Na WIG-20 od 5 tygodni “naprawdę nie dzieje się nic”

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Trwająca już 5 tygodni relatywna stabilizacja wartości WIG-u przełożyła się na lekkie pogorszenie sentymentu krajowych inwestorów. Wczoraj saldo INI SII spadło do najniższego od 7 tygodni poziomu +13,4 pkt. proc., ale oczywiście nadal nie jest to poziom sentymentu, który można traktować jako znaczący.

W USA przy relatywnie niskich wartościach salda “byków” i “niedźwiedzi” w sondażu AAII (-14,5 pkt. proc.) oraz ciągle niskiej wartości 21-sesyjnej średniej z akcyjnego Put/Call Ratio (0,491) można w okresie minionych 23 lat tylko jeden przypadek, gdy saldo AAII było niższe niż -14 pkt. proc., a 21-sesyjna średnia z akcyjnego Put/Call Ratio niższa niż 0,55. Było tak 24-25 sierpnia 1998, a więc tuż przed ujawnieniem nieoczekiwanej informacji o bankructwie Rosji. Nie wydaje się jednak, by z tego precedensu można było obecnie wyciągać jakieś poważniejsze wnioski.

Na WIG-u 20 od 5 tygodni “naprawdę nie dzieje się nic”, chociaż ponieważ od poprzedniego dołka cyklu 10-tygodniowego z 14 maja upłynęło już 63 dni, to na tej podstawie można oczekiwać w najbliższym czasie ustanowienia podobnego minimum. Potem na WIG-u 20 można by oczekiwać 3-ciej od marcowego dołka fali wzrostowej, którą można by próbować identyfikować w elliottowskiej nomenklaturze z 5-tą falą rozpoczętego 4-miesiące temu impulsu wzrostowego. Ciekawostką wczorajszej sesji było to, że – zupełnie nietypowo dla ostatniego okresu – jedynymi głównymi indeksami GPW, które spadły – chociaż kosmetycznie – były NCIndex (-0,04 proc.) i sWIG-80 (-0,13 proc.). Nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły WIGTECH i WIG-INFO.

Cena kontraktów na S&P 500 nadal pełzała w okolicach górnego ograniczenia wstęgi Bollingera snując się nad linią wsparcia łączącą marcowy dołek i minimum z 26 czerwca. Cykl 10-tygodniowy był na Wall Street ostatnio dosyć krótki, więc jego termin jego następnego dołka po tym z 14 maja wyznaczony na podstawie średniej długości 6 ostatnich cykli już upłynął, ale oczywiście jest możliwe, że tym razem długość cyklu będzie bardziej zbliżona do wzorcowych 10 tygodni. W Azji dziś rano przewagę miały rynki rosnące (najsilniej Shanghai B-Share Index +1,4 proc. i malezyjski KLCI +1,2 proc.). Najsilniej – 1 proc. – tracił filipiński PSEI.

Spółka Synektik (C/Z 45,6, C/WK 3,08, stopa dywidendy 1,4 proc, kapitalizacja 222 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 13 lutego br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 16,2 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 26 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki okolic poziomu historycznego szczytu z 2014 roku czyli przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 5 miesięcy temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć majowy wzrost nadwyżki w handlu zagranicznym Włoch (+5,6 mld euro) przy nowym dołku rocznej dynamiki importu (-35,2 proc.) i lekkim odbiciu rocznej dynamiki eksportu (-30,4 proc.):

… najwyższą od przynajmniej 60 lat nadwyżkę w obrotach bieżących RPA w I kw. br.:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego strefy euro w maju:

… kolejny wzrost rocznej dynamiki wskaźnika inflacji bazowej w Polsce do +4,1 proc. w maju:

… majowe odbicie w górę rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w USA do -1,4 proc.:

… drugi z rzędu wzrost wartości publikowanego przez NAHB-Well Fargo wskaźnika koniunktury na rynku deweloperskim w USA w czerwcu:

… -9,3 proc. roczna dynamika produkcji przemysłowej w Rosji w czerwcu:

… czerwcowy skok w górę wartości publikowanego przez BusinessNZ wskaźnika PMI dla przemysłu Nowej Zelandii do najwyższego poziomu od ponad 2 lat:

… oraz nowy rekord publikowanego przez Wuest&Partner indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Szwajcarii w I kw. br. (+2 proc. r/r):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).


