„V” na akcjach osłabia obligacje skarbowe

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Cena kontraktów terminowych na amerykańskie 30-letnie obligacje skarbowe ustanowiła w marcu – w ramach zbliżonej do „cyklu prezydenckiego” 4-letniej cykliczności – historyczny szczyt, potem silnie spadła, odrobiła część strat, a wczoraj znalazła się na najniższym poziomie od 2,5 miesięcy. Sugeruje to systematyczne słabnięcie awersji do ryzyka wywołane odbiciem indeksów rynków akcji z ostatnich tygodni, które przyjęło postać spektakularnego „V”.

MACD na cenie tych kontraktów spadło do najniższego poziomu od stycznia potwierdzając ostatni spadek i sugerując możliwość jego pogłębienia do strefy wsparcia wyznaczonej przez poziom ubiegłorocznego szczytu, dolnego ograniczenie 1,5-rocznego trendu wzrostowego oraz poziom rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Wczoraj wzrosły wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji. NC Index wyszedł na najwyższy poziom od 2012 roku. WIG-20 przełamał opory wyznaczane przez sesyjne maksima z poprzedniego tygodnia (+1,8 proc.) i powoli zbliżał się do nagromadzenia linii oporu rozciągającego się poniżej poziomy ok. 2050 pkt.

Cena kontraktów na S&P 500 osiągnęła poziom szczytu z 4 marca. Średnia 200-sesyjna znowu zaczęła rosnąć.

Spółka Pekabex (C/Z 7, C/WK 0,8, stopa dywidendy 3 proc., kapitalizacja 256 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 1 kwietnia. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 7 zł. Wczoraj jedna akcja kosztowała 10,4 zł. Osiągnięcie górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego czyni przesłanki stojąca za zwróceniem uwagi na akcje ten spółki w kwietniu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć spadek rocznej dynamiki PKB w Australii do najniższego poziomu od 2000 roku w I kw. (+1,4 proc.):

… wzrost stopy bezrobocia w strefie euro w kwietniu do 7,3 proc.:

… załamanie się rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Brazylii do -25,5 proc. w kwietniu:

… odbicie w górę wartości ISM Non-Manufacturing i ISM Non-Manufacturing Prices w USA w maju:

… oraz spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Australii do -9,2 proc. w kwietniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

  1. Guy Fawkes

   Na razie powiedziałbym tak: mamy na (spadku w dniach ostatnich) USD/PLN czwórkę po wydłużonej trójce. Potrzebna jest jeszcze piątka – odpowiednik brakującego elementu na giełdach. I to powinno wyczerpać optymizm.
   Potem spodziewam się korekty i dłuższej konsolidacji (wiadomo, że do połowy 2021 of course).
   http://fxpro.ctrader.com/c/rbTVn

   Skoro armia i policja Stanów Zjednoczonych klęka przed chuliganerią, no to ja to interpretuję tak, że chodzi o nam o czas. Nie dajemy się wkręcić w nie ważne konflikty destrukcyjne, bo koncentrujemy się na tym, co najważniejsze.

   1. sumadartson

    A jeśli ta Waszmości „czwórka” to była 27/28 maja, jako pędząca korekta przed spadkiem poniżej 4 zeta?
    Ponadto dla mnie od zarania dziejów korekty spadkowe są trójkami, natomiast fale cyklu wzrostowego układają się w piąteczkę. Przybijam piątkę. :))

    2
  1. Guy Fawkes

   W najbliższym roku różne akcje zrobią wielkie kariery, ale chyba nie całe rynki?

   A dlaczegóż to ”tkwienie w średniowieczu” miałoby być czymś gorszym niż tkwienie w XXI wieku, który nawet nie ma nazwy? No chyba że będzie to ”wiek Azji”, czyli śmierci świata zachodniego.

   W przeciwieństwie do żałosnej degrengolady i rozpadu Zachodu, Średniowiecze, to był rozkwit świata zachodniego.

   2
        1. Guy Fawkes

         No to jest właśnie alibi proletariacko-lemingradzkie.

         Albo ”wyjątek potwierdza regułę”.
         Wyjątek nie potwierdza reguły, tylko obala regułę.

         Jak jest ci dobrze w tych twoich kisielowych mgławicach intelektualnych, to używaj, ale prywatnie.

