Szacunek rocznej dynamiki PKB w naszym kraju w marcu spada do najniższego poziomu od lat 2012-2013

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

GUS opublikował już dane za marzec na temat produkcji przemysłu, produkcji budownictwa i sprzedaży detalicznej. Najniższą roczną dynamikę wykazała ta ostatnia spadając w poprzednim miesiącu o 9 proc. w porównaniu do poziomu z poprzedniego roku. Analogiczny spadek produkcji przemysłowej wyniósł -2,3 proc., zaś produkcja budowlano-montażowa okazała się w marcu wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc.

Jeśli wrzucimy te dane do prostego modelu regresyjnego rocznej dynamiki rocznej PKB w naszym kraju to otrzymamy +1,5 proc. wzrost. Jest to najniższe tempo wzrostu wartości tego modelu od lat 2012-2013 roku, kiedy to niższe odczyty były rejestrowane we wrześniu i grudniu 2012 oraz marcu i maju 2013. W tamtym okresie późniejsze oficjalne dane GUS pokazały +1 proc. dynamikę PKB w III kw. 2012, +0,2 proc. w IV kw. 2012, +0,1 proc. w I kw. 2013 oraz +0,6 proc. w II kw. 2013. Wcześniej niższe niż +1,5 proc. wartości ten model rocznej dynamiki PKB w naszym kraju przyjął w lutym i kwietniu 2009. Wtedy według oficjalnych danych GUS roczna dynamiką PKB wyniosła +1,8 proc. w I kw. 2009 i +2,1 proc. w II kw. 2009.

WIG-20 kontynuował w czwartek ruch powrotny do przełamanej we wtorek rosnącej linii wsparcia kanału krótkoterminowego trendu wzrostowego. Nadal na dwu biegunach rynku znajdowały się WIG-Games, który ustanawiał nowe historyczne szczyty i WIG-Banki, który spadał do nowych 11-letnich minimów.

Co do kierunku dalszego ruchu wydawały się być niezdecydowane ceny kontraktów na S&P 500 (-0,5 proc. dziś rano). Spadające gremialnie indeksy głównych rynków azjatyckich sugerowały drogę na południe (wyjątkiem był indeks australijski +0,5 proc.). Najniższy poziom od 2012 roku zaliczał Shanghai B-Share Index.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć kwietniowy spadek GUS-owskiego wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce do najniższego poziomu od 2004 roku:

… najniższą od 2013 roku liczbę rozpoczętych budów w Polsce w marcu:

… spadek do najniższego poziomu od 2009 roku publikowanego przez CBI wskaźnika wielkości portfela zamówień w gospodarce Wielkiej Brytanii w kwietniu:

… spadek zannualizowanej liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów w USA w marcu:

… wzrost do najwyższego poziomu od 2012 roku rocznej dynamiki wartości kredytów hipotecznych oraz do najwyższego poziomu od 2016 roku rocznej dynamiki depozytów w Polsce w marcu:

… wzrost do najwyższego poziomu od 2007 roku rocznej dynamiki wielkości agregatu pieniężnego M1 w Polsce w marcu:

… spadek do +4,4 mln tygodniowej liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA:

… spadek liczby transakcji na pierwotnym rynku nieruchomości w USA w marcu:

… oraz spadek średniej ceny nowych domów w USA w marcu (+0,7 proc. r/r):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  sumadartson 24 kwietnia 2020 o 07:04

  ostatnia powtórka, obiecuję
  Przepraszam Waszmościów że powiem to samo co wczoraj, ale nic innego nie wydaje się być równie istotnym:
  Kto nie kupił gotówki, PRZEGRAŁ….ją.
  Tak uwaźam nie ze względu na jeszcze większą liczbę posiadanyvh obecnie shortkoni niż w połowie lutego.
  Uwaźam tak ze względu na moją z prapradziada szlachecką pamięć, która od kołyski nie widziała tak złej, tak tragicznie beznadziejnie złej, żeby nie powiedzieć: tak globalnie groźnie fatalnej sytuacji fundamentalnej, technicznej, geopolitycznej.
  Uważam że jedynym ratunkiem dla tak zacnych Waszmościów na tym forum, którzy z tak wielką kulturą dzielą tu swoje radości, smutki i oczekiwania będzie właśnie ochrona kapitału poprzez 3manie go w kieszeni.
  Na shortkoń Panowie Szlachta.
  1

  13
   1. sumadartson

    Podaję kierunek a nie cel. A co do zwrotów to równie bezczelnie mógłbym zapytać czy ocalona gotówka ze sprzedaży cudzych akcji trafi do mojej sakwy. Tu każdy wyraża WŁASNE poglądy na rynek a rozum każdy ma (lub nie ma) swój.

    9
    1. dino54

     Pan w sposob radykalny namawial na Cedynie a wtedy trzeba bylo kupowac .Kto kupil na dole a dobze wysekcjonowal to jest mase spolek ktore jest 100
     5

     A czy Pan doplaci roznice jak ktos sprzewdal a dzisby sprzedal 100% drozej
     ?

     5
     1. sumadartson

      A czy ja dostanę dopłatę od tych, którzy za moją radą otworzyli S na indeks wig20 po 2300 i po 1410 ją zamknęli? Nawet teraz przy 1600 mają wygraną.
      A czy Waszmość zapłaci różnicę tym, którzy za jego radą będą trzymać akcje dino z obecnych 180 do 80 złotych?
      Tu każdy wyraża swój pogląd na rynek i każdy ma (albo nie) swój rozum do zawierania transakcji.