Komentarze

    1. resss

     u ruskich o tyle ciekawie, jakies paradne ruchy wojsk robią przy ukraińskiej granicy. jakies kabarety z wykradaniem szczepionki, jakis ruskich zabieraja z Paryża…

     tymczasem w usa chca większych sankcji na ns2. pod co rts ma rosnac?

     pozostało im machanie szabelka ju uciesze wyborcow. ruskich trza sie bac jak siedza cicho i tego czym się nie chwala

     1. sumadartson

      Rosnąć? Pod co ma się zwalić jak kłoda. A no pod to samo, co w czasie inwazji na Gruzję. Tylko teraz trochę bliżej nas. Oligarchia tym razem wyprzeda się wcześniej. Wtedy z dnia na dzień umoczyli z 50 miliardów.

      1
  1. mac-erson

   @Bankier ogólnie się z Tobą zgadzam inna sprawa to najbliżsa perspektywa. Czyli kiedy rozpoczniemy spadki i czy jeszcze nie zrobią falki dywergencyjnej przed korektą całej fali.
   Dla mnie rozwój sytuacji na W20 jest niejednoznaczny. Nie wykluczam wariantu jeszcze jednej falki do strefy 1880-1910 i dopiero właściwa korekta. Na razie jesteśmy w większej konsolidacji i prędzej czy później wybijemy ten trójkąt.

   1
  2. sumadartson

   Można? Trzeba wysnuć wniosek z hiperinflacji.. Najlepszą inwestycją latosiego roku oprócz shortkoni jest kupno sejfu.
   A po co sejf? Żeby plebs nie ukradł szlachcie złota. Masz Waszmość już tę mns?

   1
 1. resss

  warto by rozszerzyć o lata 2007-2015 gdzie budżet stal w miejscu, pkb roslo a paliwo cytując klasyka moze byc nawet po 6 zeta

  swoja droga z czego wynikało ze pkb roslo, inwestycje byly tak duze a budzet nie rosl.

  2
 2. Bankier

  Podkarpacie pod ostrzałem. Internauci chcą bojkotować region, gdzie wygrał Andrzej Duda
  Urzędujący prezydent zdobył na Podkarpaciu ponad 70 proc. głosów. Wynik oburzył część internautów, którzy rozkręcili internetową nagonkę na ten region. Mieszkańcy są oburzeni, a jedna z posłanek zgłosiła sprawę do prokuratury.

  Super w końcu Polacy biorą sprawy w swoje ręce , .

  15
  1. pies_agent123

   ty koleś to jakiś świr jesteś. czy ty masz dobrze pod deklem? czy wyszedłeś z psychiatryka niedawno? Prawda jest taka ze wwiększości powiatów wygrał PIS. I możesz sobie emigrować jak ci sie nie podoba.Widac ze demokracja to ustrój dla głupców, po takich wpisach bankstera.

   6
   1. Bankier

    Wystarczy ,że 10 mln głosujących na Rafała nie pojedzie na podkarpacie , nie będą robili z nimi interesów i kupowali ich płodów rolnych ,

    skoro PiS dA może zlikwidować Lotos to opozycja może tak zlikwidować bastion PiS da , i tego wyborcy od PO oczekują ,żeby w końcu odpłacac TVPiS500da.

    13
 3. Bankier

  Dostałem zaproszenie do zapisania się do PO w moim mieście ,po wyborach okazało się , że bastion TVpiS500da który miał zawsze 70% dla PiS da nagle zagłosował na Trzaskowskiego który przegrał tylko o 600 głosów , zaczyna się dobry czas dla opozycji .

  2
  1. resss

   kiedys to ludzie sami pchali się do pelo po profity, teraz frajerow sciagaja pewnie aby na skladke dali
   pelo peknie po wyborach, grzesiu pogoni budke a ty zostaniesz z legitymacja pelo jak himilsbach…

   6
    1. Bankier

     To przecież minister finansow może jasno powiedzieć ile z NBP wydrukowali pustej kasy ?

     Na zachodzie to jednak myślą i mają dobrobyt , u nas tvpis50i300da wszystkim milionerów TEŻ . Biedny emeryt nie dostanie bonu turystycznego ale taki Mateusz i jego koledzy milionerzy ale i owszem.

