Fifty-fifty?

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Jeszcze przedwczoraj standardowe MACD dla WIG-u 20 znajdowało się na najniższym poziomie od przyanajmniej 20 tygodni, a wczoraj WIG-20 zanotował potężny +3,8 proc. wzrost. Ostatnio podobne sygnały pojawiły się 3 marca tuż przed główną falą koronawirusowej paniki oraz już po apogeum tej paniki 17 i 19 marca br.

W całej 25-letniej historii WIG-u 20 znajdziemy wcześniej jeszcze tylko 5 sesji, na której oba warunki były spełnione: 27 grudnia 1995, 18 sierpnia i 4 września 1998, 16 października 2000 oraz 22 sierpnia 2007. Niestety chyba dosyć trudno ocenić, czy z tych precedensów wynika coś bardziej jednoznacznego.

WIG-20, który wcześniej spadł do najniższego poziomu od 4 miesięcy, wzrósł wczoraj najsilniej od maja (+3,8 proc.). Pozostałe główne indeksy GPW również zanotowały wzrosty, ale słabsze niż ten WIG-u 20. Dzięki temu wzrostowi WIG-20 przełamał górne ograniczenie krótkoterminowego trendu spadkowego. Poziom zamknięcia indeksu z wczorajszej sesji (1738,44 pkt.) jest nieodległy od 3 potencjalnych oporów wyznaczanych przez dolne ograniczenie konsolidacji indeksu z okresu czerwiec-sierpień (ok. 1790 pkt.), opadającą średnią 200-sesyjną (1806,6 pkt.) oraz górne ograniczenie wstęgi Bollingera (1821,4 pkt.).

Cena kontraktu na S&P 500 przełamała wczoraj w górę – podobnie jak WIG-20 – linię oporu krótkoterminowego trendu spadkowego i dziś rano kontynuowała wzrost (+0,2 proc.). Dzisiejsza sytuacja indeksu zdaje się wyglądać bardzo podobnie do tej z 3 marca. W Azji dziś rano przewagę miały rosnące rynki. Największy wzrost notował Shanghai B-Shares Index (+1,2 proc.), najsilniej o 0,9 proc. spadał indeks giełdy nowozelandzkiej.

Spółka KGHM została w tym miejscu wspomniana 4 października ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 74,94 zł. Wczoraj jedna akcja kosztowała za zamknięcie 121,5 zł. Osiągnięcie we wrześniu przed kurs akcji KGHM poziomu szczytów z okresu minionych 7 lat, czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki rok temu nieaktualnymi.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć opublikowanego przez Confederation of Finnish Industries EK dane na temat nastrojów w przemyśle, usługach i budownictwie w Finlandii we wrześniu:

… -3 proc. roczną dynamikę nominalnego PKB w Azerbejdżanie w sierpniu:

… dane na temat wyników handlu zagranicznego Szwecji w sierpniu:

… +2,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w sierpniu:

… -5,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w sierpniu:

… dane na temat wysokości oficjalnych rezerwa walutowych Arabii Saudyjskiej w sierpniu:

… dane na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Korei Południowej w sierpniu:

… +0,1 proc. roczną dynamikę CPI w Japonii w sierpniu:

… oraz +7,7 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach w sierpniu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Komentarze

 1. Payton

  Do pierwszych pierdów Pana Bąkiera zostało niewiele (trzy, dwa, jeden, start!). Ja tylko ze swojej strony dodam, że chciałem bardzo podziękować Panu @red.007 za niesamowitą prognozę (nie tylko cierpliwe wyczekanie i wejście w L, lecz również za to, że gdy troszkę o 1-2 dni wszystko się przesunęło, przesunął prognozę, zaktualizował i jeszcze wspomniał jednemu z czytelników o tym jaka to promocja i bonusik na bazowych nastały). Dzięki Panu @red.007 weszło pięknie 25 koni pociągowych z Literą L na przedzie (80% wejście po 1693 i potem jeszcze reszta po 1658, wyjścia przy 1732). Czekam na jakieś zbicie w dół i wchodzę ponownie w L a Pana @red.007 proszę uprzejmie o dalsze tak merytoryczne udzielanie się 🙂 Tymczasem, cytując klasyka, NOGA NA NOGĘ i lecimy dalej 🙂