      9
     2. sumadartson

      Jeszcze dodam że Cedynia SA nie jest notowana na GPW. Nie przypominam sobie abym namawiał do sprzedaży AKCJI. Faktem bezspornym jest natomiast że informowałem o zbieraniu przeze mnie pereł (akcji), gdy indeks był w okolicach 1350 pkt. A Waszmości rekomendacji z tamtych czasów jakoś nie kojarzę.

      4
    2. zorro

     @sumadartson
     czytając niektóre komentarze mama wrażenie, że wielu czytelników traktuje giełdę jak dom matki Teresy z Kalkuty a nie miejsce gdzie każdy dookoła próbuje w sposób niezauważony wyciągnąć portfel z twojej kieszeni

     1
     1. sumadartson

      Bardzo wielu. Traktują jak krynicę dobra wszelakiego, gdzie wystarczy kupić i czekać na miliony. Sporo nowicjuszy globalnie na rynkach (zwłaszcza u nas) z racji przeciągniętej do granic bólu piątej (ostatniej) fali wzrostów przez nowego szefa FED, prezydenta Trumpa. Dodatkowo “eksperci” od PPK napakowali ludziom do głów nieco herezji

      3
 2. karol33

  Pracuję w branży zupełnie niezwiązanej z finansami, w obecnej firmie od dwóch lat. Dziś coś mnie tknęło – w ciągu ostatnich dwóch tygodni już drugi raz słyszałem, że “teraz jest dobry moment na kupno akcji, bo spadły” i “przecież już nie będzie taniej”, więc pozakładali konta maklerskie. Ogólnie malutkie pojęcie o giełdzie. Wcześniej w hossie ANI SŁOWA. Jeszcze na jednym wdechu usłyszałem, że “teraz jest dobry moment na kupno mieszkań”, bo banki już radykalnie tną ludziom zdolność kredytową (ciekawe dlaczego…)
  Wnioski nasuwają się same. Albo mamy piękny bull trap albo pierwszy raz w historii małe leszcze zjedzą rekina.

  18
  1. sumadartson

   Dokładnie to samo zauważyłem. Znajomy pierwszy raz w życiu kupił kontrakt na ropę po 20 usd a tydzień temu pytał mnie co to jest rolowanie kontraktu. Gdy zapytałem co go tak olśniło do kupna, usłyszałem: bo ropa jest tania.
   Nasuwa się analogia do 1929 roku, gdy pucybut z Wall Street stanął ostatni w kolejce do maklera aby wykupić rekiny

   11
  2. tinley

   Ja mam taką zasadę że od GPW trzymam się z daleka poza rodzynkami z MIsiów i tej zasady nie zmieniam a już na pewno nie dam sie władować w państwowe spółki kolejnymi tyradami że tanio tak jak nigdy nie było itd. Tanio było i tanio bedzie – zwłaszcza w sektorach opanowanych przez państwo. Banki, kopalnie, energetyka. To trupy Widze w nowych sprawozdaniach jeden fundusz który od lat unikał SPP i miał je w szczątkowej ilości teraz wyciął wszystko w pień. Zero W20 w portfelu. Pierwszy raz coś takiego u nich widzę.
   ps. jako państwowy sektor widzę cały sektor bankowy jako że Santander czy inne Millennium to sa banki dociskane butem przez państwo tak samo jak PKO czy PEKAO. Ten sektor jest już zaorany przez RPP i Morawieckiego.
   a to ze w RPP pracują idioci to nie ma co do tego żadnej wątpliwości skoro jeden z członków powiedział ze ceny żywnosci bedą teraz spadać. Przecież ktoś kto takie rzeczy opowiada naprawdę powinien zastanowić się nad sobą bo wystarczy zapytać rolnika po kilku klasach zawodówki to wytłumaczy skąd się biorą kłopoty na rynku żywnosciowym i dlaczego ceny rosną. To jest naprawde tragedia ten cały skład RPP.

   9
  1. bartek

   a czy nie bedzie mniej goracego pieniadza na rynku ?
   a czy ludzie sie nie powstrzymaja z zakupem na lepsze czasy ?
   a co z odplywem emigrantów? przeciez to oni wynajmuja :))) ?
   a czy jak corvir pozostanie z nami to to bedzie wiele wolnych mieszkan po seniirach?

   jedyny argument za wzrostem cen to ze idioci sa w rpp/nbp

   4
   1. tinley

    Argument jest taki że w RPP pracują idioci a ceny nieruchomości po kryzysie zawsze rosną. Teraz tez pole do spadku jest ograniczone bo na rynek juz ruszyli łowcy okazji. mamy recesje z rosnącym rynkiem akcji i będziemy mieli recesję bez spadku cen nieruchomości. o wzrosty bedzie trudno bo jednak pojemność portfeli przecietnych ciułaczy których stać na kupno mieszkania jest jednak ograniczona w przeciewieństwie do portfeli Blackrock czy banków centralnych kupujących akcje.
    Prawdopodobnie będziemy mieli jakiś zastój, lekki spadek rzędu 10% a potem miezkania wróca do wzrostu bo przy tych stopach i druku kasy nie ma innej alternatywy zdaje się. Chyba ze pandemie będziemy mieli co 2 kwartały i lockdowny tak samo to już igdy nie zobaczymy cen mieszkań w na poziomach z przełomu roku