     3
     1. resss

      zupełnie nie rozumiem o czym piszesz.
      1. zrobiliśmy qe na 120mld
      2. na zachodzie maja zadłużenie na poziomie 300%pkb a my max 55%.
      czy taka Holandia tak bardzo cierpli ze sa zadłużeni jak ostatnia szmata? czy my z małym zadluzeniem az taka lepsza pozycje mamy? nie i nie
      3. bon turystyczny byl wbtej formie od początku.

      klepiesz glupi i nachalny partyjny platformiana przekaz, co z tego masz? serio

      1
        1. dino54

         Trzeba tez wiedziec ze w takich krajach jak Niemcy czy Holandia odsedki od tych dlugow sa znacznie nizsze jesli nie zerowe niz my placimy.Zadluzanie ma sens na inwestycje w nowoczensa gospodarke ale nie na socjal przynajmniej wedlug mnie.

         8
          1. dino54

           Dobrze ze to wklejles Niemcy i Holandia, pewnie i inni ujemne.To jak oni sie maja nie zadluzac.U nas jednak 1,31%

 4. Bankier

  Do wzrostu potrzebna jest ciągle świeża i coraz większa KASA , a do spadku NIC nie trzeba i ceny polecą jak nie ma POPYTU .

  Chciałem spytać bo tydzień się kończy tego od kolegów tworzących algorytmy i mających się za LEPSZYCH , juz po tym odpale na PKO i reszcie banków ?

  9
    1. sumadartson

     Nie wolno o kimś mówić że głupi, bo to nie uchodzi. Zwłaszcza o sobie. Natomiast jeśli chodzi o najlepiej zarobionych w czasie wzrostu inflacji to podium wygląda tak:
     1. złoto
     2…
     3. surowce
     ….
     118. banki

     4
 5. rivsay

  Mój ‘misterny’ plan jest taki:
  Dziś o godzinie 18 w USA minimum ruchu i później ruch jaki będzie do 22 pokaże kierunek na przyszły tydzień. I to może być ze 150 pktów bo nieźle się sprężyna napina. Czyli ponad 3300 dla L i poniżej 3100 dla S dla SP500
  A jak teraz znacząco zacznie rosnąć to zamykam S bom już zmęczony 🙂

    1. Bankier

     A minimum ruchu to ile 3190 ?

     Powiem tak bo ja zupełnie inaczej patrzę , dopóki 200H1 jest do góry a cena nad nią nie licze na duże spadki raczej na kupno na sredniej , na razie tak działa , T-NOTY sie 3 miesiąc konsolidują i pewnie jeszcze trochę tak przy szczycie sie pokonsolidują zanim wywalą w górę z trendem.

 6. franiu

  Na koniec tego roku szykuje nam się C/WK = 1 dla spółek energetycznych:
  http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2943598,pge-polska-grupa-energetyczna-sa-(22-2020)-informacja-o-rozpoczeciu-testow-na-utrate-wartosci-aktywow
  Tak się kończą genialne pomysły wrzucania 3 kopalń do Tauronu, robienie odpisów i następnie wyrzucanie ze spółki (pewnie razem z elektrowniami węglowymi) za symboliczną złotówkę, albo koncesję na morzu pod wiatraki.

  5
 7. papatrader

  Ktoś kiedyś pytał czy mój portfel pokonuje indeks?
  Spekulacja to sztuka cierpliwości i konsekwencji.
  Tauron +110%; kapitał aktualny: +14%; kapitał początkowy: +19%
  KGHM +40%; kapitał aktualny: +21%; kapitał początkowy: +29%
  Orange +24%; kapitał aktualny: +10%; kapitał początkowy: +13%
  W tym czasie stratne wejścia -7%.
  http://www.papatraderdiary.pl
  Od 2 lutego 2020 mój publikowany wynik w portfelu zbliża się do 100% zwiększenia kapitału, oczywiście jeśli sprzedałbym po obecnych cenach.
  Gdzie jest indeks WIG20 w tym czasie, każdy widzi 🙂

  Nie chodzi o to żeby się przechwalać, ale żeby każdy mógł wyciągnąć dla siebie proste wnioski z obserwacji mojej strategii, jak można w miarę bezpiecznie inwestować i zarabiać. Wielu się śmiało kilka miesięcy temu, dzisiaj mogą sami się czegoś nauczyć – bezpłatnie 🙂
  Pozdrawiam wszystkich i niech każdy gra swoje.

