czy Facebooka (nowe regulaminy opublikowane w marcu) stworzyć regulamin na jakie tematy nie można rozmawiać na blogu czy też jakich faktów nie należy publikować. Ułatwi niektórym z nas wypowiadanie zgodnie z wprowadzoną cenzurą. Pańska przestrzeń (blog) – Pan decyduje jasna sprawa.

  Nie mam jakichkolwiek pretensji i nie przywiązuję się do łatek stawianych mi przez innych ale wyzywanie mnie przez Pana od ruskich agentów, idiotów, fałszerzy ze względu na publikowanie faktów (może niewygodnych) lub stawianie pytań czy hipotez (też niewygodnych?) nie do końca licuje mi z dobrymi standardami wzajemnej komunikacji i wzajemnego szacunku.

  Przykład z wczoraj:
  @mac-erson:
  „Jak to jest możliwe, że w okresie styczeń – marzec 2019r. zmarło więcej Włochów niż w analogicznym okresie 2020r.”
  @WB: „Ostrzegam Pana, że, jak siebie znam, nie będę długo tolerował propagowania tu jawnie fałszywych informacji”

  Poświęciłem wczoraj swój czas poszukałem i opublikowałem odnośnik do twardych danych dokumentujących przytoczony przeze mnie fakt – względem których w okresie styczeń – kwiecień 2019r. zmarło ok 40tyś. więcej Włochów niż w analogicznym okresie 2020r.
  Żaden komentarz z Pańskiej strony odnośnie powyższego nie padł…

  Ostatni zapowiedziany przez Pana ban konsultanta (nie wiem czy przytaczanie publicznie wszystkich nicków tej osoby jest zgodne z obowiązującym rodo) tylko dlatego, że pewnie zażartował sobie z nas sprowokowało mnie do napisania tego posta.

  Podsumowując i dziękując za wspólnie spędzony czas i interesujące Pańskie projekcje zachęcam do chwili refleksji nad tym, czy ktokolwiek z nas ma panaceum na prawdę, fakty, koncepcje. I czy ktoś kto ma inne zdanie na pewno powinien otrzymywać łatkę idioty.

  Jesteśmy w bardzo ciekawym globalnym okresie naszej planety i dziwnych posunięć wszystkich rządów nie chcę więc być przyczynkiem do poróżniania nas zwykłych ludzi na dole czy też wzbudzania negatywnych emocji.
  Trzymajmy się razem. Powodzenia dla wszystkich. Ja robię sobie bliżej nieokreślony odpoczynek od tego miejsca.

  49
  1. digesting slowly

   Pan Wojtek ma dzisiaj po prostu zły humor, może przeczytał to:

   https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybory-prezydenckie-2020-faz-polska-na-drodze-do-najglebszego-kryzysu/ed78dth

   Ja też mam zły humor. Ustawa 3.0 zakłada wyprowadzenie miliardów za granicę. Zrobienie z Polaków niewolników za miskę ryżu i kompletna cisza na ten temat ze strony opozycji. Jedyne co interesuje te hieny, to termin wyborów. To są dopiero idioci. Mogliby teraz rozgonić PiS jak gówniarzy ale są tak oderwani od rzeczywistości, że to już chyba ich koniec.

   4
  1. Wiater

   Jestem kilka lat na giełdzie, ale nadal laikiem, jak mam to rozumieć? Ironia, czy wreszcie się przełamie? Dax zaczynał dzisiaj z 11.300 w nocy, absurd!
   Realna siła w tej sytuacji to 7.000, a index idzie na 12.000

   1. bank_root

    @Wiater

    Podobno Keynes kiedyś powiedział „rynek może pozostać nieracjonalny dłużej, niż ty możesz pozostać wypłacalny”. I to niestety prawda. Żadne dane nie mają znaczenia, tylko psychologia tłumu.

    11
 5. Zibi

  Ciekawym doświadczeniem byłoby poczytać komentarze amerykańskich analityków giełdowych z okresu tych wzrostów

  na S&P 500 we wrześniu 1939. Pewnie były tam teksty typu:

  – „Wygląda na to że bombardowanie Warszawy mamy już w cenach”

  – „Hel się jeszcze broni”

  – „Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię wydaje się już zdyskontowane”

  Równie interesujące jest to czy entuzjazm inwestorów był odzwierciedleniem ówczesnego entuzjazmu społecznego.