    2
      1. tinley

       Ja pisałem o RPP. Rekomendacje dot zakupów złota podejmuje specjalny departament NBP a nie RPP. Ja jednak z kazdym dniem utwierdzam się w przekonaniu ze RPP to jednak grupa ludzi kompletnie z Ksiezyca. Skoro w niej potrafił znaleźć się uczniak Glapińskiego który wylądował ostatecznie w areszcie to widac co tam jest a poziom. e wszystkie gadki o inflacji nieprzekraczającej 3.5% to przecież opowieści z mchu i paproci były. To jak przeprowadzali te całe QE, te paniczne ciecia stóp po deklaracjach że one nic nie zmienią ogłaszanych 2tyg przed cięciem… Wystarczy posłuchać co Glapiński i łon wygadują na konferencjach. Przecież to jest wesołe miasteczko albo inny Julinek.
       NBP pracuje tak jak widać. prognozy inflacyjne całkiem z czapy. Kulą w płot to mało powiedziane. Tam powywalali mase ludzi którzy profesjonalnie się tym zajmowali i widać pracują teraz amatorzy przedstawiający Glapinskiemu to co chce zobaczyć a nei to co powinien zobaczyć. Stąd ta cała szopka z prognozami CPI które nie chca słuchać się Glapinskiego. To sa rozsądni ludzie?

       2
 3. karol33

  akurat tu była mowa o mieszkaniu dla siebie gdzie to małżeństwo jest z branży mocno dotkniętej przez koronawirusa.
  W nieruchomościach siedzę o 20 lat dłużej niż w giełdzie i pokuszę się o stwierdzenie, że czekają nas powolne spadki cen kupna. Przyczyny: wzrost bezrobocia, cięcia pensji w wieli firmach o 15-25%, wchodzenie na rynek pracy coraz mniej licznych roczników, obniżenie zdolności kredytowych oraz zwyczajna niepewność co do dalszej sytuacji na rynku pracy. Oczywiście w PLNach może dojść nawet do wzrostu cen ze względu na ryzyko dalszego osłabienia naszej waluty czy to przez odpływ kapitału czy to przez działania NBP

  7
   1. karol33

    może wyjadą do Niemiec a może w Ukrainie będzie jeszcze gorzej (albo Putin tupnie nogą) i tym bardziej tu przyjadą pracować na budowie już tylko za miskę kaszy? Kto wie, ogólnie raczej zgadzam się z Tobą, celowo ten argument pominąłem, bo nie znam dobrze ich sytuacji

  1. FED drukarz

   jeszcze nie widziałem żeby drukować biliony na świecie i mieszkania miały tanieć ,w dupe dostaną tylko ci co kupowali po kilkadziesiąt -kilkaset mieszkan do spekulacji i na wynajem .

   CCC podało przedsmak tego co będzie w wynikach za 2 kwartał latem i jesienią , jeżeli w 1 kwartale mają 350 mln straty to za 2 kwartał będzie 2 razy tyle , sezon na buty się skończył .Dlatego podtrzymuję mamy teraz BYKa na kontraktach na tej serii a potem zagrają pod wyniki za 2 kwartał na kolejnej serii a będzie co podziwiać .

   3
 4. mac-erson

  @Sir Guy
  Z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy i w miłości dla Twojej duszy.

  Władza nie jest i nigdy nie była naszym sprzymierzeńcem. Niezależnie czy to PIS, PO, komuna czy ktoś nowy.
  Największą stratą nas ludzi jest brak jedności społecznej w walce o prawa i wolność jednostki. Wierzę, że Nasz Naród ma swoją mądrość i zahipnotyzowanie minie prędzej czy później i ponownie się zjednoczymy.
  Hipnoza nas przez władzę polega na doprowadzeniu do wzajemnej wrogości, kapowania sąsiad na sąsiada.
  Obecny test koronowirusowy dał jednoznacznie wynik pozytywny – ograniczania naszych praw do wolności jednostki, samostanowienia. Zmusili nas do zakrywania twarzy (zakryj nos – nie węsz za dużo, zakryj usta – nie wyrażaj swoich poglądów). Chcą nas zmusić do szczepionek (z chipami??), instalowania na smartfonie programów szpiegujących gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, co robimy, instalowania technologii 5G (potencjalne zagrożenia dla zdrowia i potencjalne narzędzia kontroli można poszukać w necie) bez żadnej konsultacji społecznej.

  Czym szybciej to zrozumiemy, że nie jest problemem czy to PIS, PO czy inna partia polityczna jest na górze tylko problemem jest BRAK ŚWIADOMOŚCI i JEDNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA przeciw władzom tym lepiej dla nas.

  15
  1. mac-erson

   Depopulacja – technologia, którą dysponują a nawet nie zdajemy sobie z faktycznej dostępnej technologii doprowadzi w ciągu nabliższych lat do wyeliminowania człowieka z wielu zawodów, a w kolejnym etapie wprowadzeniu robotów czy też hybryd (sztucznej inteligencji) do sterowania i zarządzania praktycznie wszystkim. Po co więc tylu ludzi na świecie ???
   To się dzieje i nasze zjednoczenie i przeciwstawienie globalnym planom to jedyna szansa dla ludzkości.
   Oni się tylko tego boją – że się zjednoczymy, że wyjdziemy na ulicę. Komuna pękła bo ludzie się zbuntowali, zjednoczyli.
   Ludzie to przecież suweren najwyższy suweren. A obecnie światowe władze traktują nas jak niewolników.

