Nowe rekordy FANG+

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Cena kontraktów na indeks FANG+ (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Alibaba, Baidu, Nvidia, Tesla, Twitter) wyszła ponownie na swoje nowe historyczne maksima. Cena doszła ponownie do górnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, ale ze względu na jego krótką niewiele ponad 2,5-letnią historię trudno ocenić, na ile jest to znaczący sygnał.

Nowe szczyty FANG+ mogą być o tyle zaskakujące, że w przeszłości na niektórych wchodzących w skład tego indeksy akcjach można było się dopatrzyć działania podwójnego cyklu Kitchina (cyklu 6,(66)-letniego), który swój kolejny – po tych z 2004 i 2011 – szczyt poprzedzający ruch w kierunku dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego powinien był mieć w 2018 roku. I rzeczywiście z takim szczytem oczywiście mieliśmy do czynienia, ale kursy akcji takich spółek jak np. Netflix już go pokonały.

Spośród składników indeksu FANG+ nowe rekordu ustanawia również kurs akcji Tesli. W tym przypadku można mówić o sporym podobieństwie zachowania kursu do tego z powiedzmy lutego 2014 (jeden cykl 6,(66)-letni temu), gdy poprzednio kurs dochodził do górnego ograniczenia długoterminowego trendu wzrostowego.

Swe nowe historyczne rekordy ustanawia też kurs Amazon, który w ostatnich miesiącach przekroczył nawet teoretyczny cel wzrostu wyznaczany przez rozmiar konsolidacji z lat 2000-2009.

Wszystkie główne indeksy GPW wzrosły wczoraj. Co ciekawe NC Index zyskał aż +7,3 proc., a więc najwięcej od drugiej sesji pokoronawirusowego wzrostu (+10,4 proc. 16 marca br.). Nowy ponad 2-letni szczyt ustanowił też sWIG-80. Najwyżej od początku marca zamknął się też mWIG-40. WIG-20 pomimo wzrostu o 1 proc. nadal jednak pozostawał poniżej poziomów swych czerwcowych szczytów. Nowe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-INFO i WIG-TECH.

Cena kontraktów na S&P 500 lekko dziś spadała (-0,4 proc.). Na MACD pojawił się sygnał kupna. W Azji brak było dziś wyraźnej tendencji. Najsilniej o 1,2-1,3 proc. rosły Shanghai Composite i tajski SET Index, ale było to równoważone 1 proc. spadkami indeksów giełd w Korei Południowej i na Filipinach.

Spółka Photon Energy (C/WK 3,72, kapitalizacja 558 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 2 kwietnia br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 3,30 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 9,30 zł. Ze względu na osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia kanału długoterminowego trendu wzrostowego można uznać przesłanki stojąca za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki ponad 3 miesiące temu za nieaktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć majowe odbicie w górę wielkości ruchu turystycznego w Szwajcarii:

… powrót w maju rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej (poza samochodami) w Austrii do wartości dodatnich (+3 proc. r/r):

… majowe odbicie w górę rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej na Węgrzech do -2,1 proc.:

… majowe odbicie w górę rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Hiszpanii do -27,8 proc.:

… +1,5 proc. roczną dynamikę w czerwcu publikowanego przez Tinsa indeksu cen nieruchomości w Hiszpanii:

… dane NBP na temat zachowanie hedonicznych indeksów cen nieruchomości w największych miastach Polski w I kw. br.:

… wzrost wysokości stopy bezrobocia w Polsce do 6,1 proc. w czerwcu:

… czerwcowy wzrost wartości ISM Non-Manufacturing i ISM Non-Manufacturing Prices w USA:

… oraz lekkie odbicie w górę rocznej dynamiki produkcji przemysłowej na Filipinach do -40,3 proc. r/r w maju:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. sumadartson

  Głębokie analizy zwieńczone snem proroczym, i fortuna pewna. Zanurzenie, tak jak piszę od niedzieli.
  Kiedy się wypełniły sny,
  i przyszło oddać zyski
  Prosto do piekła czwórkami szli
  inwestorzy optymiści.*

  *optymista-niedoinformowany realista

  5
  1. resss

   po wyborach, gdy już nastana zlote czasy silnego prezydenta a zly spekulacyjny smierdzacy dolarami kapitał ucieknie za ocean a piękne euro rozleje się po kraju konczac czasy złotego, wtedy właśnie pogłębimy spadki. na koniec gpw sie zamknie bo przeciez jest gielda w Niemczech

   7
  1. dociekliwy54

   Jak można porównać kapitalizację do PKB.To pierwsze jest miarą wartości majątku, a drugie rentowności, czyli niewielkiej części majątku? (Co ciekawe nie można znaleźć publikacji tego majątku w Polsce).