         Mnie kisielem ignorancji nie oblepiaj.

         1. Max

          W słowach „wyjątek potwierdza regułę” nie ma nic dziwnego ani wenętrznie sprzecznego, jeśli przez regułę rozumieć tendencję, prawidłowość statystyczną, a nie prawo logiki. Bardzo często wyjątek pomaga spostrzec regułę. Na przykład dopiero gdy ktoś zbuduje zdanie niegramatyczne, uświadamiamy sobie, że istnieje gramatyka, czyli zbiór reguł budowy zdań (reguł dopuszczających wyjątki).

          3
   1. sumadartson

    @Guy Fawkes
    Tak, tak. To będzie zdecydowanie wiek Azji a raczej króla Mongołów. Cytując (z pamięci) króla wszystkich wieszczów z XVI wieku:
    „W siódmym miesiącu 1999 roku
    Przyjdzie z nieba Król Terroru
    Aby przywrócić Króla Mongołów
    Do panowania przed i po Marsie”
    Nieco dalej stoi że król Mongołów obejmie panowanie podczas gier wojennych. (w Wu han?)

      1. Guy Fawkes

       No ale on to rzekomo wyczytał z astrologii i kabały. Ubrał w taką formę literacką, żeby pasowało do wszystkiego i do niczego.

       //Nostradamus … – francuski aptekarz, astrolog i autor proroctw, okultysta, mistyk[1], kabalista[2], badacz wiedzy tajemnej…//

       A przecież ruchy planet opisuje się precyzyjnie i wnioski co do przyszłości też mogą być precyzyjne jak w rzadko której dziedzinie.
       A jednak nie są.
       Terror jest w historii co jakiś czas. A ”król terroru” to imponujące określenie:))))

       1. sumadartson

        @Guy Fawkes
        //Terror jest w historii co jakiś czas. A ”król terroru” to imponujące określenie:))))//
        Jeśli dojdziesz Waszmość kim jest ów król (najlepiej po dacie), to przyznasz Nostradamowi rację.
        Jeszcze nigdy w historii nie zginęło tyle istnień bez wypowiedzenia wojny. a to raczej nie koniec. Wolę więcej o tym nie pisać jako że mi życie miłe. Ręczę „królowi” honorem.

  2. red.007

   Mam podobne zdanie.
   Przegrupowanie nazwałbym złożoną korektą-bazą do wydłużonego odbicia.
   Ta baza nie powinna w swoim ewentualnym swingu zejść poniżej przedziału 1673-1691.
   Potem następna spora sekwencja wzrostowa.

   4
   1. Wiater

    Ano komentatorzy rynku finansowego zza Odry sami nie umieją wytłumaczyć jak do tego doszło, wiec stworzyłem nowe przysłowie ‚nie walcz z oszlomizmem’. Na przestrzeni ostatnich lat DAX nie widział takich nieprzerwanych wzrostów. Na razie jestem poza rynkiem, bo czegoś tutaj nie rozumie. Blue-Chipsy z DAXa na poziomach z grudzień/styczeń, a to chyba nadal nie koniec. Palce świerzbią na S, ale oszołomi w sile.

    1
    1. sumadartson

     Kryzys rysował się już jesienią’19 (PMI). Pandemia ogromnie go przyspieszyła (podobnie jak zniżki giełdowe), więc korekcimy się do zniżkującej średniej kryzysowej. A że Depresja Kondratiewa dopiero nabiera tempa, cała ta katastrofa potrwa do 22.02.2022r. Będziemy więc dostojnie i ze spokojem podążać na shortkoniach w kierunku poziomów z 2009r na NYSE oraz Cedyni na Wig20.
     Pozdrowienia dla „bratniego narodu”. A nie zapomnij Waszmość wrócić do macierzy zanim tam kalifat zagości i „zostanie im tyle co pod gruszą”

     5
 1. Guy Fawkes

  @Wiater

  //…komentatorzy rynku finansowego zza Odry sami nie umieją wytłumaczyć……Blue-Chipsy z DAXa na poziomach z grudzień/styczeń…//

  Bo nie ma żadnego rynku, jest tylko (geo)polityka.

  Plan Marshalla dla Ojropy polega na tym, żeby niemieckie championy nie odczuły kryzysu i decouplingu łańcuchów dostaw, który nastąpi.