   8
 5. Ignacio1

  Ja zauważyłem, że deweloperzy wstrzymywali się z budowami, natomiast jak cena osiągnęła 8000/m2, to gremialnie ruszyli, sądząc, że zanim ukończą, to cena dojdzie do 12000/m2. Przecież, nie będą budować za darmo 🙂 , okazyje się, że chciwość zawsze jest taka sama.

  3
  1. Ignacio1

   Nastroje zrobiły się jakieś jednoznaczne, a może tym razem jednak będzie V, zrobione na złość resztą gotówki, która pozostała z petrodolarów i obligacji, ten ostatni rynek jest parę razy większy od rynków akcji!

 6. mrRobertson

  @all czy ktos ma linka do jakiejs strony gdzie podają nastawienie graczy na kontraktach na rope bo ponoć nastawienie nadal spadkowe na ropie i chcialbym to sprawdzic jakos.
  Z góry dzieki.
  Wydaje mi sie z ktoś tu juz podawal jakiegos linka ale nie moge tego znalezc.

 7. mac-erson

  Ja pozostaję poza rynkiem. Sytuacja krótkoterminowo jest dla mnie niejednoznaczna. Pytanie czy już skończyliśmy korektę wzrostową czy będzie jeszcze jeden impuls. Na oba warianty są argumenty a rynki się zastanawiają co dalej.
  Na wejście w S-ki wbrew pozorom przeszkadzają mi niskie ceny banków. Jeśli rynek PL utrzyma okolice 1600 a banki zrobią korektę wzrostową to możemy zrobić impuls wzrostowy.
  Średnioterminowo nie mam wątpliwości, że jeszcze będzie strach o głębszą recesję.
  Ale może to nastapić dopiero w okresie maj – lipiec gdy rynek zwątpi w formację V gospodarek.

  8
 8. Ignacio1

  Swoją drogą aż się dziwię, że nie ma kontraktów terminowych na ceny nieruchomości na szczeblu każdego kraju, który ma giełdę. Bo robi się z tego rynku, jakby bezpieczna przystań, ze szkodą : dla rzeczywiście potrzebujących mieszkań do zamieszkania, jak i ryzyka kredytowego dla banków!

 9. Ignacio1

  Z wykresów cen nieruchomości, które Pan Wojciech nam tu publikuje z poszczególnych państw, aż się prośi żeby zagrać na ich spadek. Albowiem, ceny wszystkich są w kosmosie! Gdyby tylko była taka możliwość.

 10. wojciech.bialek (Autor
  Wpisu
  )

  @Guy Fawkes:
  “Snopek z Grodziska znów napisał ciekawy tekst, dla młodych zniekształconych (i starych zniekształconych), akurat trafiłem, bo od tygodni nie mam cierpliwości.:))
  https://coryllus.pl/yoko-ono-vs-magdalena-samozwaniec/

  Dziękuję za ten odnośnik, bo dzięki niemu trafiłem na to:

  https://www.pudelek.pl/piotr-patkowski-pod-lupa-internautow-przesledzili-polubienia-nowego-wiceministra-na-facebooku-j-bac-wegetarian-rozliczymy-dude-z-obietnic-6500843181718016a

  „Zdelegalizować konie”, „Konie są tępe”, „Jestem za zaostrzeniem kar dla zwierząt znęcających się nad ludźmi”.

  To są jaja Zosiu. Nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Czy jest jakiś sposób, żeby normalni ludzie się przed tym obronili?

  Kraj rządzony przez taką patologię musi upaść, co dotknie nas i nasze dzieci. Jak się przed tym uratować?

  Żeby była jasność, nie chodzi mi o tego chłopaczka – młody to głupi, wiadomo, nic nadzwyczajnego – ale o tych, którzy go nominowali.

  8
  1. mac-erson

   Bez zbędnych analogii.
   W strukturach mafijnych wykorzystuje się aparatczyków z wysokim ego, którym obiecuje się wysokie stopnie w hierarchii aby wykonali niewdzięczną robotę z zaangażowaniem. Jak już swoje zrobią po kryjomu kulka w łeb i bierzemy następnego do tej roli.

   3
  2. macarek

   Bezkarność, buta i pycha. Tłuczemy temat niszczenia spółek SP przez kolejnych Misiewiczow. Propaganda gorsza od komuny. A Pan dopiero dostrzega patologię?
   Na ulicach już tli się bunt – na razie pospólstwo obraża policjantów za ograniczenia, nerwowa atmosfera narasta. Jak gospodarka padnie to całe szczęście że w Polsce nie ma tyle broni co w USA.

   9
   1. Largo Winch

    Bla, bla, bla. To oczywiste, że ludzie są zmęczeni. Masa ludu nie pamięta nawet stanu wojennego, a całkiem sporo kolejek w sklepach. Jak na pierwsze tego typu zdarzenie, i tak jestem zdziwiony poziomem dyscypliny.

    2
 11. cebeerxx

  CDRed, którym non stop ratują WIG20 kosztuje już 35 mld i jest warta tyle ile PKN Orlen plus w gratisie dostajemy mBank albo Play do wyboru. Spółka, która przez ostatnie 5 lat zarabiała netto kwartalnie średnio po 50 mln złotych i miała kwartalnie 135 mln przychodów. I wszystko to miało miejsce bezpośrednio po ich giga sukcesie wiedźmina 3. Jak widać był to głównie sukces wizerunkowy bo pieniądze w stosunku do market capu są absolutnie żałosne. To już naprawdę zaczyna przypominać wymianę psa za 2 miliony na 2 koty po milion

  15
  1. macarek

   Moim zdaniem jest to dokończenie tej e-bańki przerwanej sztucznie przez koronę. Pewnie skończy się to sport squeeze jak na Tesli – zrobię sobie tabelkę w xls ile musi urosnąć sam CDR by dociagnac Index na poziom X.

