Bitcoin najdroższy względem dolara od 11 miesięcy

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W ostatnich dniach kurs BTC/USD przełamał poziom oporu wyznaczany przez szczyty z lutego br. (10326 USD) oraz czerwca br. (10162 USD) i wyszedł na najwyższy poziom od sierpnia ub. r. Jest to potencjalnie o tyle znaczące, że oznacza to również przełamanie opadającej linii oporu poprowadzonej przez historyczny szczyt kursu Bitcoina z grudnia 2017 oraz lokalne maksima z czerwca 2019 oraz lutego 2020.

Z ciekawości można sprawdzić, z czym kurs BTC/USD silniej korelował w okresie minionego roku – z WIG-iem 20 czy z USD/PLN.

Odpowiedź: w obu przypadkach współczynnik korelacji (dodatni dla WIG-20, ujemny dla USD/PLN) był dosyć niski, ale nieco wyższy dla WIG-u 20 (0,35 vs. -0,29).

Już od prawie 2 miesięcy WIG-20 utknął w obrębie dosyć wąskiej formacji „trójkąta” i ciągle nie może się zdecydować, w którą stronę się z niej wybić. Co ciekawe wczoraj WIG-20 był jedynym głównym indeksem polskiego rynku akcji, który wzrósł (chociaż jedynie minimalnie bo o +0,06 proc.). Wszystkie pozostałe indeksy spadła, a najsilniej sWIG-80 (-2,8 proc.). Wśród indeksów sektorowych nowe przynajmniej roczne maksima notowały WIG-BUDOW i WIG-LEKI.

Po wczorajszym silniejszym wzroście dziś rano cena kontraktów na S&P 500 lekko spadała (-0,3 proc.). W Azji dziś rano koreański KOSPI wyszedł na najwyższy poziom od 2018 roku (+0,3 proc.), ale generalnie brak było dominującej tendencji (2,2 proc. tracił singapurski Straight Times).

Spółka Grodno (C/Z 25,5, C/WK 3,63, kapitalizacja 295 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 27 grudnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 6,1 zł. Wczoraj jedna akcja spółki Grodno kosztowała na zamknięcie 19,15 zł. Osiągnięcie przez cenę strefy, w której można umieścić kilka potencjalnych linii oporu, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 7 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć drugi z rzędu miesiąc wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Hiszpanii w czerwcu (-6,3 proc. r/r):

… silny wzrost wartości publikowanego przez UniCredit wskaźnika PMI dla Austrii w lipcu:

… drugie z rzędu odbicie w górę rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Japonii w czerwcu (-1,3 proc. r/r):

… oraz powrót do dodatniej wartości publikowanego przez Statistics Netherlands wskaźnika oczekiwanej przez firmy produkcyjne w Holandii przyszłości aktywności gospodarczej przy nadal ujemnym chociaż rosnącym w lipcu wskaźniku zaufania producentów:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Bitcoin dobry dla młodzieży jako że każdy mistrz rynku zaczynać powinien zarabianie od straty przebolesnej.
  Szlachta zachwycona wyrównanym bojem FED z Depresją Kondratiewa odkupi jeszcze dziś USD sprzedane niedawno po 4.12. No i raczej wzmocni stado shortkoni dające od szczytu z 5 czerwca profit nieco lichy

  2
 2. mac-erson

  Wedug analogii z końca stycznia (na razie grają ten sam schemat idealnie) dzisiaj 31.01.2020 – niedźwiedzia pułapka (mocno spadkowy dzień kończący korektę). Looknij Waść na świeczki dzienne z tamtego okresu Sp500 i obecne.

  1
   1. mac-erson

    Na nic nie liczę obserwuję i gram pod ten schemat – koniec stycznia 2020. Zobacz sobie świeczki, wskaźniki dzienne – ten sam schemat jest rysowany w podobnej fazie trendu. Czy pójdzie dalej podobnie – czyli kolejne 2 tygodnie w górę kończące tą hossę? Tego nie wiem ale spodziewam się podobnego rozwiązania.

   1. fast_market

    Tylko ja mam taki rozdźwięk dodatkowo pomiędzy wykresami. Tygodniowy już chciałby widzieć poziomy 300-400 pkt niżej, ale miesięczny jeszcze co najmniej 100 pkt do góry. I tak się zastanawiam jak to się uda pogodzić bo w normalnych warunkach chyba bym najpierw zagrał na spadki, aby koniec roku zrobić na szczytach.
    Niestety w USA są wybory za ok. 3 miesiące i różne instytucje mogą być „zatrudnione” do utrzymania tych lub wyższych poziomów… przy okazji niedźwiedzie zostaną tak wymęczone, że poddadzą się już po pierwszym niedużym spadku.

    1
    1. mac-erson

     Ja nie widzę rozdźwięku wprost przeciwnie. Po tak rozgrzanym rynku (patrz SWIG) często jest 2-3 dniowa mocna korekta po czym kończąca fala dywergencyjna.
     U nas banki się wychłodziły więc mogą te parę procent podejść pod strefy oporowe, KGHM po stabilizacji dywergencyjny szczyt, CDR wygląda jakby był w 5-tce i przed nim jeszcze dywergencyjny szczyt. Tak więc pasuje mi do całej koncepcji jeszcze jedna fala rynków przed właściwym załamaniem (większą korektą lub odwróćeniem trendu na dłużej).

