Kolejny rekord długości przewagi pesymistów wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W minionym tygodniu saldo “byków” i “niedźwiedzi” w sondażu AAII było ujemne po raz 29-y z rzędu, co stanowi nowy rekord długości przewagi pesymistów wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych. Poprzedni rekord (27 tygodni przewagi pesymistów) został ustanowiony na początku 1990 roku, kiedy to Amerykanie podczas ówczesnej recesji obawiali się o rezultat “Pustynnej Burzy” w Kuwejcie.

To kryterium możemy osłabić szukając długich sekwencji salda AAII nie wyższego niż +10 pkt. proc. i nadal będziemy mieli do czynienia z historycznym rekordem.

28-tygodniowe (a więc o 1 tydzień krótsze od obecnej) sekwencje salda AAII nie wyższego niż +10 pkt. proc. pojawiały się w lutym 1991, październiku 1993 oraz grudniu 2008.

WIG-20 ponownie nie zdołał w poniedziałek przełamać linii oporu przechodzącej przez minima z czerwca i lipca (-0,8 proc.). Wczoraj spadły – chociaż słabiej niż WIG-20 – również pozostałe główne indeksy GPW, natomiast o 3,3 proc. wzrósł NCIndex. W trakcie sesji nowe ponad 2-letnie maksimum ustanowił WIG-GORNIC (+0,5 proc.).

Również w zakresie z minionych kilku sesji stabilizowała się cena kontraktów na S&P 500 (dziś rano +0,5 proc.). W Azji we wtorek przeważały niewielkie wzrosty (najsilniejszy był koreański Kospi rosnący o 0,6 proc.). Najmocniej bo o 1,3 proc. spadał indonezyjski JCI, który był liderem wzrostów w trakcie poprzednich dwu sesji.

Kurs akcji spółki Ovostar Union (C/WK 0,96, kapitalizacja 393 mln zł) agroprzemysłowej firmy z Ukrainy zajmującej się produkującą kurzych jaj spadł ostatnio do poziomów z pierwszej połowy 2014 roku równocześnie osiągając dolne ograniczenie kanału trendu spadkowego rozpoczętego w 2017 roku.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Turcji do +11,9 proc. w lipcu:

… +7,7 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach w sierpniu:

… -7,7 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro w lipcu:

… -7,4 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Rumunii w lipcu:

… dane na temat salda obrotów bieżących Izraela w II kw:

… +5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (za wyjątkiem samochodów) w Niemczech w lipcu:

… dane na temat wysokości salda obrotów bieżących Polski w lipcu:

… dane z China na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w sierpniu:

… oraz dane z Japonii na temat rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lipcu:

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte
opracowaniem. W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Komentarze

 1. Bankier

  Jak pisze “Rzeczpospolita”, łączny dług publiczny na koniec 2021 roku według unijnej metodologii może sięgnąć nawet 1,52 bln zł. To o tyle miarodajne, że uwzględnia również koszty programów pomocowych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

  To ponad 200 miliardów złotych, które zostały przez rząd “wypchnięte” poza budżet państwa. Wpłyną jednak na dług brany pod uwagę przez Unię Europejską. Gdyby zaś liczyć po “naszemu”, to dług urośnie do 1,22 bln zł.

  1,52 bln zł to o 480 mld zł więcej niż jeszcze na koniec ubiegłego roku. W dwa lata czeka nas więc przyrost zadłużenia o około 46 proc.

 2. Primipilus

  …W dwa lata czeka nas więc przyrost zadłużenia o około 46 proc….-bo to jest socjalizm . tak samo w usa i ue.
  W kapitalizmie połowa firm by padła bez żadnej pomocy. Ale firmy i ludzie chcą pomocy. Rząd musi dać. Takie czasy. Mówi się o kapitalizmie a stosuje socjalizm.

  6
  1. Guy Fawkes

   Kończy się cykl hegemoniczny, wyczerpał się System pieniądza fiat. To już dawno nie jest kapitalizm. Bez dodruku wszystko by runęło. Bańka hegemonii, bańka demokracji, bańka giełd, bańka obligacji, bańka dolara, bańka fiat. Bańka systemowa i strukturalna.

   Od socyjalizmu przechodzimy do communizmu bez pieniądza, religii i państw narodowych, spełniając postulaty Karla Marxa.

   Od Systemu, do Matrixu.

   To jest proces globalnej tranzycji, w naszym chwalebnym zaścianku jeszcze za tym mentalnie nie nadążamy.

   7
    1. sumadartson

     Nadążamy, nadążamy. Wyjęte kosmiczne zyski na złocie i to postępowo bo na mns w ilości tysięcy procent. To szlachta z prapradziada od zarania jest motorem (d. koniem) postępu. A to barbarzyństwo ekonomiczne pojawia się średnio co 80 lat, by zginąć wraz z wojnami.

     1. Guy Fawkes

      Możesz mnie Waszmość objaśnić w kwestyi ”mns”, bo za tym faktycznie nie nadążyłem?

      Proces tranzycji jeszcze będzie trwał i dawał okazje znamienite, aż waluty fiducjarne zostaną do cna zepsowane, żeby nie było do czego wracać.

      Biorąc powyższe pod uwagę, pan Wojtek mógłby się pokusić o obliczenie daty granicznej.

      1. sumadartson

       Drzewiej, bodaj po bessie 2015/16 roku zauważyłem że kupno miedzi jest kilkakrotnie mniej opłacalne, niż spółek, które tę miedź produkują. (zwłaszcza na rynku globalnym). We wrześniu’19 widząc obrzydliwość spustoszenia wartości pieniądza, rozmyślałem nad kupnem sztabek au. Przypadkiem w celu dywersyfikacji zerknąłem też do skanera akcji, gdzie wśród pereł fotowoltaicznych zobaczyłem Mennicę Skarbową S.A. mns. Jej wycena niemal mnie oślepiła. Spółka warta wówczas 5 mln spłacała swoją wartość 2,5 letnim zyskiem netto. A roe chyba ze 40. Perła w koronie, proszę Waszmości. Złoto przy tym to był badziew, więc go nie nabyłem.

  1. resss

   ta wycena miala byc z wyników za półrocze? na pewno masz pojęcie o temacie? jedno z podstawowych pojęć na giełdzie to fakt ze akcje sa albo mocno przewartościowane lub niedowartościowane przez większość czasu. panie fredku mówi to panu cos?

   1
 3. sumadartson

  Wklejam to co wczoraj żeby nie marnować atramentu:

  sumadartson 14 września 2020 o 16:14

  Ależ nędza (relatywna) na rynku. Usiak szaleje, reszta pada. Całkiem jak w styczniu 2018.
  Doświadczenie uczy że w takich sytuacjach na zamku należało się spodziewać wszystkiego….najgorszego

  I to jest ponadczasowe, jako że pisałem o tym na innych forach od 2006

Dodaj komentarz