   2
    1. mac-erson

     zobaczymy next week. Przebita linia trendu na Sp500 2870 i rośnie. Tak więc jakby chcieli przybić ją od spodu w przyszłym tygodniu to może być około 2900 (brakująca piątka korekcyjna).
     Sam jestem ciekaw, który wariant wybierze rynek.

    2. leotdipl

     @karnak,

     zgadza się. Ale to dopiero Preludium. 1000 Pkt to Cel WIG20 – SZOK? Niekoniecznie, Re-Test (Poziomu z 2009r. /Lu/Marz) już miał miejsce. Teraz dojazd do dolnej bandy Kanału Spadkowego poprowadzonego od Roku 2009. Dalej, mamy 2-DNO i dopiero odbicie. Wyjaśnienie: od 2009 mamy coraz niższe Szczyty, i niższe Dołki. “Po drodze” jest jeszcze 1200 do przebicia. Co mnie potwierdza w tezie? EPOL.US vs. EEM.US za 20-lat. EPOL.US/WIG20 jeszcze dobitniej tą tezę potwierdza. Gotówka, tylko gotówka będzie się liczyć. O Złocie nie wspominam, bo i tak nie można go kupić (fizycznie).

 12. DrQuality

  Mnie akurat fascynuje postac niejakiego Sasina
  Facet był burmistrzem Wołomina czy kims tam ale sprowadził do tego miasteczka kilkudziesieciu
  przaśniaków z Pisu w czasie Peowskiej smuty na stanowiska przetrwalnikowe
  W Wołominie funkcjonował SKOK.
  prezes tegoz w trakcie rozprawy sądowej pod przysięgą zeznał ze on i jego wiceprezes dawali Sasinowi łapówki.Oczywiscie może on mówic w trakcie przewodu rózne rzeczy
  ALE!ALE!
  Po tej informacji gazetowej w trakcie “Kawy na ławie”prowadzący Piasecki zapytał czy to prawda padła odpowiedż:to jest pomówienie składam właśnie pozew do sądu,to jest oszczerstwo”
  Było to 6-7 miesiecy temu.Do tej pory zaden z dziennikarzy nie podjs=ął tematu,nie zapytałnie drążył czy pozew został złozony,jak rozwija sie sprawa.

  7
 13. Largo Winch

  Zwróciłbym uwagę na wykres ropy, od połowy lat 80-tych:
  https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=mx&t=c&a=ln&b=1

  I na to:
  https://www.wnp.pl/nafta/glowny-ekonomista-pkn-orlen-nadpodaz-ropy-nie-utrzyma-sie-dlugo,388969.html
  W szczególności na ten fragment:
  “Moim zdaniem w średnim terminie możemy mieć kłopoty z powodu ograniczeń podaży ropy na rynek w stosunku do popytu, a w dłuższym szybszy spadek popytu na paliwa płynne, niż się do tej pory spodziewaliśmy” – podkreślił Czyżewski.

  Podsumowując:
  1. Z ropą jest podobnie jak w drugiej połowie latach 80-tych, nadpodaż.
  2. Nawet jak ograniczą wydobycie o dostosują do popytu (cena wzrośnie), to i tak popyt długoterminowy będzie spadał. To będzie trzymało ceny na relatywnie niskich poziomach.
  3. Tylko konflikty (poważne) mogą podreperować budżety eksporterów ropy.

 14. datik

  @@
  Urzędy pracy zrezygnowały z warunku utrzymania zatrudnienia przy – w założeniu bezzwrotnej – pożyczki dla “mikrofirm” a jedynie utrzymania działalności, co przy umorzeniu składek ZUS jest warunkiem w zasadzie spełnionym.
  Zakładając, że jednak nie “RZADZĄ NAMI GŁUPCY” to…jakich oni perturbacji w gospodarce się spodziewają, ze praktycznie rozdają pieniądze ?

  1. Guy Fawkes

   Ja widzę w tym przede wszystkim, że obecna władza szybko się uczy i zależy jej na dobru Kraju. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy rząd modyfikuje (czy nawet wycofuje) swoja projekta powodowany reakcją społeczną.

   2
 15. Guy Fawkes

  @WB

  //Dziękuję za ten odnośnik, bo dzięki niemu trafiłem na to:

  https://www.pudelek.pl/piotr-patkowski-pod-lupa-internautow-przesledzili-polubienia-nowego-wiceministra-na-facebooku-j-bac-wegetarian-rozliczymy-dude-z-obietnic-6500843181718016a //

  Nie wiem, jak to Pan zrobił, chyba coś w tym jest, że człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.:)))
  Żeby to przeczytać, musiałem odblokować dla pudelka adblocka.

  Dopiero Pan mówił, żeby ufać młodzieży, że trzeba latać w kosmos itd, i już się Panu odwidziało?:))

  Nie znam stron, polubionych przez wiceministra in spe, ale przypuszczam, że to są strony albo antyideologiczne albo jajcarskie. I w ogóle nie wiem gdzie tu jest jaki problemat godny uwagi.

  .

