Akcje w USA nadal bardzo tanie względem tamtejszych obligacji?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wskutek koronawirusowego kryzysu oczekiwania analityków co do przyszłych zysków wschodzących w skład indeksu S&P 500 firm gwałtownie spadły podnosząc relację wartości indeksu S&P 500 do oczekiwanych za 12 miesięcy zysków firm do najwyższego poziomu od prawie 20 lat (od października 2000). Równocześnie wartość shillerrowskiego wskaźnika cena/zyska (S&P 500 do średniego zysku firm z okresu minionych 10 lat) wzrosła do najwyższego poziomu od lutego.

Ponieważ jednak równocześnie wysokość rentowności długoterminowych obligacji skarbowych rządu USA uległa gwałtownemu załamaniu do najniższego poziomu od przynajmniej dwu pokoleń, to relacja pomiędzy tymi dwoma sposobami szacowania wartości wskaźnika cena/zyska dla amerykańskiego rynku akcji a rentownością tamtejszych obligacji skarbowych również spadła do najniższych od przynajmniej dwu pokoleń poziomów:

… co można interpretować jako sugestię, że amerykańskie akcje nadal są bardziej atrakcyjną alternatywą w stosunku do tamtejszych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Oczywiście należy pamiętać, że ta “klasyczna” relacja pomiędzy akcjami i obligacjami uległa – z przyczyn demograficznych? – całkowitemu załamaniu 30 lat temu w Japonii, więc być może i w USA nie można jej traktować, jako czegoś co niezawodnie określa relatywną atrakcyjność akcji i obligacji.

WIG-20 rosnąc wczoraj o 2,3 proc. wykonał ruch powrotny do przełamanej wcześniej linii wsparcia przechodzącej przez dołki indeksu z czerwca i lipca. Wszystkie inne główne indeksy polskiego rynku akcji rosły wczoraj jeszcze silniej, a największe odbicie zanotował NCIndex (+6,6 proc.).

Cena kontraktów na S&P 500 odrabiała wczoraj straty z wcześniejszych sesji a dziś rano kontynuowała to odbicie rosnąc o 0,2 proc. W Azji w czwartkowy poranek brak było dominującej tendencji. Najsilniej o ponad 1 proc. odbijały w górę indeksy giełd w Indiach i Korei Południowej, najsilniej bo aż o 4,9 proc. spadał indeks giełdy indonezyjskiej, który osiągnął najniższy poziom od początku czerwca.

Spółka Acartus (C/Z 14,49, C/WK 4,01, stopa dywidendy 4,9 proc., kapitalizacja 4,57 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 21 lutego br. Tego dnia kurs akcji zamknął się na poziomie 0,26 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 0,61 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki górnego ograniczenia 8-letniego kanału trendu wzrostowego czyni przesłanki stojąca za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -5,5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Holandii w lipcu:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego Rumunii w lipcu:

… najwyższą od 2012 roku roczną dynamikę wskaźnika inflacji bazowej na Węgrzech w sierpniu:

… spadek wysokości deficytu w handlu zagranicznym Portugalii do najniższego poziomu od 4 lat w lipcu:

… opublikowane przez BER dane na temat nastrojów konsumentów oraz przedsiębiorców w RPA w III kw.:

… wzrost rocznej dynamiki CPI i PPI w Meksyku w sierpniu:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego Filipin w lipcu:

… oraz opublikowany przez Japan Center of Economic Research szacunek rocznej dynamiki PKB w Japonii w lipcu (-5,5 proc. r/r):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

Komentarze

 1. Bankier

  DZIEŃ NA GPW: WIG20 na plusie; PZU zwyżkuje po wynikach
  PAP – Biznes
  10 wrz 2020, 9:12

  Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej.

