Dlaczego 12 marca?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

NCIndex ustanowił wczoraj nowe ponad 9-letnie maksimum. Niesamowitą dynamikę wzrostu tego indeksu od dołka z 12 marca można porównać jedynie do dynamiki spadku, który na tym indeksie rozegrał się w ciągu 14 miesięcy pomiędzy styczniem 2008 a marcem 2009 (spadek z 1459,5 pkt. do 335,7 pkt.). Co intrygujące dwa największe wzrosty tego indeksu – obecny i ten z okresu marzec 2009-listopad 2010 rozpoczęły się 12 marca. Nie był to Dzień Kobiet, ale blisko.

Drugim najsilniej rosnącym – zapewne dlatego, że drugim najmniej upaństwowionym – głównym indeksem GPW jest sWIG-80. Indeks ten również nasuwa skojarzenia z 2009 rokiem, bo jego wzrost od marcowego dołka jest najsilniejszy właśnie od zwyżki z 2009 roku. W 2009 roku korekta na sWIG-u zaczęła się 25 sierpnia, co można interpretować jako sugestię, że obecnie do początku takiej korekty na indeksach akcji małych spółek też mamy jeszcze niecały miesiąc.

To co łączy rok 2020 i 2009, to fakt, że w obu latach rozegrała się globalna recesja, która zmusiła banki centralne do ekstremalnego poluzowania polityki pieniężnej (druku pieniądza) i być może te wzrosty obserwowane na NCIndex i sWIG-u to własnie tego efekt.

Ubiegłotygodniowy zaskakujący spadek cen akcji na GPW został w poniedziałek skontrowany wzrostem wszystkich głównych indeksów (WIG-20 +1,1 proc.). MACD dla WIG-u 20 po piątkowym sygnale sprzedaży w poniedziałek wygenerował ponownie sygnał kupna. Nowe lokalne maksima ustanowiły NCIndex i sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIG-BUDOW, WIG-GORNIC i WIG-LEKI. Wśród makroindeksów przynajmniej roczne maksimum ustanowił WIG.MS_BAS.

Po ubiegłotygodniowym przełamaniu w dół kolejnej linii formacji wachlarza cena kontraktów na S&P 500 wzrosła wczoraj, a dziś rano generalnie trzymała się w pobliżu wczorajszego zamknięcia. Dziś rano w Azji brak było dominującej tendencji. Najsilniej zyskał koreański Kospi (+1,7 proc.), najmocniej spadał All Ordinaries (-0,4 proc.). Nowe historyczne maksimum ustanowił tajwański Taiex, chociaż ostatecznie kończył sesję bez zmian.

Kurs akcji spółki Octava (C/WK 0,57, kapitalizacja 37 mln zł), która od 2004 roku działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy próbuje właśnie przełamać rozpoczęty w 2015 roku trend spadkowy.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć trzeci z rzędu dynamiczny wzrost wartości wskaźników IFO dla Niemiec w lipcu:

… wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Ukrainie w czerwcu (-5,6 proc. r/r):

… historyczny rekord wartości nadwyżki handlowej Malezji w czerwcu:

… oraz wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Norwegi do najwyższego poziomu od przynajmniej 2001 roku w czerwcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier

  Wczoraj przeczytałem ze na 100 000 uprawnionych podmiotów tylko 1000 złozyło wnioski o udział w bonie turystycznym , niezłe musi być branie w branży turystycznej że wypieli sie na bon turystyczny dudopisa

  3
      1. sumadartson

       Dla mnie RGR powinien mieć szyję horyzontalną. RGR jest potwierdzeniem teorii Elliotta.
       Szyja na poziomie dna 4 fali korekcyjnej. Jeśli nie przełamie w dół budujemy nowy impuls wzrostowy wyższego stopnia. Spadek poniżej szyi – korygujemy całą piątkę impulsu, szukając fali 4 wyższego stopnia na poziomie dna impulsu. Na Dax nie widzę RGR, natomiast widać podwójny szczyt z lat 2017-2020, korygowany obecnie przez radość psucia wartości pieniądza i sprowadzenia największego (prócz wojny atomowej) nieszczęścia hiperinflacji

       1
        1. sumadartson

         Głupi może nie, ale czasem umiera nieświadom zawiłości tego świata. Nowicjusze i zgrozo tzw. analitycy (niektórzy), widzą GRG nawet w formacjach klinów, trójkątów ukośnych itp. No ale każdy sposób jest dobry do przekonania gawiedzi o swoich racjach.

 2. Bankier

  Najważniejszym punktem planu jest zmniejszenie dodatkowego zasiłku dla bezrobotnych z 600 USD tygodniowo do 200 USD na najbliższe 2 miesiące, po czym ma nastąpić przejście w kolejną fazę, w której stany będą wypłacały nowym bezrobotnym uposażenie odpowiadające 70% ich ostatniej pensji.

  Bidulki nie chcą im dawać coraz więcej kasy na konsumpcje z DŁUGU .

 3. Bankier

  Górnicy powiedzieli WON i rząd zrobił kupe i uciekł do Warszawy , na tą chwilę mamy dotować według górników ich przywileje dalej przez 40 lat , powodzenia ja zakładam fotowoltaike i za 6 lat prąd będę miał za darmo .

  4

Dodaj komentarz