  Powiem Panu tak: trochę mnie ostatnio poniosło, nie jest Pan słabym analitykiem. Jest Pan niezłym analitykiem, a na pewno jest Pan oryginalnym analitykiem. Ja w ogóle z opinii analityków nie korzystam, ale czasem lubię posłuchać. Człowiek we własnych myślach się zapętla, dlatego ważny bywa punt odniesienia. W tym względzie Pan, panowie Kwiecień czy Rogalski, stanowicie pewne stałe przytomności we wrszechświecie.

  Jeśli chodzi o Pana słabe strony, a któż ich nie ma(?), to przede wszystkim skłonność do zbliżania się czasem do poprawności politycznej. Być może pozostaje to w związku z pewnym elementem cyklistyki, t.j. iluzją konieczności dziejowej(kosmicznej) z jaką cykle mają się przejawiać. Tak jakby narzycanie okowów teoretycznego socjalizmu na swobodną rzeczywistość. A przecie wszystko to ręką ludzką uczynione dla efektywnych obrotów kapitału. A przecież kto ustanowił, ten może znieść.

  Co do polityki, to ja będę zawsze przeciwny POstKOmunie i wszystkiemu, co z niej wyrasta, a co ma swój początek w czasach okupacji i późniejszego utrwalania władzy ludowej i co przepoczwarza się do dziś. Wszystko, tylko nie to.

  Lance do boju szable w dłoń, bolszewika goń goń goń!

  https://www.youtube.com/watch?v=XSdPEmPENp4

  8
    1. sumadartson

     Wszystko jest możliwe. Przerabiałem te jankeskie wzloty i upadki w 2007/2009 z całkiem przyzwoitym skutkiem jak na młodego kadeta rynku, to i teraz urwę łeb hydrze. Jestem aktywny w otwieraniu/zamykaniu pozycji. Tak się gra jak szef FED (Trump) pozwala.

     2
 16. koronasvirus1

  https://biznesalert.pl/rosja-apeluje-zblizenie-polska-wojna-cenowa-energetyka-ropa/
  Ostatni komentarz ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, który stwierdził 21 kwietnia cytowany przez RIA Novosti, że Moskwa liczy na przezwyciężenie kryzysu w relacjach z Polakami. Przypomniał, że istnieje szereg kanałów współpracy, które można odmrozić. – Naprawdę mam nadzieję, że my i nasi polscy sąsiedzi i, nie boję się użyć tego słowa, przyjaciele, a mam wielu przyjaciół w Polsce, przezwyciężymy obecny okres i nie przetrwają próby sztucznego tworzenia powodów seperacji naszych narodów – ocenił.

  Ciekawe na jakie ustępstwa pójdą Rosjanie?
  Może ropa za żywność 🙂

  1
 17. cebeerxx

  @Ignacio1

  Ale w życiu, kolejny raz wklejam to samo. Co innego od lat trzymać się trendu i zarabiać na tym a co innego mieć jakiś trzeźwy ogląd sytuacji. Cdred to w mojej opinii giga balon GPW. Na małym obrocie trzymają tym WIG20, dziś np momentami rośnie jako jedyny z tej dwudziestki. Tylko dzisiaj jego kapitalizacja skoczyła o prawie tyle ile jest wart np cały Ciech, który przez te ostatnie 20 kwartałów miał zyski średnio 2 razy takie jak nasza gwiazda! Największa spółka warzywniaka ogłasza np 90 mln kwartalnego zysku a tabuny analityków prześcigają się w peanach, bo o 20% przebili ich wyssane z korpopalca konsensusy rynkowe. I tak się dmucha tego balona

  7
  1. datik

   Na CDR teoretycznie można grac/pompować aż do premiery…

   Może ktoś mi wyjaśni jak w takiej sytuacji zachowują się rodzime fundy, nikogo nie korci aby zrealizowac zyski ? Czekają na sygnały ? A w ramach suwaka sprzedają akcje na których straty mają ?

   1
   1. Neptun

    HEHE teoretycznie to można wygrać w totka. Nieuzasadniony wzrost CDR daje do myślenia. Nieuzasadniony bo nie wiadomo czy nowa gra będzie megaaaa jak wiedźmin po drugie nasprzedawali się Wiedźmina # , to już stara gra, więc kupuj plotki sprzedawaj fakty.

    1. leotdipl

     @Neptun,

     podzielam pogląd. Technicznie – jeśli ta sesja i miesiąc zamknie się poniżej 372, nie będzie nowego szczytu. Co dalej? Korekta. Jak głęboka? Zależy od sytuacji zewnętrznej (czytaj USA). Wg mnie ubytek kilkudziesięciu mld. z TFI gdzieś musiał zostać “zagospodarowany” + ulica /nowe konta maklerskie/ to właśnie ucieczka w CDR. Ale faktycznie, jeśli Cyberpunk77 nie zostanie odebrany tak jak się oczekuje, będzie Mega-Korekta. W końcu po premierze zawsze jest realizacja zysków.