  1
   1. Wiater

    Trudno powiedzieć, na początku lutego nikt nie chciał akcji Siemensa za 105 EUR („za malo atrakcyjny”, „bez perspektyw” itd.), a tyle kosztował wczoraj, przy czym wyniki finansowe na następne kilkanaście miesięcy będzie miał duuuzo słabsze. Owczy pęd, oszołomizm, czy lemingizm, obojętnie jak zwać…

 2. Wiater

  DAX aktualnie ma poziom z grudnia 2019. Gdzie staliśmy fundamentalnie wtedy a gdzie dzisiaj? A już wtedy mówiono, ze lada dzień to wszystko jeb… Dla mnie aktualna sytuacja jest (wzmocniona) fala zakupów przez indywidualnych inwestorów, w tym wielu nowych, niektórzy z nich jeszcze nie znają smaku korekty. Owczy pęd wzmocniony został przez media, które donosiły o dogodnej możliwości na zakupy akcji w marcu/kwietniu i maju.

  1. sumadartson

   Personifikacja rynku (całego) to droga do piekła. Choć przyznaję, zdarzało mi się „wyczyścić” posiadaczom pereł ich posiadanie po cenach o 2/3 niższych, niż wkrótce potem były warte. Próby koszowej gry na całym rynku zwykle kończyły się odwrotem i hańbą.

   1
   1. spiker

    Miałem tak niedawno na AQT.
    Wymyśliłem sobie, że woda to dobry kierunek. Kupowałem po ok. 9, ale dałem za wąski SL, zakładając, że jak ma urosnąć, to urośnie, a jak nie to lepiej się pozbyć.
    Niestety najpierw spadło a teraz urosło. Jak widać pomyliłem się totalnie.
    Teraz to sam nie wiem. Wygląda na za bardzo wykupione.

    A teraz program oczko koło każdego domku. 😉

     1. spiker

      No właśnie to ciężki temat.
      Jak nie użyłem stopu, to wtopiłem na IGN 😉 Co zresztą uważam do tej pory za głupie posunięcie. Nie wiem (no dobra, wiem) co mnie podkusiło, żeby ten pociąg gonić, ale wchodziłem tam chyba przy cenie 20, a potem uśredniałem przy 16
      Jak każdy Janusz już widziałem te złote góry od jednej z 10 największych farmaceutycznych korporacji.

      Teraz się trochę odkułem, bo obkupiłem po 10.80

      1. spiker

       Zgadzam się, dlatego staram się dywersyfikować i wtedy to bardziej jak kopnięcie w jaja niż urwanie.

       Na razie lekcję wyciągam taką, żeby SL ustawiać przede wszystkim jeśli mnie znowu podkusi, żeby jakiś pociąg gonić.
       W pozostałych przypadkach staram się ocenić wahanie kursu oraz wybierać poziom wejścia z głową.
       Najgorzej jak się wydaje, że rakieta zaraz odleci, a tu kapiszon i w drugą stronę 😉
       Ale tak to już jest przy podejmowaniu decyzji przy niepełnej informacji.

       1. papatrader

        Panowie jako zadeklarowany piewca obowiązku stosowania SL, muszę w tym miejscu zabrać głos.
        W spekulacji preferuję tylko grę z SL i do tego namawiam. Oczywiście umiejętność dobrego ustawienia SL jest dla mnie równie ważna jak wybranie poziomu i momentu otwarcia pozycji. Także jeśli spekulacja, to tylko z SL – taka moja opinia.

        5
 3. Darek51234

  Ktoś wczoraj i dziś rano ewakuował się z naszego rynku i to glownie z kontraktów. Jest nadzieja że juz skończył. Spread między terminowym a kasowym krążył kolo zera. Co chwila zdejmowali kupno i sprzedaż od kupna była 2 pkt.

   1. Guy Fawkes

    Nie rozumiesz i nie zrozumiesz, bo funkcjonujesz mentalnie[sic!] w oparciu o słabą propagandę.

    Podałem dobrą książkę i nic of course.

    Średniowiecze stworzyło Europę, stworzyło Cywilizację, która do dziś nie może wygasnąć.

    A tobie podoba się powrót na drzewo, co jest swoistym syndromem sztokholmskim.:))

    1

Dodaj komentarz