  25
   1. Payton

    Gram i nawet raz zrobiłem wyjątek i napisałem o tym na blogu jak wchodziłem, a Ty dalej pierdzisz i nie ogarniasz prostej zasady, że ktoś może mieć trochę więcej niż 100 zł do zainwestowania, a póki nie ma 15-letniego doświadczenia na giełdzie to stara się skorzystać z rad/wniosków/opinii lepszych i mądrzejszych? Jak widać opłaciło się. Z mojej strony EOT.

    12
 2. Bankier

  Lokalne podbicie WIG20 zostało przyćmione przez incydentalną słabość złotego, który w ostatnich dniach płynie pod prąd europejskim walutom. Wczorajsza przecena PLN ponownie nie znalazła uzasadnienia na lokalnym rynku, gdzie zarówno czeska korona jak i węgierski forint wyraźnie się umacniają kierując się w stronę rocznych ekstremów. Wyprzedaż złotego uderza w sytuację techniczną PLN_Index, który po poniedziałkowym uderzeniu podaży znalazł się na najniższym od ponad czterech miesięcy poziomie a tym samym umacnia się pułapka hossy, jaka pod koniec lipca została utworzona na wykresie ww. benchmarku. Słabnący złoty podważa koncepcję powrotu WIGu do trendu wzrostowego, dlatego też wczorajszy wystrzał optymizmu uwidoczniony w postaci aprecjacji indeksu o ponad 3%, ma prawo okazać się jedynie formą korekty wzrostowej.

  Oporem na najbliższe dni jest strefa 51k, której wybicie w dziennych cenach close jest wymagane do negacji ostatnich podażowych sygnałów. Na chwilę obecną wciąż straszy ujemne nachylenie dziennej dwusetki oraz sygnał SELL by MACD_w, jaki pojawił się po piątkowym zamknięciu tygodnia. Na uwagę zasługuje wyspa odwrotu, jaka została wczoraj przypieczętowana wysokim otwarciem się rynku kasowego. Pojawienie się dziennej luki hossy z jednej strony obrazuje presję na zwyżkę i zmęczenie spadkami, z drugiej zaś jest to przejaw pychy i stanowi magnes dla indeksu, z czego chętnie korzystają niedźwiedzie. O ile w krótkim terminie momentum sprzyja dalszej aprecjacji, o tyle wydarzenia z ostatnich tygodni nie napawają optymizmem.

  DAX aktywował formację klina i chociaż wczoraj udało się niemieckim bykom odrobić sporą część strat, to jednak poniedziałkowe podbicie jak na razie wpasowuje się jedynie w ruch korekcyjny przed możliwym destanem w kierunku 11.6k. DJIA zatrzymał się na wysokości linii szyi oG&R i nadal pozostaje poniżej lutowych szczytów umacniając tym samym układ overlap. W bezpiecznej przystani nie widać sygnałów związanych z RISK_OFF, dlatego też po poniedziałkowym podbiciu zwolennicy grania krótkich pozycji mają jeszcze kilka argumentów do wykorzystania, zanim temat ponownej deprecjacji zostanie zdezaktualizowany.

  Piotr Neidek

  1. Payton

   Najśmieszniejsze jest to, że on dalej tak bardzo w to nie dowierza jakby to było 250 kontraktów. Zaczynam Twoją śmiałą tezę (że Antoś ma pewnie w swoim giełdowym portfelu jakieś 500-1000 zł) traktować już śmiertelnie poważnie 🙂

    1. Bankier

     powiedz mi bo mnie to zastanawia , robisz miliony na rynku a potem idziesz na żebry do ZUS o jakies marne grosze na swoj bankrutujący biznes ? Znasz Krisa z Belgii co prowadził La bocce pod Zgierzem on tez wynajmował sprzęt na koncerty ?

     1. duch_natury

      A kto powiedział, że robię miliony na rynku. Nie żebrzę tylko odbieram swoje. Jak państwo mi uwala biznes to z jakiej racji ma ściagać haracz w postaci ZUS-u?