  Po pierwszej połowie 2020 roku zysk netto j.d. wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł. (PAP Biznes)

  co by tu jeszcze spieprzyc

  15
  1. macarek

   A czy przy innych branżach nie piszesz o ebitda (gaming, oze) ? Tutaj bez odpisów na banki (tymczasowych) zysk by sięgnął 1,6 mld. Więc gotówkowo oni są na plus nie płacąc podatków. Staraj sie myśleć w inny sposób a nie czytać nagłówki medialne.
   TAU i JSW nie pokazały za 2Q żadnych zysków uzasadniających rajd. Odwrotnie – rekordowe straty. A jednak wzrosły.
   Pamiętaj, iż niska akcja kredytowa boli rząd bardziej niż myślisz, i tak samo jak w energetyce i tam będzie jakieś rozwiązanie by pomimo stóp % zrobić jakiś impuls. A to na zdołowanych paierach zadziała podobnie jak na TAU i JSW.
   Jakie są możliwości? składki BFG, podatek bankowy itd…

   2
    1. macarek

     To ty nie rozumiesz. Złe info na zdołowanym papierze przestaje działać. Zwłaszcza gdy zrobiono ksiegowe rezerwy.
     Więc teraz zasadą zmienności czekasz na dobre info. I wtedy liczy sie kto ma ten paiper a kto tylko obserwuje gryząc paznokcie.

 2. macarek

  Ciekawe, czy mając teraz taki COVID jako pretekst uda się zbudować z Biomedem tą fabrykę:
  https://businessinsider.com.pl/finanse/pechowa-fabryka-z-raportem-nik-o-wyrzuconych-pieniadzach-w-tle/9k237ry

  Chyba rząd nie ma lepszej inwestycji co zrobienia niż to…
  //Dzięki honorowym krwiodawcom pozyskujemy w Polsce ok. 1,3 mln jednostek osocza rocznie. Do celów klinicznych – głównie do przetoczeń pacjentom – zużywa się jedynie około 22 proc//
  //nieetycznym byłaby utylizacja, dlatego też surowiec sprzedawany jest do wytwórni farmaceutycznych poza granicami kraju//
  //spodziewamy się sytuacji, w której nikt nam nie chce sprzedać preparatów osoczopochodnych i możemy mieć problem z leczeniem pacjentów//

  Czyli znów polska krew leje się na próżno można powiedzieć…

  2
  1. digesting slowly

   Właśnie w takich przypadkach widać różnicę pomiędzy “dobrą zmianą”, a postkomunistami.

   Inne przykłady to:
   – próba likwidacji LOT
   -likwidacja polskich stoczni
   -próba likwidacji kopalń
   -defraudacja KGHM
   -CIECH
   -Budowlanka 2012
   -bonzowie na K wyprowadzający miliardy z kraju
   itdd.. przykładów jest bez liku.

   3
  1. sumadartson

   To nie takie proste. Skoro rok temu niektóre maluchy spłacały swoją wartość 2,5 letnim zyskiem a obecnie po wzroście o np, 2000% spłacają swoją wartość 8 letnim zyskiem (bo zyski wzrosły im niemożebnie bardzo), to czy sprzedałbyś Waszmość dom, który po 8 latach oddaje zyskiem z najmu swoją wartość? Czy raczej kupiłbyś jeszcze dwa nowe?

   1
    1. sumadartson

     Trza szukać.
     1. Aktualne parametry wyceny spółki (p/e, roe, roe, zadłużenie, itp)
     2. Analiza progresji/ regresu dotychczasowych zysków.
     3. Ocena perspektyw rozwoju-przyrostu zysków (otoczenie rynkowe, produkt, branża,)
     4. Warunki rynkowe (hossa, bessa, chory zont)
     Tak znalazłem we wrześniu’19 mns z p/e=2,5 i perspektywą wzmożonego popytu na złoto inwestycyjne po cenie 1270 usd/uncję i perspektywą wzrostu ceny powyżej 1500 :))(wtedy tak uważałem). Wtedy spółka była warta 5 mln zł. Obecnie osiąga chyba z 10 mln zysku rocznie.

 3. long_short

  @red.
  BRASTER S.A.: Przekroczenie minimalnej liczby akcji serii O określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółk.
  Zarząd objął emisję, czyli spółka zaczyna budować fundamenty.
  Technicznie mamy ABC korekty od szczytu.