  3
  1. toya

   Uderz w stol… wiec sie odzywam doprecyzowując, że smiech moj budziła i wciąż budzi metoda naganiania na szkolenia. Tutaj bez zmian 🙂

   Natomiast trejdy (nawet jesli wirtualne 🙂 bronią się jak widać po cyferkach i nigdy nie byly obiektem moich podsmiechujek.

   5
   1. spiker

    Można też na to spojrzeć inaczej. Z przymrużeniem oka proszę.

    Pan Papatrader podzielił się swoją metodą, wkleja zagrania na bieżąco. Kto chce może kopiować i zarabiać, a on w zamian tylko reklamuje swoje szkolenie.

    W koncu no free lunch.

    Dla mnie osobiście to czym Papatrader się dzielił było inspirujące. Nie zawsze typowanie konkretnych spółek, ale cała metodologia.

    @Papatrader
    Dziękuję.
    Jako kontrprzykład powiem, że mimo pisałem, że moim zdaniem EUR brał Pan za wcześnie, to jakoś tak nadmiernym optymizmem również wziąłem i niestety wbrew racjonalnemu myśleniu nie ustawiłem SL gdzie trzeba i teraz ta pozycja mi ciąży. Z drugiej strony to papiery wartościowe, więc po prostu poleżą.

    4
 8. noob

  sumadartson 17 lipca 2020 o 09:38Zaloguj się, aby móc odpowiedzieć
  Można? Trzeba wysnuć wniosek z hiperinflacji.. Najlepszą inwestycją latosiego roku oprócz shortkoni jest kupno sejfu.
  A po co sejf? Żeby plebs nie ukradł szlachcie złota. Masz Waszmość już tę mns?

  Klepie Pan w kołko jedno i to samo.Cos tam kiedys wspomniane zostało o mns,kiedy kupione ,po ile gdzie tp ,sl.Juz sprzedane,odkupione itd,stare spiewki non stop.Czytac sie tego nie da,opowiesci dziwnej tresci o perłach z nc brane na jesieni,ktos ? cos wie? .Pisane ogolnikowo bez podawania ceny ,nic pozatym;-).Nie twierdze,ze ktos tutaj kłamie aleeee słabiutko to wszystko wyglada.Załozyłbym sie o dobra wodke ,ze mnostwo czytajacych ma podobne mysli.
  Utrata 20% od poczatku spadkow,a gdzie eski,dobieranie .Co z sp ? ze 3 razy to czytałem jak dosiadane sa eski,pierwsze to 2500? ktos czytał o zamknieciu,cos przeoczyłem?.Jedyne w kołko to typu….jak urosło z rana cofka i dzieki za bolkowa gorke,albo …własnie odebranełem eski zamkniete rano,dzieki byski.itd itp.0 kontretow oprocz lania wody,poprostu słabiutki jestes szlachcicu,taka prawda.Rosnie od rana ,wsiakasz na iles godzin ,cos w doł to odebrałes na gorce “znajdujesz sie jakims dziwnym trafem” .
  Pisałem data masz 400% scp 400 pure 400% pisałem podawałem wklejałem jako trzon perełek.I to sa fakty,ceny,wszystko do odkopania .
  Dj 36600 ,wyzej 40k,sp niezmiennie ,wszystko ponizej 4070 to promocja;-).Gdzie za rogiem zejscie(spy 273) wezwie niezmiennie.Martwi ema200 na tyg nq odchylenie 50% ,licze na jedno pociagniecie .3446 sp np?
  Dobra,starczy bo sensu i tak to nie ma;-).Ogolnie to wstydu brak….
  Pozdrawiam

  19
  1. zbig

   Musze tu stanąć w obronie @sumadartson bo chociaż sam kliknąłem na łapke poparcia pod wpisem @noob to jednak później naszła mnie pewna refleksja.
   Szlachcic może puszcza czasem wodze fantazji w chwilach triumfu. W kwestiach światopoglądowych dość mocno sie różnimy. Jednak jego kultury wypowiedzi życzyłbym zarówno sobie jak i wielu innym użytkownikom tego bloga.
   I nie chodzi o “kwiecistość” wypowiedzi ale szacunek do innych blogowiczów. Klase szlachcic ma i to chciałbym niniejszym zaświadczyć 🙂