  7
  1. Darek51234

   Zamiast zajmować się radosna twórczością proszę sięgnąć do źródeł i dowiedzieć się co pisali. Osobiście polecam czytanie polski h gazet z września 39. Pasjonujace.
   A co do wpływu wojny na indeks DJ to ma Pan wykres przed oczami i chyba widzi Pan, że nic się tam nie działo szczególnego z powodu wojny. Gdyby nie było Pearl Harbor to nawet tego małego spadku by nie było.

   1
   1. Zibi

    @Darek51234

    Jak Pana prawnuczek za kilkadziesiąt lat spojrzy na wykres DJ czy przede wszystkim Nasdaqa na okres do 2020, to

    – zobaczy że po drugiej stronie oceanu rynki akcji są w Bessie od 2018 ?

    – dojrzy że europa w 2020 weszła głęboką recesję ?

    – czy mając wykres przed oczami zauważy że od marca 2020 codziennie umierało tam ponad tysiąc osób?

  1. Rafo

   Może i jestem nudny z tymi teoriami spiskowymi że są ci „oni”, ale będąc konsekwentnym uważam, że „im” właśnie o to chodziło żebyś bał się brać S-ek. Uczą nas jak psy Pawłowa „nie bierz S-ek bo dostaniesz po łapach”. A jak w końcu przestaniesz brać to „oni” wezmą. Ciekawe czy to co piszę ma jakiś sens czy to tylko teorie spiskowe

 6. Guy Fawkes

  @WB

  //Kasuję pana Sawę. Czemu ta esbecka agentura jest taka namolna?//

  Oj, coś Panu nerwy puszczają. Ładnie to tak do kobiety bezpośrednio?

  Dziwny jest ten Pana sydrom obrony obronny, przed interwentami?:)))
  Dziwny i selektywny, bo na w drugą stronę Pan nie reaguje.
  Miałem napisać pod tekstem @Sawy, że Kaczyński nie jest wcale arcymistrzem, ale machłem ręką.

  Za to publika @Lordowi Mac Ersonowi zarzucającego Panu cenzurę dała rekordową liczbę łapek.

  No i co? Na co Panu taka opinia?

  Plecie Pan o tych bezpiekach w dodatku, nie zetknął się Pan z nimi w banku?:)))

  Jak Pan szuka bezpieki, to niech się Pan zastanowi nad dwoma zejściami obiecujących dziennikarzy w czasie, gdy opinia koncentruje się na straszliwym wirusie i mydlanej operze wyborczej.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Żarska
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Bater

  Na koniec dobra wiadomość, //ewidentny krok w stronę dyktatury.//, czyli mianowanie Kamila Zaradkiewicza p.o. prezesa SN.
  No i moja pomyłka, interesy razwiedupra nie zostały zabezpieczone i nie ma triumwiratu.:))

  Zaradkiewicz jest (pra?)wnukiem pułkownika Kazimierza Tumidaskiego i podpułkownika Stanisława Styrczuli.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Tumidajski
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Styrczula_(oficer)

  Nareszcie niewątpliwy Polak z dziada pradziada obejmuje kierowanie Sądem Najwyższym po 80 latach. No i gdzie ta bezpieka, chyba nie po tej stronie?:))

  7
 7. DrQuality

  Ten tfu Zaradkiewicz to wyjątkowa szuja-skąd taka zdolnośc do znajdowania oślizgłych kreatur na poważne stanowiski tu opinia Pawłowicz
  https://wiadomosci.wp.pl/sad-najwyzszy-kamil-zaradkiewicz-podpadl-kiedys-krystynie-pawlowicz-6505439137302657a

  Dostał za swoja działalność intratną posadkę
  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/958062,w-sporze-o-tk-stal-po-stronie-pis-dostal-posade-w-radzie-nadzorczej-panstwowej-spolki.html
  Tumidajski i Styrczula przewracają sie w grobie

  4
  1. DrQuality

   konstytucja USA pierwsza poprawka
   Wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń
   Sugeruję nie banować
   Te wpisy tylko świadczą o wpisujących-poważnych ludzi tylko to bawi
   Niech Pan zważy to jest ta sama ekipa która uwierzyła w zamach w Smoleńsku

   4

Dodaj komentarz