  1. red.007

   No co ja mogę powiedzieć,wie Pan,że dla mnie wykres był powodem kupna i nie miałem pojęcia na tamten czas o manewrach na BRA.
   Tak czy siak,nie wiercę się i czekam na solidne wybicie.

   @konsultant
   Szoruj nad morze,pogoda zapowiada się super,musiałem wrócić,bo dzieci przejechały z Anglii na odpoczynek do Polski a po covidowych blokadach trochę się za sobą stęskniliśmy.

   1
 4. Darek51234

  Taka opowieść, garść faktów. We wtorek wieczorem po spadku u nas i spadającym usa czołowy inwestor z tego forum naśmiewał się z frajerów liczących na odbicie w środę. Przyszła środa koło 12 w południe wzrost się zatrzymał i wtedy czolowy inwestor oświadczył że był zamknął ski na otwarciu więc znowu otwiera bo słabość gołym tyłkiem widać. Bo czołowemu inwestorowi czasami się wyrwie że coś robi. Bo na ogół to pisze ze zrobił i zawsze to jest sukces. Gdy mu się wyrwie online to jest to zawsze antywskaznik. Jeszcze nigdy nie trafił. Taka opowieść dla tych, którzy wierzą w te bajdy.

  12
   1. Bankier

    jedyne wyjscie podawac zagrania tylko przed czasem ale takich odważnych nie ma , jak ktoś poda przed czas ma wtedy ochrone przed trolami chcącymi mu dowalić , ale musi podać jakiś pomysł zagrania , jestem 100% za tym

    2
   1. Bankier

    ja ktoś wklei prawdziwy rachunek i historię to dlaczego nie wierzyć, jednak zarabiających regularnie jest 5 %

    jedyne wyjscie podawac zagrania przed czasem i wtedy nie można komentowac jezeli ktos podał zagranie , wszystko po fakcie to kłamstwa z zasady

    3
      1. Darek51234

       Czy ty dalej musisz pisać te brednie SL i TP. Co to ma do rzeczy?
       Już co napisałem podaj zawarcie transakcji tchórzu, choć jednej a nie trol ujesz i jeszcze mówisz o trolowaniu. Przez takich jak ty to forum tak wygląda.

       6
       1. Bankier

        jak sie dowiesz co to ma do rzeczy moze wyciszysz emocje i wtedy będzesz godny ze mną pogadać, dla mnie liczy sie tylko i wyłącznie ile stracę , to wiem jak zajmuje pozycje , więc SL jest po prostu niezbędby do wejscie przeze mnie w transakcje , i nie wejde w nic jak wiem ze SL będzie za duże do tego co pozwalam sobie zaryzykowac na daną transakcje , twoje darcie sie tutaj nic nie pomoze , grasz bz pomysłu i tyle i dlatego jestws taki nerwowy

        1
   1. Primipilus

    Darek51234 – to jest na zasadzie analogii. Jeśli za wszystkie niepowodzenia obarczamy winą Rząd (nie ważne czy PIS czy PO) to teraz należy pochwalić PIS za hossę od 1400. Zresztą to jest dość proste – prości ludzie zawsze mają pretensje do Rządu. Nie widzą swoich błędów, słabego wykształcenia, lenistwa, postawy roszczeniowej. Zawsze ktoś musi im dać bo im się należy. Zasiłki, zapomogi, firmy pakiety ratunkowe bo Covid.
    Człowiek rozsądny i mądry nie narzeka i nie czeka aż ktoś mu coś da. Sam dba o swój los. Przy okazji wg badań, na Świecie jest tylko 10% mądrych ludzi.

    5
     1. Primipilus

      Brednie? Sam piszesz brednie. Nie odróżniasz bredni od prawdy. Prawda działa na ciebie jak święcona woda na diabła. Trafiłem w jakiś czuły punkt? Teraz się schowasz i nie będziesz pisał? – mała strata. Napisałeś coś sensownego o giełdzie? – jakoś nie przypominam sobie.

      6

Dodaj komentarz