   3
   1. animetal_slave

    Pan Stefaniak jest miernym analitykiem, a poziom wrzucanych przez niego analiz jest drastycznie niski.

    Nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawę, ale akurat porównanie kapitalizacji do PKB to dość częsty zabieg w finansach. Uzasadnienie:
    – Corporate earnings w długim okresie zależą od GDP growth [korelacja pomiędzy nimi jest dodatnia pow. 0.7]
    – Corporate earnings przekładają się na EPS [to jest oczywiste, ale EPS może być łatwo manipulowany; patrz buybacks]
    – Spółki o wyższym EPS mają wyższe wyceny
    – Wyższe wyceny – większa wartość akcji [cena]
    Zastosowanie: Warren Buffet Indicator (market cap to gdp)
    Wada: mogę wskazać kilka krajów o niskim GDP growth rate a wysokim market cap growth rate.
    Jak zawsze w ekonomii, można dyskutować, ale generalnie market cap to gdp to popularna miara.

    10
 2. tmoore

  Guy Fawkes 6 lipca 2020 o 22:41Odpowiedz
  @Lord Tmoore, @Lord Mac Erson

  Już nieraz napomykałem o amerykańskiej juncie wojskowej jako o jedynej nadziei białych.
  Stawiam tezę, że problemów Ameryki, globalnych i wewnętrznych, nie da się rozwiązać za pomocą dotychczasowych metod demokracji kabotyńskiej.
  Wydaje mi się, że listopadowych wyborów nie będzie, a do ersibatl przystąpimy, jak tylko usiaki uporają się z drugą falą zarazy i rewolucją.

  Odp; wszystko jest milordzie możliwe, le nie sądzę. Musiało by dość do wojny a przyczynkiem do niego mógłby być tylko casus „Remember the Maine”. Wydaje mi się, że nienawiść części elit do Trumpa nie pozwoli na to racjonalne rozwiązanie. Zostaje tylko pozostawienie”Ameryki Wewnętrznej” swojemu losowi i ucieczka do przodu reszty czyli „Rimmland America” z jej bogactwem i know how tam gdzie mówiliśmy..Czyli wyprowadzenie całego tego strumienia kasy do „nowej ekonomii” wg koncepcji (New Monetary Fawkes Theory) 🙂 bądź (New Trasition Tmoore-Fawkes Conception) 🙂 pod opieką sam-wiesz-kogo. Przebudzenie jest możliwe ale jak im 20 milionów meksykańskich emigrantów zajrzy za zasłony..
  Ta demokracja zawsze była elitarna – tylko przed głównym seansem był poranek dla „dzieci i vox populi”i tak zostanie. Scisłe kierunki dla warstwyobsługującą elity , socjo-kulturo-gendero-sralizm dla ogłupiałej reszty. I dużo kursów pt. jak zostać zafiarką bądź trend-setterem. Niech się prostaczkowe czymś zajmą w przerwach pomiędzy wp…..soji i hamburgerów. Zajdel napisał książkę Limes-Inferior (polecam). Taki opis naszej niegdysiejsze rzeczywistości -bardzo przystaje do USA aktualnego.
  Reelekcję Trumpa traktowałbym w kategoriach cudu porównywalnego do „zamiany wody w wino podczas Bretton Woods)-czyli zdarza się ale rzadko. 🙂

  1
  1. animetal_slave

   Moje zdanie: Trump będzie reelected, a za jego drugiej kadencji będzie prawdziwy kryzys, możliwe, że konflikt militarny.
   Disclaimer: mam małą wiedzę z geopolityki, opinia sformułowana z punktu widzenia rynków kapitałowych.

   1
  1. resss

   oczywiście scenariusz otwartego konfliktu między usa a chinami jest realny. nikt jednak w tym przypadku nie wygra, poza europa i rosja 😉

   moim zdaniem bedzie wywierana presja militarna na chiny i inne panstwa regionu. Australia juz teraz deklaruje znaczne zwiększenie wydatków na zbrojenie, nie po to aby kogos atakowac a po to aby nie ulegac chińskim lub amerykańskim militarnym naciskom.

   my powinniśmy sie bacznie przyglądać bo bedziem w analogiczne j sytuacji. być może silny prezydent w zupełności nam zastąpi silne wojsko.

