Dołek cyklu 10-tygodniowego na S&P 500 w okolicach połowy października?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Sugerowaną na poniższym obrazku cykliczność S&P 500 w ostatnim okresie można utożsamiać z cyklem 10-tygodniowym, chociaż średnia długość 8 ostatnich cykli wynosiła jedynie 55,5 dnia, a więc niecałe 8 tygodni. Odkładając tą odległość od domniemanego ostatniego dołka tego cyklu czyli od 20 sierpnia otrzymujemy 14-15 października jako orientacyjny termin następnego dołka tego cyklu.

Warto zauważyć, że w obecnym cyklu – podobnie jak 4-cykle 10-tygodniowe wcześniej – S&P 500 spadł poniżej domniemanego dołka poprzedniego cyklu (te sytuacje zaznaczone zostały na powyższym obrazku na czerwono. Ponad pół roku temu takie wyłamanie kursu poniżej dołka tego cyklu nastąpiło 25 lutego. Wtedy ostateczny dołek ustanowiony został 23 marca, a więc 27 dni później. Być może to lutowe wyłamanie w dół można utożsamiać z zachowaniem indeksu na sesji z 21 września br. Odłożenie tych 27 dni od tej daty daje 18 października jako oczekiwany termin dołka podobnego rzędu co te z lutego br. i sierpnia 2019. Otwarte pozostaje pytanie, czy ten domniemany dołek cen akcji w USA w połowie października (a więc nieco ponad 2 tygodnie przed terminem wyborów prezydenckich w USA z 3 listopada) znowu miałby mieć podobnie jak ten lutowy coś wspólnego z przebiegiem obecnej pandemii, czy też wiadomości mu towarzyszące będą miały inny charakter.

Wzrosły w piątek wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji: najmniej o +0,5 proc. WIG-20 i sWIG-80 zaś najsilniej o +2,9 proc. NCIndex). Spadająca nadal i znajdująca się na najniższym poziomie od pierwszej połowy kwietnia wartość MACD nie potwierdzała jednak tego odbicia. WIG-BANKI (-1,3 proc.) zanotował swe nowe 11-letnie minimum. Również makroindeks WIG_MS_FIN (-1 proc.) ustanowił swe nowe historyczne minimum.

Cena kontraktu na S&P 500 przełamywała dziś rano opadającą linię oporu rozpoczętego na początku miesiąca krótkoterminowe trendu spadkowego (+0,8 proc). W Azji na poniedziałkowej sesji mieliśmy do czynienia z przewagą wzrostów (najsilniej o +1,8 proc. zwyżkował tajwański TAIEX). Najwięcej – 1 proc. – tracił chiński Shanghai B-Shares Index.

Kurs akcji spółki Bowim (C/Z 4,9, C/WK 0,38, kapitalizacja 38,4 mln zł) tworzącej grupę kapitałową działającą w branży dystrybucji wyrobów hutniczych przełamał górne ograniczenie trwającego od 2017 roku trendu spadkowego, a następnie wykonał korektę, która sprowadziła do w okolice rosnącej średniej 200-sesyjnej.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć dane na temat wyników handlu zagranicznego Australii w lipcu:

… dane na temat wysokości zadłużenia centralnego rządu Chin w II kw. br.:

… nowy rekord relacji długu rządu Francji w stosunku do PKB tego kraju w II kw. (114 proc.):

… dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i nowych zamówień w Austrii w lipcu:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego Armenii w sierpniu:

… wzrost publikowanych przez ISTAT wskaźników zaufania konsumentów i przedsiębiorców we Włoszech we wrześniu:

… -1,2 proc. roczna dynamika produkcji przemysłowej w Armenii w sierpniu:

… dane na temat wysokości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Chin w II kw. br.:

… wzrost wartości publikowanych przez IFO wskaźników nastrojów przedsiębiorców w Niemczech we wrześniu:

… oraz wstępne dane na temat wyników handlu zagranicznego Malezji w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte
opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Komentarze

 1. Bankier

  Zapraszam na organizowane w październiku szkolenie “Klucze skutecznej gry giełdowej”. Każdy kto zgłosi swoją chęć uczestnictwa w nadchodzącym tygodniu otrzyma atrakcyjny rabat w wysokości 30%. Planowany wstępnie termin to sobota 17 października 2020 r. Cena po rabacie 1980 zł. Zapraszam.

  gossciu papatrader zaczyna z 25000 zł kapitału i woła za szkolenie 2000 zł , ja pitole co za kabareciarz

  28
  1. resss

   nie wiem co za cymbaly to plusuja, kapital jest bez znaczenia liczy się strategia izarządzanie.
   u ciebie nie ma żadnego z powyższych i nigdy nie będzie a papatrader pisze na bieżąco co robi. kazdy sobie moze ocenić, zarobek jest a ze maly co zrobić. mala lyzeczka tez mozna sie najesc

   5
   1. papatrader

    @resss Ilość plusów pod komentarzem Bankiera jest jak najbardziej zgodna z wszelkimi zasadami statystyki. Plusują Ci, którzy niewiele wiedzą, czyli tracą na rynkach jak 80-90% indywidualnych spekulantów/inwestorów. Plusów pod postami osób rozsądnych jest proporcjonalnie mniej – nihil novi 🙂
    Pozdrawiam i życzę sukcesów.

    8
     1. papatrader

      @resss jest dokładnie tak jak napisałeś. Na blogu pokazuję bezpłatnie mniej więcej jak ja to robię, nie trzeba nawet iść na szkolenie. Wystarczy wyciągać wnioski i ćwiczyć samemu. Mi zrozumienie tego i wdrożenie do codziennej praktyki zajęło sporo czasu.

 2. Bankier

  . Elementem dającym nadzieję inwestorom są komentarze pojawiające się w kwestii trwających negocjacji dotyczących czwartego pakietu fiskalnego w USA, który mimo wielu nieudanych prób, zdaniem Nancy Pelosi, spikera Izby Reprezentantów, w dalszym ciągu możliwy jest do przyjęcia w niedługim czasie.

  DRUKARZY tylko drukowanie trzyma przy życiu , znów będą sciemniac ze jakies kolejne biliony dodrukują .

 3. Bankier

  Sawicki: układ z górnikami upadnie, jeśli Bruksela się na niego nie zgodzi
  Piątkowe porozumienie z górnikami miało na celu przygotowanie gruntu pod przyszłe rozmowy o szczegółach zamknięcia sektora górniczego w Polsce. Pojawiła się długo oczekiwana data. Jednak warunki dochodzenia mogą być trudne do realizacji. Komisja Europejska zamknęła możliwość dotowania węgla z końcem 2018 roku. Czy dla Polski uczyni wyjątek? Na to musiałoby zgodzić się cała Unia, co wydaje się niemal niemożliwe.

 4. Bankier

  Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na 2021r. z 82,3 mld zł deficytu
  ISBnews – Biznes
  28 wrz 2020, 14:05

  Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2021 r., zakładającą m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4%, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  jestem w szoku PKB 4% a deficyt kosmiczny

Dodaj komentarz