   3
 9. mac-erson

  Poanalizowałem na nowo i wychodzi mi jeszcze dalej w górę kolejny tydzień i wygląda na to, że przełom może dopiero w okolicach posiedzenia fedu. No nic cierpliwość i wykorzystanie wolnego czasu na sport, urlopowanie i ciekawe lektury.
  Sp500 wygląda mi na zmierzenie się z poziomem 3300 i dopiero solidniejsza korekta poniżej 3000.
  Zmniejszam aktywność na kilka dni i powodzonka dla Was 😉

  1
  1. sumadartson

   Waszmość od miesiąca tylko “w górę i w górę kolejny tydzień” a tu od szczytu z 5 czerwca jedynie hory zont się rysuje, Bardzo chory. Trzeba się mocno natyrać żeby skubnąć parę groszy. Na szczęście mamy mns.

   4
   1. mac-erson

    Slachcicu bo ja analizuję zachód nasza bananówka to inna sprawa. Tutaj ostatnią transakcją było wyjście z S po 1743.
    Średnio rozumiem ten indeks więc większość kapitału przerzuciłem na zagranicę.

    1
    1. sumadartson

     Wiem że “zachód”, jednak Wa-wa to nie NY. Kowalski to nie Goldblum. Oni mogą sobie (jeszcze chwilę) pozwolić na tzw. dodruk. U nas skończyło by się to katastrofą. Zresztą i tak się raczej skończy, jeśli rządzący nie opamiętają się z tym wyrzucaniem kasy w socjalne błoto, zamiast zmniejszyć drastycznie podatki i pobudzić rozwój i inwestycje

     3
   1. mac-erson

    Bez wątpienia od marca jest hossa. Pisałęm tylko, że nie uczestniczę w tym i nie mam zamiaru. Może jeśli nadejdzie zdrowa korekta to pomyślę. Co nie oznacza, że dla byków są złote czasy 🙂

     1. dino54

      Trzeba tez wiedziec ze zawirowania w gospodarce byly wtedy znacznie wieksze niz teraz.Firmy banktutowaly a wiele mialo opcie chyba na waluty.Moze ty tragizujesz bo teraz Ciebie dotknelo ale wtedy dotknelo innych w przemysle byly potezne zwolnienia.Teraz tego nie ma albo niewielkie.

      1
      1. mac-erson

       Czas pokaże mamy inne zdanie co do przyszłości. Tu nie chodzi o moją branżę. Chodzi o systemowe działania globalnego rozmontowywania gospodarek. Dla mnie to była dopiero 1-sza odsłona teatru 😉

       1
  1. Max

   Mój ‚misterny’ plan jest taki:
   Dziś o godzinie 18 w USA minimum ruchu i później ruch jaki będzie do 22 pokaże kierunek na przyszły tydzień. I to może być ze 150 pktów bo nieźle się sprężyna napina. Czyli ponad 3300 dla L i poniżej 3100 dla S dla SP500
   A jak teraz znacząco zacznie rosnąć to zamykam S bom już zmęczony ?

   A mój wcale nie jest misterny niech to tąpnie z 300pkt… ty,ko czy tak będzie kto wie

 10. Primipilus

  Nieraz czytam, że GPW to nic nie warte, nie da się tu inwestować. Dla USA to dobry rynek. Tu jest dużo inwestorów do “ogolenia”. Ludzie z różnymi kompleksami ale marzyciele. Można ich golić w różne strony.

   1. spiker

    Miałem przez chwilę tę spółkę w portfelu.
    Niemiło wspominam. Mam wrażenie, że to taki wabik na golenie leszczy (mnie).
    Piszę to przez pryzmat analizy komunikatów wypuszczanych przez spółkę, ich timingu względem sytuacji globalnej (COVID), timingu prezesa przy sprzedaży akcji, timingu podania kolejnych komunikatów.

    Ale kto umie grać, niech wyjmuje ile się da.

    2
 11. rivsay

  “Mój ‚misterny’ plan jest taki:
  Dziś o godzinie 18 w USA minimum ruchu………”

  I cały misterny plan w piz… wylądował 🙂 chociaż jak to przypadkiem byłby max to niezły chichot, jak Nasdaq ruszy to się ciężaru S pozbędę

Dodaj komentarz