     1
 18. Largo Winch

  @Guy Fawkes
  To coś więcej niż dbanie o interesy Polaków. Zbyt wielu nie rozumie, że problemem nr 1 dla Polski i wielu innych państw nie jest utrzymanie tego systemu lub jego naprawa, ale UTRZYMANIE (to zadanie na dziś w dobie koronawirusa) i ROZBUDOWA STRATEGICZNYCH ZASOBÓW pozwalających na jak najlepsze przygotowanie, na miarę swoich możliwości, do zbliżających się wojen. Zbyt pompatyczne? Nie. A jak ktoś nie rozumie, to dalej będzie pytać, po co wielka kasa, jakby jakaś pandemia nowa albo co? Wielu nie da się przekonać, będzie widzieć tylko przekupywanie mas itd. Polski rząd wykorzystuje sytuację związaną z epidemią i zabezpiecza dodatkowe środki na produkcję niezbędnych, strategicznych środków, które w części robione są za granicą.
  Działania rządu to również odpowiedź na przyszłe (ja obstawiam 2023, konsultant121 2022 a Pan Wojciech 2024/2025 rok) potężnych perturbacji politycznych i gospodarczych w Chinach. I o ile ustawianie w szeregu Niemców przez Trumpa i wpływ tego na ich a dalej idąc na naszą gospodarkę nie był wielki, to kryzysu w Chinach, o którym piszę już nie przejdziemy suchą stopą.
  Opozycja jest delikatnie mówiąc mało inteligentna i leniwa, bo trudno wymagać od ludzi przez lata ubezwłasnowolnionych, niesamodzielnych w podejmowaniu nawet decyzji średnio ważących, przyzwyczajonych do nic nie robienia, i parasola ochronnego przed złymi efektami swoich decyzji. Na dłuższą metę to będzie wyzwanie dla każdej, dbającej o interesy Polaków władzy, bo opozycja, bez widoku na zdobycie władzy stanie się tylko ekspozyturą interesów państw na źle nam życzących, absorbującą jednak, zabierającą i trwoniącą zasoby kraju (jedyne co będzie potrafić to siać dezinformację i chaos).

  4
 19. cebeerxx

  W ogóle to rozumiem Maliniaka, dlaczego lubi stać przy biurku Trumpa, oni po prostu nadają na tych samych falach.

  “Lekarze ostrzegają, że ostatnie pomysły znanego z nieortodoksyjnego podejścia do wiedzy naukowej przywódcy USA są groźne dla życia. Ale Donald Trump nie przejmuje się tymi ostrzeżeniami.
  Donald Trump wystąpił na konferencji prasowej obok Billa Bryana kierującego wydziałem nauki i technologii w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bryan przedstawił wyniki wstępnych badań, które sugerują, że żywotność koronawirusa w cieplejszym i wilgotnym klimacie jest znacznie krótsza niż w chłodnym i suchym.

  – Wirus najszybciej umiera w świetle słonecznym – powiedział Bryan.

  – Czyli – zainteresował się Trump – gdyby się udało uderzyć w ciało jakimś bardzo silnym światłem, może ultrafioletowym, może przez skórę albo w inny sposób wprowadzić światło do ciała… Powiedział pan, że będziemy to również testować?

  – Widzę – kontynuował prezydent – jak środki dezynfekujące zabijają [wirusa] w jedną minutę. Czy jest sposób, żeby zrobić to przez zastrzyk, takie czyszczenie [organizmu]? Bo [wirus] wchodzi w płuca, robi mnóstwo rzeczy w płucach. Byłoby ciekawe to sprawdzić.”

  3
  1. Darek51234

   Na tym polega potęga USA, na tym że ludzie kreatywni nie są blokowani. I na 1 mln debilnych pomysłów pojawia się ten genialny na który nikt nie wpadł. Dlatego są nie do pokonania. I to się bardzo długo nie zmieni. Ale jest jeden mały problem, to prezydent:). Może akurat on nie powinien być taki kreatywny.

   2
 20. datik

  Zadzwoniłem do znajomego szefa/ajenta stacji Orlen i zażartowałem, ze go podam za niecne praktyki cenowe z PB95 do UOKIK. Tez jest wkurzony bo “liczą” mu od sprzedanego litra a nie od kwoty a sprzedaż ma o 60% (sic!) mniejszą

 21. bw0

  @WB
  Panie Wojtku zaczyna pan być dramatycznie ślepy na jedno oko. Utyskuje pan non-stop na ten PiS a po chwili publikuje prognozę wzrostu PKB w korono wirusowym marcu na plus !! 1,5%. Albo pisze o rekordowo nieprzerwanym okresie bez recesji tak jak w Australii od 30 lat i i jednocześnie krytykuje rządzące ekipy że prowadzą nas na skraj katastrofy.
  W ciągu kilku chwil można wynaleźć kilkunastu młodocianych urzędników czy potomków poprzedniej ekipy z równie dziwnymi “polubieniami” z córką pana Rostowskiego na czele. Ja gościa już lubię bo polubił też Lao Che.

  9
 22. Guy Fawkes

  @Bw0

  Światłoterapia istnieje i przynosi dobre rezultaty.

  A pomysł, żeby coś wprowadzić do organizmu, co zahamuje (”zabije”) namnażanie się wirusa, patentują właśnie nasi naukowcy z Wrocławia czy Krakowa.

  Widać wyraźnie że Trump jest przeciwny cudownej szczepionce Billa słupnika, a szuka leku. I o to chodzi.

  Do czego to doszło, że nawet prasa finansowa musi pryncypialnie zaprzeczać, jakoby Bill słupnik był ludobójcą.:))))
  https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/1471302,koronawirus-bill-gates-teorie-spiskowe-felieton-sebastian-stodolak.html

  Jak ja słyszę słowo ”filantrop”, to mi się scyzoryk otwiera w kieszeni, dlatego sympatyzuję z czarodziejem Trumpem.