     1
     1. sumadartson

      Waszmość chce być dokładny jako aptekarz a to chaos jest i o wysypanie miarki nietrudno.
      A jeśli już o dywergencjach, to obserwuję je na większości instrumentów od szczytu z 5 czerwca. RSI stanowczo zaprzecza nowym szczytom aktywów od usiaka aż po euroazjatę, rysując coraz niższe wartości szczycikowe.

      2
      1. mac-erson

       Tu nie o aptekę chodzi a raczej o właściwy timing. Zbyt wczesne zajmowanie pozycji przeciwtrendowe wiąże się ze stratami energetycznymi i emocjonalnymi i jak się zaczyna poważny trend w drugą stronę człowiek jest „wydojony” energetycznie i popełnia błędy. Przerabiałem ten schemat kilkukrotnie w zeszłym roku.

       1
       1. sumadartson

        A to już rzecz gustu czy przedkładamy dobre samopoczucie nad kasę, czy też kasę kosimy wielką kosztem kilku dni depresyi lichej. Dlatego w pierwszym dzisiejszym komentarzu napisałem że młodzież winna zaczynać spekulacyję od straty przebolesnej, aby zawczasu organizm wytworzył przeciwciała na depresyję, na którą szczepionki lepszej nie ma. I nie będzie

        6
       1. sumadartson

        No tak. Jeszcze ciekawostka-RSI zupełnie neguje obecne szczyty, twierdząc że prawdziwy szczyt był w styczniu. No bo przecież od marca to tylko korekta jest nieregularna. Dywergencje zarówno średnio- jak krótkoterminowe każą pozostawić radosne oczekiwanie lichego podskoku i z pokładami adrenaliny na pokładzie zamykać szczelnie luki Ubootów.

        1
    1. mac-erson

     NIe gram NC – patrzyłem analogię na SWIG (początek marca 2017 i wcześniej jakaś podobna fala). Wówczas 3 dniowa solidna korekta i ostatnia falka dywergencyjna. Nie mniej duże zyski NC już się moim zdaniem skończyły. Raczej podobne rozwiązanie jak na TPE po korekcie zrobili jeszcze jedno wyjście nad 3zł i obecnie roprowadzanie akcji przed większą korektą.

     2
     1. sumadartson

      Mnie też jeszcze rok temu ani w głowie było kupować na NC. Przypadek sprawił że ustawiłem skaner akcji na skrajne niedowartościowanie wskaźników p/e, roa, roe, p/bv, zadłużenie.
      I oniemiałem.
      Spośród 20 kilku najbardziej niedowartościowanych akcji jakie wyświetlil skaner….prawie 20 było notowanych na ….NC.
      A jedną z najtańszych i najbardziej wartościowych ze względu na oczywistą wtedy zwyżkę złota (1250) powyżej 1500 usd : )) była oczywiście…mns po 4,75!!! :)). O fotowoltaice nie wspominając jako że wszyscy już na niej zbili fortuny

      1
      1. mac-erson

       @tr33 Jak wczytasz się w ten artukuł to jasno jest pokazany ten środej symetrii. Co wcale nie oznacza, że ta symetria się spełni. Gospodarz podał poziomy jeśli symetria miałaby się spełnić. Traktuj to jako zabawę w projekcje a nie rekomendacje. Każdy inwestuje zgodnie z własnymi odczuciami i systemami.

       6
     1. tr33

      i bardzo mnie nurtuje pytanie czy gospodarza ma konto maklerskie i czy kiedykolwiek grał na kontraktach. juz to bylo poruszane na forum. sadze, ze nie gra na futures, nie ma licencji doradcy. prawdopodobnie te porownania kilku przypadkow ze 100 letniej historii jak sie cos kiedys sprawdzilo nie ma przelozenia na realne dzialania, bo kilka przypadkow to jest za mało. takie przykladanie starych wykresow do nowego rozdania na rynku.

      4
      1. tinley

       O ile mnie pamięć nie myli Gospodarz grał na GPW jeszcze w czasach gdy więkości z tu piszących nie było jeszcze na świecie. Czy teraz gra to nie mam pojęcia, ale im człowiek starszy tym więcej nabiera rozumu więc może już nie skoro ma na czym zarabiać w inny sposób

       4
      2. toya

       Zamiast puszczac tutaj bąki to sobie przewertuj stare wpisy: Trafisz na przyklad na taki smaczek, a i moze horyzonty co do technik anali-tycznych Ci sie poszerza:

       https://wojciechbialek.pl/2010/05/prawdopodobienstwo-zalamania-a-maksymalna-mozliwa-nagroda.html

       w maju 2010 Pan Wojtek tak pisze o zasiegu maksymalnego wzrostu w ciagu roku:

       „(…)Mając to oszacowanie możemy – uwzględniając cały czas utrzymującą się zależność pomiędzy WIG-iem 20 a S&P 500 – przeliczyć to na maksymalny „możliwy” w ciągu najbliższego roku poziom WIG-u 20. Rezultat tej zabawy widać na poniższym wykresie:
       Wniosek – WIG-20 może wzrosnąć najwyżej do poziomu 2800”

       Ostatecznie było lekko ponad 2900, ale timing i poziomy… Mistrzostwo.