      1. Krisa znam
      2. Biznes ma się całkiem dobrze zarabia mniej ale od czerwca w każdym miesiącu zyski są. Zbankrutować może tylko ten co ma duże koszty, kredyty, leasingi itp. Mnie to nie grozi, magazyn swój a kredytów i innych zobowiązań nie mam nawet centa.

      1
   1. Bankier

    ty mozesz nawet zająć 500 kontraktow nic mi do tego , fakt jest taki ze ze miałes 50 pkt stray przy 40 pkt zysku , więcej nie tłumacze graj pod anonimowe wpisy na blogu , twoj cyrk i twoje małpy , nic mi do tego

    3
 3. Griot1234

  Panie Bankier po co Panu te utarczki słowne ,chyba że Pan to lubisz ma pan swój rozum inni też wiec o co te dyskusje jest wielu którzy kopiują cudze ruchy tzw długi ogon takie e toro jest tego dowodem.wcale nie musi pan sie wykłucać o swą rację . wyniki i tak wyjdą w portfelu

  1
  1. Bankier

   Powiem ci dlaczego , bo ja jak zaczynałem 16 lat temu nie miałem na blogach takiego bankiera i dlatego słuchając podpowiadaczy internetowych milionerów w miesiac straciłem 50% kapitału , nie biore od nikogo kasy , pisze co wiem i widze ale coraz mniej , nie naganiam na zadne szkolenie bo jak Rafał Zaorski wyznaje ze zarabiamy na rynku a dziele sie wiedzą za wiedze

   mógłbym do konca grudnia rozpisac statytyke naszego rynku w kazdym miesiącu ale zmądrzałem i nic nie podaje , napisałem ze wrzesien statystycznie najgorszy miesiac w roku i tak było , potem dopiero przełom roku

   najwazniejsze ze ursus braster orlen i kghm dają zarobic

   11
 4. red.007

  @Bankier
  “zaskocze cie ale ja w ogole na polskim dziadostwie nie gram ktore konczy sesje o 17 , po co mi te luki z rana , a płynnosc jak w warzywniaku .”

  Ja to mogę zrozumieć.
  Skoro na nim nie grasz,to po co ciągle o nim piszesz i nim się zajmujesz,przecież to bez sensu tracić czas na to,na czym nie grasz.
  Napisz na jakim rynku grasz i zarabiasz,nawet nie potrzeba scranów,bo jak do tej pory jedynym scranem jaki przedstawiłeś na blogu,to scran ze szpitala.

  Jeśli to trzy karty,to nie pisz.

  37
  1. Darek51234

   Haha ale naprawde jyz od dawna wiadomo że antos nie gra nawet w 3 karty. Co jakiś czas o tym przypominam, żeby się nikt z nim nie wdawał w polemiki. To jest gość dzięki któremu jest wesoło. I na tym jego rola się kończy.

   9
         1. sumadartson

          Mnie ona bardzo pomogła. Gdybym nie przeczytał, przepędził bym shortkonie na cztery wiatry jeszcze przed Hołdem Pruskim, bo w pale mi się nie mieściło że taki ruch, kasujący 10 letni wzrost da się wykonać w miesiąc.

          1
 5. Bankier

  Generał hossy miedź dała już sygnały konca

  Nasz kubus błaszczykowski z wujkiem jurkiem podobno zarazili całą ekstraklase koronawirusem a jurek jeszcze ma w planie zarazic kadre

  no ale podobno jak to mateusz mówił wirusa juz nie ma to nie było sprawy

  3
 6. DrQuality

  To łone siem jusz nie cieszom że żądzi,jak to jest Kolego Bankierze,Pisda pińcet

  “We wrześniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  – istotnie spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 6,6 pkt proc., z poziomu -7,5 do -14,1;

  – wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 3,1 pkt proc., z poziomu -8,3 do -5,2;

  – spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 2,7 pkt proc., z poziomu -29,1 do -31,8;

  – istotnie spadła skłonność do zakupów – spadek o 7,7 pkt proc., z poziomu 0,8 do -6,9” –

  3

Dodaj komentarz