   uk naciska na chiny, eu naciska na chiny… czy chiny zareaguja? raczej dodadza w relacjach z europa szczypty terroru i upokorzenia

   na deser zostaja negocjacje handlowe usa z eu
   najpierw musi pieniądz stanac, wtedy sie zacznie planować wojnę

 3. tmoore

  Tutaj bym raczej szukał zagrożeń oraz spadku na giełdach:
  https://www.fronda.pl/a/tylko-u-nas-marek-budzisz-moskwa-szantazuje-kijow-inwazja,146865.html?fbclid=IwAR3IRXy39DK6w57sQlGCSkb4g7tmXaKuYH1P3e_DBb2jQ9GnfAtfWGAjLJg
  Jeśli chodzi o konflikt USA-Chiny to była dyskusja Sir Fawkesa z Sir Białkiem – nie wiem czy o to im chodziło ale w podanej wtedy literaturze udowodnili, iż taki konflikt jest nierealny.
  Australia może coś tam deklarować ale eksport do Chin to jest chyba > 25% ich GDP – są załatwieni bez walki. Jak to w grze w go..

 4. Guy Fawkes

  @Lord Tmoore @Lord Animental Slave

  Drodzy Lordowie, obie tezy nie muszą się wykluczać: czarodziej Trump nie może wygrać i czarodziej Trump musi wygrać.

  Kraj bizonów prowadzony jest fachową ręką po równi pochyłej chaosu w niebyt.
  Muszą być podjęte radykalne środki radykalne, żeby uniknąć tragedii amerykańskiej. Może nie od razu formalna junta wojskowa, ale czarodziej Trump nie wygra w pogłębiającym się chaosie, a ewentualny demokrata wbije ostatnie gwoździe do trumny amerykańskiej hegemonii.

  Co do teorii finansowej tranzycji, to trzeba by się zastanowić, jak długo można jechać na oparach druku przed zderzeniem ze ścianą, jak szybko nowa ekonomia zacznie wypierać starą itd. To mogą być lata…

  No i konsekwencje ersibatl, czyli blokady państwa środka, czyli reglamentowaniem przez usiaków wymiany handlowej, zwłaszcza w aspekcie patologicznego eksportu Rzeszy – fanryki świata.

  @Resss

  //nikt jednak w tym przypadku nie wygra, poza europa i rosja…//

  Rzesza na pewno nie wygra, wróci pod amerykański but.
  Wojna i blokada to jedyny mechanizm przywrócenia posłuszeństwa wobec Pax Americana.

  Będzie to specyficzny stan, w którym hegemon musi najpierw przejść kontrolowaną katastrofę systemową.

 5. tmoore

  Guy Fawkes 7 lipca 2020 o 15:14Odpowiedz
  @Lord TmoreBlokada to nie problem, wystarczy strącić satelity, zatopić flotę przeciwnika,
  odp: toż z linków wynika – mają za daleko i są w bliskim dystansie do morza wschodnio – południowo chińskiego za słabi. Tyrania dystansu i wojna wewnętrzna. Nawet w Vietnamie w takiej sytuacji przegrali. I to dl nas bardzo dobraa wiadmość bo im Milordowie moi tylko Trójmorze zostanie do blokady jedwabnego pasa . Linki dawałem w niedziele..

    1. Guy Fawkes

     Brytania uciekła z systemu regionalnego, który preferuje Rzeszę, Ameryka ucieknie z systemu globalnego, który preferuje Chiny.

     Wierzę w Anglosasów, oni najlepiej wierzą, jak się rządi falami i nie dadzą się … spławić:))

 6. sumadartson

  Szerokość spadającego DJ jest rzadko spotykana. Jakby ktoś odciął tlen. Umierającemu na covid. Zanurzenie, głębiej pod wodę. Spadki przed wyborem prezydenta w USA służą Trumpowi. Przecież TYLKO on jako najbardziej wpływowy na politykę wszechmocnego FED będzie w stanie oddać drobnym inwestorom stracone (wkrótce) pieniądze.

 7. Mr.Morris

  Zapewnienie otrzymania pożyczki …
  Żadnych bzdur, żadnych wpadek
  skontaktuj się z nami, aby uzyskać pożyczkę już od 2% stopy procentowej💡
  Stań się bogaty i sławny, płać rachunki i długi
  Żyj swoimi marzeniami
  skontaktuj się z Panem, Morris Loan już dziś, korzystając z poniższych informacji
  Email: Email: wildloanoffer1@yahoo.com
  WhatsApp: +44 7404 930343
  po więcej informacji

Dodaj komentarz