       1
      3. sumadartson

       Mnie nie interesuje ciało i konto, lecz dusza. (pomijając białogłowy) Zaręczam że od wielu już lat opinie Arcymistrza zaskakują mnie trafnością. Pod tamtą o symetrii też podpisałem się sceptycznie (symetria w chaosie), jednak sprawa nie jest wcale przesądzona. A już twierdzenie jakoby błędną była, wydaje się grubo przedwczesne.
       Proponuję traktować ze spokojem „przykładanie starych wykresów do nowego rozdania” i potraktować je jako naukę spekulacji na żywym organizmie, bo tego typu publikacje to unikat na naszym rynku analitycznym, i powinno się ich autora motywować pozytywnie a nie krytykować za konto czy inne bzdety

       6
       1. tr33

        nie musisz mi nic wklejać, zagladam na tego bloga od min. 13 lat i główną praca anala polega na płodzeniu tuzinów przemyśleń i wykresów i ignorowaniu tego co nie wyszło, a powracanie do tego co się udało. tylko, że to nie ma przełożenia sie na grę. przeciez sam gospodarza czesto pisze, ze uprawia „zabawe”, a wy to bierzecie na poważnie ! bo gospodarz zamiescil 3-4 epizody jakiejś sytuacji z okresu 100 lat ! kazdy kto cos analizuje i zeby sprawdzic czy cos działa czy nie to próbka powinna liczyć minimum 100 przypadków, a nie 3-4 … a pozniej wychodza takie symetrie z tyłka.

        5
    1. red.007

     Ponieważ padło ładne słowo,doprecyzuję.
     Zejście poniżej 1 lipca jest moim bazowym oczekiwaniem.
     Nie oznacza to,że ruch ten musi być wykonany z marszu już.
     Nie ma przeszkód aby przed zejściem wzrost wyszedł nad 28 lipca i dopiero spadek
     Wyjście nad 21 lipca zaneguje moje oczekiwania zejścia poniżej 1 lipca.
     Wykres ma ochotę bujać się w boczniaku,to niech sobie buja ile sobie uważa.

     1. Max

      P. red 007 bardzo cenię sobie Pana uwagi, no ale mam troszkę inna koncepcję. Na poziom 740 możemy zejść z spadku z 2000k (jak Pan twierdzi 2100) no ale czas pokaże. (choć na obecną chwilę wszystko świadczy przeciw mojej tezie)

         1. Max

          W 1978 roku Colin Sisson zapytał Michaela Freedmana ( Zakon Kabalistów) czym jest podświadomy umysł. Odpowiedział : „Bestia zwana podświadomością nie istnieje jako taka – istnieje tylko głębsza świadomość”

          1
          1. Max

           Proszę się mną nie sugerować. Nie znam się. Jeżeli chodzi o XTB nie . Tylko wig20. I dwie spółki o których pisałem.

 3. toya

  Szybka wycieczka po grupach i forach wskazuje, ze dominują „łowcy okazji” czyli powinno jeszcze troche poleciec w dół.

  Moze faktycznie „letnia zwyzka” juz była. Teraz miesiac spadania do konca sierpnia, a od wrzesnia znowu w góre z mniejszym juz impetem.

  2020=2010?

 4. mwfri

  Moje kopalnioki kierują się na kluczowe dla mnie poziomy. JSW ok. 15 zeta, LWB 19. Obecny ruch interpretuję jako pułapkę na niedźwiedzie analogiczną do tej z 2016 roku i wyczekiwałem jej od niespełna 2 miesięcy (pisałem też o tym tutaj).

  1
   1. Luki

    tylko problem z WIG-GORNIC jest taki że tam większość udziału ma KGHM….. który z węglem (JSW, Bogdanka) nie ma nic wspólnego. Kiedyś Pan W.B robił taką analizę cen węgla i jego wpływu na kursy JSW i Bogdanki. Jeśli dobrze pamiętam konkluzje to Bogdanka był słabo skorelowana a dla JSW średnio wzrost ceny węgla o 10% podnosił kurs o 100%.
    Problem tylko taki, że obecnie węgiel koksujący nie rośnie.
    No i technicznie JSW wygląda bardzo słabo, na dziennych był złoty krzyż i nie było reakcji, teraz kurs przełamał średnie 50 i 200
    a na tygodniowym odbił się w dół od 50….

 5. Darek51234

  Kim jest gość, który od 13 lat czyta blog gościa, którego uważa za ignoranta, żeby nie użyć mocniejszego słowa. Proszę o wpisy. Podrzucę parę cymbał, półgłówek, pół debil (proszę nie mówić że debil, bo tacy są na oddziale zamkniętym, a ten hula na wolności)

  7

Dodaj komentarz