Izrael pierwszym krajem z drugą kwarantanną

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, którego rząd poczuł się zmuszony do powtórnego wprowadzenia 3-tygodniowej kwarantanny dla swoich obywateli. Nastąpiło to po wzroście liczby wykrywanych nowych przypadków zarażenia powyżej 4000 dziennie. Ponieważ Izrael ma ok. 9 milionów mieszkańców, to pozwala myśleć relacji pomiędzy dzienną liczbą wykrytych nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 a wielkością populacji w okolicach połowy promila jako progu w okolicach którego gwałtownie rośnie ryzyko ponownego wprowadzenia kwarantanny.

Izraelski szekel, który wcześniej osiągnął względem dolara najwyższy poziom od 12 lat osłabia się już od 31 sierpnia najsilniej od czasu fali deprecjacji z lutego-marca:

… ale główny indeks giełdy izraelskiej wzrósł w niedzielę o 0,6 proc. (chociaż jak się wydaje oficjalne ogłoszenie decyzji rządu nastąpiło po zamknięciu sesji).

WIG-20 stabilizował się w piątek (+0,45 proc.) tuż poniżej linii poprowadzonej przez dołki indeksu z czerwca i lipca. Spośród głównych indeksów warszawskiej giełdy spadł w piątek tylko MWIG-40 (-0,18 proc.), pozostałe indeksy notowały zwyżki mniejsze niż ta na WIG-u 20.

Cena kontraktów na S&P 500 odbijała się dziś rano w górę o 1,1 proc. W Azji w poniedziałkowy poranek dominowały wzrosty (o 0,2 proc. spadał tylko singapurski Strait Times Index). Drugą sesję dynamicznie odbijał w górę z najniższego poziomu od pierwszej połowy czerwca indonezyjski JCI (+2,6 proc.).

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od piątku, można wspomnieć dane na temat wyników handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii w lipcu:

… trzecie z rzędu odbicie w górę rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii w lipcu (-6,7 proc. r/r):

… spadek wysokości deficytu obrotów bieżących Turcji w lipcu:

… +3,5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza paliwami) w Szwecji w lipcu:

… dane na temat poziomu sprzedaży samochodów w Indiach w sierpniu:

… -10,4 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Indiach w lipcu:

… dane na temat salda obrotów bieżących Niemiec w lipcu:

… dane z Chin na temat rocznej dynamiki cen nieruchomości mieszkalnych w Pekinie w sierpniu:

… oraz -14,7 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii w lipcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte
opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Komentarze

   1. dociekliwy54

    1/Tedros Adhanom Ghebreyesus,szef WHO.
    2/Ghebreyesus-wg tłumaczenia Googla Urodzony Jezus.
    3/Franciszek twierdzi, że Antychryst już działa.
    4/Opis wydarzeń przywołany przez Franciszka zawarty w starej księdze”Lord of the World”
    Roberta H. Benson’a.

     1. Guy Fawkes

      Elon słupnik wspaniale się nadaje do roli mesjasza NWO.

      O rewelacjach głównego ”heretyka” medycznego Johna Ioannidisa, napisał na Twitterze: //Według mnie ten profesor ma rację.//

      Ale moim zdaniem, na mesjasza nadaje się lepiej jakiś względnie młody programista, który ocali ludzkość podczas Matki Wszystkich Kryzysów od nierozplątywalnej pętli zadłużenia. Wszystkich przeniesie do Matrixu:)))

      Może Gavin Wood? Z twarzy nie wygląda ani na Anglosasa, ani na Normana, ani na Celta, ani nawet na Pikta:)))
      https://miro.medium.com/fit/c/336/336/2*-bPTfWXwm1bE4n00TD2ACg.png

 1. Guy Fawkes

  @Dociekliwy

  Jeden charakterystyczny element, organizacja lekarzy kwestionujących oficjalną hagadę pandemiczną nazywa się ”Heretyk”? Nooo, ciekawa konotacja.

  Zaraza jako jeden z mechanizmów tranzycyjnych od hegemonii amerykańskiej do chińskiej i od Systemu do Matrixu, była o tym mowa.

  Antysystem jest częścią Systemu. Na nagraniu zaproszony Włoch zarzuca rządom faszyzm. Pandemia dzięki rewelacjom antysystemu na temat plandemii podkopie zaufanie do rządów.

  Rządy w przededniu Matki Wszystkich Kryzysów zadłużyły się niepomiernie i to jest ostatni gwóźdź do trumny państw narodowych, kiedy kryzys wybuchnie.

  Obserwując kształtujący się Matrix k.walutowy, łatwo dojść do wniosku, że za kluczowymi projektami stoi ta sama najgrubsza oligarchia, którą znamy z dogorywającego Systemu.

  Rodzi się NWO ze zmianą globalnej hegemonii, upadkiem państw narodowych i nową architekturą finansową. Role są rozpisane dla wszystkich czynników, systemowych i antysystemowych. Ale kontrola nad tym procesem tranzycji, tak jak nad upadającym Systemem, oraz rodzącym się (antysystemowym) Matrixem, jest w tych samych ponad hegemonicznych, wypróbowanych, fenickich rękach.:)))

 2. artysta_malarz123

  @red.007

  Dziękuję za aktualizację.

  Pomimo coraz większych wątpliwości, nadal daję pewne prawdopodobieństwo zejścia WIG20 na nowe dołki +/- 1000pkt.
  Pana oznaczenia rynek jak na razie respektuje albo inaczej, lepiej Pan odczytuje rynek.

  Po marcowych dołkach i założeniu wyjścia WIG20 to poziomu ca 2080, nadałem też założony poziom cenowy np kgh. Wg mnie KGH ten poziom już osiągnął a nawet nieco przekroczył.
  W związku z tym, uznaję, że KGH będzie spadał, WIG20 też (inna perspektywa oceny całości wykresu WIG20 w szerszym zakresie czasowym), banki również – w wolnej chwili załączę kilka swoich oznaczeń. Dla WIG20 miałem sporą trudność, żeby oznaczyć w sensowny sposób zejście od sierpniowej górki, ale można.

  Istnieje jednak równie duże prawdopodobieństwo, że się mylę. Stąd moje gratulacje dla Pana.

  3

Dodaj komentarz