  7
   1. koronasvirus1

    Ponoć w USA szpitale mają dużo większe stawki za leczenie, jeśli wiąże się to z podłączeniem do respiratora, więc pewnie każdego umierającego gościa podpinają do respiratora nawet jak wiadomo, że nie ma dla niego ratunku. Stąd takie statystyki.

    5
  1. bw0

   Niektórzy tutaj nie ogarniają zamętu jaki nadchodzi, a każde tłumaczenie czy analizowanie nawet gdy nie ma słowa o PiS czy PO biorą jako pisoską propagandę.
   Ps. Czy Pan Wojtek sugerował w poprzednim wpisie że POTUS może nie dożyć spokojnej starości i że zrobi to znowu ktoś z naszych? 😉

   1
 23. DrQuality

  Ja to nawet słyszałem ze jak Adrian ma zadzwonić do Trumpa to Melania zakłada mu pampersa-1/podobno tak sie go boi,bo jak Adrian na niego huknie to podobno okna w Białym Domu ledwo to wytrzymują-/ten pampers to też od czasu jak Adrian kilkakrotnie dybał na Trumpa przed ubikacją i chciał z nim sobie zrobić selfie-sa relacje o skargach Trumpa”Mike/pence/ ja tu kurna biegne do WC,wiesz ta moja prostata,a tu nagle hyc ten,no jak mu tam-Nwanga wa za Banga??-nie,nie ten był biały Mike ten z taka czerwoną okragła gęba,z innego kraju no nieważne,ja tu bolesne parcie na cewke moczową o on mi tu p……..li o Czworokącie Morskim,czy jakimś Siedmiomorzu,że chciałby sie ze mna spotkać,a co to on nie wie zę ja lubie panienki po c……ch dotykać hehehe/, 2/ a poza tym jak mu Adrian walnie wica,znaczy dowcip to Trump po prostu popuszcza ze smiechu -po uprzedniej kunsultacji z CIA o co w wicu,znaczy dowcipie chodziło
  Tylko mi nie sarkać,dogadywać-TAK SIĘ ROBI WIEEELKĄ POLITYKĘ!!!!!!!

  8
 24. zorro

  CD Projekt premiery wszystkich Wiedźminów zawsze robił na szczytach hossy w PL, trafiając idealnie w punkt. Kilka razy przesuwał terminy aby perfekcyjnie wstrzelić się w szczyt. Skoro premiera Cyberpunka zaplanowana jest na wrzesień b.r. to moim zdaniem grubasy znają przyszłość. Gdyby to nie wypaliło to zapewne tak będą korygować datę premiery aby zgodnie z tradycją stało się to na szczycie WIG. Po premierach nieraz kurs spółki siłą rozpędu jeszcze rósł ale indeksy wchodziły już w bessę. Pożyjemy-zobaczymy. Na razie czekamy do września i na potwierdzenie ostatecznego terminu premiery Cyberpunka.

  1
 25. Guy Fawkes

  @Largo

  //…problemem nr 1 dla Polski i wielu innych państw nie jest utrzymanie tego systemu lub jego naprawa, ale UTRZYMANIE (to zadanie na dziś w dobie koronawirusa) i ROZBUDOWA STRATEGICZNYCH ZASOBÓW pozwalających na jak najlepsze przygotowanie, na miarę swoich możliwości, do zbliżających się wojen.//

  Jam to nie chwaląc się już dawno tu napisał, że państwo powinno zrobić koncern farmaceutyczny, współpracujący z prywatnymi firmami lokalnymi i postawić na leki jako branżę przyszłoścową.
  Teraz widać, że to nie tylko branża przyszłościowa, ale i strategiczna.

  Coś się ruszyło, ale czemu to jest tajny projekt? Narusza interesy Billa słupnika czy jak?
  https://www.tvp.info/47684039/tajny-projekt-ministerstwa-zdrowia-chce-wybudowac-fabryke

 26. FED drukarz

  Widzę tutaj zachwyty nad PKB w 1 kwartale , pamiętajcie że jeszcze na początku marca niejaki geniusz z PiSu nie widział problemu koronawirusa i mówił żeby włożyć LÓD w GACIE , PKB to walnie ale w 2 kwartale czyli kwiecień , maj i czerwiec , a wiem to bo moja znajoma pracuje w firmie farmaceutycznej i marzec był swietny a teraz cały miesiąc oddają towar i kazali im isc na zwolnienia urlopy albo bezpłatne urlopy a to firma zatrudniająca tysiące osób , takich będzie więcej nawet mój znajomy budowlaniec mówi że maił budowy a ludzie dzwonią i chcą obniżać ceny ale do niego jeszcze nie dotarło i bluźni na nich że cwaniaki i cen budowy im nie obniży , ja tylko czekam jak mu zmięknie rura bo na razie z 10 pracownikami robi sobie od 2 tygodni podwórko i ogrodzenie pod domem znaczy że pracy nie ma a nie wiedział już jakie to panisko rżnąć taki był ważny , w rok zarobił tyle co przez 5 lat i się usrało .

  Poza tym pamiętajcie co mówi Warren Buffet martw się jak jest dobrze , jak ogłoszą opanowanie epidemii to wtedy WALNIE bo teraz jeszcze rosną bo jest źle więc kasa w giełde a jak ogłoszą że jest dobrze już po wirusie to cała kasa pójdzie nie w giełde a w odbudowanie zbankrutowanych gospodarek , to jest raczej proste , druga noga należy się w USA jak psu miska .

Dodaj komentarz